/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2148-V от 22.01.2008г.

№2148-V от 22.01.2008г.

Об утверждении Городской программы реализации задач государственной политики в сфере обеспечения молодежи жильем в 2008-2012 годах

Рішення
Одеської міської ради
№2148-V від 22.01.2008р.

Про затвердження Міської програми
реалізації завдань державної політики
у сфері забезпечення молоді житлом
у 2008-2012 роках


Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Міську програму реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом у 2008-2012 роках (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію у справах молоді та спорту.

Міський голова Е. Гурвіц

Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№2148-V від 22.01.2008р.
МІСЬКА  ПРОГРАМА
РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДІ ЖИТЛОМ
У 2008-2012 РОКАХ
Одеса 2008 р.
 І. Загальні положення
           Міська програма реалізації завдань державної політики в сфері забезпечення молоді житлом у 2008-2012 роках (надалі - Програма) спрямована на поступове, соціально-ефективне та виважене розв'язання гострої для територіальної громади м. Одеси проблеми забезпеченості молоді житлом у спосіб іпотечного житлового кредитування.
Програму сформовано за принципом спільної суспільної відповідальності органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, спеціальної державної фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (надалі - Регіональне управління), безпосередньо молодих громадян за забезпечення дієвості державних соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством для молодих сімей.
При розробці Програми використовувалися дані Регіонального управління, підсумки реалізації державної програми у попередні роки згідно з якими у м. Одесі станом на 01.10.07 р.:
- налічується 1500 молодих сімей - потенційних одержувачів кредиту,
- протягом 2000-2007 роках з Державного бюджету України та бюджету Одеської області надійшло коштів - кредитних ресурсів (інвестицій) 70 728,38 тис. грн., а з бюджету м. Одеси – 2 082,00 тис. грн., чи у 3 рази менше ніж з бюджетів вищого рівня.
Консолідовані, в такі спосіб та пропорцію, кредитні ресурси дозволили Регіональному управлінню надати 680 кредитів, з яких 456 - на купівлю (вже придбані) квартир на вторинному ринку, 224 - на будівництво житла.
Програма складається з розділів:
1. Загальні положення,
2. Мета та основні завдання,
3. Правове обґрунтування,
4. Фінансове забезпечення,
5. Організаційне забезпечення,
6. Очікувані результати,
7. Прикінцеві положення.
                                      
2. Мета та основні завдання
Метою програми є розв'язання житлової проблеми молодих подружжів та одинаків - представників територіальної громади міста Одеси шляхом практичної реалізації їх законодавчо-визначеного права на одержання пільгового довготермінового кредиту на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.
Основними завданнями програми є:
- соціально-ефективне спрямування матеріально-технічного, фінансового та суспільного потенціалу міста на пільгове будівництво (реконструкцію) і придбання житла для найбільш соціально активних верств територіальної громади (носіїв репродуктивної функції, діючих та перспективних платників податків, гарантів дотримання та розвитку у суспільстві сімейних чеснот);
- формування ефективного механізму фінансово-кредитного забезпечення будівельних робіт, шляхом застосування принципу паритетності видатків Державного та бюджету міста, інвестицій з боку юридичних та фізичних осіб, зацікавлених у реалізації Програми;
- розвиток засад іпотеки, як найбільш ефективного за світовим досвідом кредитування механізму;
- здешевлення вартості будівництва за рахунок реанімації об'єктів незавершеного будівництва, застосування інноваційних технологій реконструкції (модернізації) житлового фонду, термін експлуатації якого набігає (надійшов) кінця;
- розвиток підприємств будівельного комплексу міста шляхом збільшення обсягу робіт, інвестування діяльності проектно-дослідницьких установ, виробників будівельних матеріалів тощо;
- поліпшення інвестиційного іміджу м. Одеси на світовому та вітчизняному рівні;
- створення додаткових робочих місць для молоді (випускників навчальних закладів) з будівельними спеціальностями;
- створення сприятливих умов для подолання демографічної кризи шляхом омолодження традиційно "застарілих" мікрорайонів міста;
- розвиток додаткових, орієнтованих на попит молоді, інфраструктур у сфері торгівлі та побуту, охорони здоров'я, освіти культури та дозвілля, міських комунікацій;
- зменшення соціально-економічного навантаження на сім'ї батьків, які змушені проживати спільно з повнолітніми (одруженими) дітьми, онуками за умов нестачі житлової площі, коштів на оплату комунальних послуг тощо;
- вилучення з тіньового сектору економіки коштів, спрямованих на будівництво, придбання житла;
- створення сприятливих умов для утворення молодіжних кондомініумів - відповідальних суб'єктів міської житлово-комунальної політики.
 
3. Правове обґрунтування
Програма розроблена відповідно до:
- Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
- Постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.02р. №1089 "Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки";
- Рішення Одеської обласної ради від 08.07.03 р. №182-ІV "Про затвердження Програми забезпечення житлом молоді Одеської області на 2003-2012 роки".
 
4. Фінансове забезпечення
       Фінансування програми здійснюється в межах коштів, передбачених у бюджеті м. Одеси на зазначені цілі та на відповідний рік.
Наступним за значущістю джерелом фінансування Програми є особисті внески одержувачів кредитів - молодих сімей, які згідно з чинним законодавством зобов'язані сплатити перший внесок обсягом не меншим як 6% від суми кредиту, поступово (у термін до 30 років) відшкодовувати суму кредиту.
Бюджетом м. Одеси на 2008 рік забезпечуватиметься збільшення обсягу цільових видатків на фінансування за державною програмою молодіжного житлового кредитування щонайменше на 10%, у порівнянні з минулим роком. Таким чином,  загальна сума цільових бюджетних асигнувань на реалізацію Програми становитиме 1421,0 тис. грн.
Зазначена позитивна тенденція динамічного збільшення частки загальних кредитних ресурсів Регіонального управління, що надається з бюджету м. Одеси, є об’єктивною підставою для збільшення обсягу трансфертів з бюджетів вищого рівня.
За умов дотримання зазначеної динаміки збільшення фінансування щонайменш на 10% щорічно, починаючи з 2008 та до 2012 років, обсяг цільових асигнувань з бюджету м. Одеси збільшиться, порівняно з періодом - 2000-2007 роки, більш ніж у 4,4 рази - до 9155,39 тис. грн. Підсумком реалізації програми стане задоволення житлових потреб більшості черговиків, які перебувають на обліку Регіонального управління.
Разом з тим, Одеська міська рада вживатиме заходи, спрямовані на залучення до фінансування Програми коштів юридичних та фізичних інвесторів, зацікавлених у реалізації загальних планів будівельних робіт.
 
5. Організаційне забезпечення
Програма реалізується у межах співпраці між Одеською міською радою та Регіональним управлінням.
Функції Головного розпорядника коштів бюджету м. Одеса, передбачених на реалізацію Програми, виконує управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради.
Відповідно до визначених чинним законодавством повноважень та на підставі укладеного між зазначеними суб'єктами угоди, з метою координації діяльності з виконання Програми:
Регіональне управління:
- формує на базі своїх консультаційних пунктів чергу потенційних одержувачів кредиту;
- лобіює на рівні Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву; Одеської обласної ради - інтереси м. Одеси з одержання з бюджетів вищого рівня певного обсягу фінансування реалізації Програми;
- виступає замовником будівництва (реконструкції) житлового об'єкту;
- укладає з визначеними одержувачами кредиту відповідні кредитні угоди, виступає стороною цих угод, реалізуючі відповідні права та зобов'язання;
- акумулює кошти, сформовані за рахунок цільових надходжень з Державного, обласного та бюджету міста, особистих внесків одержувачів кредиту, спрямовуючи їх на відшкодування витрат, пов'язаних із будівництвом (реконструкцією) і придбанням житла;
- контролює фінансування будівельних робіт;
- надає виконавчому комітету Одеської міської ради фінансові плани з обсягу та терміну надходження кредитних ресурсів за рахунок коштів бюджету міста;
- звітує перед компетентними контрольно-ревізійними органами про цільове використання відповідних коштів.
 
Одеська міська рада:
- виділяє Регіональному управлінню кошти, передбачені у бюджеті міста для надання пільгових довготермінових житлових кредитів молоді;
- виділяє регіональному відділенню Фонду земельні ділянки для будівництва житла та об'єктів соціально-побутового призначення для молоді;
- узгоджує представлений Регіональним відділенням проект об'єкта будівництва, його реконструкції.
 
У процесі здійснення передбаченого програмою будівництва мають використовуватися:
- потенціал міських проектно-дослідницьких установ, підприємств будівельно-монтажного профілю усіх форм власності;
- будівельні матеріали, виготовлені місцевими переробними підприємствами та придбані без комерційних посередників;
- робочі кадри, що перебувають у штатах зазначених підприємств, сформовані з випускників профільних учбових закладів міста, спеціалістів, які перебувають на обліку у центрах зайнятості.
При визначенні ділянок для будівництва житла, об'єктів, що підлягають реконструкції та модернізації, застосовуються принципи, що забезпечуватимуть:
- нівелювання демографічних розбіжностей, притаманних районам (мікрорайонам) міста;
- соціальну справедливість та прозорість при забудові чи реконструкції елітних чи неконкурентних житлових масивів.
При визначенні проекту житлового об'єкту, його реконструкції застосовується механізм відбору, основними критеріями якого є:
- зменшення собівартості будівельних робіт та матеріалів;
- зменшення терміну будівництва чи реконструкції;
- збільшення терміну експлуатації об'єкту;
- збільшення комфортності житла;
- відповідність житлових умов сучасним вимогам майбутніх молодих мешканців,
- збільшення рівня екологічної безпеки застосованих при будівництві матеріалів та технологій.
При визначені будівельних підприємств-підрядників на провадження будівельних робіт перевага під час конкурсного відбору надаватиметься організаціям, які:
- являються членами Всеукраїнської асоціації '"Укрмолодьжитло";
- за підсумками виконання попередніх житлово-будівельних робіт переконливо засвідчили їх високу якість, відповідність державним та світовим стандартам;
- досягли найбільш прогресивного рівня організації праці, її безпеки;
- спроможні працевлаштувати молоді робочі кадри, у т.ч. випускників відповідних навчальних закладів міста, безробітних спеціалістів;
- застосовують сучасні будівельні технології та обладнання;
- здатні інвестувати у реалізацію програми, конкретне будівництво власні фінансові, ресурси.
 
6. Очікувані результати
Позитивними підсумками реалізації програми вбачаються:
- зменшення гостроти житлової проблеми, з якою стикаються представники територіальної громади міста всіх вікових категорій;
- удосконалення механізму іпотечного кредитування громадян, підвищення рівня соціальної відповідальності банків, через які реалізується Програма;
- підвищення рівня соціально-економічного добробуту молодих сімей;
- зниження рівня цін на вторинному ринку об'єктів нерухомості;
- зростання ступеню політичної лояльності такої соціально активної верстви територіальної громади міста як молодь;
- збільшення кількості відповідальності споживачів комунальних послуг, власників приватного житла - фундаторів молодіжних кондомінімумів;
- кардинальне поліпшення стану застарілого (аварійного) житлового фонду внаслідок проведеної у межах реалізації програми реконструкції та модернізації;
- поліпшення демографічної ситуації у м. Одесі;
- активізація діяльності проектно-дослідницьких та будівельних організації міста;
- поліпшення ситуації на міському ринку праці;
- збільшення обсягу податкових надходжень до бюджету міста, оптимізація міжбюджетних відносин;
- оптимізація демографічних, економічних, соціально-культурних характеристик районів міста;
- зниження рівня злочинності завдяки приборканню дитячої безпритульності та бездоглядності, конфліктного потенціалу соціально незадоволених верств молоді.
 
7. Прикінцеві положення
До програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням нормативних актів, що набуватимуть чинності.
Програма набуває чинності з моменту її затвердження Одеською міською радою.
 
Додаток
до міської  програми реалізації
завдань державної   політики у сфері забезпечення молоді житлом у 2008-2012 роках
 
Орієнтовний кошторис витрат
з бюджету м. Одеси на фінансування міської програми реалізації
завдань державної політики в сфері забезпечення молоді житлом
у 2008-2012 роках
Роки
2008
2009
2010
2011
2012
Кредит
(250908)
(тис. грн.)
1300,0
1430,0
1573,0
1730,3
1903,33
Кошти від погашення наданих кредитів (тис грн.)
 
43,0
 
90,9
 
143,3
 
200,97
 
264,41
Обслуговування кредиту (250914)
(тис. грн.)
 
78,00
 
85,8
 
94,38
 
103,8
 
114,2
 
Обсяг видатків з бюджету м. Одеси всього (тис грн.),
 
1421,0
 
1606,7
 
1810,68
 
2035,07
 
2281,94


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
01.02.2008 14:51

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/acts/council/12377/