21:50:23   |   20 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2127-V от 21.12.2007

№2127-V от 21.12.2007

О создании КП «Городское капитальное строительство» и утверждении его устава /внесено зміни/

Внесено зміни рішенням Одеської міськради №4628-VI від 13.02.2014р.

Рішення
Одеської міської ради
№ 2127-V від 21.12.2007

Про створення комунального підприємства «Міське капітальне будівництво» та затвердження його статуту


Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення роботи з комплексної забудови міста відповідно до генерального плану, реконструкції та капітального ремонту об'єктів соціально-культурного призначення, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Створити комунальне підприємство «Міське капітальне будівництво».


2. Затвердити статут комунального підприємства «Міське капітальне будівництво» (додається). /п. 2 втратив чинність рішенням №4628-VI від 13.02.2014р/


3. Визначити статутний фонд комунального підприємства «Міське капітальне будівництво» в розмірі 5 000 грн. (п'ять тисяч гривень).


4. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати статут комунального підприємства «Міське капітальне будівництво», згідно з чинним законодавством.


5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з будівництва та архітектури.

 


Міський голова                                             Е. ГурвіцДодаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 2127-V від 21.12.2007


СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«МІСЬКЕ КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО»


1. Загальні положення
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКЕ КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО" іменоване надалі "Підприємство", створене відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про власність", Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.


1.2. Найменування Підприємства:
1.2.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКЕ КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО"
1.2.2. Скорочене українською мовою: КП "МІСЬКЕ КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО"
1.2.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
1.2.4. Скорочене російською мовою: КП «ГОРОДСКОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»


1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.
1.4. Відповідно до способу утворення Підприємство є унітарним.
1.5. Підприємство є комерційним.
1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.
1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації.
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах господарського
розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.
1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України.
Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування і чинного законодавства України.
1.11. Місцезнаходження Підприємства: 65091, Україна, м. Одеса, вул. Комітетська, буд. 10-А.


2. Мета і предмет діяльності Підприємства
2.1. Мета створення Підприємства:
Підприємство створене для здійснення під керівництвом Одеської міської ради комплексної забудови міста відповідно до генерального плану, здійснення координації робіт з інвестування капітального будівництва, реконструкції та проведення капітального ремонту об'єктів, тобто, організація єдиного безперервного комплексного процесу для створення готової будівельної продукції.


2.2. Предмет діяльності:
2.2.1. Виконання функцій замовника будівництва та генерального підрядника з:

- капітального будівництва та ремонту об'єктів житла, культури, охорони здоров'я, соціальної сфери, освіти, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, об'єктів культурно-побутового призначення та інших;
- реставрація та капітальний ремонт об'єктів історико-культурної спадщини з метою збереження історичної забудови міста;
- реконструкції та реставрації ветхих і аварійних об'єктів житлово-комунального господарства.


2.3. На виконання мети та предмету діяльності Підприємство здійснює свою діяльність за такими напрямками:
2.3.1. Виконує будівельні і монтажні роботи під час нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту будівель і споруд.
2.3.2. Здійснює промислове і цивільне будівництво, капітальний ремонт будинків та споруд, виробництво будівельних матеріалів, здійснення оздоблюючих реставраційних, упорядкувальних та дизайнерських робіт.
2.3.3. Бере участь у процедурі закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів.
2.3.4. Розміщує замовлення на проектні роботи і забезпечує своєчасне, в повному обсязі, фінансування проектних робіт, робіт з будівництва, реконструкції, ремонту об'єктів; приймає й перевіряє комплектність, якість одержаної від проектних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, погоджує і затверджує її у встановленому порядку.
2.3.5. Розміщує замовлення на капітальне будівництво, реконструкцію, реставрацію та ремонт, укладає з будівельними організаціями відповідні договори (контракти).
2.3.6. 3абезпечує реєстрацію в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідальних інженерно-технічних працівників, які безпосередньо здійснюють технічний нагляд за будівництвом, реконструкцією та ремонтом об'єктів, одержання дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт.
2.3.7. Забезпечує будівництво технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами.
2.3.8. Здійснює інженерну та технічну діяльність, пов'язану з будівництвом.
2.3.9. Здійснює будівництво трубопроводів і прокладання ліній енергозабезпечення та зв'язку.
2.3.10. Проводить будівництво полів, майданчиків і покриттів спортивних та рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу тощо).
2.3.11. Здійснює землевпорядні, земельнооціночні, геодезичні та гідрографічні роботи.
2.3.12. Забезпечує виробництво різноманітних виробів для використання в будівництві.
2.3.13. Виготовляє та здійснює монтаж металоконструкцій, ремонт та монтаж інженерних комунікацій.
2.3.14. Здійснює технічний нагляд за будівництвом та реконструкцією об'єктів, контроль за відповідністю обсягу та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам, стандартам та іншими нормативним актам, що діють на території України.
2.3.15. Здійснює перевірку фактичної вартості матеріалів, виробів, конструкцій, машино-часів та механізмів і інших витрат підрядних і субпідрядних організацій у процесі будівництва, реконструкції та ремонту.
2.3.16. Погоджує з відповідними організаціями встановлення вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечення випробувань вказаних технічних засобів.
2.3.17. Забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовчих робіт, пов'язаних зі здачею об'єктів в експлуатацію.
2.3.18. Бере участь у створенні й роботі комісії з попередньої перевірки будівельної готовності об'єктів та представлення їх державній приймальній комісії.
2.3.19. Забезпечує та представляє державній приймальній комісії: завершені будівництвом, реконструйовані, відреставровані, відремонтовані та підготовлені до експлуатації об'єкти, необхідні для роботи документи та бере участь в її роботі.
2.3.20. Забезпечує передачу завершених будівництвом та введених в експлуатацію об'єктів капітального будівництва на баланс організаціям, які в подальшому будуть здійснювати їх експлуатацію.
2.3.21. Здійснює приймання - передачу від підрядних організацій за актом законсервованих, або припинених будівництвом чи реконструкцією об'єктів, вживає заходи щодо їх збереження, та внесення інвесторам пропозицій стосовно подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва.
2.3.22. Здійснює діяльність у сфері архітектури.
2.3.23. Проводить інвестиційну діяльність як на території України, так і за її межами згідно з чинним законодавством.
2.3.24. Здійснює інформаційно-консультаційні маркетингові послуги.
2.3.25. Здійснює організаційні, рекламні та інші заходи, спрямовані на залучення інвестицій юридичних і фізичних осіб.
2.3.26. Забезпечує від селения громадян, які мешкають у будинках, що підпадають під забудову відповідно до чинного законодавства.
2.3.27. Здійснює судово-експертну діяльність.
2.3.28. Залучає інвестиції юридичних та фізичних осіб для будівництва, реконструкції та ремонту житла і об'єктів соціальної сфери згідно з нормами чинного законодавства.
2.3.29. Організовує та практично здійснює продаж квартир, надає посередницькі та інші послуги з купівлі-продажу квартир, а також, виконує, на договірній основі, роботи з внутрішнього оздоблення квартир.
2.3.30. Бере участь у формуванні ринку житла, організації аукціонів і конкурсів з продажу житла в багатоквартирних будинках, індивідуальних спорудах та незавершеному будівництві.
2.3.31. Надає у визначені терміни у встановленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженими формами.
2.3.32. Надає консультаційні послуги на госпрозрахунковій основі.
2.3.33. Здійснює інші види діяльності, не заборонені законодавством.


2.4. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій.


3. Органи управління
3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень.
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
3.1.3. Встановлення, у разі необхідності, цін, тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством.
3.1.4. Надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника) до інших господарських товариств.
3.1.5. Змінює розмір статутного фонду (статутного капіталу) Підприємства.


3.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначаються:
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства.
3.2.2. Директор Підприємства.
3.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансово господарською діяльністю Підприємства.


3.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції:
3.3.1. Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їхнє виконання.
3.3.2. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства.
3.3.3. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки, має право першого підпису на розрахункових документах Підприємства.
3.3.4. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові; за погодженням з Уповноваженим органом, затверджує штати; видає накази, обов'язкові для всіх робітників Підприємства.
3.3.5. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу.
3.3.6. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.
3.3.7. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства.
3.3.8. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до статуту повинні бути узгоджені з Засновником.


3.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює ревізійна комісія.
3.5. Ревізійна комісія за дорученням Засновника або за власною ініціативою здійснює перевірки з залученням необхідних спеціалістів.
3.6. Ревізійній комісії на її вимогу надаються всі необхідні документи і пояснення від посадових осіб Підприємства.
3.7. Ревізійна комісія надає результати перевірок Засновнику або Уповноваженому органу.


4. Статутний фонд (статутний капітал) Підприємства.
4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється Статутний фонд у розмірі 5000,00 (п'ять тисяч) грн.
4.2. Статутним фондом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання, інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою, іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної
власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.
4.3. Розмір статутного фонду (капіталу) Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.


5. Майно Підприємства
5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.


5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника.
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності.
5.3.3. Кредити банків та інших кредиторів.
5.3.4. Майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку.
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.


5.4. Вилучення державою у Підприємства майна, що ним використовується, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законодавством.
5.5. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Засновника.
5.6. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за відповідним рішенням суду (господарського суду).
5.7. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
5.8. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.


6. Господарська діяльність і звітність Підприємства
6.1. Підприємство самостійнр здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і
банками відповідно до чинного законодавства.
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого, соціального розвитку Підприємства та надає на затвердження Засновнику або Уповноваженому органу вказані плани.
6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
6.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними або цінами, встановленими Засновником.
6.5. Надає послуги за тарифами, затвердженими виконавчим комітетом Одеської міської ради.
6.6. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
6.7. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.


7. Трудові відносини
7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.


8. Порядок внесення змін і доповнень до статуту Підприємства
8.1. Пропозиції про внесення змін до статуту Підприємства можуть надходити від Засновника і трудового колективу Підприємства.
8.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до статуту.
Затверджені зміни до статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.


9. Припинення діяльності Підприємства
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду (господарського суду) в випадках, передбачених законодавством.
9.4. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства.
Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.
9.5. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Засновнику Підприємства.
9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.
9.7. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.

Секретар ради                                          О.А. Прокопенко

 Страница создана: 05.01.2008 14:35
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 21 сентября 14:00
флешмоб «За мир»

Далее 21 - 22 сентября
День партизанской славы
Программа
Далее 21 сентября в 16.00
презентация 
фотоальбома 
об Одессе

Далее 21 сентября 10:00 
заседание 
трехстороннего социально-
экономического совета

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее