21:02:22   |   14 декабря 2017   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2896-V от 10.07.2008г.

№2896-V от 10.07.2008г.

Об утверждении городской Программы сохранения исторической застройки города Одессы на 2008 - 2010 годы (Отменено)

Відмінено рішенням Одеської міської ради №3755-V від 25.12.2008р.
Рішення
Одеської міської ради
№2896-V від 10.07.2008р.
 
Про затвердження міської
Програми збереження історичної
забудови міста Одеси на 2008 – 2010 роки
 
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону культурної спадщини», рішення Одеської міської ради від 30.11.06р. № 597-V «Про затвердження концепції збереження історичної забудови міста Одеси», з метою створення необхідних умов для організації планомірної роботи зі збереження історичної забудови міста Одеси, всесвітньовідомих пам’яток архітектури та містобудування, Одеська міська рада
  
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити міську Програму збереження історичної забудови міста Одеси на 2008 - 2010 роки (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з охорони об’єктів культурної спадщини.
 
 Міський голова                                                                           Е. Гурвіц
 
 
Додаток
до рішення
Одеської міської ради
 №2896-V від 10.07.2008р.
 
МІСЬКА ПРОГРАМА
збереження історичної забудови міста Одеси
на 2008 - 2010 роки
  
 П А С П О Р Т
міської Програми збереження історичної
забудови міста Одеси на 2008 - 2010 роки
(КТКВ) 150101
               150201
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини
Управління капітального будівництва
(найменування головного розпорядника)
(КТКВ) 150101
               150201
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини
Управління капітального будівництва (найменування відповідального виконавця)
Найменування бюджетної програми
(КТКВ) 150101; 150201              
Програма збереження історичної забудови міста Одеси на 2008-2010 роки (далі - Програма)
 
Обсяг бюджетного призначення
Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, затверджених бюджетом м. Одеси головному розпоряднику - управлінню з питань охорони об’єктів культурної спадщини та управлінню капітального будівництва
Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України";
Закон України "Про державні цільові програми";
Закон України "Про охорону культурної спадщини" зі змінами;
Постанова Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2002 р. № 1330 "Про затвердження Комплексної Програма паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки".;
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1604 "Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки";
Рішення Одеської міської ради:
від 30.11.06р. № 597-V «Про затвердження концепції збереження історичної забудови міста Одеси»
від 15.06.2004р. № 2634-ІV "Про паспорти бюджетних програм";
 
від 26.07.2002 р. №200-ІV "Про затвердження Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року ";
від 15.10.2002р. № 414-ІV "Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року";
від 11.10.2004р. № 3156-ІУ "Про затвердження Основних напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки";
Розпорядження міського голови від 08.02.2006р. № 73-01р "Про порядок розробки, фінансування і моніторингу міських програм та їх включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку м. Одеси"
Мета бюджетної програми
Програма збереження історичної забудови міста Одеси спрямована на здійснення місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування ефективного управління науково-дослідницькою, економічною, просвітницькою, технічною та виробничою складовими частинами галузі охорони культурної спадщини.
Програма, також спрямовується на забезпечення сприятливих умов реалізації нормативно-правових актів України в галузі охорони культурної спадщини, з урахуванням розвитку міста, збільшення та ефективного залучення у сферу охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста.
Напрями діяльності
 
 п/п
Напрями діяльності
1.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси
1.1.
Удосконалення управління в галузі охорони культурної спадщини з урахуванням розвитку міста.
1.2.
Створення сприятливого інформаційного поля для просування галузі охорони культурної спадщини, забезпечення туристичних потреб одеситів та гостей міста.
1.3.
Створення системи міжнародних, міжрегіональних зв`язків та кооперації в галузі охорони культурної спадщини, спрямованої на збереження історичної забудови міста Одеси.
1.4.
Формування привабливого образу Одеси, як унікального культурного та історичного центру України
1.5.
Реставрація та реабілітація пам’яток монументального мистецтва, охоронних дошок
   2.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси
2.1.
Реставрація та реабілітація пам’яток архітектури та містобудування
Категорії економічної класифікації
КЕКВ
Найменування
1139
Оплата інших послуг та інші видатки
1171
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку з реалізації регіональних програм
2144
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури
 
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми
п/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
1.
 
Затрат
Кількість об’єктів
монументального мистецтва
Дані Програми
 
-
 
24
 
24
Кількість об’єктів
пам’яток архітектури
Дані Програми
-
22
22
 
2.
 
Ефективності
Об’єктів монументального мистецтва,
приведено до об’єкту (тис. грн.)
 
Дані Програми
 
-
 
-
3000,0
Пам’яток архітектури, приведено до об’єкту (тис. грн.)
Дані Програми
-
-
87587,754

Частина 1. Загальні положення. Склад проблеми.
1.1. Загальні положення
Розвиток розбудови системи державного устрою України, повноцінної системи державної влади та місцевого самоврядування створюють відповідні умови для збереження національної культурної спадщини.
Охорона об’єктів культурної спадщини є одним із пріоритетних завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Закон України "Про охорону культурної спадщини" визначає основні засади державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Зміни до нього вдосконалюють відносини у цій сфері.
Постановою Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2002 р. № 1330 затверджена Комплексна Програма паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки.
Рішенням Одеської обласної ради від 01 листопада 2003 р. № 248-ІV затверджена Регіональна програма розбудови сфери охорони культурної спадщини Одеської області на 2003-2010 роки.
Рішенням Одеської міської ради від 30.11.06р. № 597-V затверджена «Концепція збереження історичної забудови міста Одеси».
В умовах сучасних ринкових взаємовідносин нерухомі пам'ятки слід розглядати як об'єкти, що мають велике соціально-культурне значення та об'єкти потенційного інвестування і розвитку фінансових, технічних, науково-технологічних засад формування сфери охорони культурної спадщини.
Вирішення проблем розбудови сфери охорони культурної спадщини можливо за допомогою напрацювання та реалізації програм відповідно до законодавства України у сфері охорони культурної спадщини.
1.2. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом
На території міста розташовано 44 пам’ятки містобудування та архітектури національного значення і більш 1000 пам’яток місцевого значення.
Табл. 1 Відомості про чисельність об'єктів культурної спадщини в м. Одесі
 
Види об'єктів культурної
спадщини (нерухомих
 пам'яток)
Кількість
об’єктів
Примітки
1
Пам'ятки містобудування та
архітектури
1299
 
2
Пам'ятки історії
 501
 
3
Пам'ятки монументального
Мистецтва
 71
 
4
Пам'ятки археології
 13
 
 
ВСЬОГО:
 1884
 
Зі всієї кількості будівель-пам’яток історичного центру більш ніж 70% - жилі будівлі. Понад 400 будівель-пам’яток знаходяться у незадовільному технічному (ветхому та аварійному) стані, поточний та капітальний ремонт яких, за мінімальними витратами, потребує приблизно 360 млн. грн.
Програма спрямовується на забезпечення умов збереження історичної забудови міста Одеси, всесвітньовідомих пам’яток архітектури та містобудування, збільшення та ефективного залучення у сферу охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста.
Частина 2. Мета, обґрунтування шляхів і засобів реалізації міської Програми збереження історичної забудови міста Одеси на 2008 - 2010 роки
2.1. Мета, завдання, принципи та пріоритети Програми
Головною метоюПрограми є забезпечення умов збереження історичної забудови міста Одеси, всесвітньовідомих пам’яток архітектури та містобудування, збільшення та ефективного залучення у сферу охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу в інтересах динамічного соціально-економічного, культурного та духовного розвитку міста. Виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт по найбільш цінних пам'ятках архітектури та монументального мистецтва.
Для забезпечення поступової безумовної реалізації Програми визначаються такі головні завдання:
- практичне використання історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Одеси;
               - створення потужної науково-технологічної та інформаційної місцевої бази з урахуванням сучасного світового технологічного рівня;     
               - забезпечення виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт по найбільш цінних пам'ятках (додаток 1- 2).
2.2. Науково-дослідницьке та інноваційне забезпечення
Основними напрямками науково-дослідницької та інноваційної діяльності при реалізації Програми є:
- організація та проведення комплексних досліджень окремих будівель та споруд, археологічних об'єктів, історико-бібліографічні та архівні вишукування по цих об'єктах;
- вирішення науково-технічних та технологічних завдань збереження, консервації і реставрації пам'яток, з їх археологічними залишками включно;
- пошук та розробка традиційних і нових реставраційних технологій, впровадження їх у реставраційну практику;
- наукове обґрунтування та розробка програм збереження культурної спадщини;
- розробка спеціальної містобудівної документації, яка забезпечуватиме збереження комплексів та ансамблів пам'яток;
- виконання комплексних проектних робіт з реабілітації, консервації та реставрації пам'яток;
- організація спеціального нагляду (моніторингу) за технічним станом пам'яток, ведення відповідних інформаційних баз даних технічного стану об'єктів;
- вивчення та узагальнення вітчизняного, міжнародного пам'яткоохоронного досвіду і можливостей його застосування у місті;
- розробка пропозицій і планів здійснення єдиної науково технічної політики у сфері досліджень, консервації і реставрації історико-культурної спадщини міста;
Головними пріоритетами міської Програми щодо організації науково-дослідницької та проектної діяльності є:
- забезпечення першочергових досліджень з метою формування інформаційно-методичної бази охорони культурної спадщини у місті;
- забезпечення досліджень та розробка науково-проектної документації на першочергові протиаварійні та реставраційні роботи на найбільш цінних пам'ятках (додаток 1- 2).
Частина 3. Строки та етапи реалізації Програми
Реалізація міської програми охорони культурної спадщини передбачає поетапне досягнення її цілей та завдань.
   Програма розрахована на реалізацію протягом 2008 - 2010 років. Реалізацію Програми передбачено  виконати у два етапи:
І - забезпечення розробки науково-проектної документації на першочергові протиаварійні та реставраційні роботи на найбільш цінних пам'ятках (додаток 1- 2);
               ІІ - забезпечення виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт по найбільш цінних пам'ятках, їх реставрація та реабілітація (додаток 1- 2).
Частина 4. Ресурсне забезпечення Програми
Фінансування заходів програми здійснюється в межах коштів, передбачених у бюджеті міста Одеси на поточний рік. 
 
 
Назва заходу
Вартість
по роках
(тис. грн.)
У тому числі за рахунок коштів
Рік початку та завершення робіт
Додатки
2008р.
2009р.
2010р.
бюджетн.
(тис. грн.) (у т.ч. запоз.)
залучених (тис. грн.)
1
Ремонтно-реставраційні роботи по пам’ятках монументального мистецтва
1’000,0
1’000,0
1’000,0
3000,0
-
2008 - 2010
№1
2
Поточний ремонт об’єктів монументального мистецтва, меморіальних та пам’ятних дошок, які не є об’єктами культурної спадщини
600,0
800,0
900,0
2300,0
-
2008-2010
 
3
Ремонтно-реставраційні роботи по пам’яткам архітектури та містобудування
48000,000
27307,000
(корег. у пот. році)
12530,754
(корег. у пот. році)
87587,754(корег. у пот.році)
250.0
 
2008 - 2010
№2
 
Разом:
49 600,0
29107,0
(корег. у пот. році)
14430,754
(корег. у пот. році)
92887,754 (корег. у пот. році)
250.0
 (вирішується у поточному році)
 
 
 
Частина 5. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
Повноваження органу охорони культурної спадщини, визначені Законом України "Про охорону культурної спадщини", передбачають прийняття ним відповідних адміністративних рішень, постійний контроль за станом пам'яток, належним проведенням реставраційних робіт; участь у процесах містобудівного регулювання розвитку міста, участь та контроль за процедурою приватизації пам'яток; організацію досліджень та узгодження науково-проектної документації на реставрацію пам'яток, виготовлення облікової документації, забезпечення умов для збереження історичної забудови міста Одеси, всесвітньовідомих пам’яток архітектури та містобудування, збільшення та ефективного залучення у сферу охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста.
Усі зазначені напрямки, визначені Законом України "Про охорону культурної спадщини", реалізуються за участю та під контролем органів охорони культурної спадщини.
Частина 6. Очікувані кінцеві результати виконання програми
Програма спрямовується на забезпечення умов реалізації нормативно-правових актів України в галузі охорони культурної спадщини з урахуванням розвитку міста, збільшення та ефективного залучення у сферу охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста.
Реалізація Програми дозволить вирішити такі завдання:
1.    Забезпечити удосконалення системи управління охорони об’єктів культурної спадщини у місті Одесі.
2.    Забезпечити виконання заходів з першочергових протиаварійних робіт із збереження об'єктів культурної спадщини, критеріїв і механізмів забезпечення схоронності пам'яток у процесі їх експлуатації та проведення реставраційних пам’яткоохоронних заходів.
3.    Продовжити інвентаризацію об'єктів культурної спадщини міста Одеси.
4.    Продовжити роботи з реалізації комплексної програми паспортизації об’єктів культурної спадщини та ведення облікової документації пам’яток.
5.    Всебічно сприяти розвитку міської науково-практичної бази формування стратегічних напрямків розвитку сфери охорони культурної спадщини, розробки та впровадження інноваційних науковоємких технологій реставрації об’єктів культурної спадщини.
  
Секретар ради                                                                             О.А. Прокопенко


Страница создана: 22.07.2008 10:02
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

16-17 декабря 11:00
Рождественская дипломатическая ярмарка

Далее 18 декабря 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 14 декабря 17:00
20-летие БФ
«Молодой инвалид»

Далее до 15 декабря
заявки от субъектов
хозяйствования в 
департамент
муниципальной
безопасности

Далее 15 декабря 9:00
общественные
слушания

Далее 15 декабря 14:00
день открытых дверей 
в педуниверситете

Далее 16 декабря 12:00
День Святого Николая
в Одесском зоопарке

Далее 15 декабря 14:00
КВН на «Кубок мэра»

Далее 28 декабря 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2017 и 2018 годах

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее