15:22:02   |   18 марта 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №19-VI від 06.12.2010р.

№19-VI від 06.12.2010р.

Про здійснення у 2010 році внутрішнього запозичення до бюджету міста Одеси

Рішення
Одеської міської ради
№19-VI від 06.12.2010р.

Про здійснення у 2010 році
внутрішнього запозичення
до бюджету міста Одеси


Відповідно до статті 143 Конституції України, статей 16 та 74 Бюджетного кодексу України, пунктів 26 і 27 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №207 від 24.02.2003р., Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №414 від 07.10.2003р., враховуючи погодження Міністерства фінансів України (лист №31-23030-19-21/23580 від 07.09.2010р.), з метою додаткової мобілізації коштів для погашення зобов’язань за строковим кредитним договором від 20 грудня 2007 року між Одеською міською радою та фінансовою установою БНП ПАРІБА ФАЙНЕНС ПЛС (BNP PARIBAS FINANCE PLC), Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити у 2010 році внутрішнє запозичення до бюджету міста Одеси у формі випуску облігацій Одеської міської позики на умовах, визначених у додатку, який є невід’ємною частиною цього рішення.
2. Визначити департамент фінансів Одеської міської ради та департамент стратегічних інфраструктурних проектів Одеської міської ради уповноваженими органами Одеської міської ради та надати їм повноваження: виконувати всі організаційно-правові дії, пов’язані зі здійсненням запозичення на умовах, викладених у додатку, в тому числі формувати проспект емісії облігацій; підписувати документи що пов’язані із здійсненням запозичення; укладати договір з андерайтером (-ами); укладати з депозитарієм договір про обслуговування випуску облігацій; затверджувати результати розміщення облігацій тощо, а також іншу інформацію.
3. Визначити Одеського міського голову Костусєва О.О. уповноваженою особою Одеської міської ради та доручити йому підписувати всі документи, пов'язані із здійсненням запозичення на умовах, визначених у додатку.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету і фінансів.


Міський голова                   О. Костусєв

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 06.12.2010р. №19-VI

 

УМОВИ
здійснення у 2010 році внутрішнього запозичення
до бюджету міста Одеси

1. Емітент облігацій внутрішньої місцевої позики - Одеська міська рада.
2. Істотні умови запозичення:
2.1. Запозичення до бюджету міста Одеси здійснюється у формі випуску облігацій внутрішньої місцевої позики.
2.2. Загальний розмір запозичення (основна сума боргу) - 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) грн.
2.3. Відсоткова ставка за користування залученими коштами відповідно до кон'юнктури ринку капіталу - не вище 17,75 % річних.
Період на який здійснюється запозичення - 3 роки.
Строк погашення основної суми боргу за облігаціями - не пізніше 31 грудня 2013 року.
2.4. Сплата відсотків користування залученими коштами здійснюється піврічними або квартальними платежами у строки та згідно з умовами що встановлені відповідними договорами.
3. Мета запозичення - залучення коштів для фінансування видатків бюджету розвитку міста Одеси, з метою погашення зобов’язань по зовнішньому запозиченню до бюджету міста Одеси у 2007 року.

Секретар ради                   О. Бриндак

 Страница создана: 10.12.2010 10:37
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

19 марта 9:00
Аппаратное совещание

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее 17  марта 12:00
Фестиваль Святого Патрика

Далее 17 марта 14:00
лекция об истории
реставрации
художественного 
музея

Далее 18 марта 12:00
фестиваль «Наш Утесов»

Далее 19 марта 11:00
отчет об исполнении
бюджета-2017 

Далее 21 марта  10:00
С Е С С И Я

Далее 21 марта 15:00
Вечер поэзии

Далее 24 марта 15:00
Поэтические чтения
«Очная ставка»

Далее До 26 марта подача проектов 
на Конкурс проектов соцзаказа

Далее 27 марта 14:00
выставка А. Крикун 
«Земля предков»
ВКО

Далее 28 марта  17:00
презентация 
юмористического
путеводителя 

Далее 29 марта 11:00 
И С П О Л К О М

Далее до 15 апреля
работа транспорта
в районе улицы Канатной

Далее 18 марта
марафон «Самопревосхождение»

Далее Вечер литературного 
юмора в ВКО 
перенесен на конец марта

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее