22:18:11   |   21 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная

Виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації»
 
 Надання публічної інформації управлінням Пенсійного фонду України в Київському районі м. Одесса здійснюється шляхом відповіді на інформаційний запит. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Законом не передбачено вичерпного переліку вимог стосовно форми запиту, відповідно запит може подаватися розпоряднику в усній, письмовій (в довільній формі) чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
Запит на інформацію має містити:
1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
 Крім цього можна скористатися Формою для подання запиту на отримання публічної інформації.
 Відповідно до Закону, публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
УВАГА!!! Дія норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» не поширюється на звернення громадян ( заява, пропозиція, скарга, клопотання) – ці відносини регулюються нормами Закону України «Про звернення громадян» й розглядаються в інші строки.
Публічна інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк (постанова Кабінету Міністрів України від 13.07. 2011 № 740).
З метою реалізації норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» в управлінні визначені відповідальні особи за організацію роботи стосовно надання публічної інформації в стркутурних підрозділах. Також визначений перелік відомостей, які будуть надаватися управлінням та перелік відомостей, які не містять ознак публічної інформації.
 
 
ФОРМА
ДЛЯ ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 
Розпорядник інформації      Управління Пенсійного фонду України в
                                                              Київському районі м. Одеса
                                                              (вул. Ільфа і Петрова,4а, 65121)
                                                              E-mail: kivs@od.pfu.gov.ua
 
Запит на отримання публічної інформації 
 
Прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб
Найменування організації, прізвище, ім’я, по батькові представника організації
Для юридичних осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи, поштова або електронна адреса, контактний телефон.
 Суть запиту на інформацію (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо) 
 Прошу надати відповідь у визначений законом термін.
 Відповідь надати
(підкреслити обраний спосіб):
Вказати ( поштову адресу, номер факсу, Е-mail, номер телефону)
Поштою
 
Факсом
 
Електронною поштою
 
В усній формі
 
 Контактний телефон запитувача
 
Дата запиту, підпис
 
   
Відповідальні особи за розгляд запитів на отримання публічної інформації в структурних підрозділах управління Пенсійного фонду України в Київському районі м. Одеса
 
Прізвище, імя, по батькові
Посада
Адреса
Контактний телефон
1.
Вєчканова Наталія Валеріївна
Начальник відділу обслуговування громадян
вул. Ільфа і Петрова, 4 а
749-07-12
2.
Бабкіна Тетяна Дмитрівна
Начальник з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій № 1
вул. Ільфа і Петрова, 4 а
749-07-12
3.
Гергерт Світлана Володимирівна
Начальник з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій № 2
вул. Ільфа і Петрова, 4 а
749-04-46
4.
Якубі Марина Гуламівна
Начальник відділу платежів до пенсійної системи
вул. Ак. Корольова, 48
746-12-19
5.
Габатель Оксана Євгеніївна
Начальник контрольно-перевірочної роботи
вул. Ільфа і Петрова, 4 а
749-07-21
6
Тіщенко Валерія Віталіївна
Начальник бюджетно-фінансового відділу
вул. Ільфа і Петрова, 4 а
749-01-28
7.
Скребнєва Світлана Дмитрівна
Начальник відділу ведення електронних реєстрів та підтримки інформаційно-аналітичних систем
вул. Ак. Корольова, 48
746-12-11
8.
Ткачук Дмитро Володимирович
Завідувач сектору адміністрування і захисту інформаційно-аналітичних систем
вул. Ільфа і Петрова, 4 а
747-84-58
9.
Рассоха Наталія Іванівна
Завідувач сектору персоналу та організаційно-інформаційної роботи
вул. Ільфа і Петрова, 4 а
747-84-58
10.
Клименко Інна Вікторівна
Завідувач юридичного сектору
вул. Ільфа і Петрова, 4 а
747-02-66
11.
Миронова Людмила Георгіївна
Завідувач адміністративно-господарським сектором
вул. Ільфа і Петрова, 4 а
749-07-21
  
 
Для оформлення інформаційного запиту необхідно звертатись:
 
Письмово: 65121, м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 4 а, управління Пенсійного фонду України в Київському районі м. Одеса (на конверті вказати „Публічна інформація”)
 
Усно: телефон 749-04-47
 
Електронна пошта: kivs@od.pfu.gov.ua
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 21 июля в 21:00
Суперкубок Украины
«Шахтер» - «Динамо»
работа транспорта

Далее 21 июля 18.00
церемония закрытия Одесский кинофестиваль

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 23 июля 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 29 июля 18:00
Концерт к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины

Далее с 26 по 29 июля
книжный фестиваль 
«Зеленая волна»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее