/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №847-V от 26.01.07г.

№847-V от 26.01.07г.

Об утверждении Комплексной программы замены, модернизации, капитального ремонта, диспетчеризации и технической экспертизы лифтов в г. Одессе на 2007-2010 годы.

Рішення
Одеської міської ради
№847-V від 26.01.07р.

Про затвердження Комплексної програми заміни,

модернізації, капітального ремонту, диспетчеризації та

технічної експертизи ліфтів у м. Одесі на 2007-2010 роки.

 

Відповідно до п. 22 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення колегії Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 01.04.2003 року №12 «Про стан ліфтового господарства у житловому фонді України», доручення Кабінету Міністрів України № 312/1/1-06 від 02 лютого 2006 року, з метою створення умов для надійної роботи ліфтів у житловому фонді міста, Одеська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Комплексну програму заміни, модернізації, капітального ремонту, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів у м. Одесі на 2007-2010 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з житлово-комунального господарства та тарифної політики.

Міський голова                     Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
№847-V від 26.01.07р.

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ЗАМІНИ, МОДЕРНІЗАЦІЇ,
КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ, ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ ЛІФТІВ У м. ОДЕСІ
на 2007-2010 роки

СТРУКТУРА комплексної програми

 

1. Паспорт Комплексної програми заміни, модернізації, капітального ремонту, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів у м. Одесі на 2007-2010 роки (далі Програма).
2. Комплексна програма заміни, модернізації, капітального ремонту, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів у м. Одесі на 2007-2010 роки.

2.1. Загальні відомості.
2.2. Проблема, на вирішення якої орієнтована Комплексна програма.
2.3. Мета програми.
2.4. Основні напрямки реалізації програми.
2.5. Завдання програми.
2.6. Фінансування програми.
3. Таблиця заміни, модернізації, капітального ремонту, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів в будинках комунальній власності та ЖПК (ОСББ) на 2007-2010 роки.

1. Паспорт
Комплексної програми заміни, модернізації, капітального ремонту,

диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів у м. Одесі на 2007-2010 роки. 

 

Найменування програми
Комплексна Програма заміни, модернізації, капітального ремонту, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів у м. Одесі на 2007-2010 роки.
Правове забезпечення для розроб­ки програми
- рішення колегії Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства
від 01.04.2003 ро­ку за №12 «Про стан ліфтового господарства у житло­вому фонді України»;
- доручення Кабінету Міністрів України №3121/1/1 -06 від 02 лютого 2006p.;
- Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (зі змі­нами та доповненнями, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці №275 від 25.06.2001p.);
- Ліфти пасажирські та вантажні. Модернізація ліфтів на місці експлуатації.
Положення, затверджені та надані чинності рішенням Технічної Ради Технічного
коміте­ту з стандартизації ТК 104 «Ліфти» від 27.02.2003p.
Замовник програми
Виконавчий комітет Одеської міської ради.
Розробник програми
Управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу (УЖКГ і ПЕК) Одеської міської ради.
Організації, що брали участь у розробці Програми
Територіальне управління Держпромгірнагляду України по Одеській області, ВАТ «Одесліфт», ТОВ «Краянліфт».
Ціль програми
Надання громадянам міста належних умов проживання, шляхом забезпечення ритмічної та безпечної роботи ліфтів, якими обладнані житлові будинки з підвищеною поверховістю.
Строки реалізації програми
2007-2010 роки
Обсяг та джерела фінансування програми
Загальний обсяг фінансування, необхідний для реалізації програми за рахунок бюджету міста складає 86 470 000 грн.,
з них:
- 2007 рік - 15 080 000 грн.
- 2008 рік - 25 200 000 грн.
- 2009 рік - 24 540 000 грн.
- 2010 рік - 21 650 000 грн.
Фінансування програми за рахунок коштів бюджету міста Одеси здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті міста Одеси на відповідний фінансовий рік. Обсяг фінан­сування програми за рахунок коштів бюджету міста Одеси уточнюється в процесі його формування на відповідний фінансовій рік.
Виконавці програми
Управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради, організації, що обслуговують ліфти у м. Одеси та організації, визначені на
тендерній основі.
Очікувані кінцеві результати від реалізації програми
- заміна ліфтів - 156 од.;
- модернізація - 358 од.;
- капітальний ремонт - 259 од.;
Всього - 773 од.
- модернізація та капітальний ремонт систем диспетчеризації ліфтів на суму 3 080 000 грн.;
- технічна експертиза ліфтів - 2815 од.
Контроль за реалізацією і звітність про виконання програми
Контроль за реалізацією і звітність про виконання Програми здійснюється згідно з Положенням про виконавчий комітет Одеської міської ради.
 
Паспорт бюджетної програми складається щорічно відповід­но до вимог рішення Одеської міської ради № 2634-IV від 15.06.2004 року «Про паспорти бюджетних програм» в межах коштів, передбачених у бюджеті м. Одеси на відповід­ний рік.
 
Фінансування програми буде здійснюватиметься в межах бюджетних призначень.

 

2. КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ЗАМІНИ, МОДЕРНІЗАЦІЇ,
КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ, ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ ЛІФТІВ У м. ОДЕСІ
на 2007-2010 роки

2.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Основне число існуючих на теперішній час ліфтів в м. Одесі змонтовано в 70-х та на початку 80-х років минулого сторіччя, у період розвитку житлової індустрії у місті. Ліфтовий парк міста складає близько 4000 одиниць, з них 3176 одиницями обладнані будинки міської комунальної власності, 762 - будинки ЖБК та ОСББ. Щодня ліфтами користуються більш 1,2 млн. чоловік. Технічним обслуговуванням ліфтів у місті займаються до 10 підприємств, але в житловому фонді комунальної власності ЖБК, ОСМД і ОСМК технічне обслуговування здійснюють, в основному, 2 підприємства: ВАТ «Одесліфт» та ТОВ «Краянліфт».

2.2. ПРОБЛЕМА, НА ВИРІШЕННЯ ЯКОЇ ОРІЄНТОВАНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
Ліфти відносяться до вертикального транспорту підвищеної небезпеки і відповідно до вимог Державних стандартів № 22011-95 їхня експлуатація після закінчення 25-ти літнього експлуатаційного терміну заборонена до заміни чи модернізації.
Погіршення економічної ситуації у другій половині 90-х років минулого сторіччя позначилося і на стані ліфтового парку м. Одеси. Недостатнє фінансування призвело до збільшення кількості ліфтів, технічний стан яких не дозволяв їх подальшу експлуатацію. Положення погіршилось у зв'язку з розкраданням устаткування і кольорових металів, не зважаючи на вжиті заходи житловими підприємствами.
Враховуючи ситуацію, що склалась, виконавчий комітет Одеської міської ради постійно вишукує фінансування. Однак, його вкрай недостатньо для забезпечення виконання відновлювальних ремонтів. З огляду на терміни масового мотажу ліфтів і те, що на початок 2000 року відпрацювали нормативні терміни понад 300 ліфтів, необхідно було, починаючи з 2000 року, щорічно забезпечувати заміну та модернізацію 300-400 ліфтів, для чого направляти на ці цілі 11,0-15,0 млн. грн. Бюджетом міста на виконання відновлювального ремонту ліфтового парку за період 2000-2006 роки було спрямовано 32 млн. грн., що дозволило модернізувати та замінити 727 ліфтів. На протязі 2006 року за рахунок різних джерел фінансування було замінено 42 ліфти, модернізовано 80 ліфтів та капітально відремонтувати 12 ліфтів. Всього на загальну суму 12,186 млн. грн. За результатом технічної експертизи продовжено строк експлуатації до 2010 року 34 ліфти.
Зазначене призвело до того, що на початок 2007 року з відпрацьованими експлуатаційними термінами нараховується в будинках комунальної власності 841 ліфт, в будинках ЖБК та ОСББ - 275 ліфтів. За 2007 рік відпрацюють експлуатаційний термін ще 254 ліфта, у тому числі в будинках комунальної власності -196 ліфтів, в будинках ЖБК - 58 ліфтів.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 687 від 26.05.06р. всі ліфти, що відпрацювали встановлені експлуатаційні терміни, підлягають обов'язковому технічному експертному обстеженню, яке здійснюється спеціалізованою метрологічною організацією. Забезпечення проведення експертного обстеження потребує фінансових коштів та виконання необхідного комплексу робіт за його результатами (капітального ремонту, заміни чи модернізації) для вирішення питання про подовження експлуатаційного терміну. На протязі 2006 року експертно обстежено 37 ліфтів і у 84 ліфтів проведене повторне експертне обстеження після проведення модернізації на загальну суму 46 тис. грн. В 2007 році необхідно експертно обстежити 1233 ліфти на загальну суму 1,1 млн. грн.
Важливе значення має стан диспетчерського зв'язку ліфтів, адже від цього залежить безпечна робота та оперативність вжиття заходів при аварійних зупинках ліфтів. В 2006 року виконані роботи з модернізації та відновлювання диспетчерського зв'язку 11 диспетчерських пунктів, в тому числі змонтована нова для нашого міста комп'ютерна система диспетчерського зв'язку «Промінь» на дільниці № З КП ДЄЗ «Марсельське». Загальна сума склала - 1,33 млн. грн. Це дозволило відновити диспетчерський зв'язок з 521 ліфтом.
Крім того, всі останні 24 пульта диспетчерського зв'язку відпрацювали понад 25 років, знаходяться в незадовільному технічному стані та потребують модернізації, вартість якої орієнтовно складе понад 3,08 млн. грн. і дане питання потребує негайного вирішення бо, тому що несправний зв'язок або його відсутність призведе до поламки відремонтованих ліфтів.
Ремонт ліфтів є надзвичайно важливою проблемою міста. Тільки один непрацюючий ліфт ускладнює повсякденне життя інвалідів і людей похилого віку, яких нараховується більше ніж 225 тисяч чоловік, велика частина з яких про¬живає у висотних будинках і користається ліфтами.

2.3. МЕТА ПРОГРАМИ
Надання громадянам міста належних умов проживання, забезпечивши ритмічну та безпечну роботу ліфтів, якими обладнані жилі будинки з підвищеною поверховістю. Досягнення в процесі модернізації, ремонту та заміни ліфтів економії засобів громадян м. Одеси при експлуатації поновлюваних механізмів.

2.4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
- проведення технічної експертизи ліфтів для виявлення технічної придатності їх подальшої експлуатації, визначення виду ремонту (модернізація чи заміна), та вартості робіт;
- модернізація ліфтів для подовження експлуатаційного терміну їх експлуатації на 10-18 років;
- заміна ліфтів, що відпрацювали більше ніж 25 років, та мають велике зношення обладнання. Після заміни їх термін експлуатації складе - 25 років;
- капітальний ремонт, з продовженням терміну експлуатації на 2- 4 роки, з метою зменшення простоїв ліфтів та економії коштів;
- реконструкція, ремонт та обладнання диспетчерського зв'язку , для оперативної ліквідації аварійного стану ліфтів і забезпечення безпеки пасажирів;
- не виконання технічної експертизи з метою економії коштів (наприклад, після повторного капітального ремонту, коли використовується повний комплект
модернізації, а також, коли візуально виявлена відсутність чи зіпсованість лебідки, розграбована станція і т.п.);
- використовування релейної станції управління при модернізації, реконструкції,ремонту та заміні ліфтів, що вже при наладці потребує в три рази менше коштів в порівнянні з мікропроцесорними чи електронними станціями (ДБН Д.2.6-1-2000, групи 79 та 80), а експлуатація буде на 20% дешевше, ніж ліфту з електронною станцією (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 09.11.2006р. № 369);
- використовування лебідки з двошвидкісними двигунами при модернізації, реконструкції, ремонту та заміні ліфтів, які більш економічні, ніж двигуни з частотним регулюванням швидкості, а експлуатація їх на 10% дешевша (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 09.11.2006р. № 369).
Програма реалізується протягом 2007-2010 років.

2.5. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Основним завданням комплексної програми заміни, модернізації та капітального ремонту ліфтів є виконання їх відновлювального ремонту та скорочення терміну простоїв, що забезпечить необхідні умови проживання жителів, особливо інвалідів, громадян похилого віку та сімей з малими дітьми.
З огляду на вищевикладене, робота ліфтів має величезне значення, у зв'язку з чим необхідно вишукувати джерела фінансування для забезпечення виконання робіт з капітального ремонту, модернізації та заміни ліфтів.
За термін дії програми забезпечити модернізацію, заміну та капітальний ремонт 818 ліфтів на суму 80,81 млн. грн., в тому числі в будинках комунальної власності - 624 одиниць, в будинках ЖБК та ОСББ - 149 одиниць.

2 6. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Реалізація Програми у 2007-2010 роки потребує виділення бюджетних коштів у сумі 86,47 млн. грн.
Враховуючи можливості бюджету, доцільно залучення інвесторських та кредитних коштів для виконання робіт з забезпечення безперебійної роботи ліфтів та виключення тривалих їх простоїв.
Таблиця плану заміни, модернізації і капітального ремонту на 2007-2010 роки додається до програми.

 

Додаток до Комплексної програми

заміни, капітального ремонту, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів в будинках

комунальної власності та ЖБК (ОСББ) на 2007-2010 роки

 

 

Секретар ради               О.А. ПрокопенкоСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
07.02.2007 16:06

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/acts/council/5664/