22:33:24   |   22 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №5069- IV від 23.12.2005р.

№5069- IV від 23.12.2005р.

Об утверждении Положения об Одесском городском управлении земельных ресурсов Одесского городского совета

Рішення

Одеської міської ради
№5069- IV від 23.12.2005р.


Про затвердження Положення про Одеське міське

управління земельних ресурсів Одеської міської ради


Відповідно до статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Земельного кодексу України, з метою розмежування функцій державного і місцевого органів земельних ресурсів,
Одеська міська рада

 
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити Положення про Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради, затверджене рішенням Одеської міської ради від 25.04.2003 року № 1254- IV.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Одеського міського голову Гурвіца Е.Й.

Міський голова Е. ГурвіцЗатверджено
рішенням Одеської міської ради
№ 5069- IV від 23.12.2005р.

Положення
про Одеське міське управління земельних ресурсів
Одеської міської ради

1. Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради (далі – управління) створено Одеською міською радою і є її виконавчим органом.
Управління підзвітне та підконтрольне Одеській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Одеської міської ради та Одеському міському голові.
2. Діяльність управління координує Одеська міська рада та її виконавчий комітет у межах власних та делегованих повноважень у сфері регулювання земельних відносин.
3. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним кодексом України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про землеустрій”, „Про оренду землі”, „Про плату за землю”, „Про державну експертизу землевпорядної документації”, „Про розмежування земель державної та комунальної власності”, „Про охорону земель”, „Про планування і забудову територій”, „Про основи містобудування” та іншими законами і нормативно-правовими актами, розпорядженнями Одеського міського голови, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, а також положенням про управління.
4. Основними завданнями управління є:
- забезпечення реалізації повноважень Одеської міської ради у галузі земельних відносин відповідно до Земельного кодексу України та законів;
- забезпечення реалізації повноважень виконавчого комітету Одеської міської ради в сфері регулювання земельних відносин відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”;
- здійснення заходів щодо розвитку ринку земель міста;
- організація і ведення земельно-кадастрової документації;
- створення земельного кадастру міста Одеси;
- розроблення та супроводжування земельно-інформаційної системи міста Одеси;
- участь у розробленні та виконанні міських програм з використання і охорони земель міста;
- здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства;
- забезпечення реалізації державної політики у сфері державної експертизи землевпорядної документації.
5. Управління відповідно до покладених на нього завдань і за дорученням міської ради та її виконавчого комітету здійснює наступні функції.
1) щодо виконання повноважень з вилучення (викупу) земельних ділянок, надання під забудову та для інших потреб земельних ділянок у користування, передачі земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам:
- разом з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради надання інформації юридичним особам, зацікавленим у відведенні земельних ділянок, щодо можливих варіантів розміщення об’єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою;
- на підставі необхідних документів, матеріалів та розрахунків, що обґрунтовують необхідність відведення земельної ділянки або оформлення прав на неї, підготовка пропозицій (доповідні записки) за результатами розгляду заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо можливості вилучення, передачі у власність або надання в користування земельних ділянок;
- бере участь у роботі постійно діючої комісії міської ради з питань вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів у м. Одесі;
- надання матеріалів на розгляд постійної комісії міської ради з будівництва, архітектури та земельних правовідносин щодо передачі у власність або надання в користування земельних ділянок;
- підготовка запитів до відповідних служб міста про можливість передачі у власність або надання в користування земельних ділянок громадянам та юридичним особам;
- координація, організація і здійснення землеустрою на території міста;
- видання доручень розробникам землевпорядної документації, які мають ліцензію на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону;
- підготовка висновків про вилучення (викупу) та надання в установленому законом порядку земельних ділянок, що здійснюється органами місцевого самоврядування;
- перевірка документації із землеустрою на відповідність чинному земельному законодавству та нормативно-технічним вимогам щодо її розроблення;
- підготовка пропозицій (доповідні записки) на розгляд міськвиконкому про можливість підготовки проектів рішень;
- підготовка проектів рішень щодо надання дозволу фізичним та юридичним особам на розроблення документації із землеустрою;
- підготовка проектів рішень міської ради або її виконавчого комітету та подання на затвердження документації із землеустрою;
- підготовка проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету про скасування, відміну, внесення змін та доповнень до раніше прийнятих рішень;
- виступ замовником розроблення документації із землеустрою у разі реалізації прав на землю територіальною громадою, як суб’єкта права власності або права користування землею, а також у випадку викупу земельних ділянок для суспільних потреб;
- здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою;
- інформація населення про вилучення (викуп), надання земельних ділянок;
- розгляд інших питань в галузі земельних відносин відповідно до законодавства;
2) перевірка, оформлення, реєстрація, підготовка документів що посвідчують право оренди земельних ділянок тощо:
- підготовка проектів договорів оренди землі на розгляд міської ради та її виконавчого комітету;
- підготовка угоди про розірвання договорів оренди землі;
- оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень міської ради;
- розрахунок ставок орендної плати за землю та її розміру;
- підготовка та підпис протоколів узгодження договірної орендної плати за землю;
- підготовка актів приймання-передачі земельних ділянок, що додаються до договорів оренди землі;
- підготовка договорів на дольову участь у землекористуванні та додаткові угоди до них;
- реєстрація фактів укладення міською радою договорів оренди землі;
- реєстрація договорів на дольову участь у землекористуванні та договорів купівлі-продажу земельних ділянок;
- підготовка податковим органам щомісячної звітності про укладені договори оренди землі та договори на дольову участь у землекористуванні;
- перевірка заповнення державних актів на право власності на земельні ділянки, державних актів на право постійного користування на земельні ділянки, що надаються для підпису міському голові на відповідність рішенням міської ради та документації із землеустрою;
- підготовка проектів рішень міської ради про продовження строків оренди земельних ділянок;

3) контроль за виконанням умов договорів оренди землі:
- організація та здійснення контролю за виконанням умов договорів оренди землі та виконанням орендарями обов’язків відповідно до укладених договорів;
- здійснення контролю за надходженням коштів від орендної плати за землю;
- здійснення контролю за виконанням рішень міської ради в тій частині, що стосується додержання строків укладення договорів оренди землі;
- підготовка відповідних актів про порушення орендарями умов договорів оренди землі та приписів щодо їх усунення;
- здійснення контролю за наявністю договорів оренди землі під будівлями та спорудами, по яких оформлено свідоцтво на право власності;

4) продаж земельних ділянок комунальної власності:
- на підставі необхідних документів, матеріалів та розрахунків, що додаються до заяв громадян та клопотань юридичних осіб підготовка пропозицій про можливість продажу земельних ділянок або про відмову в продажі із зазначенням причин відмови;
- підготовка проектів рішень міської ради про продаж земельних ділянок юридичним особам;
- підготовка та оформлення договорів купівлі-продажу земельних ділянок;
- щомісячний звіт перед Одеським обласним головним управлінням земельних ресурсів про продаж земельних ділянок;
- контроль за надходженням коштів від продажу земельних ділянок;

5) продаж земельних ділянок (права оренди) на конкурентних засадах:
- організація проведення земельних торгів;
- разом з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради формування переліку земельних ділянок, що підлягають продажу суб’єктам підприємницької діяльності під забудову на земельних торгах;
- підготовка проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету про затвердження переліку земельних ділянок, що підлягають продажу суб’єктам підприємницької діяльності під забудову на земельних торгах;
- створення конкурсної комісії з визначення юридичної особи у якості оператора, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів;
- укладання з оператором договору на проведення земельних торгів;
- підготовка проектів рішень міської ради про продаж земельних ділянок (права оренди) на земельному аукціоні (конкурсі);

6) підготовка пропозицій міській раді про встановлення ставки земельного податку;

7) організація і ведення земельно-кадастрової документації, розроблення та супроводжування міської земельно-інформаційної системи та створення земельного кадастру міста Одеси:
- збір та обробка даних про землі міста на підставі рішень міської ради, документів що посвідчують права на земельні ділянки, матеріалів інвентаризації земель, документації із землеустрою тощо;
- організація і ведення земельно-кадастрової документації;
- забезпечення ведення земельного кадастру міста Одеси;
- застосування сучасного програмно-технічного комплексу для ведення земельного кадастру міста Одеси;
- розробка та супровід міської земельно-інформаційної системи;
- підготовка запитів до місцевого органу державної реєстрації прав для отримання інформації стосовно відомостей про зміст документів, що підтверджують (посвідчують) правочини щодо нерухомого майна, узагальнені відомості про речові права окремої особи на нерухоме майно, а також надання витягів з Державного реєстру прав, що містять відомості про встановлення, зміну чи припинення речових прав на нерухоме майно;
- створення програмної платформи для ведення тематичного розгалуженого банку даних, що накопичуються в результаті роботи всіх відділів управління;
- передача земельнокадастрових даних всім залученим структурним підрозділам, управлінням, комунальним підприємствам міської ради та її виконавчого комітету для використання та введення відомчої інформації до муніципальної геоїнформаційної системи;

8) здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель міста та контролю за додержанням земельного законодавства:
- організація і здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства у місті;
- у разі виявлення порушення земельного законодавства внесення пропозицій державній інспекції з контролю за використанням і охороною земель щодо обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення права власності або права користування земельною ділянкою громадянами та юридичними особами;
- розгляд матеріали державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель щодо припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства, підготовка висновків і передача їх до міської ради для прийняття рішення про припинення права користування;
- внесення у встановленому порядку до міської ради проектів рішень про припинення права користування земельними ділянками;
- взаємодія з державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель, яка функціонує у місті, правоохоронними органами та отримання від посадових осіб вказаних органів інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;
- звернення до юридичних та фізичних осіб з клопотанням про припинення будь-яких видів будівництва, експлуатації об'єктів, що ведуться з порушенням вимог законодавства та підготовка повідомлення до контролюючих органів для відповідного реагування;
- організація збирання, зведення та аналіз інформації щодо використання та охорони земель міста;
- розробка узгоджених з державними органами земельних ресурсів заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень у сфері використання земель;
- виконання інших функції із здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель міста та додержанням земельного законодавства;

9) питання адміністративно-територіального устрою:
- підготовка матеріалів та внесення на розгляд міської ради пропозицій про встановлення та зміну меж районів у місті;
- внесення пропозицій про встановлення та зміну меж міста відповідно до чинного законодавства;
10) питання забезпечення реалізації державної політики в сфері державної експертизи землевпорядної документації:
- внесення пропозицій міській раді про вдосконалення експертної діяльності, форм і методів експертного аналізу та оцінки об’єктів державної експертизи землевпорядної документації;
- координація діяльності розробників об’єктів державної експертизи землевпорядної документації;
- ініціювання проведення державної експертизи землевпорядної документації;
11) перевірка, підготовка та надання на розгляд погоджувальної комісії міської ради матеріали про вирішення земельних спорів;
12) прийом, реєстрація, систематизація, зберігання та використання архівних матеріалів;
13) забезпечення дотримання законодавства про державну таємниці та інформацію;
14) розгляд скарг, звернень і заяв громадян, організація та підготовка відповіді на них, прийом громадян;
15) представництво в усіх підприємствах, організаціях,
установах, захист своїх прав та інтересів в усіх судових інстанціях;
16) організація претензійно-позовної роботи;
17) участь у розробці та виконанні міських програм з використання і охорони земель міста;
18) виступ в установленому порядку замовником науково-дослідних, проектно-розвідувальних, будівельних та протиерозійних робіт, що виконуються в межах заходів з використання і охорони земель, здійснення землеустрою, ведення муніципальної геоінформаційної системи тощо;
19) використання в установленому порядку бюджетних коштів для виконання програм освоєння нових технологій, провадження науково-технічної діяльності у сфері використання і охорони земель міста, здійснення землеустрою, а також організація у цій сфері наукові досліджень та науково-технічне співробітництво з науковими установами та організаціями;
20) здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених на управління завдань.
6. Управління має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) надавати в установленому порядку послуги на платній основі;
3) залучати працівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
4) організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;
5) створювати технічну раду з метою розгляду, прийняття рішень і внесення пропозицій міській раді та її виконавчому комітету, територіальним органам земельних ресурсів, органам містобудування та архітектури, тощо з питань, що належать до функцій управління.
7. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.
8. Управління видає в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства накази, організовує і контролює їх виконання.
9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Одеським міським головою.
Начальник управління може мати заступників, яких, за його поданням призначає і звільняє з посади Одеський міський голова.
10. Начальник управління:
- здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед Одеським міським головою за виконання покладених на управління завдань і виконання своїх функцій;
- вносить Одеському міському голові пропозиції щодо затвердження штатного розпису управління в рамках граничної чисельності і фонду оплати праці працівників управління;
- розподіляє обов'язки між заступниками начальника управління, формує структурні підрозділи управління (відділи, сектори) відповідно до затвердженого штатного розпису, затверджує положення про них, а також функціональні обов’язки працівників управління;
- визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління та керівників структурних підрозділів;
- веде особистий прийом громадян;
- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності управління, вживає заходів до його поліпшення;
- контролює діяльність створених міською радою комунальних підприємств, що надають послуги (виконують роботи) за дорученням управління, розглядає і затверджує їхні кошториси, штатний розпис, звіти і баланси;
- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису управління;
- у межах своїх повноважень представляє управління у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;
- у межах своїх повноважень видає довіреності, відкриває банківські рахунки;
- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про управління.

11. Управління утримується за рахунок бюджету міста.

12. Майно, що використовується управлінням є об’єктом комунальної власності територіальної громади міста і відображається на балансі управління.

13. Граничну чисельність працівників управління затверджує міська рада.

14. Структуру управління затверджує його начальник за погодженням з Одеським міським головою.

15. Структурні підрозділи управління діють відповідно до положень про них.
Підпорядкованість структурних підрозділів управління начальнику управління та його заступникам, розподіл обов’язків між заступниками начальника управління встановлюється начальником управління одноособово.

16. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, бланки.
Місцезнаходження управління: 65009, м. Одеса, вул. Черняхівського, 6.

17. Ліквідація управління відбувається в порядку, визначеному чинним законодавством на підставі рішення Одеської міської ради.

Секретар ради О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 02.02.2006 09:47
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 21 - 22 сентября
День партизанской славы

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее