16:17:37   |   15 декабря 2017   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета

Рішення
Одеської міської ради №637-V від 30.11.2006

Додаток 1
до Міської цільової програми «Капітальний ремонт, заміна та встановлення ліфтів в лікувально-профілактичних закладах м. Одеси на 2007-2008 роки.»
 
Назва цільової програми (далі-ЦП)
Категорія жителів територіальної громади, в інтересах яких реалізується ЦП
"Капітальний    ремонт,     заміна    та встановлення    ліфтів    у лікувально-профілактичних установах м. Одеси на 2007 -2008 роки."     Пацієнти пологових     будинків,     лікарень     і поліклінік
Опис цільової програми
Опис ЦП
Справжня ситуація
В   ЛПУ охорони здоров'я експлуатуються ліфти   вантажні   й   пасажирські,     що відпрацювали   строк експлуатації, вимагають заміни, модернізації і капітального ремонту. Недостатнє   фінансування   не   дає   можливості   робити   регулярний   технічний   ремонт, модернізацію і технічне переозброєння ліфтів та ліфтового господарства в ЛПУ. У цей час вимагають заміни 8 вантажних ліфтів, призначених для транспортування пацієнтів ЛПУ: пологовий будинок № 7 - 2 ліфти; ДМЛ № 3 - 2 ліфти; МКЛ № 10-4 ліфти. Потрібно встановити 2 ліфти: МКЛ № 9 - 1 ліфт і МКЛ № 4 - 1 ліфт. Усього потрібно встановити 10 нових ліфтів. Вимагають ремонту 15 пасажирських ліфтів: МКЛ № 3- 1 ліфт; ДМЛ № 3 - 1 ліфт;


 
МКЛ № 1 - 3 ліфти; МКЛ № 2 - 1 ліфт; поліклініка № 29 - 1 ліфт, ДП № 3 - 2 ліфта, МКЛ № 5 - 1 ліфт; МКЛ № 10 - 1 ліфт; поліклініка № 14 - 1 ліфт; поліклініка № 20 - 2 ліфти й ДМП № 4 - 1 ліфт. Вимагають ремонту 15 вантажних ліфтів, призначених для транспортування пацієнтів ЛПУ: пологовий будинок № 5 - 3 ліфти; пологовий будинок № 1 - 1 ліфт; ДМЛ № 3 - 1 ліфт; МКЛ № 1 - 1 ліфт; МКЛ № 2 - 2 ліфти; МКЛ № 5 - 1 ліфт; МКЛ № 8 - 2 ліфти; поліклініка № 20 - 1 ліфт; ДМП № 4 - 1 ліфт і ДМЛ № 5 - 2 ліфти. Усього підлягає ремонту ЗО ліфтів.
Проблема,         на         яку орієнтована ЦП
Виключення транспортування пацієнтів ЛПУ на процедури   поверхами   вручну, що зменшує імовірність травмування пацієнтів і обслуговуючого персоналу. Зменшення витрат часу на транспортування пацієнтів і обслуговуючого персоналу.
Ціль
Забезпечити   транспортування   пацієнтів,   не   здатних   самостійно   пересуватися поверхами ЛПУ. Забезпечити зручність переміщення обслуговуючого персоналу й пацієнтів при проходженні процедурних кабінетів, які знаходяться на різних поверхах ЛПУ.
Політика місцевих органів
1. Закони України: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону здоров'я", "Про захист прав споживача". 2. "Положення про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів в Україні" затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 14.04.2000 року № 73 термін експлуатації ліфтів встановлений 25 років. 3. Ліфти пасажирські і вантажні. Технічні умови. ГОСТ 220-11-95. 4. Правила устрою безпечної експлуатації ліфтів ДНАОП 0.00-1.02-99. 5. Порядок проведення огляду, випробування і експертного обстеження (технічної діагностики) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки НПАОП 0.00-8.18-04. 6. Правила проведення ЕО ліфтів ДНАОП 0.00-8 16-98.


 
7. Методика проведення ЕО ліфтів , наказ Держнаглядохоронпраці від 19.07.1999 року № 135.
Альтернативні способи досягнення
Спонсорська допомога,   позабюджетні кошти й особистий   внесок громадян на утримання ліфтів.
Мета (можливі стратегії)
Кращий варіант - заміна ліфтів, що відпрацювали строк експлуатації, на нові.
Кращий спосіб досягнення мети (стратегія)
Отримання   бюджетних   засобів   на   заміну   ліфтів,   що   відпрацювали       строк експлуатації, на нові і ремонт діючих ліфтів.
План дії (перелік завдань, необхідних для досяг­нення мети)
В 2007 році: Замінити 4 ліфти: пологовий будинок № 7 - 2 вантажних    ліфти; дитяча міська лікарня № 3 - 2 вантажних ліфти. Встановити 1 ліфт у МКЛ № 9. Відремонтувати 10 ліфтів: МКЛ № 3- 1 ліфт: ДМЛ № 3 - 1 ліфт; МКЛ № 1 - 3 ліфти; МКЛ № 2 - 1 ліфт; МКЛ № 5 - 1 ліфт; МКЛ № 10 - 1 ліфт; поліклініка № 14 - 1 ліфт; ДМП № 4 - 1 ліфт. В 2008 році: Замінити 4 вантажні ліфти в МКЛ № 10. Встановити 1 ліфт у МКЛ № 4. Відремонтувати 20 ліфтів: поліклініка № 20 - 2 ліфти; поліклініка № 29 - 1 ліфт; ДМП № 3 - 2 ліфти; пологовий будинок № 5 - 3 ліфти; пологовий будинок № 1 - 1 ліфт; ДМЛ № 3 - 1 ліфт; МКЛ № 1 - 1 ліфт; МКЛ № 2 - 2 ліфти; МЛ № 5 - 1 ліфт; МЛ № 8 -2 ліфти; поліклініка № 20 - 1 ліфт; ДМП № 4 - 1 ліфт; ДМП № 5 - 2 ліфти.
Перелік послуг (товарів, роботи),        які        будуть
надаватися в рамках ЦП
Транспортування хворих, доставка хворих на поверхи ЛПУ   управління   охорони здоров я Одеської міської ради


 
 
Витрати на реалізацію ЦП, тис. грн.
 
2801,4
Строк реалізації
2008 p.
Очікувані           результати реалізації ЦП
Своєчасне і максимальне одержання медичних послуг і зручностей пацієнтів та обслуговуючого персоналу . Виключення травмування пацієнтів і обслуговуючого персоналу при транспортуванні хворих.
Витрати на реалізацію цільової програми, тис. грн.
Витрати   на   реалізацію   за даної ЦП:
2007 р. план тис. грн.
2008 план тис. грн
Усього тис. грн
Ремонт і реконструкція ліфтів у ЛПУ
170
385
555
Заміна ліфтів у ЛПУ
720
720
1440
Установка ліфтів у ЛПУ
350
350
700
Проектно-кошторисна документація
106,4
 
106,4
УСЬОГО:
1346,4
1455
2801,4


Правова основа для реалізації ЦП:
 

Найменування нормативного акта
Розділ, стаття, у частині
1. Закони України: "Про місцеве самоврядування в Україні". "Про     охорону    здоров'я", "Про захист прав споживача". 2.       "Положення       про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів в Україні" затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики   України   від   14.04.2000 року №   73 термін експлуатації ліфтів встановлений 25 років. 3. Ліфти пасажирські і вантажні. Технічні умови. ГОСТ 220-11-95. 4. Правила устрою безпечної експлуатації ліфтів ДНАОП 0.00-1.02-99. 5.   Порядок   проведення   огляду,   випробування   і експертного обстеження (технічної діагностики) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки НПАОП 0.00-8.18-04. 6. Правила проведення ЕО ліфтів ДНАОП 0.00-8 16-98. 7.    Методика    проведення    ЕО ліфтів,    наказ Держнаглядохоронпраці від 19.07.1999 року № 135.
 
Всі рішення присвячені цій темі

Джерело покриття витрат на реалізацію ЦП.
 

Джерело
Сума, тис. грн.
Бюджет міста
2801,4

Головний розпорядник бюджетних засобів, що пропонує й здійснює реалізацію ЦП.
 

ПІБ
Посада
Установа
Якименко О.О.
Начальник
Управління охорони здоров'я Одеської міської радиСтраница создана: 14.12.2006 13:15
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

18 декабря 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 15 декабря 14:00
КВН на «Кубок мэра»

Далее 15 декабря 14:00
день открытых дверей 
в педуниверситете

Далее 16 декабря 12:00
День Святого Николая
в Одесском зоопарке

Далее 16-17 декабря 11:00
Рождественская дипломатическая ярмарка

Далее 18 декабря  18:00
«Ойкумена одессита»
с Ф. Кохрихтом

Далее 23-24 декабря 11.00
Ярмарка 
«Парк чудес»

Далее до 25 декабря
заявки от субъектов
хозяйствования в 
департамент
муниципальной
безопасности

Далее 28 декабря 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2017 и 2018 годах

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее