11:25:53   |   18 марта 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №43-VI від 28.12.2010

№43-VI від 28.12.2010

Про створення комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою в м. Одесі та затвердження Положення про неї (втратило чинність)

Втратило чинність рішенням Одеської міськради №2825-VI від 19.02.2013р.
 
Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №2147-VI від 05.07.2012р.
 
Рішення
Одеської міської ради
№43-VI від 28.12.2010
 
 
  
 
Про створення комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням
документації   із землеустрою в м. Одесі та затвердження Положення
про неї
 
 
Відповідно до статей 118, 123, 151, 186-1 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 року №1420 «Про деякі питання реалізації статті 186-1 Земельного кодексу України», Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.  Затвердити Положення про комісію з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою у м. Одесі, згідно з додатком №1.
2. Затвердити склад комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, згідно з додатком № 2.
3. Уповноважити Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради здійснювати надання на розгляд комісії проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок або клопотань про погодження місця розташування об’єкта разом з додатками, відповідно до Положення.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.
 
 
Міський голова                                                                                    О. Костусєв                                            
 
 
 
  
Додаток № 1
до рішення Одеської міської ради
№43-VI від 28.12.2010
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації
із землеустрою у м. Одесі
 
1.     Комісія з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою (далі - комісія) є постійно діючим органом, утвореним Одеською міською радою.
2.        Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
3.     До повноважень комісії належить надання висновків про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або місця розташування об'єкта (далі - документація із землеустрою).
4.   До складу комісії входять, з правом підписання та скріплення печаткою відповідних висновків, уповноважені представники:
- управління Держкомзему у м. Одесі;
- начальник управління архітектури і містобудування Одеської міської ради;
- державної санітарно-епідеміологічної станції м. Одеси (головний державний санітарний лікар м. Одеси);
- управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації;
- Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області (згідно з повноваженнями);
- Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-західного регіону Чорного моря (згідно з повноваженнями);
- Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради.

У разі потреби до роботи комісії можуть залучатися представники органів місцевого самоврядування. У разі погодження документації із землеустрою, що розробляється з метою вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земель водного фонду, до складу комісій включаються представники територіального органу Держводгоспу.

5. Склад комісії, її голова, секретар, члени комісії затверджуються Одеською міською радою. Голова комісії є представником територіального органу Держкомзему. У разі необхідності, голова комісії звертається до Одеської міської ради з клопотанням про внесення змін до її складу.
6. Секретар комісії: приймає документацію із землеустрою, що подається на розгляд комісії; надає її членам комісії для розгляду; формує матеріали, що підлягають розгляду на засіданні; готує та видає висновки комісії за результатами розгляду документації із землеустрою.
7. Комісія проводить засідання кожної середи у приміщенні Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського 6.
Інформація про час, місце проведення та порядок денний засідання комісії розміщується на офіційному веб-сайті Одеської міської ради.
8. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні усі члени комісії. У разі відсутності члена комісії з поважних причин у засіданні комісії бере участь особа, яка уповноважена відповідним органом виконавчої влади на підписання висновків та скріплення їх печаткою.
9. На засіданні комісії мають право бути присутніми: особа, яка подала документацію із землеустрою на розгляд комісії, замовник документації, землекористувачі, землевласники, представники органів місцевого самоврядування, а також за попереднім погодженням з комісією, представники засобів масової інформації.
10. Для отримання висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або місця розташування об'єкта Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради подає секретарю комісії для подальшої передачі на розгляд членам проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки або клопотання про погодження місця розташування об'єкта разом з додатками та копії зазначеної документації.
Секретар комісії не пізніше наступного засідання надає членам комісії документацію із землеустрою під розпис.
11. Комісія розглядає документацію із землеустрою протягом трьох тижнів з дня надходження та надає висновки про її погодження або відмову у погодженні.                                                                     
Документація із землеустрою розглядається відповідно до цього положення та чинного законодавства.
12. Результати роботи комісії оформлюються:
а) у разі відсутності зауважень членів комісії:
висновком про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки - при безоплатній приватизації земельних ділянок громадянами, відповідно до статті 118 Земельного кодексу України та надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування, відповідно до статті 123 Земельного кодексу України;
висновком про погодження місця розташування об'єкта - при вилученні (викупі) земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності, відповідно до статті 151 Земельного кодексу України.
Погоджена комісією документація із землеустрою, вважається такою, що погоджена органами, представники яких входять до її складу.
б) у разі наявності зауважень членів комісії:
висновком про відмову у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки - при безоплатній приватизації земельних ділянок громадянами, відповідно до статті 118 Земельного кодексу України та надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування, відповідно до статті 123 Земельного кодексу України;
висновком про відмову у погодженні місця розташування об'єкта - при вилученні (викупі) земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності, відповідно до статті 151 Земельного кодексу України.
Член комісії, який не згоден з погодженням документації із землеустрою, підписує висновок комісії про відмову у погодженні такої документації із зауваженнями та у той же день додає до висновку комісії свій висновок із викладенням   зауважень   з   обов'язковим   посиланням   на   норми   чинного законодавства.
13. Висновки підписуються всіма членами комісії та скріплюються печатками органів, представники яких входять до її складу.
14. У разі надання комісією висновку про відмову у погодженні документації із землеустрою, ця документація разом з висновком повертається на доопрацювання.
Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради отримує у секретаря комісії таку документацію разом з висновком у 5-ти денний термін, з моменту повідомлення. У разі врахування та усунення зауважень, викладених у висновку(ах) члена(ів) комісії, доопрацьована документація із землеустрою надається Одеським міським управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради секретарю комісії для подальшої передачі на повторний розгляд.
15. Секретар комісії не пізніше наступного засідання надає під розпис члену(ам) комісії, які відмовили у погодженні, документацію із землеустрою та матеріали, що підтверджують виправлення або врахування зауважень.
Подані матеріали розглядаються протягом тижня з дня отримання документації із землеустрою. На черговому засіданні комісії приймається рішення про погодження або відмову у погодженні доопрацьованої документації із землеустрою.
При повторному розгляді документації із землеустрою результати роботи комісії оформлюються згідно з пунктом 12 цього Положення.
16. У разі, коли документація із землеустрою підлягає обов'язковій державній експертизі, погоджена документація подається комісією до відповідного територіального органу Держкомзему для проведення такої експертизи, відповідно до закону з одночасним інформуванням його розробника або замовника. Оплата послуг з проведення обов'язкової державної експертизи документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснюється замовником або розробником такої документації, відповідно до статті 7 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації".
17. Погодження документації із землеустрою та надання відповідних висновків здійснюються комісією та її членами безоплатно.
18. Члени комісії несуть відповідальність, згідно із законом, за порушення встановлених порядку та строків розгляду документації із землеустрою.
19. Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради у 5-ти денний термін, з моменту повідомлення, отримує у секретаря комісії погоджену або відхилену від погодження документацію із землеустрою разом з висновком.
20. Висновок комісії може бути оскаржений у судовому порядку.
21. Висновок, наданий членом комісії, може бути оскаржений розробником (замовником) документації із землеустрою або органом, який подав таку документацію для погодження комісією, до органу, представником якого є член комісії, або органу виконавчої влади вищого рівня.
Відповідний орган розглядає скаргу протягом 10 днів та повідомляє особу, яка звернулася із скаргою, про результати розгляду.
У разі прийняття рішення про задоволення скарги відповідний орган надає особі, яка звернулася із скаргою, висновок про погодження документації із землеустрою.
Висновок органу додається до висновку комісії та є його невід'ємною частиною.
Одночасно орган, до якого звернулися із скаргою, проводить службове розслідування стосовно надання членом комісії висновку, що не відповідає вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
22. Організацію роботи комісії, контроль за дотриманням строків і порядку розгляду документації із землеустрою здійснює постійна комісія Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.
23. Матеріально - технічне забезпечення діяльності комісії здійснюється Одеською міською радою. 
Секретар ради                                                                                           О.Б. Бриндак
 
 
 
 
Додаток №2
до рішення Одеської міської ради
№43-VI від 28.12.2010
 
 
 
 
СКЛАД
комісії з розгляду питань пов'язаних
з погодженням документації із землеустрою в м. Одеса
 
Голова комісії – начальник управління земельних ресурсів у м. Одесі Держкомзему України.
Секретар комісії - начальник відділу землеустрою Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради
Члени комісії:
- начальник управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
   - головний державний санітарний лікар м. Одеси;
- начальник Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно - західного регіону Чорного моря (згідно з повноваженнями);
- завідувач Центральним сектором з охорони навколишнього природного середовища Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області (згідно з повноваженнями);
- начальник управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації;
- начальник Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради.
 
 
Секретар ради                                                                           О.Б. Бриндак 
----------------------------------------
Рішення оприлюднено в газеті «Одесский вестник» №5 від 13.01.2011р.
 
 


Страница создана: 12.01.2011 13:24
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

19 марта 9:00
Аппаратное совещание

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее 17  марта 12:00
Фестиваль Святого Патрика

Далее 17 марта 14:00
лекция об истории
реставрации
художественного 
музея

Далее 18 марта 12:00
фестиваль «Наш Утесов»

Далее 19 марта 11:00
отчет об исполнении
бюджета-2017 

Далее 21 марта  10:00
С Е С С И Я

Далее 21 марта 15:00
Вечер поэзии

Далее 24 марта 15:00
Поэтические чтения
«Очная ставка»

Далее До 26 марта подача проектов 
на Конкурс проектов соцзаказа

Далее 27 марта 14:00
выставка А. Крикун 
«Земля предков»
ВКО

Далее 28 марта  17:00
презентация 
юмористического
путеводителя 

Далее 29 марта 11:00 
И С П О Л К О М

Далее до 15 апреля
работа транспорта
в районе улицы Канатной

Далее 18 марта
марафон «Самопревосхождение»

Далее Вечер литературного 
юмора в ВКО 
перенесен на конец марта

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее