17:42:04   |   22 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №4706-V від 07.10.2009р.

№4706-V від 07.10.2009р.

Про затвердження міської Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2009-2011 роки

Рішення
Одеської міської ради
№4706-V від 07.10.2009р.

Про затвердження міської Програми
протидії захворюванню на
туберкульоз на 2009-2011 рокиВідповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках» та обласної цільової Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2008-2011 роки, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську Програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2009-2011 роки (додається ).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з охорони здоров’я.

Міський голова                        Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 07.10.2009р. №4706-V

 

Міська Програма
протидії захворюванню на туберкульоз
на 2009 – 2011 роки

 

Міська Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2009-2011 роки розроблена відповідно до Закону України „Про затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках” та обласної цільової Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2008 – 2011 роки. Реалізація завдань і заходів програми спрямована на розв’язання епідемічної ситуації в м. Одесі з туберкульозу, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджетів і є складовою щорічної програми соціально-економічного розвитку м .Одеси на відповідні роки.

 

1. ПРОЕКТ
ПАСПОРТУ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2009 – 2011 роки.

 

1. 080000 Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
    (КТКВ)       (найменування головного розпорядника)

2. 080000 Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
    (КТКВ)       (найменування відповідального виконавця)

3. 080000 Міська програма протидії захворюванню на туберкульоз
    (КТКВ)       (найменування бюджетної програми)
                               на 2009 – 2011 роки.

4. Обсяг бюджетного призначення – 10919,5 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 10919,5 тис. грн. та із спеціального фонду - - тис. грн.

- 2009р.: із загального фонду – 1953,7 тис.грн.
- 2010р.: із загального фонду – 4429,3 тис.грн.
- 2011р.: із загального фонду – 4536,5 тис.грн.

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:

- Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2007 – 2011 роки»;
- Рішення Одеської обласної ради «Про затвердження обласної цільової Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2008 – 2011 роки» від 17.08.2007р. №304-У;

6. Мета бюджетної Програми :

- поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозу шляхом стабілізації, а у подальшому - зниження показників захворюваності та смертності населення від туберкульозу;
- запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу;
- підвищення ефективності лікування хворих, у тому числі носіїв поєднаної патології туберкульозу та Сніду;
- поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу;
- удосконалення системи підготовки і перепідготовки фахівців.

7. Напрями діяльності:

п/п
Напрями діяльності
1.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси
 
Організація надання медичної допомоги хворим на туберкульоз
 
Виявлення та діагностика осіб, хворих на туберкульоз
 
Лікування хворих на туберкульоз
 
Моніторинг епідемічної ситуації
 
Запобігання поширенню ВІЛ-асоційованого та хіміорезистентного туберкульозу
 
Підготовка медичних працівників і навчання населення з актуальних питань, пов`язаних із захворюванням на туберкульоз
 
Первинна та вторинна профілактика туберкульозу
 
Розвиток матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів
 
Соціальний захист працівників лікувально – профілактичних закладів, що надають допомогу хворим на туберкульоз, та самих хворих
 
Інфекційний контроль
2.
Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету м. Одеси
 
 

8. Категорія економічної класифікації:
 

КЕКВ
                                    НАЙМЕНУВАННЯ
1132
«Медикаменти та перев’язувальні матеріали»
1133
«Продукти харчування»
1134
«М’який інвентар та обмундирування»
1137
 
«Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання»
1139
«Оплата інших послуг та інші видатки»
1172

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»

2110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»

 

9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної Програми:

 
тис. грн

№ з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Разом
2009
2010
2011
2009-2011
2009
2010
2011
4.1
Збільшення відсотка хворих серед вперше виявлених з мікобактеріовиді-ленням
%
 
45%
50%
55%
-
45%
50%
55%
4.2
Зменшення відсотка хворих, що перервали лікування
%
 
10%
5%
5%
-
10%
5%
5%
4.3
Зменшення темпів приросту показника смертності
%
 
15%
10%
7%
-
15%
10%
7%

 

2. Визначення проблеми.

 

В Одеській області, як взагалі в Україні, спостерігається несприятлива епідемічна ситуація з туберкульозу, яка беспосередньо пов’язана з глибокою соціально-економічною кризою, що охопила широкі версти населення. Показники розповсюдженості туберкульозу, які за критеріями ВООЗ свідчать про епідемію туберкульозу у країні, продовжують суттєво зростати.
В м. Одесі за останні три роки спостерігається покращення епідемічної ситуації. Показник захворюваності всіма формами активного туберкульозу зменшився з 85,6 в 2004 році до 74,1 на 100 тис. населення в 2008 році. Розповсюдженість цієї патології в 2004 році склала 190,0 на 100 тис. населення, в 2008 році – 179,5.
На обліку в тубдиспансерах м .Одеси перебуває більше 10 тис. осіб, у тому числі 1742 хворих на активний туберкульоз. 743 хворих з цієї кількості виділяють туберкульозні мікобактерії і є небезпечними для тих, хто їх оточує.
Ця хвороба займає перше місце у структурі смертності від інфекційних та паразитарних захворювань.
Показники смертності за останні 5 років залишаються на стабільно високому рівні. У 2008 році померло від усіх форм туберкульозу 204 (проти 277 в 2005 році) постійних мешканців міста, що зумовило показник смертності 19,6 (у 2005 році – 28,3) на 100 тис. населення.
Негативно впливає на епідситуацію той факт, що 31% випадків смерті від туберкульозу відбувається поза тубстаціонаром.
У 20% померлих від туберкульозу у 2008 році діагноз цієї хвороби був вперше встановлений лише при розтині.
Висока враженість туберкульозом соціально дезадаптованих осіб (бомжів, наркоманів, алкоголіків та інших) суттєво збільшує загальні міські показники.
Гостро постала проблема щодо збільшення випадків поєднання туберкульозу і ВІЛ/СНІДу (22% серед вперше виявлених в 2008 році, а також до 16% серед всіх хворих на туберкульоз) і наркоманії. Ці чинники обтяжують перебіг хвороби, ускладнюють лікування і погіршують прогноз.
Методичні форми реалізації виявлення і лікування хворих грунтуються на традиційних, а також прийнятих міжнародних стандартах.
Необхідність укріплення матеріальної бази та обладнання протитуберкульозних закладів, для повноцінного лікування хворих на туберкульоз, потребує негайного вирішення питання про будівництво, або капітальний ремонт з реконструкцією міської туберкульозної лікарні №1.
Багато хворих перериває курс лікування, що приводить до формування хіміорезистентних форм туберкульозу. Кількість хворих, що перервали лікування, становить 10-12%. Покращення матеріально-технічної бази протитуберкульозних установ та соціальна підтримка хворих на всіх етапах лікування могла б значною мірою вплинути на цей показник, та привели б до більш ефективного витрачання бюджетних та місцевих коштів.
Основним методом виявлення туберкульозу серед дорослих і підлітків залишається профілактична флюорографія. Всього флюорографічними обстеженнями було охоплено в 2008 році 360,8 тис. осіб. Виявлено при профоглядах 49,9% загальної кількості нових хворих.
В місті триває робота щодо виявлення хворих методом бактеріоскопії мазків мокроти, яке вимагається міжнародними стандартами.
Гострою проблемою фтизіатричної служби є кадрове питання. Кількість працівників фтизіатричної галузі катастрофічно зменшується у зв’язку із втратою престижу цієї професії. На сьогодні майже половина всіх лікарів-фтизіатрів міста (40%) пенсійного чи передпенсійного віку. Молоді лікарі-випускники вищих медичних навчальних закладів відмовляються йти у фтизіатрію, оскільки це не тільки небезпечно для здоров’я, а ще й погано оплачується. Цільова підготовка фахівців, виділення їм відомчого житла дали б змогу вирішити нагальні питання, та покращити протитуберкульозну допомогу населенню м. Одеси.

 

3. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми та

необхідності розв’язання програмним методом.

 

Для досягнення мети Програми необхідно посилити діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та об’єднань громадян у справі протидії туберкульозу.
Засобами розв`язання проблеми є:
- удосконалення системи до - та післядипломної підготовки медичних працівників з фтизіатрії і укомплектування протитуберкульозних закладів кваліфікованими кадрами;
- систематичне інформування населення з питань профілактики і лікування туберкульозу, соціальна реклама здорового способу життя;
- застосування стандартизованого лікування хворих під наглядом медичного працівника;
- використання для лікування хворих на туберкульоз антимікобактеріальних препаратів, які отримано у централізованому порядку за рахунок державного бюджету;
- удосконалення системи обліку і звітності щодо результатів лікування кожного хворого;
- вжиття заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-асоційованого та хіміорезистентного туберкульозу;
- залучення всіх лікувально-профілактичних закладів до проведення лабораторної діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка мокротиння;
- надання соціальних послуг хворим на туберкульоз із залученням до цієї роботи громадськості.
Визначені у додатку до Програми завдання і заходи у відповідності до Загальнодержавної програми і сучасних міжнародних підходів поділяються на невідкладні, першочергові і рекомендовані.

 

4. Визначення мети Програми

 

Метою цієї програми є:
- поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозу шляхом стабілізації, а у подальшому – зниження показників захворюванності та смертності населення від туберкульозу;
- запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу;
- підвищення ефективності лікування хворих, у тому числі носіїв поєднаної патології туберкульозу та СНІДу;
- поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу;
- удосконалення системи підготовки і перепідготовки фахівців.

 

5. Строки та етапи виконання Програми.

 

Строки та етапи виконання програми визначені відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».
Виконання міської Програми протидії захворюванню на туберкульоз передбачається здійснити протягом 2009-2011 років.
2009 рік:
- створення кабінетів контрольованого лікування хворих на туберкульоз в 30% ЛПЗ міста;
- забеспечення ЛПЗ міста в достатній кількості реагентами та реактивами для мікроскопії мокротиння, флюорографічною та рентгенологічною плівками, туберкуліном;
- проведення стандартизованої контрольованої терапії хворим на туберкульоз;
- втілення порядку надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз;
- забеспечення протитуберкульозних закладів дезінфекційними камерами і засобами, бактерицидними випромінювачами, засобами індивідуального захисту та спецодягом;
- забеспечення харчуванням хворих на туберкульоз у міській протитуберкульозної лікарні з розрахунку 15,71 грн. на 1 ліжко – день.
2010 рік:
- продовження створення кабінетів контрольованого лікування хворих на туберкульоз та доведення цього показника до 70% в ЛПЗ міста;
- забеспечення ЛПЗ міста в достатній кількості реагентами та реактивами для мікроскопії мокротиння, флюорографічною та рентгенологічною плівками, туберкуліном;
- проведення стандартизованої контрольованої терапії хворим на туберкульоз;
- продовження втілення порядку надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз;
- забеспечення протитуберкульозних закладів дезінфекційними засобами, бактерицидними випромінювачами, засобами індивідуального захисту та спецодягом;
- забеспечення харчуванням хворих на туберкульоз у міській протитуберкульозної лікарні з розрахунку 17 грн. на 1 ліжко – день.
2011 рік:
- створення кабінетів контрольованого лікування хворих на туберкульоз в 100% ЛПЗ міста;
- забеспечення ЛПЗ міста в достатній кількості реагентами та реактивами для мікроскопії мокротиння, флюорографічною та рентгенологічною плівками, туберкуліном;
- проведення стандартизованої контрольованої терапії хворим на туберкульоз;
- проведення паліативної допомоги хворим на туберкульоз;
- забеспечення протитуберкульозних закладів дезінфекційними засобами, бактерицидними випромінювачами, засобами індивідуального захисту та спецодягом;
- забеспечення харчуванням хворих на туберкульоз у міській протитуберкульозної лікарні з розрахунку 17 грн. на 1 ліжко – день.

 

6. Перелік завдань та заходів Програми

 

Перелік завдань та заходів Програми додаються.

 

7. Ресурсне забезпечення Програми

  

рік
2009
2010
2011
 Бюджет
м. Одеси
1953,7 тис.грн.
 
4429,3 тис.грн.
 
4536,5 тис.грн.

 

Фінансування програми здійснюватиметься в межах коштів, передбачених в бюджеті м. Одеси на відповідний рік.
Даний обсяг фінансування є орієнтовним. Остаточне визначення обсягів видатків на фінансування програми з бюджету м. Одеси буде здійснюватись при формуванні бюджетів на відповідні роки.

 

8. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми

 

Головним виконавцем Програми є управління охорони здоров`я Одеської міської ради.
Організаційне забезпечення реалізації програми і контроль за виконанням її заходів здійснює управління охорони здоров’я Одеської міської ради і міська координаційна рада з питань запобігання поширенню ВІЛ – інфекції / СНІДу, наркоманії та туберкульозу. Щорічно плануэться перевірка міською координаційною радою з питань запобігання поширенню ВІЛ – інфекції / СНІДу, наркоманії та туберкульозу 15 медичних закладів міста з питань дотримання законодавства по проведенню профілактичної роботи з туберкульозу, а також перевірки управлінням охорони здоров`я Одеської міської ради і міської СЕС по питанням здійснення моніторингу та оцінки стану виконання заходів Програми.
Звіт про виконання програми готується згідно статистичних даних, форми яких затверджені МЗ України. Головні лікарі ЛПЗ щоквартально направляють статистичні дані до інформаційно–аналітичного центру медичної статистики управління охорони здоров`я Одеської міської ради. Дані про проведену роботу аналізуються і та надаються до Одеської міської ради і міської координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ – інфекції / СНІДу, наркоманії та туберкульозу як підсумки роботи за 6, 9 та 12 місяців.
Одеська міська рада на підставі інформації управління охорони здоров`я та міської координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ – інфекції / СНІДу, наркоманії та туберкульозу про хід виконання Програми і їх рекомендацій, щодо коригування її заходів і обсягів фінансування, розглядає і вносить відповідні пропозиції для прийняття відповідного рішення.

 

9. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:
- стабілізувати, а у подальшому досягти зниження показників захворюваності і смертності від туберкульозу;
- запобігати поширенню хіміорезистетного туберкульозу;
- знизити показник частоти переривання лікування до 10%;
- довести кількість випадків захворювання, виявлених із застосуванням методу мікроскопії мазка мокротиння серед осіб, що вперше захворіли, до 50%;
- забезпечити ефективність лікування вперше виявлених хворих на рівні: загоєння деструктивних змін – 75%, знебацилювання – 85% (не нижче стандартів ВООЗ);
- удосконалити систему надання населенню протитуберкульозної допомоги, а також підготовку медичних працівників з питань профілактики і діагностики туберкульозу і лікування хворих;
- забезпечити залучення 80% медичних працівників до навчання за міжнародними стандартами;
- своєчасно виявляти хворих на туберкульоз.

Секретар ради                                   О.А. Прокопенко

 

Додаток до міської Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2009-2011 рокиСтраница создана: 30.10.2009 16:26
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 21 - 22 сентября
День партизанской славы

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее