/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №1769-V от 05.10.2007г.

№1769-V от 05.10.2007г.

Об утверждении городской Программы  сохранения исторической застройки города Одессы на 2007 год в новой редакции

Рішення
Одеської міської ради
№1769-V від 05.10.2007р.

Про затвердження міської Програми збереження
історичної забудови міста Одеси на 2007 рік
у новій редакції


Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про охорону культурної спадщини», з метою приведення міської Програми збереження історичної забудови міста Одеси на 2007 рік у відповідність з рішенням Одеської міської ради від 17.05.2007 р. 1372-V “Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 12.01.2007 року №830-V “Про бюджет міста Одеси на 2007 рік”, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську Програму збереження історичної забудови міста Одеси на 2007 рік в новій редакції.

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 05.04.2007р. №1123-V «Про затвердження міської Програми збереження історичної забудови міста Одеси на 2007 рік».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з охорони культурної спадщини.

Міський голова                         Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 05.10.2007р. №1769-V

 

МІСЬКА ПРОГРАМА
збереження історичної забудови міста Одеси
на 2007 рік
(нова редакція)

ПРОЕКТ ПАСПОРТУ
міської Програми збереження історичної
забудови міста Одеси на 2007 рік

 

 

(КФКВ) 150101

               150201

Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини.

Управління капітального будівництва

(найменування головного розпорядника)

 

(КФКВ) 150101

               150201

Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини.

Управління капітального будівництва

(найменування відповідального виконавця)

Найменування

бюджетної програми

(КФКВ) 150101

               150201

Програма збереження історичної забудови міста Одеси на 2007 рік (далі - Програма).

 

Обсяг

бюджетного призначення

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів,

затверджених бюджетом м. Одеси головному розпоряднику -

управлінню з питань охорони об’єктів культурної спадщини

та управлінню капітального будівництва.

 

Законодавчі підстави

для виконання

бюджетної програми

Закон України "Про державне прогнозування та

розроблення програм економічного і

соціального розвитку України".

 

Закон України "Про державні цільові програми".

 

Закон України "Про охорону культурної спадщини".

 

Зміни до Закону України "Про охорону

культурної спадщини".

 

Постанова Кабінету Міністрів України

від 09 вересня 2002 р. № 1330

“Про затвердження Комплексної Програми паспортизації

об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки”.

 

Постанова Кабінету Міністрів України

від 30.11.2004р. №1604

"Про затвердження Програми комплексного соціально-

економічного розвитку м. Одеси  на 2005-2015 роки".

 

Рішення Одеської міської ради від 30.11.2006р. №597-V

«Про затвердження концепції збереження

історичної забудови міста Одеси».

 

Рішення Одеської міської ради від 15.06.2004р. №2634-ІV

«Про паспорти бюджетних програм».

 

Рішення Одеської міської ради від 26.07.2002р. №200-ІV

"Про затвердження Концепції соціально-

економічного розвитку м. Одеси

до 2012 року ".

 

Рішення Одеської міської ради від 15.10.2002р. №414-ІV

"Про затвердження Програми соціально-

економічного розвитку м. Одеси

до 2010 року".

 

Рішення Одеської міської ради від 11.10.2004р. №3156-ІV

"Про затвердження основних напрямків соціально-

економічного розвитку м. Одеси

на 2005-2015 роки".

 

Розпорядження Одеського міського голови

від 08.02.2006р. №73-01р

"Про порядок розробки, фінансування і

моніторингу міських програм

та їх включення до щорічних програм соціально-

економічного розвитку м. Одеси". 

Мета бюджетної програми

Програма збереження історичної забудови міста Одеси спрямована на здійснення місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування ефективного управління науково-дослідницькою, економічною, просвітницькою, технічною та виробничою складовими частинами галузі охорони культурної спадщини.

Програма також, спрямовується на забезпечення сприятливих умов реалізації нормативно-правових актів України в галузі охорони культурної спадщини з урахуванням розвитку міста, збільшення та ефективного залучення у сферу охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста.

 

Напрями діяльності

 

 


п/п

Напрями діяльності

 

1.

