23:41:15   |   23 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №1074-XXIV от 26.03.2003

№1074-XXIV от 26.03.2003

О новой редакции приложения №4 «Положение о рыночном сборе» к решению Одесского горсовета от 15.10.2001г. № 2725-ХХІІІ «Об установлении местных налогов, сборов и размеров их ставок в пределах, определенных законом»

Втратило чинність згідно з рішенням Одеської міської ради №280-VI від 31.01.2011р.

Рішення

Одеської міської ради

№1074-XXIV від 26.03.2003


Про нову редакцію додатка № 4 «Положення про ринковий збір» до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. № 2725-ХХІІІ «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом»

Згідно з пунктом 24 частини 1 статті 26, ст.69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 1, 15 Закону України "Про систему оподаткування", статті 4, 18 Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори", Указом Президента України від 28.05.1999 р. № 761/99 "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору", Правилами торгівлі на ринках, затвердженими Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України" від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105, Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р № 962 "Про роз'яснення статті 4 Указу Президента України від 28 05 1999 р № 761 "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору", з метою збільшення надходжень ринкового збору до бюджету міста та впорядкування роботи ринків міста, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити нову редакцію Положення "Про ринковий збір" (додаток №4 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. № 2725- ХХІІІ) (додається).

2. Вважати таким, що втратив чинність:
- додаток 4 до рішення міської ради від 15.10.2001 р., № 2725-ХХІІІ "Положення про ринковий збір".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ряди з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 
Міський голова                                                             Р.Боделан


Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№1074-XXIV від 26.03.2003


Положення "Про ринковий збір"


1. Загальні положення
Ринковий збір встановлюється згідно з пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 1,15 Закону України "Про систему оподаткування", статтями 4, 18
Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори", Указом Президента України від 28.05.1999 р. №761/99 "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору", Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної
податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України" від 26.02.2002 р. N57/188/84/105 "Про затвердження Правил торгівлі на ринках", Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 962 "Про роз'яснення статті 4 Указу Президента України від 28.05.99 р. № 761 "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору":

2. Платники збору
2.1. Платниками ринкового збору є суб'єкти підприємницької діяльності (у т.ч. юридичні особи усіх форм власності, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи) та фізичні особи, у тому числі ті, які склали договори оренди на торговельні місця з адміністраціями ринків.
2.2. Іноземні юридичні та фізичні особи сплачують ринковий збір на рівних умовах з юридичними та фізичними особами України.
2.3. Ринковий збір не справляється з підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розташованих у стаціонарних приміщеннях (магазинах, кіосках, палатках) на території ринку, що є в оренді і належать юридичним особам, та з власних торговельно-закупівельних підрозділів ринку, незалежно від зайнятого місця.

3. Об'єкт оподаткування
3.1. Об'єктом оподаткування є одне торгове місце за один день торгівлі на ринках усіх форм власності, в тому числі у павільйонах, кіосках, палатках, магазинах, автомашинах, трейлерах, причепах, візках, лотках, та інших, на критих та відкритих столах, майданчиках, включаючи орендовані.

4. Ставки збору
4.1. Ринковий збір справляється за кожний день торгівлі з кожного торгового місця, вказаного у п.3.1., незалежно від місця розміщення ринку.
4.2. Ставка ринкового збору з одного торгового місця складає:
- для юридичних осіб - 0,3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян;
- для фізичних осіб - 0,15 неоподаткованого мінімуму доходів громадян.
4.3. Під час продажу продукції (товарів) юридичними та фізичними особами через лотки, візки, криті та відкриті столи та інші, розмір торгового місця до двох квадратних метрів вважається одним торговельним місцем.
4.4. Під час продажу продукції (товарів) юридичними та фізичними особами через трейлери, причепи, майданчики, кіоски, палатки, павільйони, контейнери, магазини, розмір торгового місця визначається за площею зайнятих квадратних метрів, а саме:
- при площі торгового місця до 8 кв.м. - 1 торговельне місце;
- при площі торгового місця від 8 кв.м. - до 20 кв.м. - 2 торговельних місця;
- при площі торгового місця від 20 кв.м. - до 30 кв.м. - 3 торговельних місця
- при площі торгового місця від 30 кв.м. до 50 кв.м. - 4 торговельних місця;
- при площі торгового місця від 50 кв.м. та більше - 5 торговельних місць.

5. Порядок, термін сплати збору та надання звітів
5.1. Адміністрації ринків, незалежно від форм власності, присвоюють кожному торговому місцю на ринку індивідуальні порядкові номери та затверджують схему розміщення торгових місць на ринку.

5.2. Ринковий збір сплачується суб'єктом підприємницької діяльності чи фізичною особою до початку торгівлі через реєстратор розрахункових операцій ринку. На підставі касового чека про сплату ринкового збору особі надається торгове місце.
Сплата ринкового збору справляється окремим касовим чеком.
5.3. Адміністрація ринку щомісяця перераховує ринковий збір на рахунки Управління державного казначейства в Одеській області, відкриті для виконання бюджету міста Одеси до 10 числа місяця, наступного за звітним. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного терміну, передбаченого для надання розрахунку.

5.4. Розрахунки ринкового збору за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю, подається адміністрацією ринку до податкових інспекцій за місцем реєстрації протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового (звітного місяця).
5.5. Своєчасно не внесені до бюджету суми ринкового збору вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.

6. Відповідальність
6.1. Відповідальність за сплату ринкового збору несуть продавці на ринку та адміністрація ринку відповідно до чинного законодавства.
6.2. У разі виявлення на ринку під час проведення контрольної перевірки працівниками державної податкової служби суб'єктів підприємницької діяльності чи фізичних осіб без касових чеків, що засвідчують сплату ринкового збору, з них стягується штраф у сумі, еквівалентній 5 розмірам ринкового збору, а з адміністрації ринку - у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
6.3. У разі виявлення у суб'єктів підприємницької діяльності чи фізичних осіб неналежним чином оформлених касових чеків з вини адміністрації ринку, вона за кожний випадок сплачує штраф у сумі, еквівалентній 20 неоподаткованим мінімумам доходів громадян.
6.4. Відповідальність за ненадання квитанцій, або надання квитанцій, оформлених з порушенням, несе адміністрація ринку, яка стягує ринковий збір, згідно із Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".
6.5. За несвоєчасне надання звітів, покриття (знижку) збору, порушення строків перерахування до бюджету сум ринкового збору, адміністрація ринку несе відповідальність згідно із Законами України "Про державну податкову службу в Україні" та "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами".

7. Контроль
7.1. Контроль за повнотою та своєчасністю сплати ринкового збору до бюджету здійснюється державними податковими інспекціями.


8. Джерела сплати збору
8.1. Ринковий збір, що сплачується юридичними особами, відноситься до собівартості продукції (робіт, послуг).

8.2. Фізичні особи сплачують збір за рахунок власних коштів.Секретар                                                  О. ПрокопенкоСтраница создана: 10.09.2008 10:54
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 21 - 22 сентября
День партизанской славы

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее