16:09:25   |   20 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 4399-IV от 29.09.2005г.

№ 4399-IV от 29.09.2005г.

О городском фонде охраны окружающей природной среды города Одессы /утратило силу/

Втратило чинність рішенням Одеської міськради №2766-VI від 19.02.2013р.

 

Рішення Одеської міської ради від 29.09.2005р № 4399-IV

Про положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, підпункту 25 пункту 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. ст. 15, 19, 47, 48 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси у новій редакції (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Одеської міської ради від 10.03.1999 року №121-III "Про положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси".
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з екології.

Міський голова
Е. Гурвіц

Додаток до рішення Одеської міської ради
від 29.09.2005р № 4399-IV

Положення
про міський фонд охорони навколишнього природного середовища
міста Одеси

1. Міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеси (далі - Фонд), створено відповідно підпункту 25 пункту 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та затверджено рішенням Одеської міської ради від 01.08.1990 р. № 62-ХХІ.
Використання коштів Фонду затверджується та контролюється Одеською міською радою.
2. Фонд утворюється у складі бюджету м. Одеси за рахунок:
2.1) зборів за забруднення навколишнього природного середовища;
2.2) грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності згідно з чинним законодавством, а саме:
• коштів, стягнених з громадян, іноземних громадян та осіб без громадянства за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, природним ресурсам порушенням природоохоронного законодавства;
• коштів, стягнених з підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу природним ресурсам порушенням природоохоронного законодавства;
• коштів, отриманих від реалізації незаконно здобутих природних ресурсів або продукції, виробленої з них;
2.3) цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян;
2.4) інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Норматив відрахувань збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень, що зараховуються до Фонду, визначаються Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний бюджетний рік.
3. Платежі до бюджету міста Одеси, зазначені у пункті 2 цього Положення є джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Одеси і зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в управлінні Державного казначейства України.
4. Кошти Фонду можуть використовуватись тільки для цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, в тому числі наукових досліджень з цих питань, ведення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також заходів щодо зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення та стимулювання працівників спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, направляються на фінансування природоохоронних заходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1996 року № 1147 "Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів".
5. Кошти Фонду витрачаються на заходи, передбачені у пункті 4 цього Положення відповідно до програм, затверджених Одеською міською радою.
Не використані в поточному році кошти Фонду вилученню не підлягають і переходять на наступний рік.
Кошторис витрат на поточний рік складається в обсязі прогнозних надходжень до Фонду, з урахуванням залишку коштів Фонду на початок року.
6. Головним розпорядником коштів Фонду є управління екологічної безпеки Одеської міської ради та інші виконавчі органи Одеської міської ради у межах бюджетних призначень, визначених рішенням Одеської міської ради "Про бюджет міста Одеси" на відповідний рік.
В межах кошторису, затвердженого Одеською міською радою виділення коштів із Фонду для фінансування природоохоронних заходів по кожній окремій пропозиції, наданій управлінням екологічної безпеки Одеської міської ради, здійснюється за розпорядженням міського голови, після узгодження з постійною профільною комісією з екології та з постійною профільною комісією з планування бюджету та фінансів Одеської міської ради.
У разі необхідності, розпорядженню про виділення коштів, може передувати висновок експертів чи конкурсний відбір кращих природоохоронних проектів. Підготовка розпоряджень і контроль за їх виконанням покладається на управління екологічної безпеки Одеської міської ради.
7. Одеська міська рада щорічно розглядає та затверджує звіт про витрати коштів Фонду.
Щорічний звіт про використання коштів Фонду підлягає обов'язковому обнародуванню у періодичних виданнях.

Секретар ради
О. Прокопенко
Страница создана: 28.01.2006 12:11
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 22 сентября
День партизанской славы
Программа
Далее 21 сентября в 16.00
презентация 
фотоальбома 
об Одессе

Далее 21 сентября 10:00 
заседание 
трехстороннего социально-
экономического совета

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее