01:48:57   |   24 января 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2119-V от 21.12.2007г.

№2119-V от 21.12.2007г.

О вступлении Одесского городского совета в Ассоциацию "Праздник соседей"  (Втратило чинність)

Втратило чинність рішенням Одеської міськради № 5557-VI від 29.10.2014 
     

Рішення
Одеської міської ради
№2119-V від 21.12.2007р.

Про вступ Одеської міської ради
до Асоціації «Свято сусідів»

У 2001 році мери 4 європейських міст Парижа (Франція), Брюсселя (Бельгія), Женеви (Швейцарія) та Риму (Італія) виступили з ініціативою організації та проведення Європейського Дня Сусідства у всіх великих містах Європи.
1 вересня 2006 року Одесі, як європейському місту, було запропоновано взяти участь в організації Європейського Дня Сусідства на вулицях міста та приєднатися до Асоціації «Свято сусідів».
Згідно з Статутом, основними завданнями Асоціації «Свято сусідів» є ведення та підтримка прямих операцій стосовно зміцнення товариськості, близькості та солідарності громадської структури у міському або сільському середовищі, а також організація Національного Свята під назвою «Свято сусідів» та будь-якої іншої акції, яка прагне розвивати товариськість та взаємодопомогу між усіма мешканцями регіону.
Робота Асоціації розвивається у таких напрямках, як розвиток та просування принципів соціальної єдності, дружелюбності, любові до ближнього, сприяє більш тісному спілкуванню та умінню людей жити сумісно.
Відповідно до статті 15, пункту 21 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Вступити до Асоціації «Свято сусідів».
2. Схвалити Статут Асоціації «Свято сусідів» (додається).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з європейської інтеграції та зовнішніх зв’язків.

Міський голова                                   Е. Гурвіц
 
Додаток до рішення
Одеської міської ради
№2119-V від 21.12.2007р.
 
Асоціація «Свято сусідів»
Витяг зі Статуту від 24 березня 2005 року
 
Вступ:
Асоціація „Свято сусідів” була створена 31 грудня 1999 року трьома членами-засновниками Атанасом Періфаном, Стефаном Рісом та Стефанією Тесс’є.
І. Ціль та структура Асоціації

Стаття 1: Назва, тривалість та предмет діяльності
Асоціація, створена 31 грудня 1999 р., керується положеннями закону від 1 липня 1901 року та декретом від 16 серпня 1901 р. Вона називається «Свято сусідів», скорочена назва «I.E.F.».
Тривалість - необмежена. Місцезнаходження - Париж. Офіс має право вибирати своє місцезнаходження та змінювати його простим рішенням.

Стаття 2: Предмет
Головною метою Асоціації у Франції та за її кордоном є ведення та підтримка діяльності стосовно зміцнення товариськості, близькості та солідарності громадських структур у міському або сільському середовищі.
Асоціація організує Національний день „Свято Сусідів”, захід „Жодний квартал за байдужість” та будь-яку іншу акцію, яка прагне розвивати товариськість та взаємодопомогу мешканців.

Стаття 3: Засоби діяльності
Організація займається виконанням певних заходів, зазначених у ст. 2, за громадської або приватної ініціативної підтримки з боку фізичних або юридичних осіб. Ця підтримка може бути як фінансовою так і матеріальною.
В цілому діяльність Асоціації направлена на міську громадськість. Вона є безкоштовною для її членів.

Стаття 4: Структура
Асоціація складається з двох категорій членів:

4.1. Члени-однодумці
4.1.1. Членами Товариства є:
- пан Вінсент Кайол
- пан Т’єбо де Бюйєр
- пан Крістоф Сампр

Особи приєднуються до Асоціації після прийняття даного статуту.
Заяви про вступ у члени мають бути складені у письмовій формі, підписані заявниками та направлені до офісу Асоціації.
4.1.2. Члени Асоціації не зобов’язані сплачувати членський внесок.
Вони мають вирішальний голос на Загальних зборах та самі мають права бути обраними до Адміністрації.

4.2. Члени-компаньйони
4.2.1. Членами-компаньйонами є фізичні або юридичні особи, зацікавлені у цілях Асоціації, але які не бажають брати участь у її діяльності.
Зацікавлені особи представляють їх (членів-компаньйонів) заяву на приєднання у письмовій формі до Адміністрації.
4.2.2. Адміністрація може передбачити, що члени-компаньйони будуть зобов’язані здійснити членський внесок, суму якого вона встановлює.
Вони мають дорадчий голос на головних зборах та не мають права бути обраними до Адміністрації.

Стаття 5: Втрата посади члена Асоціації
Посада члена Асоціації втрачається:
1. Офіційним письмом-повідомленням про відставку, наданим президенту.
Відставка стає дійсною з моменту отримання від кур’єра повідомлення про дану відставку.
2. Член Асоціації повинен попередньо пояснити причини свого виключення.

II. Керування та діяльність

Стаття 6: Адміністрація

6.1. Склад
Асоціацією керує Адміністрація, складена з трьох членів, вказаних вище в ст. 4.1., а саме:
- президентом;
- керівником;
- секретарем.
Члени Адміністрації обираються на 3 роки.

Відновлення їх складу обговорюється на головних зборах, коли мине 3 роки з моменту їх призначення.
Члени, які виключаються, мають право переобиратися.
У випадку відпустки Адміністрація піклується про заміну її членів. Рішення про заміну приймається на найближчих головних зборах.

6.2. Повноваження та відповідальність
Адміністрація володіє самим широким спектром повноважень з виконання та визнання законними усіх дій, які не надані даним статутом головним зборам для виконання.
Адміністрація має право:
- схвалювати рішення про призначення нових членів Асоціації;
- виносити рішення про виключення членів;
- визначати суму внеску членів Асоціації;
- призначати президента, керівника та секретаря Асоціації;
- встановлювати головну політику Асоціації та її головні напрямки діяльності;
- вирішувати та встановлювати умови заходів та дій підтримки та зв’язку, передбачених ст. 3;
- встановлювати та приймати рішення про річні рахунки та річні фінансові звіти.
Адміністрація несе відповідальність за своє управління перед головними зборами та обирається ними.
Щорічно Адміністрація надає головним зборам комерційні та фінансові звіти за минулий рік.

6.3. Засідання та голосування
Адміністрація скликається за запрошенням президента Асоціації при необхідності та не менш ніж чотири рази на рік.
Повідомлення про скликання доставляється поштою, факсом або електронною поштою.
Про скликання повідомляється за три робочих дні до дати зборів .
Збори веде президент або, при його відсутності, секретар.
Кожний член може надати повноваження іншому члену Асоціації у письмовій формі.
Адміністрація може приймати рішення при наявності 2/3 від кількості присутніх членів або їх представників.
Якщо кворуму немає, Адміністрація знову скликається на тих же умовах.
Можна приймати рішення без умов кворуму.
Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів або їх представників, голосування здійснюється піднятою рукою або таємним голосуванням за вимогою президента або 2/3 присутніх членів, при цьому голоси представників не враховуються.
Головний найманий делегат Асоціації згідно зі ст. 12, запрошується на збори Адміністрації за місцезнаходженням з дорадчим голосом.

6.4. Організація Адміністрації
Президент представляє Асоціацію у усіх документах цивільного життя та у юстиції.
Секретар забезпечує хорошу адміністративну роботу Асоціації. Він складає протоколи рішень та забезпечує їх транскрипцію. Він має спеціальний реєстр, передбачений законом, та забезпечує виконання запропонованих формальностей.
Керівник користується повноваженнями отримувати будь-які суми та відкривати та задіювати будь-які банківські або поштові рахунки від імені Асоціації. Він забезпечує хорошу роботу бухгалтерії Асоціації.

Стаття 7: Безкоштовність керування

Члени Асоціації, а саме Адміністрації, не можуть отримати ніяку платню з причини їх службових обов’язків, які їм надано.

Стаття 8: Загальні збори

8.1. Склад загальних зборів
Загальні збори складаються з членів Асоціації.

8.2. Повноваження
Загальні збори мають такі повноваження:
- призначати членів Адміністрації та звільняти їх з посади на умовах, передбачених у п.п. 6.1.;6.2.;
- ухвалювати розрахунки, річні фінансові звіти;
- діяти за вказівкою уповноваженої особи згідно із положеннями, передбаченими ст. 11.
Позачергові збори:
- Змінюють положення даного статуту;
- Приймають рішення про припинення діяльності Асоціації.

8.3. Збори та голосування
Загальні збори скликаються за запрошенням президента Асоціації за необхідністю та не менш ніж один раз на рік з метою затвердження розрахунків та річного фінансового звіту.
Повідомлення про збори доставляється поштою.
Повідомлення про збори повинно бути доставлено за п’ять робочих днів до скликання.
Загальні збори діляться на дві Колегії, а саме:
- Колегія членів з однієї сторони, які мають вирішальний голос;
- Колегія членів, які мають лише дорадчий голос.
Кожний член Колегії має право надати у письмовій формі повноваження іншому члену своєї Колегії. Кількість повноважень обмежується до одного на особу.
Загальні збори приймають рішення за присутності не менш ніж половини членів або їх представників.
Якщо кворум не задоволено, збори знову скликаються на тих же умовах.
Також можна приймати рішення без умов кворуму.
Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів або їх представників кожної з Колегій, голосування здійснюється піднятою рукою або таємним голосуванням на вимогу президента або 2/3 присутніх членів, при цьому голоси представників не враховуються.
Головний найманий делегат Асоціації згідно зі ст. 12 запрошується на скликання загальних зборів з правом дорадчого голосу.

ІІІ. Прибуток, бухгалтерія та контроль

Стаття 9: Прибуток

Прибуток Асоціації складається з:
1. ухвалених внесків членів Асоціації;
2. участі партнерів, державних або приватних, які бажають підтримати діяльність Асоціації;
3. договорів дарування та дотацій, які можна укладати з Асоціацією;
4. отриманого прибутку від наданих послуг та внесків;
5. іншого прибутку, дозволенного законодавством.

Стаття 10: Бухгалтерія

Асоціація має свою бухгалтерію згідно з положенням рахункового плану Асоціації.
Звітний рік Асоціації триває 12 місяців та починається 1 жовтня одного року та закінчується 30 вересня наступного року.

Стаття 11: Контроль

Головні збори можуть прийняти рішення про призначення відповідальної особи, яка буде здійснювати контроль та засвідчувати рахунки Асоціації на умовах, передбачених ст. 821-1 Закону та статей Торгового кодексу.

IV. Працюючий персонал

Стаття 12: Працівники

Асоціація набирає персонал, необхідний для її діяльності.
Рішення про прийняття на роботу та звільнення приймає Адміністрація.
Контракти підписує президент.
Асоціація може прийняти на роботу головного делегата за наймом, повіреного в питаннях діяльності Асоціації.
Головний делегат діє за розпорядженням та під управлінням Адміністрації, перед якою він повинен постійно звітувати про свою роботу.
Адміністрація може довірити головному делегату обмежені повноваження для того, щоб дозволити йому забезпечити щоденну діяльність Асоціації.
Він може брати участь в загальних зборах та скликаннях Адміністрації своїм дорадчим голосом.

V. Поправки до статуту та припинення діяльності Асоціації

Стаття 13: Поправки до статуту

Статут може бути зміненим лише на підставі рішення надзвичайних загальних зборів за пропозицією Адміністрації.
З цією метою збори скликаються згідно з положеннями ст. 8.3.
Рішення приймається першим скликанням при наявності не менш 2/3 голосів присутніх членів або їх представників, які мають вирішальний голос.
На другому скликанні умова кворуму не потребується.
Про поправки до статуту рішення приймається 2/3 присутніх членів або їх представників, які мають вирішальний голос.

Стаття 14: Припинення діяльності Асоціації

Припинення діяльності Асоціації оголошується лише на підставі рішення, прийнятого позачерговими загальними зборами за пропозицією Адміністрації.
З такою метою збори скликаються згідно з положеннями ст. 8.3.
Рішення приймається першим скликанням лише при наявності не менш 2/3 з кількості присутніх членів або їх представників, які мають вирішальний голос.
На другому скликанні умова кворуму не потребується.
Про поправки до статуту рішення приймається більшістю 2/3 присутніх членів або їх представників, які мають вирішальний голос.
У випадку припинення діяльності Асоціації на Загальних зборах призначається серед членів один або декілька осіб, уповноважених розпочати процес ліквідації Асоціації. Загальні збори призначають чистий капітал усім Асоціаціям, що мають ту саму ціль, або усім державним або приватним установам.
Капітал призначено згідно зі ст. 9 закону від 1 липня 1901 року та декретом від 16 серпня 1901 року.


Секретар міської ради                                 О.А. Прокопенко

 Страница создана: 10.01.2008 13:32
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

23 января
депутатские комиссии

Далее 25 января 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 января в 11:00
День памяти жертв Холокоста

Далее 18 января - 2 февраля
общественные 
слушания
ДПТ

Далее 28 января 14:00
литературная программа,
посвященная
Ю.Левитанскому

Далее 29 января  9:00
аппаратное совещание
прямая тансляция
Далее 25 января 16:00
концерт памяти Владимира Высоцкого

Далее 24 января 17:00
презентация
«Десять ночей грёз» 

Далее 19 января - 26 февраля
выставка
«Рождественская 
звезда»

Далее 30 января 14.00
выставка графики
Е. Лебедевой

Далее 28 декабря - 21 января
выставка четырех
одесских художников

Далее 31 января 10:00
С Е С С И Я

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее