/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 841-V от 26.01.2007

№ 841-V от 26.01.2007

О Городской целевой программе предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы на 2007 год

Рішення

Одеської міської ради

№ 841-V від 26.01.2007

 

Внесены изменения решением горсовета № 1397-V от 04.07.2007г.

 

Про Міську цільову програму надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2007 рік

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 14 Закону України «Про соціальні послуги», з метою забезпечення отримання незахищеними категоріями громадян міста різних видів соціальних послуг, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську цільову програму надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2007 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з соціальної політики та праці.Міський голова                                  Е. Гурвіц

 

 

Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№ 841-V від 26.01.2007


Міська цільова програма
надання соціальних послуг та інших видів допомоги

незахищеним верствам населення міста Одеси на 2007 рік


Зміст програми
1. Проект паспорту програми
2. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом
3. Мета програми
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
4.1. Порівняльний аналіз можливих варіантів розв’язання проблеми
4.2. Шляхи та засоби розв’язання проблеми
5. Строки виконання програми
6. Перелік заходів і завдань цільової програми
6.1. Головні завдання програми
6.2. Перелік послуг, у тому числі соціальних, що надаватимуться в рамках програми. Прогнозований розрахунок необхідного обсягу фінансування
7. Ресурсне забезпечення програми
8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми
9. Очікувані кінцеві результати програми


1. Проект паспорту програми

 

1.
Назва
Міська цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2007 рік
2.
Підстава для розроблення
1. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, стаття 26, пункт 1, підпункт 26.
2. Закон України „Про соціальні послуги”, стаття 14.
3. Закон України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, стаття 19.
4. Бюджетний Кодекс України, стаття 91.
3.
Замовник програми
Одеська міська рада
4.
Виконавець програми
Управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради
5.
Мета програми
Створення фінансових, організаційно-правових та технічних механізмів надання різних видів соціальних послуг для позитивних зрушень у рівні та якості життя незахищених верств населення на основі ефективного використання бюджетних ресурсів міста
6.
Початок реалізації програми
01 січня 2007 року
Закінчення реалізації програми
31 грудня 2007 року
7.
Загальні обсяги фінансування, тис. грн.
25 292,4
8.
Очікувані результати виконання
Забезпечення отримання незахищеними категоріями громадян міста різних видів соціальних послуг, як наслідок, зростання рівня та якості життя цієї верстви населення, поліпшення соціальної ситуації в місті.

 

2. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом.


На теперішній час в Одесі мешкає 260 тисяч осіб, які непрацездатні та отримують державне соціальне забезпечення у вигляді пенсії. Станом на 01.10.2006 року на обліку в структурних підрозділах управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради знаходиться близько 22 тисяч осіб, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку із самотністю, інвалідністю, сирітством тощо, та потребують різних видів соціальних послуг. З них: 7,5 тисяч лежачих підопічних, які потребують сторонньої допомоги;
4,8 тисяч інвалідів та 5,3 тисяч пенсіонерів за віком; 3,0 тисячі дітей-сиріт та під опікою, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних та неповних сімей.
Крім того, повсякчас зростає кількість звернень громадян міста, які в даний час гостро потребують окремих видів соціальних послуг, передусім, адресної грошової допомоги, в тому числі на лікування та на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.
Враховуючи це, а також надані державою повноваження органам місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих соціальних гарантій, фінансування соціальних послуг та розробки програм соціального захисту окремих категорій населення, управлінням соціального захисту населення та праці Одеської міської ради розроблено єдину міську програму надання соціальних послуг, яка консолідує в собі всі види діючих та нових місцевих соціальних гарантій у цій сфері.
Продовжуватиметься надання різних видів соціальних послуг та допомог громадянам пільгових категорій – ветеранам війни та особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. Зокрема, здійснюватимуться заходи із оздоровлення ветеранів війни у Афганістані, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та сімей з дітьми, потерпілими внаслідок Чорнобильської катастрофи. Надаватиметься допомога, в тому числі на придбання медикаментів, найбільш незахищеним чорнобильцям, вдовам чорнобильців, сім’ям загиблих у Афганістані тощо.
Також програмою передбачається надання інноваційних соціальних послуг бездомним громадянам. З 2006 року набрав чинності Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», який передбачає низку заходів стосовно обліку та реєстрації, а також реінтеграції бездомних громадян і безпритульних дітей. Так, цим законом на органи місцевого самоврядування покладено функції з обліку у спеціалізованих закладах бездомних громадян за їх переважним місцезнаходженням (центрах обліку бездомних громадян). При цьому, за юридичною адресою зазначених спеціалізованих закладів буде здійснюватися реєстрація бездомних громадян з подальшим поновленням документів, що посвідчують особу.
Соціальні послуги за цим законом повинні надаватися бездомним громадянам або закладами соціального захисту (будинками нічного перебування, центрами реінтеграції, соціальними готелями), або за місцем їх переважного місцезнаходження шляхом здійснення соціального патрулювання.
Крім того, наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.2006 року № 377 «Про готовність підвідомчих установ, підприємств, організацій і закладів Міністерства до роботи в осінньо-зимовий період 2006-2007 років» на органи праці та соціального захисту населення покладено функції обігріву та роздачі гарячої їжі, соціального патрулювання з метою своєчасного виявлення та запобігання загибелі від переохолодження бездомних громадян.
За інформацією благодійного фонду реабілітації та соціальної адаптації громадян без визначеного місця проживання “Шлях до дому” в Одесі перебуває близько 8,5 тисяч бездомних громадян, з них 4,5 тисячі – такі, що гостро потребують соціальних послуг. При цьому, значну кількість з них складають особи, звільнені з місць позбавлення волі після відбуття покарання. Зважаючи на це, включення до програми витрат із фінансування відповідних заходів стосовно соціального обслуговування бездомних громадян є вкрай актуальним.


3. Мета програми
Мета програми полягає у створенні фінансових, організаційно-правових та технічних механізмів надання різних видів соціальних послуг для позитивних зрушень у рівні та якості життя незахищених верств населення на основі ефективного використання бюджетних ресурсів міста.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

4.1. Порівняльний аналіз можливих варіантів розв’язання проблеми
Заходи із надання соціальних послуг можливо зафіксувати в нормативно-правих актах, що регулюють функціонування установ та організацій, які провадитимуть таку діяльність, або у спеціальній програмі, затвердженій відповідним рішенням Одеської міської ради.
Враховуючи вже існуючий досвід надання соціальних послуг, прийняття програми ефективніше забезпечить розв’язання соціальних проблем міста, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та комплексності, координує взаємодію органів міської ради, об’єднань громадян та безпосередньо громадськості. Крім того, запровадження програмного фінансування заходів міської соціальної політики забезпечує прозорість бюджетного процесу в соціальній сфері Одеси.

4.2. Шляхи та засоби розв’язання проблеми
Основним шляхом поліпшення соціальної ситуації в місті Одесі є відповідне формування міської соціальної політики. Аналіз дійсних державних стратегічних актів свідчить про головну мету державної соціальної політики – перетворення України в соціально орієнтовну державу. Зокрема, Стратегією економічного та соціального розвитку України „Шляхом європейської інтеграції” на 2004-2015 роки, схваленою Указом Президента України від 28.04.2004 р. № 493/2004, для підвищення якості життя населення серед основних напрямів політики доходів визначено посилення адресної підтримки малозабезпечених сімей.
Серед основних завдань Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2006р. № 879, визначено подолання негативних наслідків старіння, для чого передбачається розроблення відповідних програм поліпшення соціального захисту та удосконалення системи соціального забезпечення осіб похилого віку, забезпечення рівного доступу цієї категорії громадян до засобів збереження здоров’я та активного довголіття, підвищення якості соціальних послуг, що надаються особам, нездатним до самообслуговування у зв’язку з похилим віком.


Враховуючи вищевикладене, визначені такі пріоритетні напрямки програми:
1. Сталий розвиток міської системи надання соціальних послуг через забезпечення їх надання у вигляді місцевих соціальних гарантій, їх урізноманітнення та поступове зростання їх якості та вартості з урахуванням встановлених державних соціальних стандартів (прожиткового мінімуму, норм харчування тощо).
2. Запровадження інноваційних соціальних послуг для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
3. Запобігання проявам соціальної напруги та небезпечних соціальних процесів.

5. Строки виконання програми - 2007 рік

6. Перелік заходів і завдань цільової програми

6.1. Головні завдання програми

1. Надання соціальних послуг незахищеним верствам населення міста Одеси у вигляді додаткових соціальних гарантій:
- надання соціально-побутових послуг;
- надання соціально-медичних послуг та послуг медико-соціальної реабілітації;
- надання соціально-економічних послуг;
- надання інших соціальних послуг.

2. Виконання заходів із організаційно-правового, технічного та інформаційного забезпечення програми:
- здійснення закупівлі соціально-побутових, соціально-медичних та інших соціальних послуг, послуг медико-соціальної реабілітації;
- укладання відповідних договорів між головним розпорядником та юридичною особою – постачальником послуг;
- формування та забезпечення функціонування бази даних осіб, які потребують соціальних послуг та осіб-отримувачів соціальних послуг;
- забезпечення функціонування системи надання дотацій на придбання хлібобулочних виробів (емісія карток, еквайрінг, процесинг, технічне забезпечення роботи системи);
- розширення діючої мережі магазинів, що надають підопічним структурних підрозділів УСЗНП хлібобулочні вироби в рахунок дотацій, передусім через залучення торгівельних підприємств “Муніципальної торгової мережі”;
- забезпечення функціонування системи надання адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та палива за допомогою карток національної системи масових електронних платежів (НСМЕП);
- утворення та забезпечення функціонування комунальної установи з обліку та надання соціальних послуг бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі;
- забезпечення широкого висвітлення ходу виконання програми в засобах масової інформації міста;
- моніторинг та аналіз виконання програми для визначення необхідності розробки аналогічної програми на наступний бюджетний період або на середньострокову перспективу.


6.2. Перелік соціальних послуг та категорії жителів територіальної громади, яким планується надавати соціальні послуги з розрахунком необхідного фінансування за програмою   

 

Розрахунок вартості соціальної послуги із забезпечення гарячим харчуванням


I. Розрахунок вартості соціальної послуги із забезпечення гарячим харчуванням підопічних стаціонарних закладів УСЗНП (добова норма харчування в грошовій формі відповідно до натуральних добових норм харчування в інтернатних установах для громадян похилого віку та інвалідів сфери управління Міністерства праці та соціальної політики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 324).

п/п
Перелік продуктів харчування
Ціна, грн..
Натуральні добові норми харчування, кг брутто на одну людину
Вартість харчування на добу, грн.
1
2
3
4
5
1.
Хліб житній
1,86
0,25
0,47
2.
Хліб пшеничний
2,37
0,25
0,59
3.
Борошно пшеничне
2,10
0,02
0,04
4.
Крохмаль
6,39
0,01
0,03
5.
Крупи, макаронні вироби, бобові
3,06
0,10
0,31
6.
Цукор  
4,50
0,05
0,20
7.
Картопля 
2,20
0,45
0,99
8.
Овочі, усього
 у тому числі
 
0,55
 
8.1.
буряк
1,45
0,08
0,12
8.2.
морква
2,14
0,06
0,13
8.3.
капуста
1,25
0,15
0,19
8.4.
цибуля
1,81
0,06
0,11
8.5.
інші свіжі овочі відповідно до сезону
1,85
0,10
0,18
8.6.
квашені, консервовані овочі
5,89
0,10
0,59
9.
Фрукти свіжі, у тому числі цитрусові
6,03
0,20
1,21
10.
Фрукти сушені
9,26
0,02
0,19
11.
Фрукти консервовані
9,26
0,05
0,46
12.
Соки
4,15
0,15
0,62
13.
М'ясо
21,32
0,10
2,13
14.
М'ясні консерви, ковбасні вироби
27,91
0,02
0,56
15.
Риба
13,09
0,10
1,31
16.
Рибні консерви, оселедець
13,57
0,05
0,68
17.
Молоко, кисломолочні продукти
2,78
0,45
1,25
18.
Сир кисломолочний
10,82
0,05
0,54
19.
Сир твердий
22,80
0,02
0,46
20.
Сметана
9,79
0,02
0,20
21.
Масло
15,48
0,03
0,39
22.
Олія
5,46
0,04
0,19
23.
Маргарин
4,98
0,01
0,02
24.
Сало, смалець
8,04
0,02
0,16
25.
Яйця, штук
0,35
1/3
0,10
26.
Чай
38,00
0,001
0,04
27.
Кава злакова
27,30
0,004
0,11
28.
Кондитерські вироби
7,89
0,035
0,28
29.
Какао
27,30
0,003
0,08
30.
Сіль 
0,71
0,010
0,01
31.
Дріжджі
4,96
0,001
0,01
32.
Спеції
40,50
0,002
0,08
 
ЗАГАЛОМ
 
 
15,01

Примітки:
1. Добова норма таких продуктів як: ковбаса, сир, риба, дріжджі, мед тощо сумується за 7-10 днів і реалізується в 2-3 прийоми протягом цього періоду.
2. У разі відсутності необхідних продуктів харчування можна проводити їх заміну згідно із затвердженими МОЗ нормами заміни продуктів.
3. Для квашення овочів (огірків, помідорів, капусти тощо) та консервування овочів та фруктів використовують сіль і цукор згідно з рецептурами понад добову норму.

Надані норми забезпечують такий хімічний склад їжі:

Білки, г
115
Жири, г
118
Вуглеводи, г
425
Енергія, ккал
3222

 

Розрахунок вартості одного прийому їжі при чотирьохразовому харчуванні проводиться з урахуванням раціонального харчування та дотримання санітарно-гігієнічних вимог, при цьому:

№ п/п
Прийом їжі
Питома вага в денному раціоні, %
Вартість,
грн.
1.
Сніданок
25
3,75
2.
Обід
40
6,00
3.
Полуденок
10
1,51
4.
Вечеря
25
3,75
 
УСЬОГО
100
15,01

 

Вартість соціальної послуги із забезпечення гарячим харчуванням підопічних стаціонарних закладів УСЗНП:

№ п/п
Заклад
Прийом їжі
Вартість прийому їжі, грн.
1.
КУ «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона»
Сніданок
3,75
Обід
6,00
Полуденок
1,51
Вечеря
3,75
УСЬОГО
15,01
2.
КУ «Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без постійного місця проживання»
Сніданок
3,75
Вечеря
3,75
УСЬОГО
7,50
3.
КУ «Геріатричний пансіонат для самотніх осіб пенсійного віку»
Обід
6,00
УСЬОГО
6,00


II. Розрахунок вартості соціальної послуги із забезпечення гарячим харчуванням підопічних в установі комунальної власності «Одеський міський базовий центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів» (норма харчування в грошовій формі відповідно до натуральних добових норм харчування в санаторіях сфери управління Міністерства праці та соціальної політики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 324).

А.
Розрахунок вартості соціальної послуги із забезпечення гарячим харчуванням дітей-підопічних

№ п/п
Перелік продуктів харчування
Ціна, грн.
Натуральні добові норми харчування, кг брутто на одну людину
Вартість харчування на добу,
грн.
1.
Хліб житній
1,86
0,25
0,47
2.
Хліб пшеничний
2,37
0,15
0,35
3.
Борошно пшеничне
2,10
0,04
0,08
4.
Крохмаль
6,39
0,015
0,10
5.
Крупи, макаронні вироби, бобові
3,06
0,10
0,31
6.
Цукор 
4,50
0,06
0,27
7.
Картопля
2,20
0,40
0,88
8.
Овочі
3,01
0,50
1,50
9.
Фрукти свіжі, у тому числі цитрусові
6,03
0,20
1,21
10.
Фрукти сушені
9,26
0,02
0,19
11.
Соки
4,15
0,15
0,62
12.
Мед
17,04
0,007
0,12
13.
Кондитерські вибори
7,89
0,05
0,39
14.
М'ясо
23,56
0,15
3,53
15.
Птиця
12,38
0,05
0,62
16.
Ковбасні вироби
27,91
0,02
0,56
17.
Риба, рибопродукти
13,25
0,12
1,59
18.
Молоко, кисломолочні продукти
2,78
0,50
1,39
19.
Сир кисломолочний
10,82
0,10
1,08
20.
Сир твердий
22,80
0,025
0,57
21.
Сметана
9,79
0,04
0,39
22.
Масло
15,48
0,065
1,01
23.
Олія
5,46
0,025
0,14
24.
Маргарин
4,98
0,015
0,07
25.
Сало, смалець
8,04
0,02
0,16
26.
Яйця, штук
0,35
1
0,35
27.
Чай
38,00
0,002
0,08
28.
Кава натуральна розчинна
70,00
0,005
0,35
29.
Кава злакова
27,30
0,004
0,11
30.
Какао
27,30
0,004
0,11
31.
Сіль
0,71
0,010
0,01
32.
Дріжджі
4,96
0,002
0,01
33.
Спеції
40,50
0,002
0,08
 
ЗАГАЛОМ
 
3,10
18,69


Примітки:
1. Добова норма таких продуктів як: ковбаса, сир, риба, дріжджі, мед тощо сумується за 7-10 днів і реалізується в 2-3 прийоми протягом цього періоду.
2. У разі відсутності необхідних продуктів харчування можна проводити їх заміну згідно із затвердженими МОЗ нормами заміни продуктів.
3. Для квашення овочів (огірків, помідорів, капусти тощо) та консервування овочів та фруктів використовують сіль і цукор згідно з рецептурами понад добову норму.

Надані норми забезпечують такий хімічний склад їжі:

Білки, г
115
Жири, г
118
Вуглеводи, г
425
Енергія, ккал
3222

Розрахунок вартості одного прийому їжі при чотирьохразовому харчуванні проводиться з урахуванням раціонального харчування та дотримання санітарно-гігієнічних вимог, при цьому:

№ п/п
Прийом їжі
Питома вага в денному раціоні, %
Вартість,
грн.
1
2
3
4
1.
Сніданок
25
4,67
2.
Обід
40
7,48
3.
Полуденок
10
1,87
4.
Вечеря
25
4,67
 
УСЬОГО
100
18,69

 

Б. Розрахунок вартості соціальної послуги із забезпечення гарячим харчуванням дорослих підопічних базується на нормах та розрахунку добової норми харчування в грошовій формі для підопічних стаціонарних закладів УСЗНП.

Таким чином, вартість соціальної послуги із забезпечення гарячим харчуванням підопічних в установі комунальної власності «Одеський міський базовий центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів»:

п/п
Категорія підопічних
Прийом їжі
Вартість прийому їжі, грн.
1.
Діти
Сніданок
4,67
Обід
7,48
Полуденок
1,87
УСЬОГО
14,02
2.
Дорослі
Сніданок
3,75
Обід
6,00
Полуденок
1,51
УСЬОГО
11,26

 

III. Розрахунок вартості соціальної послуги із забезпечення одноразовим гарячим харчуванням дорослих підопічних, що надається іншими структурними підрозділами УСЗНП.
Вартість одноразового харчування для інших структурних підрозділів дорівнює вартості обіду в стаціонарних закладах УСЗНП, тобто складає 6,00 грн.

 

6.3. Перелік заходів програми


Розрахунок вартості соціальної послуги із надання адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та палива


I. Розрахунок загальної вартості соціальної послуги із надання адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та палива (відповідно до вартісної величини набору житлово-комунальних послуг прожиткового мінімуму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 р. № 656)

 

п/п
Назва послуги
Одиниця виміру
Норма споживання на 1 особу
Середня ціна послуги, грн.
Середня вартість споживання на місяць, грн.
Середня вартість споживання на рік,
грн.
1.
Користування житлом
кв. метрів (загальної площі) на 1 особу
24,96
0,45
11,23
134,80
2.
Споживання водопостачання
куб. метрів на 1 особу
10,06
1,10
11,07
132,80
3.
Споживання водовідводу
куб. метрів на 1 особу
9,51
0,80
7,61
91,31
4.
Споживання теплопостачання
Гкал на 1 особу
0,25
180,19
44,36
532,34
5.
Споживання газу
куб. метрів на 1 особу
 
 
18,35
94,08
6.
Споживання електроенергії
 
 
 
9,92
77,88
 
Вартість набору житлово-комунальних послуг 
 
 
102,54
1063,21


II. Розрахунок вартості соціальної послуги із надання адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та палива для категорій отримувачів соціальної послуги:

 

 
Категорії осіб - отримувачів соціальних послуг
Обсяг надаваної соціальної послуги, у % вартості набору ЖКП
Вартість надаваної соціальної послуги,
грн.
1.
Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, передані під опіку/піклування, влаштовані в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, у віці до 18 років (включно)
50%
51,27
2.
Діти - інваліди у віці до 16 років, в тому числі діти, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою
50%
51,27
3.
Вдови померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою
50%
51,27
4.
Члени сімей працівників міліції, які загинули при виконанні службових обов’язків
50%
51,27
5.
Громадяни міста віком старше 100 років
 
100%
102,54
6.
Почесні громадяни міста Одеси
 
100%
102,54
7.
Працівники житлово-комунального господарства
 
30%
30,76


7. Ресурсне забезпечення програми


7.1. Орієнтовні обсяги та джерела фінансування
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси на підставі статті 91 Бюджетного кодексу України, статті 19 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», статті 14 Закону України «Про соціальні послуги».
Головним розпорядником коштів міського бюджету за програмою є управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради.

№ п/п
Найменування статті видатків
Джерела покриття витрат на реалізацію програми
Обсяг фінансування, тис. грн.
1.
Надання соціальних послуг незахищеним верствам населення міста Одеси у вигляді додаткових соціальних гарантій
Бюджет міста Одеси
25 215,4
2.
Виконання заходів із організаційно-правового, технічного та інформаційного забезпечення програми
Бюджет міста Одеси
77,0
ЗАГАЛОМ
25 292,4

У разі потреби можуть коригуватися обсяги фінансування окремих заходів програми.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми
Координатором діяльності органів місцевого самоврядування, пов’язаної з виконанням програми, а також контроль за здійсненням програми здійснює управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради, яке готує пропозиції про строки та форму звітності стосовно ходу виконання програми, у разі необхідності організовує проведення нарад, колегій тощо з питань забезпечення виконання програми.
Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

9. Очікувані кінцеві результати виконання програми
Реалізація програми забезпечить отримання незахищеними категоріями громадян міста різних видів соціальних послуг, що сприятиме зростанню рівня та якості життя цієї верстви населення, поліпшенню соціальної ситуації в місті.


Секретар ради                                            О.А. ПрокопенкоСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
08.02.2007 14:55

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/acts/council/5680/