22:04:50   |   17 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 4848-IV от 09.11.2005

№ 4848-IV от 09.11.2005

О создании Одесского городского Центра военно-патриотического воспитания ученической молодёжи "Пост № 1"

Рішення
Одеської міської ради
№ 4848-IV від 09.11.2005

Про створення Одеського міського Центру військово-патріотичного виховання учнівської молоді „Пост №1"


Відповідно до підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Законів України „Про освіту", „Про позашкільну освіту", Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433, згідно з розпорядженням Одеського міського голови від 29.03.2005 року № 367-01 р „Про передачу управлінню освіти Одеської міської ради приміщення Поста №1, загальною площею 274,4 кв. м., розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська,1", з метою посилення військово-патріотичної роботи з учнівською молоддю та розширення мережі позашкільних навчальних закладів м. Одеса, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Створити Одеський міський Центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді „Пост №1", розташований за адресою: м. Одеса,
вул. Маразліївська, 1.


2. Затвердити статут Одеського міського Центру військово-патріотичного виховання учнівської молоді „Пост №1" (додається).


3. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати статут відповідно до чинного законодавства України.


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з культури, просвіти, науки, у справах молоді і
спорту.

 Міський голова                                                  Е.Й. Гурвіц
Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№ 4848-IV від 09.11.2005


СТАТУТ
ОДЕСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ «ПОСТ №1»


І. Загальні положення


1.1. Одеський міський Центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді „Пост №1" створений на базі майна Поста №1 відповідно до розпорядження Одеського міського голови від 29.03.2005 року №367-01р „Про передачу управлінню освіти Одеської міської ради приміщення Поста № 1, загального площею 274,4 кв. м., розташованого за адресою: 65014, м. Одеса, вул.Маразліївська,1" для посилення військово-патріотичної роботи з учнівською молоддю м. Одеси.
Повне найменування: Одеський міський Центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді „Пост №1".
Скорочене найменування: ОМЦ ВПВУМ „Пост №1". Місцезнаходження: 65014, м. Одеса, вул. Маразліївська, 1.


1.2. Одеський міський Центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді „Пост №1" (далі – Пост №1) є комунальним бюджетним позашкільним навчальним закладом.


1.3. Пост №1 здійснює навчання та виховання вихованців, учнів і слухачів в позаурочний та позанавчальний час, надає додаткову освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь та навичок зі стройової та військово-патріотичної підготовки, а також забезпечує потреби особистості в духовному, історико-культурному розвитку, творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля.
1.4. Пост №1 в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 433, наказами Міністерства освіти і науки України, актами місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цим статутом.


1.5. Пост №1 є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установах банку, печатку, штамп, бланк зі своїм найменуванням.


1.6. Засновником Поста №1 є Одеська міська рада (далі Засновник).


1.7. Пост №1 є профільним позашкільним навчальним закладом, в якому можуть створюватись гуртки, клуби та творчі об'єднання різних напрямків позашкільної освіти за умови наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів.


1.8. Мова навчання і виховання на Посту №1 визначається Конституцією України і Законом України "Про мови".


1.9. Головними завданнями Поста №1 є:
- виховання громадянина України;
- вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
- виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
- виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй та народів;
- забезпечення спадкоємності історично-укладених у суспільстві традицій щодо увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні;
- виховання на яскравих прикладах героїчного минулого України, м.Одеси;
- пошукова робота, вивчення історії Великої Вітчизняної війни, підвищення історичних і військових знань;
- розвиток військово-шефської роботи, взаємозв'язок з Радами ветеранів;
- виховання гідності, дисципліни, колективізму, відповідальності;
- виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;
- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку вихованців, учнів, слухачів;
- формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
- задоволення освітньо-культурних потреб вихованців;
- задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні та творчій самореалізації;
- пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;
- виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;
- формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;
- організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм.


1.10. Пост №1 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.


1.11. Пост №1 несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни.


1.12. Пост №1 має право:
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з управлінням освіти Одеської міської ради;
- визначати робочий навчальний план;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
- розвивати власну соціальну базу: мережу культурних, спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз.


1.13. Взаємовідносини Поста №1 з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.


II. Організація навчально-виховного процесу


2.1. Пост №1 проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, дозвільно-розважальну, навчально-тренувальну, пошукову, музейну та іншу роботу.
Головна функція Поста №1 - організація несення Почесної Вахти Почесним караулом на Алеї Слави біля Пам'ятника Невідомому Матросу.


2.2. Пост №1 працює за річним планом роботи, погодженим з управлінням освіти Одеської міської ради.


2.3. Гуртки, клуби, групи та інші творчі об'єднання Поста №1 класифікуються за трьома рівнями: початковим, основним, вищим.


Початковий рівень – творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на підготовку до несення Почесної Вахти на Посту №1, загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до військово-патріотичної діяльності.


Основний рівень – несення Почесним караулом Почесної Вахти на Посту №1, творчі об'єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації.


Вищий рівень – творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів, музейна справа, пошукова та координаційна робота.
Відповідно до рівня класифікації, визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, клубів, груп та інших творчих об'єднань, їх чисельний склад, обирається програма.


2.4. Склад Почесного караулу формується з учнів 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Одеси.


2.5. Учні загальноосвітніх навчальних закладів несуть Почесну Вахту у весняний, літній та осінній періоди (з квітня по жовтень включно).


2.6. Порядок і графік несення Почесної Вахти районами міста на Посту №1 щорічно затверджуються наказом начальника управління освіти Одеської міської ради за узгодженням із завідуючими відділами освіти райадміністрацій.


2.7. Щомісячні графіки і списки учнів загальноосвітніх навчальних закладів районів, які несуть Почесну Вахту, затверджуються завідуючими відділами освіти райадміністрацій за узгодженням з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів м. Одеси.


2.8. Відповідно до графіків керівники загальноосвітніх навчальних закладів забезпечують контроль за підготовкою та участю учнів в несенні Почесної Вахти.


2.9. Проведення необхідних консультацій та практичних занять для учнів, а також педагогів, відповідальних за підготовку учнів до несення Почесної Вахти, здійснюється Постом № 1.


2.10. На період несення Почесної Вахти на Посту №1 учні забезпечуються харчуванням.
Вартість витрат на харчування визначається відповідно до діючих на території м. Одеси норм. Облік та розрахунки за харчування учасників Почесної Вахти, згідно з наказом управління освіти Одеської міської ради, забезпечує централізована бухгалтерія відділу освіти Приморської райадміністрації в межах бюджетних асигнувань на поточний рік.


2.11. Учасники Почесної Вахти забезпечуються спеціальною військовою формою, яка видається Постом №1 за 3 дні до початку несення Почесної Вахти.


2.12. Навчальний рік у гуртках, клубах, групах та інших творчих об'єднаннях Поста №1 починається 1 вересня.
Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, клуба, групи або іншого творчого об'єднання Поста №1.
Тривалість навчального року в позашкільних навчальних закладах установлюється Міністерством освіти і науки України. У канікулярні, вихідні та святкові дні Пост №1 може працювати за окремим планом, затвердженим начальником Поста №1 із змінним або постійним складом вихованців.


2.13. Прийом до Поста №1 може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, клубів, груп та інших творчих об'єднань) за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються Постом №1.


До занять у гуртках, клубах, групах та інших творчих об'єднань Поста №1 зараховуються вихованці, учні і слухачі віком від 7 до 21 року. Для зарахування учнів до Почесного караулу необхідна медична довідка про відсутність у них протипоказань до несення Почесної Вахти. Прийом вихованців, учнів і слухачів до Поста №1 для одержання професійної, спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, після закінчення другого рівня.


2.14. Навчально-виховний процес на Посту №1 здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я.

У навчально-виховному процесі використовуються різні форми роботи: групові та індивідуальні заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, вистава, ігрова програма, змагання, конкурс, ділова гра, навчально-тренувальні заняття, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в музеях, організаціях, установах, підприємствах, на природі тощо.


2.15. Навчально-виховний процес на Посту №1 здійснюється за типовими навчальними планами й програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, а також за авторськими експериментальними навчальними планами і програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади.


2.16. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання в гуртках, клубах, групах та інших творчих об'єднаннях. Залежно від програми навчання проводиться від одного тижня до кількох років.  
Програмами може передбачатись індивідуальна робота з творчо обдарованими учнями щодо підготовки інструкторів зі стройової та військово-патріотичної роботи.


2.17. Індивідуальне навчання на Посту №1 проводиться відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України у групах з чисельним складом не більше ніж 5 вихованців, а на одного вихованця час навчання не перевищує однієї години на тиждень.


2.18. Експериментальні навчальні плани складаються Постом №1 з урахуванням типового навчального плану.


2.19. Навчально-виховний процес на Посту №1 доповнюється заходами, які в навчальному плані співпадають з періодом несення Почесної Вахти того чи іншого загальноосвітнього навчального закладу. Заходи узгоджуються з учнями і педагогами та включаються у щотижневий план роботи Поста №1. Підготовка заходів може здійснюватись спільно з організаціями, які взаємодіють з Постом №1.


2.20. Середня наповнюваність груп, гуртків, клубів та інших творчих об'єднань на Посту №1 становить 10-30 вихованців, учнів і слухачів.
Наповнюваність окремих груп, клубів, гуртків та інших творчих об'єднань установлюється начальником Поста №1 залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців і не може становити менше ніж 5 та більше як 25 вихованців.


При складі групи – 20-25 слухачів дозволяється ділення на підгрупи. В інших гуртках та об'єднаннях ділення на підгрупи визначається програмами. Окрім основного складу, в роботі гуртків та об'єднань можуть брати участь випускники, батьки.


2.21. Тривалість та періодичність занять в гуртках, клубах, групах, підгрупах, загальні та індивідуальні заняття визначаються навчальними програмами.
Робочий час педагога складає астрономічну годину – 60 хвилин.
Короткі перерви між заняттями є робочим часом педагога і визначаються щоденним режимом роботи Поста №1.
Для проведення походів вихідного дня, клубних форм роботи виділяється не більше ніж 8 годин на тиждень.
При несенні Почесної Вахти на Посту №1 допускається одночасно робота двох або кількох педагогів в групі чи одночасно з усім колективом.


2.22. Пост №1 може організовувати роботу своїх гуртків, клубів, груп та інших творчих об'єднань у приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів, та інших закладів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.


2.23. Відповідно до чинного законодавства України на Посту №1 можуть діяти осередки дитячих і молодіжних організацій.


2.24. Пост №1 проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань.


На Посту №1 можуть функціонувати методичні об'єднання за напрямами діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.


З метою вдосконалення системи навчання та виховання на Посту №1 може бути створена методична і художня ради, до складу яких входять педагогічні працівники Поста №1 та інші учасники навчально-виховного процесу.


Пост №1 може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.


Згідно з рішенням Засновника, на підставі відповідних угод, Пост №1 може надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам міста, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.


2.25. З метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, учнів і слухачів Пост №1 проводить організаційно-масову роботу у формі конференції, конкурсу, змагання, походу, екскурсії, експедиції, навчально-тренувального збору та в інших формах, передбачених статутом Поста №1.


2.26. За результатами навчання Пост №1 видає випускникам вищого рівня навчання відповідні документи про професійну, спеціальну позашкільну освіту в порядку, встановленому Міністерством освіти та науки України.


Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається свідоцтво (посвідчення). Зразки свідоцтв (посвідчень) затверджуються Міністерством освіти та науки України.


III. Учасники навчально-виховного процесу Поста №1


3.1. Учасниками навчально-виховного процесу на Посту №1 є:
- вихованці, учні і слухачі;
- начальник, заступники начальника Поста №1;
- педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі;
-спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;
- батьки або особи, які їх замінюють;
- представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.


3.2. Вихованці, учні і слухачі Поста №1 мають гарантоване державою право на:
- здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
- добровільний вибір позашкільного навчального закладу та виду діяльності;
- навчання у декількох гуртках, клубах, групах та інших творчих об'єднаннях в одному позашкільному навчальному закладі;
- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
- користування навчально-тренувальною, науковою, методичною, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою Поста № 1;
- участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;
- представлення в органах громадського самоврядування Закладу;
- вільне вираження поглядів, переконань;
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;
- різні види морального стимулювання та матеріального заохочення: пільгове та безкоштовне відвідування музеїв, історико-архітектурних пам'ятників, безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я, визначених органами місцевого самоврядування.


3.3. Вихованці, учні і слухачі Поста №1 зобов'язані;
- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
- підвищувати загальний культурний рівень;
- дотримуватися морально-етичних норм;
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
- бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку Поста №1.


3.4. Педагогічні працівники Поста №1 мають право на:
- внесення пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд педагогічної ради пропозицій щодо морального та матеріального заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку;
- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування Поста №1, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;
- проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;
- вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами;
- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
- об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.


3.5. Педагогічні працівники Поста №1 зобов'язані:
- виконувати навчальні плани та програми;
- надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;
- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров'я;
- визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів, вибирати адекватні засоби їх реалізації;
- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку Поста №1, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
- виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;
- берегти здоров'я вихованців, учнів і слухачів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;
- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
- вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);
- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
- дотримуватися вимог статуту Поста №1, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;
- брати участь у роботі педагогічної ради Поста № 1;
- виконувати накази і розпорядження начальника Поста №1, органів державного управління, до сфери управління яких належить Пост №1.


3.6. Викладачі, керівники гуртків, клубів, груп та інших творчих об'єднань Поста №1 працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого начальником Поста №1.

 

Зміна розкладу і місця проведення занять без дозволу начальника Поста №1 забороняється. 


3.7. Обсяг педагогічного навантаження на Посту №1 визначається начальником Поста №1 згідно із законодавством і затверджується управлінням освіти Одеської міської ради.


Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється начальником Поста №1 у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.


3.8. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.


3.9. Педагогічні працівники Поста №1 підлягають атестації, як правило, один раз на п'ять років відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.


3.10. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, мають право:
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Поста №1;
- звертатися до органів управління освітою, начальника Поста №1 та органів громадського самоврядування Поста №1 з питань навчання та виховання дітей;
- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності Поста №1;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Поста №1;
- захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах громадського самоврядування Поста №1 та у відповідних державних, судових органах.


IV. Управління Постом № 1


4.1. Управління Постом №1 здійснюється Засновником. Координацію діяльності здійснює управління освіти Одеської міської ради. Безпосереднє керівництво Постом №1 здійснює його начальник, яким може бути тільки громадянин України, який має вишу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.


4.2. Начальник, заступники начальника, педагогічні та інші працівники Поста №1 призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно до чинного законодавства.


4.3. Начальник Поста №1:
- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
- організовує навчально-виховний процес;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців, учнів і слухачів;
- створює належні умови для несення Почесної Вахти, здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;
- забезпечує дотримання вимог відносно охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
- розпоряджається в установленому порядку коштами Поста №1;
- організовує виконання кошторису доходів і видатків Поста №1, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;
- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Поста №1 відповідно до законодавства;
- представляє Пост №1 в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед Засновником (власником) за результати діяльності Поста №1;
- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, ветеранських організацій, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;
- забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Поста №1;
- затверджує посадові обов'язки працівників Поста №1.


4.4. Начальник Поста №1 є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління Постом №1.


4.5. Педагогічна рада Поста №1:
- розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, стройової, пошукової, тренувальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи Поста №1, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об'єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Поста №1, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об'єднань;
- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
- створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;
- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.


4.6. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Поста №1. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два на рік.


4.7. Органом громадського самоврядування Поста №1 є загальні збори колективу Поста №1.


У період між загальними зборами діє рада Поста №1.


Рада Поста № 1:
- організовує виконання рішень загальних зборів;
- вносить пропозиції про перспективи розвитку Поста №1;
- розглядає та погоджує з управлінням освіти Одеської міської ради режим роботи Поста №1, заходи щодо зміцнення його матеріально-технічної бази та поліпшення умов діяльності;
- вносить пропозиції начальнику щодо стимулювання педагогічних та інших працівників Поста №1 в межах фонду матеріального заохочення, визначає порядок і розмір доплат до посадових окладів;
- спільно з батьками, або особами, які їх замінюють, забезпечує соціальний захист учнів.


На Посту №1 за рішенням загальних зборів або ради Поста №1 можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.


V. Матеріально-технічна база


5.1. Матеріально-технічна база Поста №1 включає приміщення, будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у балансі Поста №1.


5.2. Майно Поста №1 є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси і належить йому на правах оперативного управління.


5.3. Пост №1 відповідно до чинного законодавства користується земельними ділянками, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.


5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Поста №1 проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Посту №1 внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.


5.5. Основні фонди Поста №1 не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, здані в оренду, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.


5.6. Для проведення навчально-виховної, дозвільно-розважальної, тренувальної та оздоровчо-спортивної роботи Поста №1 надаються в користування культурні, спортивні, оздоровчі об'єкти та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах.

 

Порядок надання зазначених об'єктів у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.


VI. Фінансово-господарська діяльність


6.1. Фінансово-господарська діяльність Поста №1 здійснюється на основі його кошторису.


6.2. Фінансування Поста №1 здійснюється за рахунок коштів бюджету міста та за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.


6.3. Додатковими джерелами фінансування Поста №1 є:
- кошти, отримані за надання додаткових освітніх послуг, роботи, виконані Постом №1 на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян, доходи від реалізації власної продукції, виробів, від надання в оренду приміщень, обладнання, що не оподатковуються і спрямовуються на соціальні потреби та розвиток позашкільного навчального закладу;
- гуманітарна допомога;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян;
- інші надходження, не заборонені чинним законодавством.


Кошти, отримані Постом №1 з додаткових джерел фінансування, використовуються Постом № 1 для діяльності, передбаченої Статутом.
Пост № 1 може здійснювати платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.


У випадках, передбачених законодавством України, Пост № 1 має право надання платних послуг з певних видів діяльності після отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій.


Постом №1 не можуть надаватися платні послуги замість або в межах освітньої діяльності, визначеної навчальними планами і програмами. Платні послуги надаються за договірними цінами.


6.4. Пост №1 має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.


6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку на Посту №1 визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади.


6.6. Звітність про діяльність Поста №1 здійснюється відповідно до законодавства України.


VII. Міжнародне співробітництво


7.1. Пост №1 за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.


7.2. Пост №1 має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.


VIII. Контроль за діяльністю Поста №1


8.1. Контроль за діяльністю Поста №1 здійснюють Міністерство освіти і науки України, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління освіти Одеської міської ради.


8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Поста №1 є атестація , що проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.


8.3. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Поста №1 з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються станом навчально-виховної роботи.

 

Перевірки з питань, пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його Засновником відповідно до законодавства.


IX. Зміни та доповнення до статуту Поста № 1


9.1. Зміни та доповнення до статуту Поста №1 затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.


X. Реорганізація і ліквідація Поста № 1


10.1. Рішення про реорганізацію позашкільного навчального закладу приймає Засновник. Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, відділення, перетворення. Реорганізація закладу проводиться у разі зміни його типу або форми власності.


10.2.  Ліквідація Поста №1 здійснюється за рішенням Засновника або суду.

 

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду, господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.


З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження з управління позашкільним навчальним закладом.


10.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно позашкільного навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його на затвердження Засновнику.


10.4. У випадку реорганізації права та обов'язки позашкільного навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.


Секретар ради                                                         О.А. ПрокопенкоСтраница создана: 04.10.2006 10:56
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 18 июля 17:00
«Буджак 2018:
ландшафт и люди»

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 23 июля 9:00
аппаратное совещание

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее 29 июля 18:00
Концерт к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины

Далее с 26 по 29 июля
книжный фестиваль 
«Зеленая волна»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее