18:17:32   |   17 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №4112-V від 09.04.2009р.

№4112-V від 09.04.2009р.

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2008-2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 21.12.2007 року №2088-V (Зі змінами та доповненнями)

Внесено зміни та доповнення рішенням Одеської міської ради №4955-V від 22.01.2010р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№4112-V від 09.04.2009р.
 
Про внесення змін та доповнень

до Програми розвитку органів самоорганізації

населення в м. Одесі на 2008-2011 роки,

затвердженої рішенням Одеської міської ради

від 21.12.2007 року №2088-V

 
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про органи самооргані¬зації населення» та Указу Президента України від 15.09.2005р. №1276/2005 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» з метою сприяння розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі та вдосконалення взаємодії з ними, Одеська міська рада
 

ВИРІШИЛА:

 
1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2008-2011 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 21.12.2007 року №2088-V:
- з тексту розділу програми „Загальна частина" вилучити слова „та Асоціацією самоорганізації населення міста Одеси, яка об'єднує органи самоорганізації населення (далі - органи СОН) і громадські організації, що працюють з ними";
- розділ програми „Склад проблем та обґрунтування необхідності їх розв'язання програмним методом" викласти в наступній редакції:
„Характеристика ситуації, що склалася в місті, у сфері самоорганізації населення:
Доводиться констатувати, що через об'єктивні та суб'єктивні причини в Україні у сфері локальної демократії нормативні акти поки що не створили завершену систему правових норм, необхідних для створення і нормального функціонування такого найважливішого інституту громадянського суспільства, як органи СОН.
Більш того, прийнятий у 2001 році Закон України «Про органи самоорганізації населення» - базовий закон, покликаний врегулювати більшість питань, що виникають на практиці, через свою недосконалість не тільки не вирішив існуючих проблем, але у багатьох випадках посилив і без того непросту правову ситуацію, увійшовши у суперечку з Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Виходячи з сучасних реалій, Одеська міська рада (далі - міськрада) вимушена була піти шляхом вироблення власної нормативної бази для створення, реєстрації та діяльності органів СОН, ухваливши 14 січня 2002 року рішення №3374-III „Про органи самоорганізації населення в місті Одесі», яке" по суті розвивало і доповнювало перше рішення з даного питання, прийняте ще в 1999 році - до ухвалення Закону України «Про органи самоорганізації населення.»";
розділ програми „Перелік заходів і завдань Програми" викласти в новій редакції:
„Програма передбачає здійснення наступних заходів з урахуванням необхідних обсягів бюджетного фінансування за такими напрямками:

 

Найменування заходу,
термін виконання,
виконавці
Обсяг бюджетного фінансування
(тис. грн.)
на
2009р.
на
2010р.
на
2011р.
1. Завдання в області вдосконалення і розвитку в місті нормативно-методичної бази для діяльності органів СОН
1.1. Підготувати і направити до Верховної Ради України обґрунтовані пропозиції щодо коригування чинного Закону України «Про органи самоорганізації населення», а також щодо внесення необхідних поправок до інших законів і нормативних актів, які зачіпають питання формування і організації діяльності органів СОН в Україні
-
-
-
на протязі 2009р.
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, юридичний департамент Одеської міської ради
1.2. У випадку прийняття змін та доповнень до діючих законів чи нормативних актів у сфері органів самоорганізації населення внести
відповідні зміни до Положення про органи самоорганізації населення у місті Одесі
-
-
-
Постійно
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, юридичний департамент Одеської міської ради
2. Завдання з розвитку механізмів взаємодії органів СОН між собою, з органами
місцевого самоврядування та іншими суб'єктами розвитку міста
2.1. Розробити і впровадити в практику роботи міської ради та її органів систему заохочення участі комерційних і некомерційних структур, зокрема органів   СОН, у вирішенні проблем територіальної громади
-
-
-
Постійно
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
2.2. Продовжувати і розширювати практику участі органів СОН в конкурсах на отримання соціального замовлення, для чого провести цикл семінарів-тренінгів з представниками органів СОН, бажаючих брати участь в конкурсі
-
-
-
в період підготовки
і подачі проектів на конкурс
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, міська конкурсна комісія з соціального замовлення
2.3. Розробити типову функціональну структуру органів СОН мікрорайонного, вуличного, квартального, домового рівнів, а також механізм розмежування повноважень між органами СОН різних рівнів, що діють на одній території
-
-
-
на протязі 2009р.
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, юридичний департамент Одеської міської ради
2.4. Сприяти проведенню державної реєстрації органів СОН для отримання ними статусу юридичної особи і права вступати у договірні відносини з іншими партнерськими організаціями
-
-
-
Постійно
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
2.5. Проводити регулярні робочі зустрічі керівництва управлінь, райадміністрацій Одеської міської ради з головами і членами органів СОН
-
 
-
 
-
 
Постійно
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради
2.6. Проводити сумісні робочі наради і навчальні семінари-тренінги представників органів СОН, служб Одеської міської ради, та працівників райадміністрацій, відповідальних за взаємодію з органами СОН, а також зустрічі з депутатами Одеської міської ради
-
-
-
Постійно
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації насе­лення Одеської міської ради, департамент з організації роботи Одеської міської ради
2.7. Передбачити участь керівників органів СОН в комісіях щодо надання різноманітних видів допомоги незахищеним верстам населення м. Одеси
-
-
-
Постійно
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради
3. Завдання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення
діяльності органів СОН
3.1. Забезпечення формування повноцінних бюджетів органів СОН
543,73
676,47
811,77
Постійно
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради
3.2. Організація бухгалтерського обслуговування та надання необхідного документаль­ного та програмного забезпечення для організації діяльності органів СОН
44,00
52,80
63,36
Постійно
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради
3.3. Передача на  баланс Управління приміщень органів СОН та укладення договорів оренди з кожним органом СОН
-
-
-
Постійно
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, юридичний департамент Одеської міської ради
3.4. Фінансування виготовлення проектної документації та технічних умов на електро-, тепло-, водопостачання приміщень органів СОН. Оплата комунальних послуг, послуг зв'язку.
137,12
 
164,54
 
197,45
 
Постійно
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, представництво по управлінню комунальною власністю Одесь­кої міської ради, юридичний департамент Одеської міської ради
4. Завдання щодо інформаційно-методичного
забезпечення діяльності органів СОН
4.1. Сприяти створенню кожним органом СОН    інформаційного банку даних про територію   своєї діяльності, що включає відомості по топоніміці, дислокації житлових будинків, об'єктів соціальної, виробничої та адміністративної інфраструктури, демографічного складу населення та ін.
-
-
-
2009р.
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, районні адміністрації Одеської міської ради, голови органів СОН
4.2. У структурі кожного органу СОН передбачити спеціальний підрозділ (виконавця), відповідального за організацію інформаційної діяльності органу СОН. Оформити інформаційні стенди для кожного органу СОН
55,00
66,00
79,20
Постійно
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, управління інформації Одеської міської ради, голови органів СОН
4.3. В арсеналі кожного органу СОН передбачити технічні та організаційні засоби для інформування жителів його території про діяльність органу СОН (друкарські або тиражовані інформаційні матеріали, бюлетені, оголошення і т.д.), а також засоби зворотнього зв'язку органу СОН з населен­ням за допомогою листів, особистого прийому, зустрічей з людьми по місцю їх проживання
132,10
 
158,50
 
190,22
 
Постійно
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, управління інформації Одеської міської ради, голови органів СОН
5. Заходи з організації та проведення свят,
участь в акціях та культурному житті міста
5.1. Участь міста Одеси в акції «Година Землі» як необхідності об'єднаних дій для боротьби проти зміни клімату, шляхом добровільного припинення споживання електроенергії мешканцями, організаціями та підприємствами міста на 1 годину.
-
-
-
Щорічно
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, управління інформації Одеської міської ради, голови органів СОН
5.2. Організація та проведення заходів з нагоди знаменних дат
88,00
105,60
126,72
Постійно
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, управління інформації Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради, голови органів СОН
6. Завдання з будівництва, реконструкції, благоустрою
6.1. Здійснювати ремонт приміщень, що займають органи СОН. Організовувати та координувати діяльність мешканців приватного сектору, які здійснюють будівництво та ремонт тротуарів, комунальних мереж за рахунок власних, залучених коштів і коштів, передбачених на реалізацію Програми
-
-
-
Постійно
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, органи СОН
6.2. Організовувати та проводити роботи з благоустрою території діяльності органів СОН
-
-
-
Постійно
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради, органи СОН
   

- змінити назву розділу „Ресурсне забезпечення Програми за рахунок усіх джерел фінансування у тому числі за рахунок коштів бюджету м. Одеси" на нову „Ресурсне забезпечення Програми";
- розділ „Ресурсне забезпечення Програми" викласти в новій редакції: „Програма фінансується в межах бюджетних призначень, передбачених в бюджеті м. Одеси на відповідний рік (кошторисний розрахунок бюджетних видатків на 2008 додається).
Головним розпорядником коштів, передбачених у бюджеті м. Одеси на реалізацію Програми, є управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради. Інші виконавчі органи Одеської міської ради, причетні до виконання Програми, діють у межах коштів, передбачених на їх основну діяльність.

Обсяг витрат бюджету м. Одеса на реалізацію Програми по рокам складає:

 

Джерела фінансування

Обсяг витрат (тис. грн.)

Всього витрат

(тис. грн.)

2008р.

2009р.

2010р.

2011р.

бюджет

м. Одеси

1 360,074

999,95

1 223,91

1 468,72

5 052,654

 

- вилучити з тексту пункту 2 розділу „Організація управління та контролю за ходом виконання Програми" слова: „міської Асоціації самоорганізації (на міському рівні), спеціалізованих";
- виключити пункт 4 розділу „Організація управління та контролю за ходом виконання Програми", та внести відповідні зміни до нумерації розділу.
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з житлово-комунального господарства і розвитку паливно-енергетичного комплексу.

Міський голова                                       Е. ГурвіцСтраница создана: 28.05.2009 15:09
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 18 июля 17:00
«Буджак 2018:
ландшафт и люди»

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 23 июля 9:00
аппаратное совещание

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее 29 июля 18:00
Концерт к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины

Далее с 26 по 29 июля
книжный фестиваль 
«Зеленая волна»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее