17:03:22   |   16 августа 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2114-V от 21.12.2007

№2114-V от 21.12.2007

Об утверждении устава КУ «Городской подростково-молодежный центр» в новой редакции

Рішення
Одеської міської ради
№ 2114-V від 21.12.2007

Про затвердження статуту комунальної установи «Міський підлітково-молодіжний центр» у новій редакції

 

Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою приведення статуту комунальної установи «Міський підлітково-молодіжний центр» у відповідність з вимогами чинного законодавства України, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити статут комунальної установи «Міський підлітково-молодіжний центр» у новій редакції (додається).


2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати статут комунальної установи «Міський підлітково-молодіжний центр» відповідно до чинного законодавства.


3. Вважати пункт 2 рішення Одеської міської ради від 15.06.2004р. № 2677-IV таким, що втратив чинність.


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію у справах молоді та спорту.Міський голова                               Е. Гурвіц

 

 

Додаток

до рішення

Одеської міської ради

№ 2114-V від 21.12.2007


СТАТУТ

комунальної установи «Міський підлітково-молодіжний центр»

(Нова редакція)


1.1. Загальна частина
1.1. Комунальна установа “Міський підлітково-молодіжний центр” (далі – Установа) є спеціалізованою установою комунальної власності Одеської міської ради і знаходиться у підпорядкуванні управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради (далі – Управління).
Основним напрямком діяльності Установи є виховання дітей, що передбачає залучення вихованців до активної діяльності з набуття творчого уміння та навичок, формування розвинутого інтелекту та світогляду, суспільної відповідальності та громадської свідомості, підготовку до активної творчої діяльності, організацію змістовного дозвілля.
Установа має право залучати вихованців до здобуття усіх напрямів профільної позашкільної освіти (культурно-мистецька, науково-технічна, спортивна, туристично-краєзнавча тощо).
Установа здійснює позашкільне навчання і виховання дітей та підлітків.


1.2. Мова навчання і виховання в Установі визначається Конституцією України та Законом України “Про мови”.


1.3. Офіційне найменування Установи:
повне: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА “МІСЬКИЙ ПІДЛІТКОВО-МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР”;

скорочене: КУ “МПМЦ”.


1.4. Місцезнаходження Установи: Україна, 65026, м.Одеса, вул. Пушкінська, 2.


1.5. Мета та предмет діяльності:
1.5.1. реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти, стосовно дітей, сімей та молоді;
1.5.2. формування у дітей та юнацтва патриотичної, активної громадянської позиції, прагнення до здорового способн життя;
1.5.3. виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань;
1.5.4. стимулювання творчого самовдосконалення дітей;
1.5.5. налагодження співпраці з навчальними закладами системи загальної середньої освіти з питань впровадження форм і методів навчання і виховання у навчально-виховному процесі;
1.5.6. створення умов для гармонійного розвитку особистості;
1.5.7. задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті, організація їх дозвілля і відпочинку;
1.5.8. задоволення потреб учнівської молоді у подальшому професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей;
1.5.9. просвітницька діяльність.


1.6. Установа у своїй діяльності керується:
Конституцією України, Законами України: “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про позашкільну освіту”, “Про освіту”, Указами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Одеської міської ради та виконавчого комітету; розпорядженнями міського голови, наказами начальника Управління, Положенням про позашкільний навчальний заклад та цим Статутом.


1.7. Координацію навчально-виховної, інформаційно-методичної та організаційно-масової діяльності Установи, проведення нею масових заходів здійснює Управління.

2. Організаційно-правові засади діяльності Установи
2.1. Засновником Установи є Одеська міська рада (далі – Засновник);


2.2. Установа є юридичною особою і діє на підставі статуту, затвердженого Засновником. Права і обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.


2.3. Установа має самостійний баланс, відокремлене майно, розрахунковий рахунок, круглу гербову печатку, штамп та бланк зі своїм найменуванням, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести зобов’язання, виступати позивачем та відповідачем у господарському та третейському суді.


2.4. Установа не несе відповідальність за зобов`язаннями Засновника, Засновник не несе відповідальності за зобов`язаннями Установи.


2.5. Фінансування діяльності та утримання Установи здійснюється головним розпорядником відповідних коштів бюджету міста – Управлінням

3. Організація навчально-виховного процесу
3.1. Установа проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову та навчально-тренувальну роботу.


3.2. Структура та штати Установи науково-технічної творчості учнівської молоді розробляються його керівником у межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до встановлених нормативів і затверджуються Управлінням.


3.3. Структурними підрозділами Установи є дитячо-підліткові клуби за місцем проживання (далі – Структурні підрозділи).


3.4. За згодою Засновника в Установі можуть створюватись без статусу юридичної особи й інші структурні підрозділи, як-то:
- спортивно-туристські бази,
- спеціалізовані та творчі майстерні, студії.


3.5. Установа працює за річним планом, затвердженим Управлінням.


3.6. Навчально-виховний процес в Установі здійснюється за навчальними планами і програмами, затвердженими Управлінням.


3.7. Наповнюваність груп встановлюється директором Установи залежно від їх профілю, навчальних планів і програм та можливостей організації навчально-виховного і тренувального процесів, рівня майстерності вихованців і становить не більше як 25 вихованців.


3.8. Зарахування вихованців до Установи здійснюється:
- протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об`єднань) за їх бажанням і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють;
- зарахування відбувається як на без конкурсних засадах, так і за конкурсом, умови якого розробляються Установою.
До Установи зараховуються вихованці віком від 5 до 18 років.
Установа вживає заходів щодо обслуговування вихованців, які потребують соціальної реабілітації.


3.9. Навчально-виховний процес в Установі здійснюється диференційовано (з урахуванням віку, психологічних та індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, стану їх здоров`я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, змагання, зльоти, олімпіади, конкурси, огляди, виставки, експедиції, навчально-тренувальні збори, походи, екскурсії, практична робота в майстернях, а також з використанням інших форм, передбачених законодавством.
Установа може залучати до участі в організаційно-масових заходах фахівців, студентів позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, інших закладів та організацій.
У канікулярні, святкові та вихідні дні Установа працює за окремим планом, затвердженим директором Установи після погодження з Управлінням. На канікулах Установа організовує поза розкладом різноманітну масову роботу з вихованцями, надаючи їм усі наявні можливості для повноцінного дозвілля і відпочинку, оздоровчо-екскурсійних поїздках, експедиціях, конкурсах, змаганнях, навчально-тренувальних зборах тощо.


3.10. В Установі можуть функціонувати методичні об`єднання за напрямками діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об`єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.


3.11. Установа може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об`єднань у приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів, відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами та затверджених Управлінням.


3.12. Установа проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності своїх Структурних підрозділів, підвищення майстерності педагогічних працівників за напрямами роботи.


3.13. На підставі відповідних угод за погодженням Управлінням Установа може надавати організаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам району, дитячим і молодіжним громадським організаціям, статутні цілі яких передбачають сприяння реалізації державної політики стосовно дітей, сімей, жінок та молоді.


3.14. Установа може видавати своїм випускникам документи згідно з Порядком видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту, затвердженим наказом Міністерством освіти і науки України від 12.07.2001 року № 510 і зареєстрованим у Мін’юсті 06.09.2001 року за №788/5979.

4. Учасники навчально-виховного процесу
4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Установі є:
- вихованці;
- директор;
- заступник директора;
- працівники, соціальні педагоги, спеціалісти, які залучаються до навчально-виховного процесу;
- батьки або особи, які їх замінюють;

- представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.


4.2. Вихованці мають гарантоване право на:
- здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
- безпечні та нешкідливі умови для навчання та праці;
- добровільний вибір виду діяльності, зміну її протягом року;
- навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об`єднаннях Установи;
- участь у різних видах навчальної, науково-практичної та науково-дослідної роботи, у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, оглядах, експедиціях, змаганнях, зльотах, навчально-тренувальних зборах та інших масових заходах;


4.3. Вихованці Установи зобов’язані:
- оволодіти знаннями, уміннями, практичними навичками;
- підвищувати загальний культурний рівень;
- дотримуватись морально-етичних норм;
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
- бережливо ставитись до державного, комунального, громадського і особистого майна;
- дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку Установи.


4.4. Працівники Установи мають право на:
- внесення Управлінню та керівництву Установи пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу;
- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
- участь у роботі методичних об`єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
- проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;
- прояв соціально-педагогічної ініціативи, вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями;
- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
- об`єднання у професійні спілки, участь в інших об`єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.


4.5. Працівники Установи зобов’язані:
- виконувати навчальні плани та програми;
- надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців;
- сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереження здоров`я;
- визначати мету та конкретні завдання навчання, виховання і розвитку вихованців;
- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями морально-етичних норм поведінки, документів та інших актів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;
- дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
- берегти здоров`я вихованців, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
- виховувати повагу до територіальної громади, батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
- вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (згідно з затверджених Управлінням та Директором Установи номенклатури справ);
- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
- дотримуватись вимог Статуту Установи, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;
- виконувати накази Управління, накази та розпорядження Директора Установи.


4.6. Викладачі гуртків, груп та інших творчих об`єднань та керівники Структурних підрозділів Установи працюють відповідно до режиму роботи Структурного підрозділу Установи та розкладу занять, затвердженого директором Установи за погодженням Управління.


4.7. Обсяг педагогічного навантаження в Установі визначається керівником закладу згідно із чинним законодавством і затверджується Управлінням.


4.8. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, затвердженого МОН.


4.9. Батьки вихованців та особи, які їх замінюють, мають право:
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Установи;
- звертатися до органів управління освітою, керівника Установи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності Установи;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Установи;
- захищати законні інтересі вихованців в органах громадського самоврядування Установи та у відповідних державних, судових органах.

5. Управління установою
5.1. Керівництво Установою здійснюється директором, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних органів освіти в порядку, установленому МОН.


5.2. Директор Установи (далі – Директор) призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до чинного законодавства і за поданням начальника управління.


5.3. Директор Установи:
- здійснює керівництво педагогічним колективом, визначає структуру установи, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
- організує навчально-виховний процес;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців;
- створює належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;
- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Установи;
- організовує виконання кошторису доходів і видатків Установи;
- за погодженням Управління укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в органах Державного казначейства;
- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Установи відповідно до законодавства;
- представляє Установу у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед Засновником за результати діяльності;
- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;
- забезпечує права вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
- застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Установи;
- затверджує посадові обов’язки працівників Установи;
- несе відповідальність за виконання покладених на Установу завдань, результати фінансової діяльності, стан і збереження майна, переданого в користування та володіння Установі;
- індивідуальне навчання в Установі організовується відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України.


5.4. В Установі може діяти методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.
Методична рада є дорадчим органом.
Методична рада:
- координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність закладу з питань здобуття вихованцями позашкільної освіти в різних напрямках;
- заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення навчально-виховної, організаційно-методичної, науково-дослідної роботи;
- вивчає, узагальнює та поширює кращий педагогічний досвід;
- обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо вдосконалення діючих;
- поширює інновації у системі позашкільної освіти тощо.


5.5. Органом громадського самоврядування Установи є загальні збори колективу цього закладу, які скликаються не рідшу ніж один раз на рік.
Загальні збори колективу Установи проводяться за участю Директора Установи, заступників директора, керівників підрозділів, що входять до складу закладу, представників Управління, наукових та інших педагогічних працівників, які залучаються до навчально-виховного процесу закладу, батьківського комітету.


5.6. В Установі за рішенням загальних зборів можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети.

6. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база Установи

6.1. Фінансова діяльність Установи здійснюється відповідно до законодавства та Статуту Установи.
6.2. Фінансування Установи Здійснюється за рахунок коштів бюджету міста.
6.3. Фінансування установи може здійснюватись також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.


6.4. Додатковими джерелами формування коштів Установи є:
- кошти гуманітарної допомоги;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;
- інші надходження.
Кошті, отримані Установою з додаткових джерел фінансування, використовуються для передбаченої Статутом діяльності.


6.5. Установа у процесі фінансово-господарської діяльності має право:
- розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз;
- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту;
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту Установи.


6.6. Матеріально-технічна база Установи включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’зку, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.


6.7. Для проведення навчально-виховної роботи засновником надаються в користування Установи:
- приміщення, в яких розташовані Структурні підрозділи Установи;
- спортивні об’єкти;
- оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах.
Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається Управлінням відповідно до законодавства.


6.8. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в Установі Здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

7. Діяльність Установи у межах міжнародного співробітництва
7.1. Установа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у межах освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.
7.2. Установа має право укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у порядку, установленому законодавством.

8. Контроль за діяльністю Установи
8.1. Загальний контроль за діяльністю Установи здійснюється Засновником, виконавчим комітетом Одеської міської ради, оперативний – Управлінням.

9. Припинення діяльності Установи
9.1. Припинення діяльності Установи відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації.
9.2. Реорганізація Установи відбувається за рішенням Засновника.
9.3. Ліквідація Установи відбувається за рішенням Засновника або суду.
9.4. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається Засновником, судом або господарським судом. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для заяви претензії кредиторів визначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію, та призначив ліквідаційну комісію.
9.5. Майно та кошті Установи, що залишилися після проведення ліквідаційних заходів передаються Засновнику.
9.6. Одержані Установою у тимчасове користування (оренду) споруди та приміщення, обладнання та інше майно повертається їх господарям у встановленому законом порядку.
9.7. Ліквідація завершується, а Установа припиняє діяльність з моменту виключення її з державного реєстру.

Секретар ради                                  О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 10.01.2008 14:34
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее
17 августа 11:00
профориентационные встречи
в «Молодой гвардии»

Далее 18 августа 16:00 
фотовыставка «Грузия на пленке»

Далее 17 августа 16:00
презентация книги 
А. Хасина «Всем, кто меня слышит...»

Далее 18-19 августа
ралли "Куяльник"

Далее 17-18 августа
День юннатов
в зоопарке

Далее 18 августа в 15:00
«Игры героев»

Далее 20 августа 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция
Далее 17-19 августа
праздник спорта
«Гонка нации»

Далее 17-19 августа
фестиваль пляжных
видов спорта

Далее 27 августа в 11:00
общественные слушания
Правила приема сточных вод

Далее 21 августа 10:00-14:00 
семинар по энергоэффективности

Далее 21-26 августа
фестиваль степа

Далее до 16 августа
выставки 
«Узоры мастерства»

Далее 30 августа 11:00 
И С П О Л К О М

Далее 29 августа 10:00 
общественные слушания: тарифы на вывоз отходов

Далее 27-29 сентября
конференция «Проблемы
и перспективы развития
строительного комплекса Одессы»

Далее 8-9 сентября
OCEANMAN-2018

Далее 19 сентября 10:00
   С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее