/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №4222-IV от 15.07.2005г

№4222-IV от 15.07.2005г

Об утверждении городской Программы социальной защиты, культурного развития работников органов и подразделений Одесского городского управления УМВД Украины в Одесской области на период с 2005 до 2010 гг

Рішення
Одеської міської ради
№4222-IV від 15.07.2005р
 
Про затвердження міської Програми соціального захисту,
культурного розвитку працівників органів та підрозділів
Одеського міського управління УМВС України в Одеській області на період з 2005 до 2010 років
 
 
      Відповідно до пункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги пропозиції Одеського міського управління УМВС України в Одеській області і рекомендації постійної комісії Одеської міської ради з законності, правопорядку та правозахисту, Одеська міська рада
 
          Вирішила:
 
1.     Затвердити міську Програму соціального захисту, культурного розвитку працівників органів та підрозділів Одеського міського управління УМВС України в Одеській області на період з 2005 до 2010 років (додається).
2.     Доручити:
2.1.        Виконавчому комітету Одеської міської ради забезпечити виконання Програми соціального захисту, культурного розвитку працівників органів та підрозділів Одеського міського управління УМВС України в Одеській області на період з 2005 до 2010 років;
2.2.        Виконавчому комітету Одеської міської ради та Одеському міському управлінню УМВС України в Одеській області щороку, до 1 грудня 2005 – 2010 років інформувати на пленарних засіданнях міську раду про виконання програми, зазначеної у пункті № 1 цього рішення.
3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з законності, правопорядку та правозахисту.
 
 Міський голова                                                    Е. Гурвіц
 
  
Додаток до рішення
Одеської міської ради
№4222-IV від 15.07.2005р
 
ПРОГРАМА
соціального захисту, культурного розвитку працівників органів
та підрозділів Одеського міського управління УМВС України
в Одеській області на період з 2005 до 2010 років
 
I.              Обґрунтування необхідності прийняття Програми. 
 Успішне виконання покладених на органи внутрішніх справ завдань боротьби зі злочинністю, особливо з її організованими формами, захисту економічних інтересів країни, забезпечення конституційних прав громадян, належного правопорядку в місті залежить не тільки від професіоналізму та самовідданості правоохоронців, ступеня довіри до них з боку населення, але й від належного соціально-правового захисту, фінансового та матеріально-технічного забезпечення їхньої діяльності. 
       Протягом останніх років органи внутрішніх справ м. Одеси зазнають значних труднощів у фінансовому та матеріально-технічному забезпечені. Із державного бюджету не фінансуються видатки на отримання транспортних засобів, відрядження, придбання техніки, утримання будівель. Загострюється проблема заохочення працівників органів та підрозділів внутрішніх справ міста Одеси, служба яких пов’язана з підвищеним ризиком для життя та небезпекою отримання інфекційних захворювань.
          Державним бюджетом України на 2005 рік не передбачені витрати на матеріально-технічне забезпечення органів та підрозділів ОМУ УМВС України в Одеській області.
          Недофінансування призводить до розпаду матеріально-технічної бази, морального старіння і фізичного зносу транспорту, техніки, устаткування. Не виконується програма технічного переоснащення з урахуванням новітніх наукових розробок. 75% комп’ютерів, що є в органах та підрозділах ОМУ УМВС, застаріли і потребують модернізації. На теперішній час 60% службового автотранспорту в райвідділах міста знаходиться в аварійному стані та підлягає списанню за терміном експлуатації.
 
II.            Мета Програми
       Метою Програми є проведення комплексних організаційних та практичних заходів органами міліції та місцевого самоврядування, спрямованих на стабілізацію оперативної обстановки, профілактику злочинності, зміцнення правопорядку, охорону прав і свобод громадян на території міста Одеси, шляхом посилення соціального захисту та підвищення культурного розвитку працівників органів внутрішніх справ, а також для ефективного виконання ними оперативно-службових завдань боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та безпеки в місті Одесі.
  
III.         Організаційне забезпечення
1.    З метою реалізації Програми виконавчим органам Одеської міської ради, відповідно до зазначених напрямків діяльності, належить розробляти плани комплексних заходів спільно з Одеським міським управлінням УМВС.
2.    Систематично проводити аналіз стану реалізації зазначеної Програми з метою виявлення факторів, що негативно впливають на її належне виконання. При необхідності розробляти та вносити пропозиції щодо її доповнення та коригування.
 
IV.         Заходи щодо реалізації Програми.
1.    Надання соціальної і матеріальної допомоги малозабезпеченим працівникам міліції та членам їх сімей, а також сім’ям загиблих працівників міліції.
2005-2010 роки                             Виконавчий комітет Одеської
                                                                  міської ради 
2.    Заохочення працівників органів та підрозділів внутрішніх справ міста Одеси, служба яких пов’язана з підвищеним ризиком для життя та небезпекою отримання інфекційних захворювань.
2005-2010 роки                             Виконавчий комітет Одеської
                                                                  міської ради  
3.    Забезпечення соціальної допомоги працівникам органів та підрозділів внутрішніх справ міста Одеси, у зв’язку з тяжким захворюванням, пораненням або каліцтвом при виконанні службових обов’язків.
2005-2010 роки                             Виконавчий комітет Одеської
                                                                  міської ради  
4.    Підтримка інвалідів, ветеранів органів та підрозділів внутрішніх справ міста Одеси, учасників бойових дій та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, вдів померлих працівників органів внутрішніх справ.
2005-2010 роки                             Виконавчий комітет Одеської
                                                                  міської ради  
5.    Запровадження заходів із забезпечення працівників міліції житлом відповідно до статті 22 Закону України “Про міліцію”, в тому числі із залученням інвестиційних проектів.
2005-2010 роки                             Виконавчий комітет Одеської
                                                                  міської ради  
6.    Надання співробітникам органів і підрозділів Одеського міського управління УМВС адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та палива.
2005-2010 роки                             Виконавчий комітет Одеської
                                                                  міської ради   
7.    Вжиття заходів із переоснащення органів та підрозділів ОМУ УМВС України в Одеській області сучасними засобами зв’язку та оновлення технічної бази.
2005-2010 роки                             Виконавчий комітет Одеської
                                                                  міської ради   
8.    Забезпечення підрозділів внутрішніх справ міста Одеси, які безпосередньо працюють з населенням, транспортними засобами.
2005-2010 роки                             Виконавчий комітет Одеської
                                                                  міської ради    
9.    Здійснення капітальних та поточних ремонтів приміщень органів та підрозділів внутрішніх справ міста Одеси, створення належних умов утримання адміністративно арештованих, затриманих та взятих під варту громадян.
2005-2010 роки                             Виконавчий комітет Одеської
                                                                  міської ради     
10.  Поточні трансферти працівникам органів та підрозділів внутрішніх справ міста Одеси, в тому числі пенсіонерам ОВС (виплата допомоги, відшкодування моральних збитків, видатки за надзвичайними ситуаціями).
2005-2010 роки                             Виконавчий комітет Одеської
                                                                  міської ради      
11.   Розвиток пропаганди і створення належних умов для фізичного, культурного та морального виховання працівників органів внутрішніх справ міста Одеси.
2005-2010 роки                             Виконавчий комітет Одеської
                                                                  міської ради  
12.   Створення належних умов реабілітації пенсіонерів органів внутрішніх справ, надання їм допомоги з адаптації до життя в сучасних економічних умовах.
2005-2010 роки                             Виконавчий комітет Одеської
                                                                  міської ради   
13.   Створення соціальної реклами, спрямованої на профілактику антигромадського способу життя, а також підвищення іміджу та авторитету правоохоронної діяльності.
2005-2010 роки                             Виконавчий комітет Одеської
                                                                  міської ради   
14.   З метою підвищення рівня правової освіти, відповідно до Програми інформатизації населення, вживати заходів для створення в органах та підрозділах внутрішніх справ міста Одеси персональних місць доступу до сучасних інформаційних систем загального користування.
2005-2010 роки                             Виконавчий комітет Одеської
                                                                  міської ради    
15.   Проводити на постійній основі міжвідомчі семінари-наради для вирішення спільних питань з проблем боротьби зі злочинністю та соціально-правового захисту і культурного розвитку працівників правоохоронних органів.
2005-2010 роки                             Виконавчий комітет Одеської
                                                                  міської ради  
 
V.            Фінансування Програми 
    Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів бюджету міста Одеси. Розподіл обсягу фінансування за призначенням на 2005 рік наведено в додатку № 1 до Програми соціального захисту та культурного розвитку працівників органів та підрозділів Одеського міського управління УМВС України в Одеській області.
 
VI.         Виконавці Програми
    Виконання Програми забезпечує виконавчий комітет Одеської міської ради та Одеське міське управління УМВС України в Одеській області.
 
 
Додаток
до Програми соціального захисту та культурного
розвитку органів та підрозділів Одеського міського управління
УМВС України в Одеській області
на 2005 рік 
 
Кошторис
Витрат на реалізацію Програми у 2005 році

№ п/п
Назва заходу
Виконавці
Джерело фінансування
Сума витрат на 2005 рік в тис. грн.
1.
Надання соціальної і матеріальної допомоги співробітникам міліції та членам їх сімей. Забезпечення соціальної допомоги працівникам органів та підрозділів внутрішніх справ міста Одеси у зв’язку з тяжкими або інфекційними захворюваннями або каліцтвом, отриманими при виконанні службових обов’язків.
ОМУ УМВС
Бюджет міста
58,0
2.
Технічне оснащення органів внутрішніх справ м. Одеси, придбання та отримання оргтехніки (комп’ютери, ксерокси, електронні карти та інше), сучасних засобів зв’язку та їх утримання, персональних місць доступу до сучасних інформаційних систем загального користування.
ОМУ УМВС
Бюджет міста
250,0
3.
Здійснення капітальних та поточних ремонтів приміщень органів та підрозділів внутрішніх справ міста Одеси, створення належних умов утримання адмінарештованих, затриманих та взятих під варту громадян.
ОМУ УМВС
Бюджет міста
225,0
4.
Забезпечення підрозділів внутрішніх справ міста Одеси, які безпосередньо працюють з населенням, транспортними засобами та утримання службового автотранспорту.
ОМУ УМВС
Бюджет міста
160,0
5.
Створення соціальної реклами, спрямованої на профілактику антигромадського способу життя, підвищення іміджу та авторитету правоохоронної діяльності. Розвиток пропаганди, створення належних умов для фізичного та культурного виховання працівників ОВС. (Придбання сучасної відеоапаратури, форменого обмундирування та спортивного майна).
ОМУ УМВС
Бюджет міста
70,0
 
Разом
 
 
763,0

 
 
Секретар ради                                                         О.А. Прокопенко
 
 
              
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
11.05.2006 12:09

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/acts/council/1646/