/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 335-V від 29.09.2006

№ 335-V від 29.09.2006

Об утверждении городской программы поддержки деятельности национально-культурных обществ города Одессы на 2007 год

Рішення
Одеської міської ради
№ 335-V від 29.09.2006

Про затвердження міської програми

підтримки діяльності національно-культурних товариств міста Одеси на 2007 рік


Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 14 Закону України «Про національні меншини в Україні», з метою консолідації та подальшого розвитку діяльності національних спільнот, Одеська міська рада:


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити міську програму підтримки діяльності національно-культурних товариств міста Одеси на 2007 рік (додається).


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з соціальної політики та праці.


Міський голова                                       Е. Гурвіц

Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 335-V від 29.09.2006


МІСЬКА ПРОГРАМА
підтримки діяльності національно-культурних товариств міста Одеси на 2007 рік


I. НАЗВА ПРОГРАМИ:
Міська програма підтримки діяльності національно-культурних товариств міста Одеси на 2007 рік


II. СКЛАД ПРОБЛЕМИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ
Питання розвитку національних спільнот полягають не лише у площині вирішення їх культурних та освітніх проблем, а постають, передусім, як питання етносоціальної політики, в центрі якої потреби соціального розвитку людини, колективу та етнічної одиниці. Тому громадські організації національно-культурних товариств міста на перший план висувають завдання розвитку культури свого етносу та захист соціально-культурних інтересів своїх членів.
Налагодження оперативного діалогу і взаємодії між органами місцевого самоврядування, виконавчої влади та етнічними структурами, залучення членів громадських організацій національно-культурних товариств до вирішення проблем етносоціального розвитку суспільства, в цілому, відповідає Закону України «Про національні меншини в Україні».
З цією метою пропонується підтримати діяльність національно-культурних товариств.


III. МЕТА ПРОГРАМИ
Програма націлена на підтримку діяльності національно-культурних товариств, задоволення потреб у збереженні їх національної самобутності, забезпечення консолідації та зростання громадської відповідальності багатонаціональної громади міста Одеси.


IV. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання програми передбачено здійснити протягом 2007 року.


V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Джерело фінансування
Сума (тис. грн.)
Бюджет міста Одеси на 2007 рік
115,0
ВСЬОГО
115,0з/п
Потреби по даній цільовій програмі
Сума (тис. грн.)
1
2
3
1.
Загальноміські заходи
91,0
1.1.
Урочисті заходи присвячені святкуванню Дня міста
11,0
1.2.
Видання щоквартального вісника Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові
20,0
1.3.
Видання календаря Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові
20,0
1.4.
Інформаційне обслуговування із висвітлення діяльності національно-культурних товариств
29,0
1.5.
Заходи до всесвітнього дня біженців
6,0
1.6.
Урочисті заходи присвячені святкуванню Дня незалежності України
5,0
2.
Проведення конкурсу недільних шкіл серед національно-культурних товариств
24,0
 
ВСЬОГО
115,0


Фінансування програми здійснюється в межах коштів, затверджених в бюджеті м. Одеси на зазначені цілі на відповідний рік.


VI. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Контроль за виконанням заходів програми та використанням бюджетних коштів здійснюється управлінням внутрішньої політики Одеської міської ради.
Управління фінансів Одеської міської ради інформує управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради щодо обсягу фінансування за міською цільовою програмою.


VII. ПРАВОВА ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
- Конституція України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про об'єднання громадян»;
- Закон України «Про національні меншини в Україні».


VIII. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Розвиток діяльності національно-культурних товариств у вирішенні соціальних, економічних, творчих, інтелектуальних, етносоціальних, екологічних проблем, вирішення питань співробітництва з міжнародними національними спільнотами.


Програма набуває чинності з 01 січня 2007 року.


До програми можуть бути внесені зміни та доповнення у встановленому чинним законодавством України порядку.

Секретар ради                                         О. Прокопенко

 

 Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
17.10.2006 10:32

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/acts/council/3826/