/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2159-V от 22.01.2008г.

№2159-V от 22.01.2008г.

Об утверждении Городской целевой программы предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы на 2008 год (С изменениями)

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №2898-V від 10.07.2008р.
Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №3752-V від 25.12.2008р.
 
Рішення
Одеської міської ради
№2159-V від 22.01.2008р.
 
Про затвердження Міської цільової програми
надання соціальних послуг та інших видів
допомоги незахищеним верствам
населення міста Одеси на 2008 рік 
 
Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 14 Закону України «Про соціальні послуги», з метою забезпечення отримання незахищеними категоріями громадян міста різних видів соціальних послуг, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Міську цільову програму надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2008 рік (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з соціальної політики та праці.
 
Міський голова                                                                   Е. Гурвіц
 
Додаток
до рішення Одеської міської ради
№2159-V від 22.01.2008р. 
 
Міська цільова програма
надання соціальних послуг та інших видів допомоги
незахищеним верствам населення міста Одеси на 2008 рік
Зміст програми
1.  Проект паспорта програми
2.  Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом
3.  Мета програми
4.  Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
4.1.  Порівняльний аналіз можливих варіантів розв’язання проблеми
4.2.  Шляхи та засоби розв’язання проблеми
5.  Строки виконання програми
6.  Перелік заходів і завдань цільової програми
6.1.  Головні завдання програми
6.2.  Перелік соціальних послуг та категорії жителів територіальної громади, яким планується надавати соціальні послуги з розрахунком необхідного обсягу фінансування за програмою
6.3. Перелік заходів програми
7.  Ресурсне забезпечення програми
8.  Організація управління та контролю за ходом виконання програми
9.  Очікувані кінцеві результати програми
 
1.    Проект паспорта програми
1. 090412, 090416, 091207, 100103 Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради.
2. 090412, 090416, 091207, 100103 Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради.
3. Міська цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2008 рік.
4. Обсяг бюджетного призначення - 34 568,3 тис.грн., у тому числі із загального фонду - 34 568,3 тис.грн. та із спеціального фонду - 0 тис.грн.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: Закони України: „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про соціальні послуги”, Закон України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, Бюджетний кодекс України.
6. Мета бюджетної програми: Створення фінансових, організаційно-правових та технічних механізмів надання різних видів соціальних послуг для позитивних зрушень у рівні та якості життя незахищених верств населення на основі ефективного використання бюджетних ресурсів міста.
7. Напрями діяльності:
з/п
Напрями діяльності
1
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси
1.1.
 Підтримка ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, учасників бойових дій, реабілітованих громадян
1.2
Надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  та проживають у м. Одесі 
1.3.
Надання допомоги у вигляді продуктів харчування та непродовольчих товарів соціально незахищеним верствам населення
1.4
“Дешевий хліб”
1.5
Надання дотації населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг
1.6
Надання соціальних послуг бездомним громадянам
1.7
Надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення
2
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси
 
8. Категорія економічної класифікації:
КЕКВ
Найменування
1130
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки
1170
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
1310
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
1340
Поточні трансферти населенню
 
9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
№ п/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
Затрат
 
 
 
 
 
 
Надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси
тис.грн.
програма
34 568,3
0,0
34 568,3
2
Продукту
 
 
 
 
 
2.2
Кількість громадян, яким надані соціальні послуги
тис.осіб
статистична звітність
50,0
0,0
50,0
3.
Ефективність
 
 
 
 
 
 
Середній розмір соціальної послуги на одну особу
грн.
Розрахункова вартість
691,37
0,00
691,37
 
2. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом
         На теперішній час в Одесі мешкає 260 тисяч осіб, які непрацездатні та отримують державне соціальне забезпечення у вигляді пенсії. Станом на 01.01.2008 року на обліку в структурних підрозділах управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради знаходиться 29,7 тисяч осіб, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку із самотністю, інвалідністю, сирітством тощо, та потребують різних видів соціальних послуг.      З них: 8,1 тисяч прикутих до ліжка осіб, які потребують сторонньої допомоги; 9,4 тисяч інвалідів та 10,1 тисяч ветеранів ВВВ; 2,1 тисячі дітей-сиріт та під опікою, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних та неповних сімей.
Крім того, повсякчас зростає кількість звернень громадян міста, які на даний час гостро потребують окремих видів соціальних послуг, передусім, адресної грошової допомоги, в тому числі на лікування та на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.
Враховуючи це, а також надані державою повноваження органам місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих соціальних гарантій, фінансування соціальних послуг та розробки програм соціального захисту окремих категорій населення, управлінням соціального захисту населення та праці Одеської міської ради розроблено єдину міську програму надання соціальних послуг, яка консолідує в собі всі види діючих та нових місцевих соціальних гарантій у цій сфері.
Продовжуватиметься надання різних видів соціальних послуг та допомог громадянам пільгових категорій – ветеранам війни та особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Зокрема, здійснюватимуться заходи із оздоровлення ветеранів війни у Афганістані, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та сімей з дітьми потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи. Надаватиметься допомога, в тому числі на придбання медикаментів, найбільш незахищеним чорнобильцям, вдовам чорнобильців, сім’ям загиблих у Афганістані тощо.
Також програмою передбачається надання інноваційних соціальних послуг бездомним громадянам. З 2006 року набрав чинності Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», який передбачає низки заходів стосовно обліку та реєстрації, а також реінтеграції бездомних громадян і безпритульних дітей. Так, цим законом на органи місцевого самоврядування покладено функції з обліку бездомних громадян за їх переважним місцезнаходженням у спеціалізованих закладах (центрах обліку бездомних громадян). При цьому, за юридичною адресою зазначених спеціалізованих закладів буде здійснюватися реєстрація бездомних громадян з подальшим поновленням документів, що посвідчують особу.
На підставі аналізу надання соціальних послуг, з точки зору ефективності соціального захисту населення, вперше в Одесі розроблено механізм отримання соціальних послуг за допомогою Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП). За рахунок вищезазначеного механізму буде впроваджено формування цілісної системи соціального захисту населення міста, забезпечення адресного надання послуг окремим категоріям громадян у вигляді гарячого харчування, надання допомоги на придбання ліків, дешевого хліба та оплату послуг житлово–комунального господарства. 
Назва кишені
Категорії осіб - отримувачів соціальних послуг
Вартість соціальної послуги,               на 1 особу
грн./ місяць
Кількість осіб - отримувачів соціальних послуг
тис. осіб
 Кишеня   «Дешевий хліб»
- підопічні структурних підрозділів УСЗН та П
- малозабезпечені громадяни міста
- багатодітні сім’ї та діти з багатодітних сімей за даними управління молодіжної та сімейної політики ОМР
9,0
21,0
 
 
 
 
20,58
 
 
 
8,42
Кишеня «Гаряче харчування»
- підопічні структурних підрозділів
УСЗН та П 
148,05
1,4
Кишеня «Домашня аптека»
- підопічні структурних підрозділів УСЗН та П
 
100 (на рік)
21,0
Кишеня
«Адресна
допомога на оплату житлово-комунальних послуг»
- діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування
- діти - інваліди у віці до 16 років
- вдови померлих громадян, смерть яких пов'язана з ЧАЕС
- члени сімей працівників міліції, які загинули при виконанні службових обов’язків  
- громадяни міста віком старше 100 років 
- почесні громадяни міста Одеси    
 - працівники житлово-комунального господарства 
86,90
 
 
 
86,90
 
 
 
86,90
 
 
 
 
 
86,90
 
 
 
 
 
 
173,80
 
 
 
173,80
 
 
 
52,14
 
0,55
 
 
 
0,8
 
 
 
0,11
 
 
 
 
 
0,08
 
 
 
 
 
 
0,009
 
 
 
0,004
 
 
 
1,26
 

Основними завданнями є:

·     удосконалення діючої системи безготівкового надання послуг шляхом запровадження механізму адресного фінансування підприємств за фактично надану послугу громадянину;

·      створення дієвих механізмів здійснення соціальної політики, координація діяльності інших суб'єктів соціальної політики на засадах відкритості, прозорості, ефективності шляхом адресного надання соціальних послуг;

·      створення механізму поступового, поетапного запровадження форми надання соціальних послуг, як за їх видами, так і за категоріями отримувачів;
·      уніфікація порядку обрахування вартості послуг за соціально-економічними розрахунковими нормами споживання;
·      запровадження електронного соціального паспорта для відповідних категорій осіб, які мають право на соціальні послуги;
·      реалізація системного підходу до визначення розміру видатків місцевого бюджету на належне фінансове забезпечення надання послуг;
·      посилення контролю за використанням бюджетних коштів, що передбачені у місцевому бюджеті на надання послуг окремим громадянам;
·      додержання прав і законних інтересів юридичних осіб, які надають послуги громадянам на пільгових умовах, шляхом своєчасного відшкодування їх витрат за фактично надані послуги.
3. Мета програми
        Мета програми полягає у створенні фінансових, організаційно-правових та технічних механізмів надання різних видів соціальних послуг для позитивних зрушень у рівні та якості життя незахищених верств населення на основі ефективного використання бюджетних ресурсів міста.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
       4.1. Порівняльний аналіз можливих варіантів розв’язання проблеми
Заходи із надання соціальних послуг можливо зафіксувати в нормативно-правих актах, що регулюють функціонування установ та організацій, які провадитимуть таку діяльність, або у спеціальній програмі, затвердженій відповідним рішенням Одеської міської ради.
Враховуючи вже існуючий досвід надання соціальних послуг, прийняття програми ефективніше забезпечить розв’язання соціальних проблем міста, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та комплексності, координує взаємодію органів міської ради, об’єднань громадян та безпосередньо громадськості. Крім того, запровадження програмного фінансування заходів міської соціальної політики забезпечує прозорість бюджетного процесу в соціальній сфері Одеси.
4.2. Шляхи та засоби розв’язання проблеми
        Основним шляхом поліпшення соціальної ситуації в місті Одесі є відповідне формування міської соціальної політики. Аналіз діючих державних стратегічних актів свідчить про головну мету державної соціальної політики – перетворення України в соціально орієнтовну державу. Зокрема, Стратегією економічного та соціального розвитку України „Шляхом європейської інтеграції” на 2004-2015 роки, схваленою Указом Президента України  від 28.04.2004 р. № 493/2004, для підвищення якості життя населення серед основних напрямів політики доходів визначено посилення адресної підтримки малозабезпечених сімей.
        Серед основних завдань Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2006р. № 879, визначено подолання негативних наслідків старіння, для чого передбачається розроблення відповідних програм поліпшення соціального захисту та удосконалення системи соціального забезпечення осіб похилого віку, забезпечення рівного доступу цієї категорії громадян до засобів збереження здоров’я та активного довголіття, підвищення якості соціальних послуг, що надаються особам, нездатним до самообслуговування у зв’язку з похилим віком.
   Враховуючи вищевикладене, визначені такі пріоритетні напрямки програми:
          1. Сталий розвиток міської системи надання соціальних послуг через забезпечення їх надання у вигляді місцевих соціальних гарантій, їх урізноманітнення та поступове зростання їх якості та вартості з урахуванням встановлених державних соціальних стандартів (прожиткового мінімуму, норм харчування тощо).
           2. Запровадження інноваційних соціальних послуг для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
           3. Запобігання проявам соціальної напруги та небезпечних соціальних процесів.

5. Строки виконання програми
       Строки виконання програми – 2008 рік

6. Перелік заходів і завдань цільової програми
       6.1. Головні завдання програми
        Головними завданнями програми є:
        1. Надання соціальних послуг незахищеним верствам населення міста Одеси у вигляді додаткових соціальних гарантій:
- надання соціально-побутових послуг;
- надання соціально-медичних послуг та послуг медико-соціальної реабілітації;
- надання соціально-економічних послуг;
- надання інших соціальних послуг.
        2. Виконання заходів із організаційно-правового, технічного та інформаційного забезпечення програми: 
- здійснення закупівлі соціально-побутових, соціально-медичних та інших соціальних послуг, послуг медико-соціальної реабілітації;
- укладання відповідних договорів між головним розпорядником та юридичною особою – постачальником послуг;
- формування та забезпечення функціонування бази даних осіб, які потребують соціальних послуг та осіб - отримувачів соціальних послуг;
- забезпечення функціонування системи надання дотацій на придбання хлібобулочних виробів (еквайрінг, процесинг, технічне забезпечення роботи системи);
- розширення діючої мережі магазинів, що надають підопічним структурних підрозділів УСЗНП хлібобулочні вироби з урахуванням дотацій, передусім через залучення торгівельних підприємств “Муніципальної торгової мережі”;
- забезпечення функціонування системи надання адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та палива за допомогою карток національної системи масових електронних платежів (НСМЕП);
- утворення та забезпечення функціонування комунальної установи з обліку та надання соціальних послуг бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі;
- забезпечення широкого висвітлення ходу виконання програми в засобах масової інформації міста;
- моніторинг та аналіз виконання програми для визначення необхідності розробки аналогічної програми на наступний бюджетний період або на середньострокову перспективу.
 
6.2. Перелік соціальних послуг та категорії жителів територіальної громади, яким планується надавати соціальні послуги з розрахунком необхідного обсягу фінансування за програмою
Розрахунок вартості соціальної послуги із забезпечення дешевим хлібом 
Відповідно до статті 7 Закону України “Про   прожитковий мінімум” (966-14) і на підставі рішення експертної комісії за результатами проведення науково-громадської експертизи наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення затверджені набори продуктів харчування, набори непродовольчих товарів та набори послуг для основних соціальних і демографічних груп населення постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 р. № 656. затверджена наказом Міністтерства праці та соціальної політики України, Міністерство економіки України, Державний комітет статистики України від 12 червня 2000 р. за N 347/4568
    Набір продуктів харчування для непрацездатного населення (кілограмів/рік на одну особу)
зп
Найменування продукту
Обсяги споживання
Ціна покупки     фактична
Вартість споживання
1
2
3
4
5
1
           Хлібопродукти в т.ч.
 
 
 
1.1
борошно житнє
0,30
2,00
0,60
1.2
борошно пшеничне
8,80
2,49
21,91
1.3
хліб житній
38,00
2,07
78,66
1.4
хліб пшеничний
62,00
2,65
164,30
1.5
макаронні вироби
4,10
4,21
17,26
1.6
рис
2,30
3,81
8,76
1.7
манна крупа
0,90
3,17
2,85
1.8
пшоно
0,90
3,46
3,11
1.9
гречана крупа
2,00
4,94
9,88
1.10
вівсяна крупа
1,10
5,09
5,60
1.11
бобові
1,90
3,42
6,50
1.12
інші
0,60
4,00
2,40
2
Картопля
    108,00
2,72
293,76
3
Овочі, баштанні в т.ч.
 
 
 
3.1
капуста
27,50
3,24
89,10
3.2
помідори, огірки
22,00
5,92
130,24
3.3
морква, буряк
16,00
3,33
53,28
3.4
цибуля, часник
8,00
8,48
67,84
3.5
баштанні
14,50
4,03
58,44
3.6
інші
10,00
5,00
50,00
4
Фрукти, ягоди в т.ч.
 
 
 
4.1
Фрукти, ягоди свіжі
3,10
5,48
16,99
4.2
сухофрукти
1,80
9,65
17,37
5
Цукор, кондитерські вироби
22,50
8,86
199,35
6
Олія
6,70
6,42
43,02
7
Маргарин
1,50
6,72
10,08
8
М’ясопродукти в т.ч.
 
 
 
8.1
яловичина
12,00
21,32
255,84
8.2
баранина
0,90
20,05
18,05
8.3
свинина
9,50
24,40
231,80
8.4
субпродукти та інші
2,00
14,79
29,58
8.5
птиця домашня
5,00
12,88
64,40
8.6
сало
2,00
5,69
11,38
8.7
ковбасні вироби
6,60
22,41
147,91
9
Рибопродукти в т.ч.
 
 
 
9.1
риба свіжа
2,50
11,60
29,00
9.2
оселедці
0,70
13,85
9,70
10
Молокопродукти в т.ч.
 
 
 
10.1
молоко незбиране
83,00
3,22
267,26
10.2
молоко збиране, кефір
22,00
4,10
90,20
10.3
масло вершкове
3,90
18,57
72,42
10.4
сир м’який
7,60
15,08
114,61
10.5
сметана
4,00
9,57
38,28
11
Яйця
    187,50
0,45
84,38
 
 УСЬОГО
2 816,11
 
Примітки:
        1.  Розрахунок прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення.
1.1. Прожитковий мінімум у розрахунку на місяць для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення визначається як сума вартостей відповідних наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг.
1.2. Вартість на одну особу, що втратила працездатність на місяць відповідного набору продуктів харчування складае 243,68 грн.,що складає 64,3% від прожиткового мінімуму.
 1.3. Прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність встановлений на рівні 379 грн., а з 01 жовтня 2007 року збільшений до 406 грн.
         1.4. Середні роздрібні ціни на окремі товари на споживчому ринку по Одеській області за 10 місяців 2007 року для розрахунку відповідного набору продуктів харчування згідно листа головного управління статистики в Одеськой області Державного комітету статистики України від 07.11.2007 р. № 12-1-12-29/894.
 
Розрахунок вартості соціальної послуги із забезпечення гарячим харчуванням
        1. Розрахунок вартості соціальної послуги із забезпечення гарячим харчуванням підопічних стаціонарних закладів УСЗНП (добова норма харчування в грошовій формі відповідно до натуральних добових норм харчування в інтернатних установах для громадян похилого віку та інвалідів сфери управління Міністерства праці та соціальної політики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 324).
з/п
Перелік продуктів харчування
Ціна, грн.
Натуральні добові норми харчування, кг брутто на одну людину
Вартість харчування на добу, грн.
1
2
3
4
5
1.
Хліб житній
2,07
0,25
0,52
2.
Хліб пшеничний
2,65
0,25
0,66
3.
Борошно пшеничне
2,49
0,02
0,05
4.
Крохмаль
6,39
0,01
0,03
5.
Крупи, макаронні вироби, бобові
4,39
0,10
0,44
6.
Цукор  
3,39
0,05
0,17
7.
Картопля 
2,72
0,45
1,22
8.
Овочі, усього
 у тому числі
 
0,55
 
8.1.
буряк
2,19
0,08
0,18
8.2.
морква
3,33
0,06
0,20
8.3.
капуста
3,24
0,15
0,49
8.4.
цибуля
2,22
0,06
0,13
8.5.
інші свіжі овочі відповідно до сезону
4,3
0,10
0,43
8.6.
квашені, консервовані овочі
7,68
0,10
0,77
9.
Фрукти свіжі, у тому числі цитрусові
5,48
0,20
1,10
10.
Фрукти сушені
9,65
0,02
0,19
11.
Фрукти консервовані
9,65
0,05
0,48
12.
Соки
4,23
0,15
0,63
13.
М'ясо
22,86
0,10
2,29
14.
М'ясні консерви, ковбасні вироби
21,20
0,02
0,42
15.
Риба
12,96
0,10
1,30
16.
Рибні консерви, оселедець
16,70
0,05
0,84
17.
Молоко, кисломолочні продукти
3,66
0,45
1,65
18.
Сир кисломолочний
15,08
0,05
0,75
19.
Сир твердий
30,91
0,02
0,62
20.
Сметана
9,57
0,02
0,19
21.
Масло
18,57
0,03
0,56
22.
Олія
6,42
0,04
0,26
23.
Маргарин
6,72
0,01
0,07
24.
Сало, смалець
5,68
0,02
0,11
25.
Яйця, штук
0,44
1/3
0,15
26.
Чай
42,44
0,001
0,04
27.
Кава злакова
40,38
0,004
0,16
28.
Кондитерські вироби
10,32
0,035
0,36
29.
Какао
28,28
0,003
0,08
30.
Сіль 
0,75
0,010
0,01
31.
Дріжджі
5,53
0,001
0,01
32.
Спеції
42,5
0,002
0,09
 
УСЬОГО
 
 
17,65
 
Примітки:
        1. Добова норма таких продуктів як: ковбаса, сир, риба, дріжджі, мед тощо сумується за 7-10 днів і реалізується в 2-3 прийоми протягом цього періоду.
        2. У разі відсутності необхідних продуктів харчування можна проводити їх заміну згідно із затвердженими МОЗ нормами заміни продуктів.
3. Для квашення овочів (огірків, помідорів, капусти тощо) та консервування овочів та фруктів використовують сіль і цукор згідно з рецептурами понад добову норму.
Надані норми забезпечують такий хімічний склад їжі:
Білки, г
115
Жири, г
118
Вуглеводи, г
425
Енергія, Ккал
3222
 
Розрахунок вартості одного прийому їжі при чотирьохразовому харчуванні проводиться з урахуванням раціонального харчування та дотримання санітарно-гігієнічних вимог, при цьому:
з/п
Прийом їжі
Питома вага в денному раціоні, %
Вартість,
грн.
1.
Сніданок
25
4,40
2.
Обід
40
7,05
3.
Полуденок
10
1,80
4.
Вечеря
25
4,40
 
УСЬОГО
100
17,65
 
Вартість соціальної послуги із забезпечення гарячим харчуванням підопічних стаціонарних закладів УСЗНП:
з/п
Заклад
Прийом їжі
Вартість прийому їжі, грн.
1.
КУ «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона»
Сніданок
4,40
Обід
7,05
Полуденок
1,80
Вечеря
4,40
УСЬОГО
17,65
2.
КУ «Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без постійного місця проживання»
Сніданок
4,40
Вечеря
4,40
УСЬОГО
8,80
3.
КУ «Геріатричний пансіонат для самотніх осіб пенсійного віку»
Обід
7,05
УСЬОГО
7,05
 
2. Розрахунок вартості соціальної послуги із забезпечення гарячим харчуванням підопічних стаціонарних закладів УСЗНП для дітей (добова норма харчування в грошовій формі відповідно до натуральних добових норм харчування в інтернатних установах для громадян похилого віку та інвалідів сфери управління Міністерства праці та соціальної політики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 13.03.2002 р. № 324).
з/п
Перелік продуктів харчування
Ціна, грн.
Натуральні добові норми харчування, кг брутто на одну людину
Вартість харчування на добу, грн.
1
2
3
4
5
1.
Хліб житній
2,07
0,25
0,52
2.
Хліб пшеничний
2,65
0,15
0,40
3.
Борошно пшеничне
2,49
0,04
0,10
4.
Крохмаль
6,39
0,015
0,10
5.
Крупи, макаронні вироби, бобові
4,39
0,1
0,44
6.
Цукор  
3,39
0,06
0,20
7.
Картопля 
2,72
0,4
1,09
8.
Овочі, усього
4,3
0,5
2,15
9.
птиця
14,47
0,05
0,72
10.
мед
19,32
0,007
0,14
11.
Фрукти свіжі, у тому числі цитрусові
5,48
0,2
1,10
12.
Фрукти сушені
9,65
0,02
0,19
13.
Соки
4,23
0,15
0,63
14.
М'ясо
22,86
0,15
3,43
15.
М'ясні консерви, ковбасні вироби
21,2
0,02
0,56
16.
Риба, рибопродукти
16,7
0,12
2,00
17.
Кава натуральна розчинна
68,47
0,005
0,34
18.
Молоко, кисломолочні продукти
3,66
0,5
1,83
19.
Сир кисломолочний
15,08
0,1
1,51
20.
Сир твердий
30,91
0,025
0,77
21.
Сметана
9,57
0,04
0,38
22.
Масло
18,57
0,065
1,21
23.
Олія
6,42
0,025
0,16
24.
Маргарин
6,72
0,015
0,10
25.
Сало, смалець
5,68
0,02
0,11
26.
Яйця, штук
0,44
1,00
0,44
27.
Чай
42,44
0,002
0,08
28.
Кава злакова
40,38
0,005
0,20
29.
Кондитерські вироби
10,32
0,035
0,36
30.
Какао
28,28
0,04
1,13
31.
Сіль 
0,75
0,01
0,01
32.
Дріжджі
5,53
0,002
0,01
33
Спеції
42,5
0,002
0,09
 
УСЬОГО
 
 
22,50
Примітки:
1. Добова норма таких продуктів як: ковбаса, сир, риба, дріжджі, мед тощо сумується за 7-10 днів і реалізується в 2-3 прийоми протягом цього періоду.
2. У разі відсутності необхідних продуктів харчування можна проводити їх заміну згідно із затвердженими МОЗ нормами заміни продуктів.
     3. Для квашення овочів (огірків, помідорів, капусти тощо) та консервування овочів та фруктів використовують сіль і цукор згідно з рецептурами понад добову норму.
          Надані норми забезпечують такий хімічний склад їжі:
Білки, г
115
Жири, г
118
Вуглеводи, г
425
Енергія, Ккал
3222
         Розрахунок вартості одного прийому їжі при чотирьохразовому харчуванні проводиться з урахуванням раціонального харчування та дотримання санітарно-гігієнічних вимог, при цьому:
з/п
Прийом їжі
Питома вага в денному раціоні, %
Вартість,
грн.
1.
Сніданок
25
5,60
2.
Обід
40
9,05
3.
Полуденок
10
2,25
4.
Вечеря
25
5,60
 
УСЬОГО
100
22,50
 
 Таким чином, вартість соціальної послуги із забезпечення гарячим харчуванням підопічних в установі комунальної власності «Одеський міський базовий центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів»:
з/п
Категорія підопічних
Прийом їжі
Вартість прийому їжі, грн.
1.
Діти
Сніданок
5,60
Обід
9,05
Полуденок
2,25
УСЬОГО
16,90
2.
Дорослі
Сніданок
4,40
Обід
7,05
Полуденок
1,85
УСЬОГО
13,30
 
Розрахунок вартості соціальної послуги із забезпечення одноразовим гарячим харчуванням дорослих підопічних, що надається іншими структурними підрозділами УСЗНП.
         Вартість одноразового харчування для інших структурних підрозділів дорівнює вартості обіду в стаціонарних закладах УСЗНП, тобто складає 7,05 грн.  
Розрахунок вартості соціальної послуги із надання адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та палива
             Розрахунок загальної вартості соціальної послуги із надання адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та палива (відповідно до вартісної величини набору житлово-комунальних послуг прожиткового мінімуму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 р. № 656)
          Методика визначення загальної вартості соціальної послуги із надання адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та палива на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення затверджена наказом Міністтерства праці та соціальної політики України, Міністерство економіки України, Державний комітет статистики України від 12 червня 2000 р. за № 347/4568. 
з/п
 
Назва послуги
 
Одиниця виміру
Норма споживання на
1 особу
Середня ціна послуги,
Грн.
Середня вартість споживання на місяць, грн.
Середня вартість споживання на рік, грн.
1.
 
Користування житлом
кв. метрів (загальної площі) на 1 особу
24,8
(21+10,5: 2,76)
0,65
16,12
193,44
2.
Споживання водопостачання
куб. метрів на 1 особу
10,6
(350*365/12)
1,08
11,45
137,40
3.
Споживання гарячого водопостачання, у тому числі
куб. метрів на 1 особу
3,2
(130*365/12)
10,39
33,25
399,00
3.1
Вартість холодної води
куб. метрів на 1 особу
3,2
1,08
3,45
41,47
3.2
Вартість підігріву
куб. метрів на 1 особу
3,2
9,31
29,78
333,50
4
Споживання водовідведення
куб. метрів на 1 особу
9,5
0,78
7,41
88,92
5.
Споживання теплопостачання
кв. метрів (загальної площі) на 1 особу
24,8
(21+10,5: 2,76)
4,00 (в опалюван.
період)
49,6
595,20
6.
 
Споживання газу
куб. метрів на 1 особу
31,43
0,41
12,90
154,80
7.
Споживання електроенергії
кВт. на 1 особу
41,43
0,239
9,90
118,80
 
Вартість набору житлово-комунальних послуг 
 
 
173,80
2085,50
Примітка:
        1.Тарифи на послугитеплопостачання затвердженні рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.09.2007р. №1012 «Про заходи щодо впорядкування системи надання послуг з теплопостачання та удосконалення тарифної політики в теплоенергетичній галузі м. Одеси» з 01 жовтня 2007 року встановлено тарифи на послуги опалення та гарячого водопостачання для населення по КП «Теплопостачання міста Одеси» (з урахуванням покупного тепла ВАТ «Одеська ТЕЦ»).
       2. Тарифи на послуги водопостачання та водовідведення затвердженні рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 19.04.2007 р. № 349 «Про погодження тарифів на послуги водопостачання та водовідведення». Норма використання водопостачання та водовідведення затвердженні рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 15.02.1992 р. № 63, додаток № 1 до «Правила використання комунальним водопостачанням та водовідведенням».
      3. Тарифи на утримання будинків комунальної форми власності та при будинкових територій затвердженні рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради  від 22.08.2007 р. № 910 «Про заходи щодо впорядкування тарифної політики у галузі житлово-комунального господарства».
      4.Норма використання електроенергії на місяць на середньостатистичну сім’ю, яка мешкає у квартирі, що обладнана:
газовою плитою – 110 кВтг;
електроплитою – 225 кВтг.
Обсяги споживання електроенергії на одну особу на місяць:
110 : 2,76 = 39,9 кВтг;
225 : 2,76 = 81,5 кВтг.
Питома вага відповідних споживачів у загальній кількості споживачів:
- які користуються газовими плитами - 0,963;
- які користуються електроплитами - 0,037.
Вартість споживання електроенергії на одну особу на місяць:
39,9 кВтг. х 0,963 х 0,2436грн.+81,5 кВтг х 0,037 х 0,1872 грн. = 9,92 грн.
       5. Норма споживання газу на місяць на середньостатистичну сім’ю, яка мешкає у квартирі, що обладнана:
·      Для споживачів з установленою плитою газовою за наявності централізованого гарячого водопостачання – 31,36 куб.м; (питома вага споживачів – 0,630)
·      Для споживачів з установленою плитою газовою за відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача – 58,56 куб.м; (питома вага споживачів – 0,056)
·      Для споживачів з установленою плитою газовою та водонагрівачем – 75,52 куб.м; (питома вага споживачів – 0,092)
·      Для споживачів з індивідуальним опаленням у будинках не вище двох поверхів – 431,2 куб.м; (питома вага споживачів – 0,222).
Питома вага відповідних споживачів у загальній кількості споживачів:
- без газових лічильників   - 0,797;
- без газових лічильників   - 0,203.
Обсяг споживання газу відповідних споживачів в середньому на місяць:
(31,36куб.м х 0,630 +58,56куб.м х 0,056 +75,52куб.м х 0,092 +431,2куб.м х 0,222) : 4 = 31,43 куб.м.
Обсяг споживання газу в середньому на місяць:
Для споживачів без газових лічильників - 31,43куб.м х 0,797 х 0,478грн. + 31,43куб.м х 0,203 х 0,345грн. = 14,17грн.
 
Категорії осіб - отримувачів соціальних послуг
Обсяг надаваної соціальної послуги, у % вартості набору ЖКП
Вартість надаваної соціальної послуги,
на 1 особу
грн./ місяць
Кількість осіб - отримувачів соціальних послуг
Вартість надаваної соціальної послуги на місяць, грн.
Вартість надаваної соціальної послуги на рік, грн.
1.
Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, передані під опіку/піклування, влаштовані в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, у віці до 18 років (включно)
50%
86,90
550
47,80
573,50
2.
Діти - інваліди у віці до 16 років, в тому числі діти, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою
50%
86,90
820
71,30
855,10
3.
Вдови померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою
50%
86,90
110
9,60
114,70
4.
Члени сімей працівників міліції, які загинули при виконанні службових обов’язків
50%
86,90
78
6,08
81,3
5.
Громадяни міста віком старше 100 років 
100%
173,80
9
1,60
18,80
6.
Почесні громадяни міста Одеси 
100%
173,80
4
0,70
8,30
7.
Працівники житлово-комунального господарства 
30%
52,14
1255
65,40
785,20
УСЬОГО
2826
203,20
2436,9
 
7. Ресурсне забезпечення програми
        Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси на підставі статті 91 Бюджетного кодексу України, статті 19 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», статті 14 Закону України «Про соціальні послуги».
           Головним розпорядником коштів міського бюджету за програмою є управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради.
з/п
Найменування статті видатків
Джерела покриття витрат на реалізацію програми
Обсяг фінансування, тис. грн.
 
1.
Надання соціальних послуг незахищеним верствам населення міста Одеси у вигляді додаткових соціальних гарантій
Бюджет міста Одеси
34 448,2
 
2.
Виконання заходів із організаційно-правового, технічного та інформаційного забезпечення програми
Бюджет міста Одеси
120,1
Разом за програмою
34 568,3
Фінансування програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті міста Одеси на зазначені цілі на відповідний рік.
У разі потреби можуть коригуватися обсяги фінансування окремих заходів програми.
 
8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми 
         Координатором діяльності органів місцевого самоврядування, пов’язаної з виконанням програми, а також контроль за здійсненням програми здійснює управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради, яке готує пропозиції про строки та форму звітності стосовно ходу виконання програми, у разі необхідності організовує проведення нарад, колегій тощо з питань забезпечення виконання програми.
         Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
 
9. Очікувані кінцеві результати виконання програми
        Реалізація програми забезпечить отримання незахищеними категоріями громадян міста різних видів соціальних послуг, що сприятиме зростанню рівня та якості життя цієї верстви населення, поліпшенню соціальної ситуації в місті. 
 
Секретар міської ради                                                  О.А. Прокопенко


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
05.02.2008 11:23

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/acts/council/12424/