 

 

Напрями діяльності, що здійснюються в межах загального фонду бюджету м. Одеси

1.1.

Удосконалення управління в галузі охорони культурної спадщини з урахуванням розвитку міста

1.2.

Створення сприятливого інформаційного поля для просування галузі охорони культурної спадщини, забезпечення туристичних потреб одеситів та гостей міста

1.3.

Створення системи міжнародних, міжрегіональних зв`язків та кооперації в галузі охорони культурної спадщини, спрямованої на збереження історичної забудови міста Одеси

1.4.

Формування привабливого образу Одеси, як унікального культурного та історичного центру України

1.5.

Реставрація та реабілітація пам’яток монументального мистецтва, охоронних дошок

 

2.

 

Напрями діяльності, що здійснюються в межах спеціального фонду бюджету м. Одеси

2.1.

Реставрація та реабілітація пам’яток архітектури та містобудування

Категорії економічної класифікації

КЕКВ

Найменування

1139

Оплата інших послуг та інших видатків

1171

Дослідження й розробки, окремі заклади розвитку та реалізації регіональних програм

2144

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

 

Результативні показники, що характеризують

виконання бюджетної програми

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Кількість об’єктів

монументального мистецтва

Дані Програми

-

13

13

Кількість об’єктів

пам’яток архітектури

Дані Програми

 

14

14

Кількість науково-проектної та містобудівної документації

Дані Програми

1

-

1

монументального мистецтва приведено до об’єкта (тис. грн.)

Дані Програми

-

76,9

1000,0

пам’яток архітектури приведено до об’єкта (тис. грн.)

Дані Програми

 

7139,782

99956,944

науково-проектної та містобудівної документації приведено до об’єкта (тис. грн.)

Дані Програми

1850,0

-

1850,0

 

Частина 1. Загальні положення. Історичне підґрунтя необхідності
розвитку культурної спадщини. Склад проблеми


1.1. Загальні положення

 

Розвиток розбудови системи державного устрою України, повноцінної системи державної влади та місцевого самоврядування створюють відповідні умови збереження національної культурної спадщини.
Охорона об’єктів культурної спадщини є одним з пріоритетних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Закон України "Про охорону культурної спадщини" визначає основні засади державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Зміни до закону вдосконалюють відносини в цій сфері. Закон регулює правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері охорони об’єктів культурної спадщини, у суспільному житті, захисті традиційного характеру середовища в інтересах теперішнього і майбутнього поколінь.
Постановою Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2002р. №1330 затверджена Комплексна Програма паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки.
Рішенням Одеської обласної ради від 01 листопада 2003р. №248-ІV затверджена Регіональна програма розбудови сфери охорони культурної спадщини Одеської області на 2003-2010 роки.
Рішенням Одеської міської ради від 30.11.2006р. №597-V затверджена «Концепція збереження історичної забудови міста Одеси».
В умовах сучасних ринкових взаємовідносин нерухомі пам'ятки слід розглядати як об'єкти, що мають велике соціально-культурне значення та об'єкти потенційного інвестування і розвитку фінансових, технічних, науково-технологічних засад формування сфери охорони культурної спадщини.
Вирішення проблем розбудови сфери охорони культурної спадщини можливо за допомогою напрацювання та реалізації програм відповідно до законодавства України у сфері охорони культурної спадщини.

 

1.2. Історичне підґрунтя розвитку культурної спадщини

 

Археологічні дослідження свідчать, що на узбережжі Одеської бухти було розташовано античне поселення (VI-V ст. до н.е.), а перша згадка існування фортеці Хаджибей (Качібей) відноситься до ХVI ст. н.е.
У 1792-1794 рр. військовим інженером Ф.Деволаном розроблено перший план майбутнього міста Одеси на місці поселення та фортеці Хаджибей. План став основним містобудівним документом, який забезпечив розмірний людині масштаб міського середовища Одеси.
У ХІХ ст. місто забудовувалось будівлями та комплексами, авторами яких були видатні архітектори того часу Ф. Боффо, А. Бернардацці, Д. Фраполлі, Г. Торічеллі, Л. Влодек, Ф. Гонсіоровський, С. Ландесман, Ю. Дмитренко та інші. Містобудівні перетворювання м. Одеси в період до 2006 року не порушили планувальну структуру та історичну забудову центральної частини міста. Збережений історичний центр Одеси признано авторитетними вітчизняними та зарубіжними спеціалістами видатним пам’ятником національного містобудівного мистецтва.

 

2. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

 

На території міста розташовано 44 пам’ятки містобудування та архітектури національного значення і більш 1000 пам’яток місцевого значення.

 

Табл. 1 Відомості про чисельність об'єктів культурної спадщини в м. Одесі 
 

п/п
Види об'єктів культурної
спадщини (нерухомих
пам'яток)
Кількість
об’єктів
Примітки
1
2
3
4
1
Пам'ятки містобудування та
архітектури
1299
 
2
Пам'ятки історії
501
 
3
Пам'ятки монументального
мистецтва
71
 
4
Пам'ятки археології
13
 
 
ВСЬОГО:
1884
 

 

З всієї кількості будівель-пам’яток історичного центру більш ніж 70% -житлові будівлі. Понад 400 будівель-пам’яток знаходяться в незадовільному технічному (ветхому та аварійному) стані, поточний та капітальний ремонт яких, при самих мінімальних витратах, потребує приблизно 360 млн. грн.
Програма спрямовується на забезпечення умов збереження історичної забудови міста Одеси, всесвітньовідомих пам’яток архітектури та містобудування, збільшення та ефективного залучення у сферу охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста.

 

Частина 2. Мета, обґрунтування шляхів і засобів реалізації міської
Програми збереження історичної забудови міста Одеси
на 2007 рік

 

2.1. Мета, завдання, принципи та пріоритети Програми

 

Головною метою Програми є забезпечення умов збереження історичної забудови міста Одеси, всесвітньовідомих пам’яток архітектури та містобудування, збільшення та ефективного залучення у сферу охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу в інтересах динамічного соціально-економічного, культурного та духовного розвитку міста. Виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт на найбільш цінних пам'ятках архітектури та монументального мистецтва.
Для забезпечення поступової безумовної реалізації Програми визначаються такі головні завдання:
- розробка історико-архітектурного опорного плану й проекту зон охорони та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Одеси;
- створення потужної науково-технологічної та інформаційної місцевої бази з урахуванням сучасного світового технологічного рівня;
- забезпечення виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт на найбільш цінних пам'ятках (додаток 1- 2).

 

2.2. Науково-дослідницьке та інноваційне забезпечення

 

Основними напрямками науково-дослідницької та інноваційної діяльності при реалізації Програми є:
- організація та проведення комплексних досліджень окремих будівель та споруд, археологічних об'єктів, історико-бібліографічні та архівні вишукування за цими об'єктами;
- вирішення науково-технічних та технологічних завдань збереження, консервації і реставрації пам'яток, з їх археологічними залишками включно;
- пошук та розробка традиційних і нових реставраційних технологій, впровадження їх у реставраційну практику;
- наукове обґрунтування та розробка програм збереження культурної спадщини;
- розробка спеціальної містобудівної документації, яка забезпечуватиме збереження комплексів та ансамблів пам'яток;
- виконання комплексних проектних робіт з реабілітації, консервації та реставрації пам'яток;
- організація спеціального нагляду (моніторингу) за технічним станом пам'яток, ведення відповідних інформаційних баз даних стосовно технічного стану об'єктів;
- вивчення та узагальнення вітчизняного, міжнародного пам'яткоохоронного досвіду й можливостей його застосування в місті;
- розробка пропозицій і планів зі здійснення єдиної науково технічної політики у сфері досліджень, консервації й реставрації історико-культурної спадщини міста.
Головними пріоритетами міської Програми з організації науково-дослідницької та проектної діяльності є:
- забезпечення першочергових досліджень з метою формування інформаційно-методичної бази охорони культурної спадщини в місті;
- забезпечення досліджень та розробка науково-проектної документації на першочергові протиаварійні та реставраційні роботи на найбільш цінних пам'ятках (додаток 1- 2).

 

Частина 3. Строки та етапи реалізації Програми

 

Реалізація міської програми охорони культурної спадщини передбачає поетапне досягнення її цілей та завдань.
Програма розрахована на реалізацію протягом 2007 року. Реалізацію Програми передбачено виконати в два етапи:
І - розробка історико-архітектурного опорного плану й проекту зон охорони та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Одеси;
- забезпечення досліджень та розробка науково-проектної документації на першочергові протиаварійні та реставраційні роботи на найбільш цінних пам'ятках (додаток 1- 2).
ІІ - забезпечення виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт на найбільш цінних пам'яток, їх реставрація та реабілітація (додаток 1- 2). 


4. Ресурсне забезпечення Програми
Фінансування заходів програми здійснюється в межах коштів, передбачених бюджетом міста Одеси на 2007рік. 
 

 
 
Назва заходу
Вартість
(тис.
грн.)
За рахунок коштів
(тис. грн.)
Рік початку та завершен
ня робіт
Додатки
бюджетних
(у тому числі запозичених)
залуче
них
1
Розробка та погодження історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Одеси
1’985,0
1’985,0
-
2007
 
2
Реставраційні роботи на пам’ятках 
монументального мистецтва
1’000,0
1’000,0
-
2007
№1
3
Виготовлення, встановлення та 
утримання охоронних дошок, 
охоронних знаків, інших
інформаційних написів, позначок
на пам'ятках, або в межах 
 їх територій 
15,0
15,0
-
2007
 
4
Ремонтно – реставраційні роботи на пам’ятках 
архітектури та містобудування  
99956,944
42272.600
(33000.000)
34’000,0
2007
№2
 
Разом:
102956,944
45272.600
34’000,0
 
 

 

5. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми 

Повноваження органу охорони культурної спадщини, визначені Законом України "Про охорону культурної спадщини", передбачають прийняття ним відповідних адміністративних рішень, виконання робіт з постійного контролю за станом пам'яток, належним проведенням реставраційних робіт, участь у процесах містобудівного регулювання розвитку міста, участь та контроль за процедурою приватизації пам'яток, організацію досліджень та узгодження науково-проектної документації на реставрацію пам'яток, виготовлення облікової документації, забезпечення умов збереження історичної забудови міста Одеси, всесвітньовідомих пам’яток архітектури та містобудування, збільшення та ефективного залучення у сферу охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста.
Усі зазначені напрямки, визначені Законом України "Про охорону культурної спадщини", реалізуються за участю та під контролем органів охорони культурної спадщини.

 

6. Очікувані кінцеві результати виконання програми

 

Програма спрямовується на забезпечення умов реалізації нормативно-правових актів України в галузі охорони культурної спадщини з урахуванням розвитку міста, збільшення та ефективного залучення у сферу охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста.
Реалізація Програми дозволить вирішити такі завдання:
1. Забезпечити удосконалення системи управління охорони об’єктів культурної спадщини в місті Одесі.
2. Забезпечити виконання заходів стосовно першочергових протиаварійних робіт із збереження об'єктів культурної спадщини, критеріїв і механізмів забезпечення схоронності пам'яток у процесі їх експлуатації та проведення реставраційних пам’яткоохоронних заходів.
3. Продовжити інвентаризацію об'єктів культурної спадщини міста Одеси.
4. Забезпечити розробку та погодження історико-архітектурного опорного плану й проекту зон охорони та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Одеси, який увійде складовою частиною до Генерального плану міста Одеси.
5. Продовжити роботи з реалізації комплексної програми паспортизації об’єктів культурної спадщини та ведення облікової документації пам’яток.
6. Всебічно сприяти розвитку міської науково-практичної бази формування стратегічних напрямків розвитку сфери охорони культурної спадщини, розробки та впровадження інноваційних науковоємких технологій реставрації об’єктів культурної спадщини.
Програма складена постійною комісією Одеської міської ради з охорони об’єктів культурної спадщини разом з управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.

 

Секретар ради                  О.А. ПрокопенкоСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
23.10.2007 13:05

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/acts/council/10613/