/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 845-V от 26.01.2007

№ 845-V от 26.01.2007

Об утверждении Программы развития электротранспорта г. Одессы на 2007 - 2010г.г.

Рішення
Одеської міської ради
№ 845-V від 26.01.2007


Про затвердження Програми розвитку електротранспорту м. Одеси на 2007 - 2010 роки


Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення розвитку міського електротранспорту, подальшого оновлення і модернізації рухомого складу міського електротранспорту, реконструкції і ремонту трамвайних шляхів та контактної мережі, прокладки нових ліній електротранспорту, технічного переоснащення підприємства міського електротранспорту, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму розвитку електротранспорту м. Одеси на 2007 - 2010 роки" (додається).


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з транспорту, зв'язку та морегосподарського комплексу.Міський голова Е. Гурвіц

Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 845-V від 26.01.2007


ПРОГРАМА
Розвитку електротранспорту м. Одеси на 2007-2010 роки


Програма розвитку електротранспорту м. Одеси на 2007 - 2010 роки розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про транспорт», «Про міський електричний транспорт», "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки", "Галузевою програмою реформування та розвитку наземного міського електротранспорту на 2004-2010 роки", "Програмою комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005 - 2015 роки" та Концепцією Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2006 - 2015 роки.


1. Загальні положення. Сучасний стан електричного транспорту м. Одеси
Електротранспорт міста Одеси забезпечує більше половини міських пасажироперевезень. Для задоволення потреб населення міста маршрутна мережа міського електротранспорту сформована з 37 маршрутів, у тому числі 22 - трамвайних та 15 - тролейбусних, загальною протяжністю - 305,5 км та 238,5 км.
Увесь рухомий склад працює в звичайному режимі руху та забезпечує перевезення 22-х категорій пільгових пасажирів. Надання безплатних транспортних послуг пільговим категоріям громадян компенсується з державного та місцевого бюджетів не в повному обсязі, у зв'язку з чим не покриваються витрати на їх перевезення. Це негативно позначається на фінансовому стані підприємства міськелектротранспорту (далі - КП "Од есміськелектротранс").
Збитковість КП "Одесміськелектротранс" призвела до унеможливлення оновлення основних фондів та рухомого складу, не конкурентоспроможності на ринку міських пасажироперевезень.
Через відсутність коштів у КП „Одесміськелектротранс" та обмеженість можливості бюджету міста 99% трамвайних вагонів та 94% тролейбусних машин, вичерпали нормативний технічний ресурс, але продовжують експлуатуватися на лінії.
Через перепрофілювання заводу з ремонту трамваїв і тролейбусів КП "Одесміськелектротранс" не має спеціалізованої ремонтної бази.
Існуючий нині технічний рівень колійного господарства та систем енергозбереження міського електротранспорту не відповідає сучасним вимогам. Так, за результатами державного технічного огляду 185,68 км (88,6%) трамвайних шляхів та 159 км контактної мережі не в повній мірі відповідають технічним вимогам.
На більшості тягових підстанцій міського електротранспорту використовуються великогабаритні перетворювачі, масляні вимикачі і трансформатори, а управління ними здійснюється фізично і морально застарілими системами телемеханіки: 29 тягових підстанцій з 36 - не відповідають вимогам Правил технічної експлуатації електроустановок.
За результатами державного технічного огляду понад 40 відсотків загальної протяжності трамвайних колій, контактних і кабельних мереж за своїм технічним станом не відповідають вимогам Правил експлуатації трамвая та тролейбуса та потребують капітального ремонту.
Тому подальше удосконалення транспортного обслуговування населення можливе лише за умов розробки концептуальних напрямків розвитку і відповідної Програми їх реалізації.


2. Мета Програми та основні принципи державної політики з реформування та розвитку міського електротранспорту
Метою програми є реалізація місцевими органами виконавчої влади завдань державної політики у сфері міського електротранспорту, визначених Законами України "Про міський електричний транспорт", "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки", та "Концепції Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2006-2015 роки".

Відповідно до зазначених законодавчих актів основними принципами державної політики у сфері міського електротранспорту є:
- створення умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезень міським електротранспортом;
забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку міського електротранспорту;
удосконалення системи управління міським електротранспортом;
пріоритетний розвиток міського електротранспорту у містах з підвищеним рівнем забруднення довкілля та курортних регіонах.


3. Напрями та заходи з виконання Програми
1. Основним напрямом виконання Програми є технічне переоснащення КП „Одесміськелектротранс" міста Одеси.


2. Заходи з виконання Програми:
придбання нового рухомого складу на умовах співфінансування державного і бюджету міста;
відновлення технічного ресурсу та модернізація існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту із застосуванням енергозберігаючого електричного обладнання;
ліквідація аварійного стану трамвайних колій, контактних мереж, інших об'єктів міського електротранспорту;
впровадження енергозберігаючих технологій на підприємстві;
- будівництво нової тролейбусної лінії;
- будівництво вагоноремонтних майстерень та ділянки підготовки виробництва служби енергогосподарства.


4. Етапи виконання Програми
Програму передбачається виконувати в чотири етапи (2007, 2008, 2009, 2010 роки).
На даних етапах передбачається модернізація та технічне переоснащення підприємства електротранспорту м. Одеси, заміна застарілого рухомого складу, запобігання техногенним катастрофам на об'єктах міськелектротранспорту, будівництво запланованих об'єктів.


5. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, бюджету міста та інших джерел, не заборонених законодавством.
Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання Програми наведено у додатку.
Фінансування Програми за рахунок коштів бюджету м. Одеси здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті міста Одеси на відповідний фінансовий рік. Обсяг фінансування Програми за рахунок коштів бюджету міста Одеси уточнюється в процесі його формування на відповідний фінансовий рік.


6. Очікувані результати
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
- реалізацію державної політики у сфері міського електротранспорту;
- збереження мережі міського електротранспорту, його сталу та ефективну роботу;
- підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським електротранспортом;
- доведення зносу основних фондів міського електротранспорту до рівня експлуатаційної безпеки;
- розв'язання транспортної проблеми у місті Одесі, поліпшення екологічного стану міста.

Додаток 1
до Програми розвитку
електротранспорту
м. Одеси на 2007 - 2010 роки

 

№ з/п
Найменування заходу
Термін виконання
Обсяг та кількість
Необхідний обсяг фінансування тис. грн.
У тому числі
за рахунок
Державного бюджету
Бюджету м.Одеси
І. Розвиток маршрутної мережі
 
1.1
Будівництво тролейбусної лінії на просп. М. Жукова в м. Одесі
2007
5,3 км
5 320,3
 
5 320,3
II. Оновлення рухомого складу
 
II.1 Придбання рухомого складу
 
2.1.1
Придбання трамваїв з пристроями для глухонімих пасажирів та пасажирів з вадами зору.
2007
2008
2009
2010
11 од.
10 од.
10 од.
10 од.
22 200
22 750
23 888
25 080
11 100
11 375
11 944
12 540
11 100
11 375
11 944
12 540
2.1.2
Придбання тролейбусів з пристроями для глухонімих пасажирів та пасажирів з вадами зору.
2008
2009
2010
10 од.
10 од.
12 од.
6 300
6 620
8 340
3 150
3 310
4 170
3150
3310
4170
2.1.3
Придбання снігоочисників
(для снігоочищення трамвайної колії).
2008
2009
2010
2 од.
3 од.
5 од.
4 620
7 275
12 730
 
4 620
7 275
12 730
ІІ.2 Модернізація рухомого складу (подовження технічного ресурсу, економія матеріальних ресурсів)
 
2.2.1
Придбання комплектів транзисторно-імпульсної системи керування для модернізації трамвайних вагонів
2007
2008
2009
2010
16 комплектів
16 комплектів
16 комплектів
16 комплектів
7 100
7 400
7 816
8 248
 
7 100
7 400
7 816
8 248
III. Реконструкція основних об'єктів міського електротранспорту
 
3.1
Розробка проектно-кошторисної документації і будівництво вагоноремонтних майстерень та ділянки підготовки виробництва служби енергогосподарства (СЕГ) за адресою: м. Одеса, Олексіївська пл.,21
2007
2008
2009
1 об'єкт
930
1 600
1 970
 
930
1 600
1 970
3.2
Проектування робіт з реконструкції трамвайних колій на 5 ст. Люстдорфської дороги та будівництвом нових колій й заміною спецчастин з обов'язковим урахуванням створення умов для безпечної посадки та висадки пасажирів, у тому числі інвалідів.
2008
1 об'єкт
80
 
80
3.3
Реконструкція трамвайної колії на 5ст. Люстдорфської дороги в м. Одесі з будівництвом нових колій та заміною спецчастин: придбання матеріалів, комплектуючих та виконання робіт.
2008
0,5 км
765
 
765
IV. Капітальний ремонт основних об'єктів міського електротранспорту
 
4.1.
Капітально -відновлювальний ремонт трамвайних вагонів для модернізації: придбання матеріалів - комплектуючих та виконання робіт, у тому числі установка гучномовного зв'язку та інформаційним таблом і рядком, що біжить.
2007
2008
2009
2010
16 од.
24 од.
26 од.
28 од.
3 520
3 600
3 700
3 850
 
3 520
3 600
3 700
3 850
4.2
Капітально -відновлювальний ремонт тролейбусних машин для модернізації: придбання матеріалів - комплектуючих та виконання робіт, у тому числі установка гучномовного зв'язку та інформаційним табло з рядком, що біжить.
2007
6 од.
540
 
540
4.3.
Капітально -відновлювальний ремонт тролейбусних машин для модернізації: придбання матеріалів - комплектуючих та виконання робіт, у тому числі установка гучномовного зв'язку та інформаційного табло з рядком, що біжить.
2008
2009
2010
24 од.
25 од.
26 од.
2 520
2 750
2 990
 
2 520
2 750
2 990
4.4
Капітальний ремонт трамвайної колії: придбання рейок, шпал, стрілкових переводів, глухих перетинів, матеріалів та виконання робіт.
2007
2008
2009
2010
4 км
7,39 км
14,15 км
14,39 км
3648,0
6 739,7
12 904,8
13 123,7
 
3648,0
  6 739,7 
12 904,8 
 13 123,7
4.5.
Капітальний ремонт контактної мережі із заміною контактного дроту (МФ-85)
2007
2008
2009
2007- 11 км
2008-19 км
2009 - 24 км
638,0
1 102,0
1 392,0
 
638,0
1 1 02,0
1 3 92,0
4.6.
Капітальний ремонт кабельних ліній: придбання кабелю АСБ 1х800+2К, кабелю АСБ 10. 3x120 та виконання робіт
2007
2008
2009
2010
2007 – 3 км
2008 - 7,444 км
2009 -5,158 км
2010-8 594 км
766,8
979,2
1 397
2 072,6
 
766,8
979,2
1397
2 072,6
4.7.
Реконструкція тягових підстанцій: придбання обладнання, матеріалів, комірок РУ+600В, блоків живлення, силового трансформатору, щитів власних потреб, масляних вимикачів, трансформатору власних потреб та виконання робіт
2008
 
 
 
2009
 
2010
Т-30 -"Ярмаркова"
Т-1 - "Ленінська" заміна фідерних та катодних автоматів'
Т-12-«Чічерінська"
Т-27 – «Чапаєвська" (заміна фідерних та катодних автоматів)
3 275
2 200
1 403
 
3 275
2 200
1403
4.8.
Переведення тягових підстанцій на новий комплекс телекерування із заміною обладнання: придбання дроту для масляних вимикачів ПЭ-1, комірки РУ+600В, силових трансформаторів, щитів власних потреб, масляних вимикачів   ВМГ-133, блоків живлення БПТ1002 та виконання робіт
2008
2 од. :
Т-15"Дмитрівська"
 
Т - 11 "Південно - Західна"
1 000
 
1000
V. Технічне оснащення
 
5.1.
Придбання спецавтотранспорту
 
2008 - 11 од.
- електротехнічна лабораторія контактної мережі -1 од.
автовишки контактної мережі - 2 од.   
ремонтні майстерні - 2 од.
- автовишка-АГП-17 -1 од.  
- автонавантажувач (Зт) - 1 од.
 - машина для очищення стрілок - 1 од.
- легкові (ГАЗ, ВАЗ) - 2од.
- автобус ПАЗ - 1 од.
 
2009 -   11 од.
- автовишка контактної мережі - 3 од.
спец, вантажна – бортова -1 од.
ямобур - 1 од.
екскаватор - 1 од.
 КАМАЗ бортовий - 1 од.
спец, ремонтні майстерні - 2 од.
Бульдозер - 1 од.
Легкова - 1 од.
 
2010 - 11 од.
- електротехнічна лабораторія контактної мережі - 1 од.
автовишки контактної мережі - 2 од.
ремонтні майстерні - 2 од.
автовишка - АГП -17 – 1 од.
автонавантажувач (Зт ) - 1 од.
машина для очищення стрілок - 1 од.
легкові (ГАЗ,ВАЗ)- 2 од.
автобус ПАЗ - 1 од.
834,0
 
 
150,0
 
 
187,0
 
132,0
 
132,0
 
17,0
 
55,0
 
 
80,0
 
81,0
 
964,0
 
255
 
30
 
100
200
70
 
144
 
120
45
 
1277,0
120,0
296,0
 
 
 
119,0
 
60,0
 
56,0
 
110,0
 
 
175,0
 
296,0
 
45,0
 
834,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
964,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1277,0
5.2.
Придбання технологічного обладнання
2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2010
8 од.
- прес гідравлічний -100 тн - 1 од.
-верстат розточування 2Д450 – 1 од. 
- верстат токарний ДИП -500 – 1 од.
- прес ГАРО - 40тн – 1 од.
- установка для наплавлювання – 1од. 
- кран козловий (12.5 тн) – 1 од.
- тельфер - 2 од.
- верстаки слюсарні однотумбові з тисками - 2 од.   
             
13 од.
верстат гвинторізальний – 1 од.               верстат плоскошліфувальний - 1 од.  
- верстат фрезерний – 1 од.
- верстат фрезерний 6 Р11 – 1 од.
- прес кривошипний – 1 од.
- верстат токарний ДИП-400 – 1 од.     
- верстат токарний 1К 62 – 1 од.  
- верстат токарний 16 К 20 – 1 од.  
- верстат фрезерувальний 80Ш- 1 од.
- машина контактн. зварювання – 1 од.  
- верстат балансувальний – 3 од.
 
 
4 од.
-верстат вертикально фрезерний  - 1 од.
- верстат поперечно-стругальний – 1 од.
- верстат зубодовбальний  - 1 од.
- верстат кордин. розточувальний – 1 од.
620,0
125
 
175
 
 
98
 
60
 
 
 
135
 
9
 
 
10
 
 
469,0
20
 
 
26
 
27
 
5
 
120
 
52
 
22
 
30
 
 
135
 
17
 
15
 
 
 
193,0
 
 
118
 
 
12
 
30
 
 
33
 
620,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
469,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
193,0
VI. Будівництво
 
6.1.
Виділення земельної ділянки для      будівництва      нового жилого     будинку     на     150 квартир для робітників      КП "Одесміськелектротранс"
 
1 об'єкт
-
 
-
 
Всього за програмою
 
2007 рік
2008 рік
2009 рік
2010 рік
 
 
 
 
44 663,1
64 184,9
73 345,8
79 307,3
 
 
11 100
14 525
15 254
16 710
 
 
33 563,1
49 659,9
58 091,8
62 597,3

 

 

Додаток 2
до Програми розвитку електротранспорту

м. Одеси на 2007 -2010 роки


ПАСПОРТ
Програми розвитку електротранспорту м. Одеси

на 2007-2010 роки

 

Найменування Програми
Програма розвитку електротранспорту м. Одеси
Правове забезпечення розробки Програми
Закони України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"; "Про державні цільові програми"; «Про місцеве самоврядування в Україні»,   «Про   транспорт»,   «Про   міський   електричний транспорт», „Про державний бюджет на 2007 рік", "Про Загальнодержавну    програму    реформування    і    розвитку житлово-комунального   господарства   на   2004-2010   роки"; "Галузева програма реформування та розвитку наземного міського електротранспорту на 2004-2010 роки", схвалена Державним     комітетом     України     з     питань     житлово-комунального господарства; Постанови Кабінету Міністрів від 30.11.2004 №1604 "Програма комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005 - 2015 роки", від 15.06.2006р.    №330-р    "Концепція    Державної    програми розвитку міського електротранспорту на 2006 - 2015 роки".
Розробник Програми
КП "Одесміськелектротранс"
Мета Програми
Реалізація місцевими органами виконавчої влади завдань державної політики у сфері міського електротранспорту: - створення умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезень міським електротранспортом; - забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку міського електротранспорту; - удосконалення системи управління міським електротранспортом; - пріоритетний розвиток міського електротранспорту у містах з підвищеним рівнем забруднення довкілля та курортних регіонах
Цілі та задачі
- придбання нового рухомого складу на умовах співфінансування   державного   бюджету   і   бюджету міста; відновлення   технічного   ресурсу   та   модернізація існуючого        парку        рухомого         складу         міського електротранспорту   із    застосуванням   енергозберігаючого електричного обладнання; ліквідація   аварійного    стану   трамвайних   колій, контактних      мереж,       інших              об'єктів       міського електротранспорту; впровадження    енергозберігаючих   технологій   на підприємстві; -   будівництво нової тролейбусної лінії; - будівництво вагоноремонтних майстерень та ділянки; - підготовки виробництва служби енергогосподарства.
Строк реалізації Програми
2007-2010
Обсяг та джерела фінансування Програми
Загальний   обсяг фінансування,   необхідний для реалізації заходів Програми, складає: 2007- 44 663,1тис.грн.; 2008- 64 184,9 тис.грн.; 2009- 73 345,8 тис.грн.; 2010- 79 307,3 тис.грн. Фінансування Програми за рахунок коштів бюджету м. Одеси здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті міста    Одеси    на    відповідний    фінансовий    рік.    Обсяг фінансування Програми за рахунок коштів бюджету міста Одеси    уточнюється    в    процесі    його    формування    на відповідний фінансовий рік.
Виконавці Програми
КП "Одесміськелектротранс", установи, організації різних форм власності
Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми
- реалізація державної політики у сфері міського електротранспорту; - збереження мережі міського електротранспорту, його сталу та ефективну роботу; - підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським електротранспортом; - доведення        зносу        основних        фондів        міського електротранспорту до рівня експлуатаційної безпеки; - розв'язання    транспортної    проблеми    у    місті    Одесі, поліпшення екологічного стану міста.
Контроль за реалізацією Програми
Контроль за реалізацією Програми здійснює постійна комісія Одеської міської ради з транспорту, зв'язку та морегосподарського комплексу.

 

Секретар ради                     О.А. ПрокопенкоСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
05.02.2007 09:07

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/acts/council/5594/