06:29:57   |   24 октября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2158-V от 22.01.2008г.

№2158-V от 22.01.2008г.

Об утверждении Городской целевой программы подготовки и проведения в городе Одессе финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу

Рішення
Одеської міської ради
№ 2158-V від 22.01.2008р.
 
Про затвердження Міської цільової програми підготовки та
проведення в місті Одесі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
 
Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою належної та своєчасної підготовки міста Одеса до проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Міську цільову програму підготовки та проведення в місті Одесі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
(додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради у справах молоді і спорту.
 
Міський голова                            Е. Гурвіц


Додаток

до рішення Одеської міської ради
№ 2158-V від 22.01.2008р.
 
Міська цільова програма
підготовки та проведення в м. Одесі
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Цільова програма підготовки до проведення в місті Одесі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про державні цільові програми"; «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні»; Постанов Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм»; від 30.11.2004 р. №1604 "Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки"; від 31.10.2007 р. №1295 «Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. №502р. «Деякі питання підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»; Концепції Державної програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. №502р.; рішень Одеської міської ради від 15.06.2004 р. № 2634-ІV "Про паспорти бюджетних програм"; від 26.07.2002 р. №200-ІV "Про затвердження Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року "; від 15.10.2002 р. № 414-ІV "Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року"; від 11.10.2004 р. №3156-ІV "Про затвердження Основних напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки"; розпорядження міського голови від 08.02.2006 р. № 73-01р "Про порядок розробки, фінансування і моніторингу міських програм та їх включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку м. Одеси".
Відповідно до п. 3 ст. 3 Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» від 19.04.07 р. органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції забезпечують та/або сприяють виконанню зобов'язань (гарантій), оформлених згідно з регламентом УЄФА, стосовно проведення чемпіонату, а саме: вимог щодо захисту інтелектуальної власності, фінансування та функціонування спортивних споруд, підтримки рекламної діяльності, безпеки та правопорядку; обігу квитків, розвитку готельної та транспортної інфраструктури, забезпечення рекламної площі тощо.
Незважаючи на те, що Одеса визначена як резервне місто для проведення усього 1-2 матчів, місто в цілому та його окремі інфраструктури, насамперед спортивна, готельно-туристична, охорони порядку, медична та ін. мають бути повністю підготовлені відповідно до вимог УЄФА.
Програма визначає основні напрямки та форми діяльності органів місцевого самоврядування в м. Одесі для забезпечення якісної підготовки міста для проведення матчів.
Програма покликана стимулювати ефективне використання наявних спортивних ресурсів міста, підвищити рівень міжгалузевого співробітництва, забезпечити прозорість, конкурентність та інноваційність процесу підготовки до проведення матчів, стимулювати розвиток бізнесу і туристичного сектору, залучення коротко- та довгострокових інвестицій до сфер спорту та фізкультури, зокрема футболу, сприяти створенню робочих місць тощо.
Програма передбачає здійснення комплексу заходів, які сприятимуть розв'язанню наявних економічних і соціальних проблем, активізації діяльності суб'єктів господарювання всіх форм власності, поліпшенню їхнього фінансового становища. На цій основі забезпечуватиметься дальший динамічний розвиток міста Одеси.
Виконання заходів Програми сприятиме збереженню історико-культурної спадщини, дасть поштовх до активізації міжнародних економічних, культурних відносин та до значного поліпшення екологічного стану міста.
Програма підготовлена управлінням економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради.
 
2. СКЛАД ПРОБЛЕМИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ
НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ РОЗВ`ЯЗАННЯ ПРОГРАМНИМ МЕТОДОМ
Одеса - одне з перших міст в Україні, яке почало застосовувати метод довгострокового цільового планування розвитку. Програмно-цільові методи планування й управління соціально-економічним розвитком міста використовуються в практиці органів місцевого самоврядування понад п`ять років.
Чемпіонат Європи з футболу є однією з найбільш суспільно значущих світових спортивних подій, а надання Україні та Польщі права на проведення фінального турніру 2012 р. свідчить про визнання нашої держави не лише як спортивної, але й як держави, що здатна забезпечити належний рівень підготовки та проведення матчів.
Обрання Одеси резервним містом для проведення 1-2 матчів чемпіонату свідчить, що наше місто має усі організаційні, фінансово-економічні, соціально-політичні, культурні можливості для забезпечення виконання вимог УЄФА та якісної підготовки різних інфраструктур у стислі строки.
Основною проблемою, з організаційної точки зору, є забезпечення взаємодії структурних підрозділів органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою та з підприємствами різних форм власності, іноземними партнерами та ін. для узгодженого виконання завдань та заходів Державної програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. З іншого боку, виконання завдань з підготовки ускладнюється невідповідністю вимогам УЄФА більшості об'єктів міської спортивної, транспортної, інформаційно-телекомунікаційної та соціальної інфраструктур, відсутністю достатньої кількості фахівців, які володіють необхідними професійними знаннями і досвідом підготовки та проведення великих спортивних міжнародних заходів.
Оскільки названа Державна програма не передбачає розв’язання усіх завдань, що існують у кожному місті, обраному для проведення матчів чемпіонату, застосування методу програмно-цільового планування для вирішення проблем Одеси є обґрунтованим.
3. МЕТА ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою Програми є створення та забезпечення дотримання організаційно-правових, економічних, соціальних та інших умов для успішного проведення в Одесі матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Для досягнення цієї мети потрібно вирішити такі пріоритетні завдання:
-       підготувати усі необхідні об’єкти спортивної інфраструктури для проведення матчів та організації тренувального процесу команд-учасниць чемпіонату відповідно до вимог УЄФА;
-       організувати розміщення спортивних та офіційних делегацій, туристів, українських та іноземних вболівальників, які прибудуть до Одеси під час проведення чемпіонату;
-       організувати надання належних за якістю та кількістю послуг громадського транспорту, підприємств громадського харчування, розважальних та рекреаційних закладів на період проведення чемпіонату;
-       створити оптимальні умови для роботи засобів масової інформації та репортерів на період проведення чемпіонату;
-       забезпечити надання усіх необхідних медичних послуг, їх належну якість, максимальну доступність та оперативність;
-       забезпечити наявність необхідної туристичної інфраструктури, розроблення спеціальних туристичних маршрутів;
-       забезпечити застосування усіх необхідних заходів стосовно безпеки спортсменів, офіційних персон, вболівальників та мешканців міста.
На виконання цих пріоритетних та інших завдань розроблені, з урахуванням заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Реалізація заходів Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, обласного бюджету, бюджету м. Одеси, суб’єктів господарської діяльності усіх форм власності, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством.
Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, затверджених бюджетом м. Одеси головним розпорядникам - виконавчим органам Одеської міської ради на відповідний рік.
5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання Програми забезпечить:
- своєчасну та якісну підготовку та проведення матчів чемпіонату в Одесі;
- модернізацію існуючої транспортної інфраструктури, створення нових ліній сполучення;
- створення сучасної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури на рівні європейських стандартів;
- створення умов для інтенсивного розвитку підприємництва в усіх галузях економіки та сферах суспільного життя;
- залучення інвестицій у суму від 900 млн. до 1 млрд. доларів США;
- збільшення кількості робочих місць понад 5000 тис.;
- сприяння розповсюдженню іміджу міста Одеси як привабливого туристичного центру;
- користування створеними та поновленими до чемпіонату об’єктами міської інфраструктури після проведення чемпіонату.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Відповідальність за забезпечення виконання Програми несуть виконавчий комітет Одеської міської ради та виконавчі органи Одеської міської ради, причетні до її реалізації.
Поточне управління та контроль за виконанням Програми здійснює Департамент з підготовки та проведення в місті Одесі фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 року з футболу Одеської міської ради та постійна комісія у справах молоді і спорту Одеської міської ради.
Додаток №1 до Міської цільової програми підготовки та проведення в м. Одесі
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ)
  
Паспорт бюджетної програми на 2008-2012 роки 

1
 
Виконавчі органи Одеської міської ради, визначені в додатку до програми підготовки та проведення в м. Одесі
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
 
КФКВ
найменування головного розпорядника
 
2
080000 Охорона здоров’я
100000 Житлово-комунальне господарство
110000 Культура
120000 Засоби масової інформації
130000 Фізична культура та спорт
150000 Будівництво
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,  телекомунікації та інформатика
180000 Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю
200000 Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека
Виконавчі органи Одеської міської ради, комунальні підприємства, визначені в додатку до програми підготовки та проведення в м. Одесі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
 
 
КФКВ
найменування відповідального виконавця
 
 
 
Міська цільова програма підготовки до проведення в м. Одесі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - Програма)
 
 
КФКВ
найменування бюджетної програми

 
4. Обсяг бюджетного призначення - фінансування заходів Програми в обсязі 736 млн. 865 тис. грн. здійснюється в межах коштів, затверджених бюджетом м. Одеси головним розпорядникам коштів - виконавчим органам Одеської міської ради, а також за рахунок коштів з Державного бюджету та залучених коштів (інвесторів).
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
Закони України: "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"; "Про державні цільові програми"; «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні»;
Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм»; від 31.10.2007 р. №1295 «Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»; від 30.11.2004 р. №1604 "Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. №502р «Деякі питання підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»;
«Концепція Державної програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. №502р;
Рішення Одеської міської ради від 15.06.2004 р. № 2634-ІV "Про паспорти бюджетних програм"; від  26.07.2002 р. №200-ІV "Про затвердження Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року "; від 15.10.2002 р. № 414-ІV "Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року"; від 11.10.2004 р. №3156-ІV "Про затвердження Основних напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки";
Розпорядження міського голови від 08.02.2006 р. № 73-01р "Про порядок розробки, фінансування і моніторингу міських програм та їх включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку м. Одеси"
6. Мета бюджетної програми. Метою Програми є створення та забезпечення дотримання організаційно-правових, економічних, соціальних та інших умов для успішного проведення в Одесі матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року
7. Напрями діяльності 

№ з/п
Напрями діяльності
1.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального та спеціального фондів бюджету м. Одеси
1.1.
Реконструкція діючого стадіону для проведення матчів чемпіонату
1.2
Будівництво та реконструкція діючих стадіонів для забезпечення тренувань команд-учасниць чемпіонату
1.3.
Транспорт
1.3.1
Будівництво, реконструкція, ремонт КП «Міжнародний аеропорт «Одеса»
1.3.2
Надання належних за якістю та кількістю послуг
громадського транспорту в межах Одеси (оновлення рухомого складу електротранспорту, спорудження швидкісної трамвайної лінії, реконструкція існуючих трамвайних колій, будівництво нової тролейбусної лінії, спорудження транспортно-пересадочних вузлів, будівництво естакади, тунелю, підземних переходів, паркінгів тощо)
1.4.
Будівництво і реконструкція за маршрутами руху учасників чемпіонату і туристів об’єктів необхідної інфраструктури
1.5.
Створення оптимальних умов для роботи засобів масової інформації та репортерів
1.6.
Створення та розбудова інформаційної туристичної інфраструктури
1.7.
Створення системи надання екстреної медичної допомоги
1.9.
Проведення робіт з реставрації та ремонту пам‘яток архітектури національного та місцевого значення, парків культури і відпочинку
1.10.
Створення організаційних та правових умов для залучення інвестицій, участь в міжнародних, загальнонаціональних виставках, форумах
1.11.
Обмін делегаціями з містами-організаторами турнірів УЄФА (Польща, Австрія, Португалія)
1.12
Покращання зовнішнього освітлення міста
 
 

8. Категорії економічної класифікації

КЕКВ
Найменування
 
1000
 
Поточні видатки
 
2000
 
Капітальні видатки

 
9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми 

п/п
Показники
Оди-ниця виміру
Джерело інфор-мації
Загаль-ний та спеці-альний фонди
(млн.
грн.)
Разом (млн.грн.)
 
1.
Затрат
 
 
дані Програ-ми
 
736,865
 
736,865
 
Кількісні показники затрат будуть уточнені в ході розроблення Деталізованого плану виконання програми
 
 
 
 
 
2.
 
Продукту
 
 
дані Програ-ми
 
Х
 
Х
 
належні умови для проведення матчів відповідно до вимог УЄФА та даних містом Одеса гарантій
 
 
 
 
 
3.
 
Ефективності
 
дані Програ-ми
 
Х
 
 
Х
 
Створення позитивного іміджу міста, збільшення надходжень до бюджету міста, залучення інвестицій, поліпшення екології, запровадження новітніх технологій енергозбереження, розвиток спортивної транспортної, туристичної, готельної та супутньої інфраструктур
 
 
 
 
 
4.
 
Якості
 
дані Програ-ми
 
Х
 
Х
 
кількість нових робочих місць, обсяг залучених сторонніх коштів, збільшення кількості туристів, покращання якості транспортних, туристичних, сервісних послуг, збільшення кількості мешканців Одеси, які займаються спортом
 
 
 
 

 
 


Страница создана: 29.01.2008 12:28
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 25 октября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 25 октября
конференция психологов

Далее 15 ноября
«Дни польского бизнеса в Украине»

Далее 23-29 октября
Программа ко Дню освобождения Украины

Далее 19 октября - 2 ноября
Недели Германии в Одессе
 
Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее с 1 по 24 октября
прием заявок 
«Лучший инновационный проект»

Далее 15-17 ноября
Международный форум
индустрии красоты

Далее 3 ноября 9:00
забег к 100-летию
независимости Польши

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее