/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 846-V от 26.01.2007г.

№ 846-V от 26.01.2007г.

Об утверждении городской целевой программы "Реконструкция и капитальный ремонт пищеблоков в лечебно-профилактических заведениях города Одессы на 2007-2009 годы"

Рішення
Одеської міської ради
№ 846-V від 26.01.2007р.

Про затвердження міської цільової програми
«Реконструкція та капітальний ремонт харчоблоків у лікувально-профілактичних установах міста Одеси на 2007-2009 роки»

 

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", у зв'язку з необхідністю реконструкції та капітального ремонту харчоблоків у лікувально-профілактичних установах міста Одеси, з метою якісного надання медичної допомоги населенню, Одеська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити міську цільову програму «Реконструкція та капітальний ремонт харчоблоків у лікувально-профілактичних установах міста Одеси на 2007-2009 роки» (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з охорони здоров'я.Міський голова                  Е. Гурвіц

 

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
№ 846-V від 26.01.2007р.

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

«Реконструкція та капітальний ремонт харчоблоків у

лікувально-профілактичних установах міста Одеси на 2007-2009 роки»

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

Назва:
Міська цільова Програма «Реконструкція та капітальний ремонт харчоблоків у лікувально-профілактичних установах м. Одеси на 2007 -2009 роки»


Правова основа Програми:
1. Закони України: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону здоров'я".
2. Методичні рекомендації № 214 від 03.09.1999р.
3. Наказ державного комітету будівництва, архітектури й житлової політики України № 73 від 10.04.2000р.


Мета й стратегічні завдання Програми:
Забезпечення харчуванням хворих у стаціонарах лікарень, породілей у пологових будинках, дітей у будинках дитини до 100%.
Поліпшення якості харчування в лікувально-профілактичних установах міста Одеси.


Регіональна база:
1. Виконавчі органи Одеської міської ради.
2. Управління охорони здоров'я Одеської міської ради.
3. Районні адміністрації Одеської міської ради.
4. Лікувально-профілактичні установи м. Одеси.


Виконавці:
1. Виконавчий комітет Одеської міської ради.
2. Управління охорони здоров'я Одеської міської ради.
3. Управління фінансів Одеської міської ради.
4. Лікувально-профілактичні установи м. Одеси.


Очікувані результати:
Забезпечення раціональним харчуванням хворих у стаціонарах лікарень, пологових будинках, будинках дитини.


Система організації контролю за виконанням Програми:
Звіт про реалізацію заходів Програми щоквартально.

 

II. СТАН ПРОБЛЕМИ Й ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ

 

Забезпечення хворих, які знаходяться на лікуванні в лікувальнопрофілактичних установах міста, загальним, дієтичним, раціональним харчуванням.
З 21 харчоблоку, у мережі лікувально-профілактичних установ міста у цей час відновлені та функціонують усього 7 - (будинок дитини №1, міська клінічна лікарня №1 (МКЛ №1), міська клінічна лікарня №10 (МКЛ №10), міська клінічна лікарня №11 (МКЛ №11), міська дитяча лікарня №3 (МДЛ №3), дитячий протитуберкульозний санаторій №3 "Ластівка", міська дитяча лікарня №2 (МДЛ №2).
14 харчоблоків з початку 90-х років знаходяться в неробочому стані: Міська клінічна лікарня №3 (МКЛ №3), міська клінічна лікарня №5 (МКЛ №5), міська клінічна лікарня №7 (МКЛ №7), міська клінічна лікарня №8 (МКЛ №8), міська клінічна лікарня №9 (МКЛ №9), міський кожно-венерологічний диспансер (МКВД), міська туберкульозна лікарня №1 (МТЛ №1), інфекційна лікарня, пологовий будинок №1, пологовий будинок №2, пологовий будинок №4, пологовий будинок №5, пологовий будинок №7, будинок дитини №3.
Кількість ліжок у лікувально-профілактичних установах, де не функціонують харчоблоки - 2495, що становить 54% від загальної кількості ліжок.
- МКЛ №3; МКЛ №5; МКЛ №7; МКЛ №8; МКЛ №9; інфекційна МКЛ; МКВД- 1420.
- Пологовий будинок №1; пологовий будинок №2; пологовий будинок №4; пологовий будинок №5; пологовий будинок №7 - 660.
- Міська туберкульозна лікарня – 250.
- Будинок дитини №3 – 165.
У зв'язку із цим, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування Україні", необхідно вирішувати проблему програмним методом, що включає такі заходи:
- реконструкція і капітальний ремонт мережі харчоблоків лікувально-профілактичних установ.

 

III. МЕТА Й ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є:
• Капітальний ремонт і реконструкція мережі харчоблоків, приведення їх у відповідність із нормами САНПіН.


Завдання Програми:
• Капітальний ремонт і реконструкція харчоблоків лікувально-профілактичних установ міста і забезпечення хворих раціональним харчуванням.
• Збір вихідних даних, складання проектно-кошторисної документації на роботи з капітального ремонту й реконструкції харчоблоків.

 

IV. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Програма має забезпечити харчуванням вагітних і матерів, які годують, у пологових будинках і дитячих лікарнях, а також хворих у стаціонарах.
Ефективність реалізації Програми визначається її фінансуванням і налагодженою роботою виконавців.
У ході виконання Програми до неї можуть бути внесені зміни й доповнення доповнення з урахуванням прийнятих наказів, постанов, нормативних актів тощо.

 

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансове забезпечення заходів здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених на зазначені цілі головному розпоряднику - управлінню охорони здоров'я, у бюджеті міста Одеси на відповідний рік.

 

VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ

 

1. Функціонування харчоблоків у лікувально-профілактичних установах міста.
2. Забезпечення харчуванням вагітних і матерів, які годують, у пологових будинках і дитячих лікарнях, а також хворих у стаціонарах.
(Заходи й план виконання Програми викладені в додатках №1 і №2 до Програми).

 

 

Додаток №1
до міської цільової програми

"Реконструкція та капітальний ремонт

харчоблоків у лікувально-профілактичних

установах міста Одеси" на 2007- 2009 роки"

 

 

Назва цільової Програми
Категорія жителів територіальної громади, в інтересах якої реалізується ЦП
Реконструкція та капітальний ремонт харчоблоків
ЛПУ м. Одеси на 2007-2009 роки.
Пацієнти пологових будинків, лікарень і
будинків дитини
 

 

Опис цільової програми (далі - ЦП)

Справжня ситуація
3 21 харчоблоку в мережі лікувально-профілактичних установ міста на цей час відновлені та функціонують 7 - (будинок дитини №1, МКЛ №1, МКЛ №10, МКЛ №11, ДМЛ №3, дитячий тубсанаторій "Ластівка", ДМЛ №2).
14 харчоблоків з початку 90-х років перебувають у неробочому стані: МКЛ №9, МКЛ №5, МКЛ №3, МКЛ №7, МКЛ №8, МКВД, міськтублікарня №1, міська інфекційна лікарня, пологовий будинок №1, пологовий будинок №2, пологовий будинок №4, пологовий будинок №5, пологовий будинок № 7, будинок дитини №3. Будинки й приміщення цих установ вимагають капітального ремонту або повної реконструкції і повної заміни устаткування.
Відсутність фінансування не дає можливості виконати необхідні роботи.
Проблеми, на вирішення яких орієнтована ЦП
Забезпечення хворих, які знаходяться на лікуванні в лікувально-профілактичних установах міста, загальним, дієтичним, раціональним харчуванням.
Ціль
Капітальний ремонт і реконструкція мережі харчоблоків, приведення їх у відповідність із нормами САНПіН.
Політика місцевих органів влади
Закон України: "Про місцеве самоврядування в Україні" Методичні рекомендації №214 від 03.09.1999р.
Альтернативні способи досягнення
Виділення спонсорських коштів на  проведення робіт з капітального ремонту й реконструкції харчоблоків у лікувально-профілактичних установах.
Мета (можливі стратегії)
1. Відкриття в пологових будинках, лікарнях харчоблоків, забезпечення  їхньої роботи.
2. Забезпечення харчуванням хворих.
Кращий спосіб досягнення мети (стратегія)
1. Передбачити бюджетне фінансування для харчування вагітних і матерів, які годують, у пологових будинках, хворих у лікарнях.
2. Виділення бюджетних коштів на і ремонт і реконструкцію харчоблоків у лікувально-профілактичних установах.
План дії
(перелік завдань, необхідних для досягнення мети)
Відновлення харчоблоків у лікувально-профілактичних установах міста й забезпечення хворих у стаціонарах і породіль, вагітних, харчуванням.
Перелік послуг (товарів, роботи), які будуть надаватися в рамках ЦП
1. Забезпечення харчуванням вагітних і матерів, які годують, у пологових будинках,дитячих лікарнях, а також  хворих у стаціонарах лікарень.
Витратина реалізацію ЦП, тис. грн.
11724 тис. грн.
Термін реалізації
Три роки (2007- 2009 роки).
Очікувані результати реалізації ЦП
14 діючих харчоблоків у лікувально-профілактичних установах. Забезпечення раціональним харчуванням хворих у медичних установах.

 

Витрати на реалізацію цільової Програми, грн.:

Витрати на реалізацію по даної ЦП:
Потреба по роках програми
Разом
2007-2009 роки. тис. грн.
2007р.
тис. грн.
2008р.
тис. грн.
2009р.
тис. грн.
Проектні роботи з капітального ремонту,
відновлення харчоблоків у ЛПУ охорони здоров'я.
294
294
Капітальний ремонт, відновлення,
реконструкція харчоблоків у
ЛПУ охорони здоров'я.
3190
3120
2270
8580
Обладнання
210
1960
680
2850
УСЬОГО
3694
5080
2950
11724

 
 Правова основа для реалізації ЦП:
 

Найменування нормативного акта
Розділ, стаття, у частині
Закони України:
"Про місцеве самоврядування в Україні".
"Основи законодавства про охорону здоров'я".
Всі рішення, присвячені цій теми

 
Джерело покриття витрат на реалізацію ЦП:

Джерело
Сума, тис. грн.
1. Бюджет міста
11724 тис. грн.

 
Головний розпорядник бюджетних коштів який здійснює
реалізацію ЦП:  

П.І.Б.
Посада
Установа
Якименко О.О.
Начальник
Управління охорони здоров’я
Одеської міської ради

 

 

Додаток 2

 Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
03.02.2007 08:06

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/acts/council/5579/