12:04:54   |   17 декабря 2017   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2093-V от 21.12.2007г.

№2093-V от 21.12.2007г.

Об утверждении программы обеспечения служебным жильем дворников коммунальных предприятий "Жилищно-коммунальный сервис" в 2008-2017 годах /Достроково припинено/

Достроково припинено виконання Програми рішенням Одеської міськради № 1942-VII від 26.04.2017р.
 
Рішення
Одеської міської ради
№2093-V від 21.12.2007р.
                                                                                                          
Про затвердження програми забезпечення службовим
житлом двірників комунальних підприємств
«Житлово-комунальний сервіс» у 2008-2017 роках
 
Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Ради Міністрів Української РСР від 04.02.1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення», з метою сталого та ефективного функціонування житлово-комунального господарства, створення нормальних умов праці двірників комунальних підприємств «Житлово-комунальний сервіс», Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.    Затвердити програму забезпечення службовим житлом двірників комунальних підприємств «Житлово-комунальний сервіс» у 2008-2017 роках (додається).
2. Щорічно передбачати у бюджеті міста Одеси кошти, необхідні для реалізації програми.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з житлово-комунального господарства і тарифної політики; з планування, бюджету та фінансів.
 
Міський голова                                            Е. Гурвіц
 
 Програма
забезпечення службовим житлом двірників комунальних підприємств
«Житлово-комунальний сервіс» у 2008-2017 роках
 
1. Паспорт програми
Назва Програми:
Програма забезпечення службовим житлом двірників комунальних підприємств «ЖКС» у 2008-2017 роках
Підстава до розробки Програми:
Житловий кодекс УРСР, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Ради Міністрів Української РСР від 04.02.1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення»
Замовник Програми:
Одеська міська рада
Головний розробник Програми:
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради
Виконавчі органи Одеської міської ради,    які   надали    пропозиції   до Програми:
Юридичне управління, управління капітального будівництва, управління фінансів, районні адміністрації
Головна мета Програми:
Створення умов для нормальної роботи двірників, залучення осіб до роботи двірниками
Строки реалізації Програми:
2008-2017 роки
Джерела фінансування Програми:
Бюджетні кошти
Обсяг фінансування Програми:
розмір коштів на кожний окремий рік розглядається у встановленому порядку
2. Склад проблеми та обґрунтування необхідності програми
В КП «ЖКС» працюють 2143 двірника, середньомісячна заробітна платня становить 552 грн. Вакантними залишаються приблизно 600 посад. Норма площі, що прибирається, складає 3800-4000 кв. м. згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.11.2003 року № 672 «Про затвердження нормативів завантаження двірників». Кількість двірників, які потребують отримання житла, 935 осіб.
КП «ЖКС» мають 50 службових квартир для усіх працівників житлово-комунального господарства.
З причини низької заробітної плати мешканці міста відмовляються працювати двірниками.
 
3. Мета програми
Створення умов для нормальної роботи двірників, залучення осіб до роботи двірниками.
 
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми
Головним стимулом залучення населення до роботи двірниками могла б стати перспектива одержання ними службового житла.
 
5. Строки та етапи виконання програми
Програму планується виконати у 2008 -2017 роках.
 
6. Перелік заходів і завдань програми
Головним розпорядником коштів за рахунок місцевого бюджету визначити управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради.
Службове житло надається відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 04.02.1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення».
 
7. Ресурсне забезпечення програми
Щорічно планується виділяти 90 квартир двірникам. Орієнтовно загальний обсяг фінансування Програми в 2008-2017 роках - 230,0 млн.грн.
Програму планується реалізувати в межах коштів, передбачених у бюджеті м. Одеси на відповідний рік.
 
8. Організація управління та контролю за виконанням програми
Контроль за виконанням цієї програми здійснює управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради.
 
9. Очікувані кінцеві результати виконання програми
Прийняття   та   реалізація   зазначеної   програми   дозволить   значно поліпшити соціально-побутові умови проживання двірників, зацікавить їх до більш ефективної праці. Дозволить уникнути значної нестачі даної категорії робітників в житлово-комунальному господарстві.
Результатом реалізації Програми має стати значене покращання санітарно-екологічного стану м. Одеси.
 
 Секретар ради                                                  О.А. Прокопенко


Страница создана: 27.12.2007 12:16
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

18 декабря 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 16 декабря 12:00
День Святого Николая
в Одесском зоопарке

Далее 16-17 декабря 11:00
Рождественская дипломатическая ярмарка

Далее 18 декабря  18:00
«Ойкумена одессита»
с Ф. Кохрихтом

Далее 23-24 декабря 11.00
Ярмарка 
«Парк чудес»

Далее до 25 декабря
заявки от субъектов
хозяйствования в 
департамент
муниципальной
безопасности

Далее 28 декабря 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2017 и 2018 годах

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее