08:04:11   |   20 августа 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №42-VI від 28.12.2010

№42-VI від 28.12.2010

Про затвердження Положення про комісію з добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні окремими лотами або права на які виставляються для такого продажу та її склад /втратило чинність/

Втратило чинність рішенням № 630-VII від 27.04.2016р. 
 

Рішення
Одеської міської ради
№42-VI від 28.12.2010

 

Про затвердження Положення про комісію
з добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні
окремими лотами або права на які виставляються для такого продажу та її склад


Відповідно до статті 136 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. № 805 «Про затвердження Порядку продажу у 2010 році земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельних торгах», з метою організації пропозицій щодо добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні окремими лотами або права на які виставляються для такого продажу, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про комісію з добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні окремими лотами або права на які виставляються для такого продажу, згідно з додатком №1.

2. Затвердити склад комісії з добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні окремими лотами або права на які виставляються для такого продажу, згідно з додатком №2.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова                                            О. Костусєв

 

 

Додаток № 1
до рішення Одеської міської ради
№42-VI від 28.12.2010 
 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з добору земельних ділянок, які виставляються для продажу
на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу

1. Комісія з добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу (далі — Комісія), є постійно діючим органом, утвореним Одеською міською радою (далі - організатор).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та Постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами, прийнятими відповідно до законів України та
цим Положенням.

3. Комісія готує пропозиції щодо добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні (у тому числі разом з розташованими на них об’єктами нерухомого майна комунальної власності) або права на які (оренди, суперфіцію, емфітевзису) виставляються для такого продажу.
Добір земельних ділянок для формування переліку здійснюється на підставі затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою, правил забудови міста; з урахуванням результатів проведених маркетингових досліджень (у разі їх наявності), аналізу інвестиційної привабливості, землевпорядної і містобудівної документації, звернень фізичних та юридичних осіб щодо намірів отримання земельної ділянки для забудови.
Забороняється вносити до переліку призначені під забудову земельні ділянки без урахування у випадках, передбачених законом, результатів громадського обговорення містобудівного обгрунтовання розміщення об’єкту.

4. На підставі поданих комісією пропозицій організатор формує і затверджує перелік земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні окремими лотами або права на які виставляються для такого продажу, та подає його для погодження територіальному органу Держкомзему.

5. Головою комісії є представник територіального органу Держкомзему. Голова комісії забезпечує скликання і проведення засідань комісії, проводить її засідання, звертається в разі потреби до Одеської міської ради з клопотанням про внесення змін до її складу.

6. Комісія проводить свою діяльність у формі засідань. Засідання проводяться не рідше ніж один раз на місяць. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні всі члени комісії. У разі відсутності члена комісії з поважних причин у засіданні комісії бере участь особа, уповноважена відповідним органом на підписання документів та скріплення їх печаткою, про що даний орган повинен проінформувати Одеську міську раду. Інформація про час, місце проведення та порядок денний засідання комісії розміщується на офіційному веб - сайті Одеської міської ради.

7. Секретар комісії формує пропозиції, подані комісією щодо добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу.

8. Організацію роботи комісії, матеріально-технічне забезпечення її діяльності здійснює Одеська міська рада.


Секретар ради                        О.Б. Бриндак

 

Додаток №2
до рішення Одеської міської ради
№42-VI від 28.12.2010СКЛАД
комісії з добору земельних ділянок, які виставляються
для продажу на аукціоні окремими лотами або права на які
виставляються для такого продажу


Голова комісії – начальник управління земельних ресурсів у м. Одесі Держкомзему України.
Секретар комісії - начальник відділу землеустрою Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради
Члени комісії:
- начальник управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
- головний державний санітарний лікар м. Одеси;
- начальник Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно - західного регіону Чорного моря (згідно з повноваженнями);
- завідувач Центральним сектором з охорони навколишнього природного середовища Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області (згідно з повноваженнями);
- начальник управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації;
- начальник Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради.

Секретар ради                                 О.Б. Бриндак

 

 

------------------------------

Рішення оприлюднено в газеті «Одесский вестник» №5 від 13.01.2011р.
Страница создана: 12.01.2011 12:54
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 20 августа 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция
Далее 18-19 августа
фестиваль «Пороховая башня»

Далее 19 августа 
Odessa Gospel Music Fest

Далее 18 августа 16:00 
фотовыставка «Грузия на пленке»

Далее 21-23 сентября
Odessa JazzFest

Далее 22-26 августа
Вышиванковый фестиваль

Далее 27 августа 
образовательный форум
для педагогов

Далее 18-19 августа
ралли "Куяльник"

Далее 17-18 августа
День юннатов
в зоопарке

Далее 18 августа в 15:00
«Игры героев»

Далее 17-19 августа
праздник спорта
«Гонка нации»

Далее 17-19 августа
фестиваль пляжных
видов спорта

Далее 27 августа в 11:00
общественные слушания
Правила приема сточных вод

Далее 21 августа 10:00-14:00 
семинар по энергоэффективности

Далее 21-26 августа
фестиваль степа

Далее 30 августа 11:00 
И С П О Л К О М

Далее 29 августа 10:00 
общественные слушания: тарифы на вывоз отходов

Далее 27-29 сентября
конференция «Проблемы
и перспективы развития
строительного комплекса Одессы»

Далее 8-9 сентября
OCEANMAN-2018

Далее 19 сентября 10:00
   С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее