15:51:26   |   19 октября 2017   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 624-V от 30.11.2006г.

№ 624-V от 30.11.2006г.

О рассмотрении протеста прокурора г. Одессы на решение Одесского горсовета №306-V от 29.09.06г. "Об утверждении Положения о постоянной комиссии Одесского горсовета  V созыва по землеустройству и земельным правоотношениям"

Рішення
Одеської міської ради
№ 624– V від 30.11.2006р.

Про розгляд протесту прокурора міста Одеси
на рішення Одеської міської ради № 306-V від 29.09.2006р.
«Про затвердження Положення про постійну комісію

Одеської міської ради V скликання з землеустрою

та земельних правовідносин»

     Прокурором міста 23.11.2006р. Одеси внесено протест № 123/07-06 на рішення Одеської міської ради від 29.09.2006p. № 306-V «Про затвердження Положення про постійну комісію Одеської міської ради V скликання з землеустрою та земельних правовідносин».
     Вказаним рішенням Одеської міської ради затверджене Положення про постійну комісію Одеської міської ради V скликання з землеустрою та земельних правовідносин (далі - Положення).
     Згідно з п. 4.2. вказаного Положення до компетенції комісії з землеустрою та земельних правовідносин Одеської міської ради віднесено розгляд та погодження рішень, що вносяться на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради.
     Проте, у зазначеній частині Положення є незаконним та підлягає приведенню у відповідність з вимогами чинного законодавства.
     Так, згідно зі ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
     Проте, чинним законодавством не передбачені повноваження постійної комісії з погодження проектів рішень виконавчого комітету Одеської міської ради, який є самостійним виконавчим органом міської ради, діяльність, порядок прийняття рішень та компетенція якого регулюються ст. 51-53, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
     Порядок підготовки та прийняття виконавчим комітетом Одеської міської ради рішень згідно з повноваженнями врегульовано розділами 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.10.2005р. № 754, яким також не передбачено погодження проектів рішень виконавчого комітету Одеської міської ради постійними комісіями міської ради.
     Одеська міська рада, ретельно розглянувши протест прокурора міста Одеси, дійшла таких висновків.
     Підготовка та внесення проектів рішень виконавчого комітету Одеської міської ради здійснюється відповідно до регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 31.10.2005р. №754.
     Пунктом 2.2.12. Регламенту передбачено, що проекти рішень виконкому підлягають обов'язковому візуванню. На зворотному боці бланку проект рішення виконкому візується з обов'язковим зазначенням дати візування, спочатку виконавцем, потім спеціалістом загального відділу, який корегує тексти розпорядчих документів, директором департаменту організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю, начальником юридичного управління, заступниками міського голови (відповідно до розподілу обов'язків), першим заступником міського голови.
     Якщо в проекті рішення виконкому порушуються фінансові питання, то він обов'язково візується начальником управління фінансів, майнові питання — начальником Представництва по управлінню комунальною власністю.
     Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
     За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.
     Крім того ж, розгляду проектів рішень міської ради з земельних правовідносин передує їх погодження з постійною комісією з землеустрою та земельних правовідносин.
     Враховуючи викладене, погодження проектів рішень виконавчого комітету з земельних правовідносин комісією з землеустрою та земельних правовідносин Одеської міської ради не передбачено чинним законодавством України.
     На підставі наведеного, керуючись ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Протест прокурора міста Одеси від 23.11.2006р. № 123/07-06 на рішення Одеської міської ради «Про затвердження Положення про постійну комісію Одеської міської ради V скликання з землеустрою та земельних правовідносин» від 29.09.2006р. № 306-V - задовольнити.
2. Виключити із пп. 4.2 п. 4 Положення про постійну комісію Одеської міської ради з землеустрою та земельних правовідносин повноваження щодо погодження рішень, що вносяться на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради.
3. Про прийняте рішення повідомити прокурора міста Одеси.

 

 

Міський голова                Едуард ГурвіцСтраница создана: 11.12.2006 16:13
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

19 октября 10:00
Международная конференция
филологов в Доме ученых

Далее 26 октября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 22 октября 13:00
выставка «Пляжные ракетки.
Сделано в Израиле»

Далее с 9 октября 
прием проектов 
Общественный бюджет

Далее с 9 октября 
заявки на Лучший инновационный проект

Далее 23 октября 9:00
аппаратное 
совещание
прямая трансляция
Далее 22-24 ноября 
выставка «АГРО-СФЕРА»

Далее 26 октября 16:00
Презентация книги
Анны Костенко

Далее Конкурс стартапов, инноваций, развития бизнеса
Далее 8 ноября 10:00
СЕССИЯ

Далее 31 октября 18.00
концерт к 500-летию
Реформации

Далее 27 октября 17:00 
Всемирный клуб одесситов
фотовыставка «More More»

Далее 10 октября  14:00
выставка «Око Давида»

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее 6-29 октября 
Выставка живописи
глухих художников

Далее Конкурс: льготное кредитование малого и среднего бизнеса
Далее до 28 декабря
конкурс по благоустройству парка Шевченко

Далее Финпомощь предпринимателям
срок подачи заявок
продлен до 1 ноября

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее 27-29 сентября 
Международный Черноморский Транспортный Форум

Далее 27 октября 
«Дни Польского Бизнеса»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2017 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Далее ИНВАЛИДАМ
работа транспорта
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее