15:00:39   |   23 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 4231-IV от 15.07.2005 г.

№ 4231-IV от 15.07.2005 г.

О внесении дополнений в решение Одесского городского совета от 16.11.2004 года № 3349-ІV "Об утверждении Плана деятельности Одесского городского совета по подготовке проектов регуляторных актов на 2005 год"

Рішення Одеської міської ради від 15.07.2005 р. № 4231-IV

Про внесення доповнень до рішення Одеської міської ради від 16.11.2004 року № 3349-ІУ "Про затвердження Плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2005 рік"

Відповідно до підпункту 7 п. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. ст. 7, 32 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з метою планування діяльності Одеської міської ради з прийняття рішень, відносно врегулювання господарських відносин на території міста Одеси, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Доповнити новими пунктами "План діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2005 рік." затверджений рішенням Одеської міської ради від 16.11.2004 року № 3349-ІV (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з державної регуляторної політики.

Міський голова
Е. Гурвіц

Додаток
до рішення Одеської міської ради
від 15.07.2005 р. № 4231-IV


Доповнення
до Плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2005 рік

 

 

№ п/п
Вид та назва проекту
Мета прийняття регуляторних актів
Назва відповідального підрозділу
Строк підго­товки
28.
Рішення Одеської міської ради "Про внесення доповнень до додатка до рішення Одеської міської ради від 28.01.2005 року № 3539-ГУ "Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 26.03.2003 року № 1054-1V "Про оренду комунального майна, що є власністю територіальної громади м. Одеси"
Упорядкування процесу передачі в оренду майна територіальної громади (твердого покриття) для розміщення й експлуатації парковок
Постійна комісія Одеської міської ради з транспорту, зв'язку та інформатики, управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради.
III
квартал
29.
Рішення Одеської міської ради "Про єдиний порядок експлуатації окремого, індивідуально визначеного майна, що використовується для паркування гостьового та службового автотранспорту".
Інвентаризація місць паркування автотранспорту, визначення розмірів міських територій, що використовуються для парковки гостьового та службового автотранспорту.
Постійна комісія Одеської міської ради з транспорту, зв'язку та інформатики, управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради.
III квартал
30.
Рішення Одеської міської ради "Про внесення доповнень до рішення Одеської міської ради від 20.04.2004 року № 2376-ІУ Про нову редакцію Правил благоустрою території міста Одеси, забезпечення в ньому чистоти і порядку".
Досягнення видимих позитивних змін у сфері благоустрою міста, забезпечення в ньому чистоти і порядку
Постійна комісія Одеської міської ради з транспорту, зв'язку та інформатики, управління транспортного комплексу міста Одеської міської ради.
III квартал
31.
Рішення Одеської міської ради "Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Одеси".
Регулювання суспільних відносин між споживачами, адміністраціями ринків, органами місцевого самоврядування, створення сприятливих санітарних та епідемічних умов торгівлі на ринках міста.
Постійна комісія Одеської міської ради з підприємництва, торгівлі та туризму, управління розвитку торгівлі та побутового обслуговування Одеської міської ради.
III квартал

Секретар ради
О.А. Прокопенко

 

                                             ---------------------------------------------------------

 

Решение Одесского городского совета от 15.07.2005 г. № 4231-IV

О внесении дополнений в решение Одесского городского совета от 16.11.2004 года № 3349-ІV "Об утверждении Плана деятельности Одесского городского совета по подготовке проектов регуляторных актов на 2005 год"

Согласно подпункту 7 п. 1 ст. 26 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", ст. ст. 7, 32 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", с целью планирования деятельности Одесского городского совета по принятию решений относительно урегулирования хозяйственных отношений на территории города Одессы, а также административных отношений между регуляторными органами и субъектами хозяйствования, Одесский городской совет

РЕШИЛ:
1. Дополнить новыми пунктами "План деятельности Одесского городского совета по подготовке проектов регуляторных актов на 2005 год", утвержденный решением Одесского городского совета от 16.11.2004 года № 3349-ІV (прилагается).
2. Контроль за выполнением этого решения возложить на постоянную комиссию Одесского городского совета по государственной регуляторной политике.

Городской голова
Э. Гурвиц

Приложение
к решению Одесского городского совета
от 15.07.2005 г. № 4231-IV


Дополнение
к Плану деятельности Одесского городского совета по подготовке проектов регуляторных актов на 2005 год

 

№ п/п
Вид и название проекта
Цель принятия регуляторных актов
Название ответственного подразделения
Срок подготовки
28.
Решение Одесского городского совета "О внесении дополнений в приложение к решению Одесского городского совета от 28.01.2005 года № 3539-ГУ "О внесении изменений и дополнений в решение Одесского городского совета от 26.03.2003 года № 1054-IV "Об аренде коммунального имущества, которое является собственностью территориальной громады г. Одессы"
Упорядочение процесса передачи в аренду имущества территориальной громады (твердого покрытия) для размещения и эксплуатации парковок
Постоянная комиссия Одесского городского совета по транспорту, связи и информатике, управление транспортного комплекса города Одесского городского совета.
III
квартал
29.
Решение Одесского городского совета "О едином порядке эксплуатации отдельного, индивидуально определенного имущества, которое используется для парковки гостевого и служебного автотранспорта".
Инвентаризация мест парковки автотранспорта, определение размеров городских территорий, которые используются для парковки гостевого и служебного автотранспорта.
Постоянная комиссия Одесского городского совета по транспорту, связи и информатике, управление транспортного комплекса города Одесского городского совета.
III квартал
30.
Решение Одесского городского совета "О внесении дополнений в решение Одесского городского совета от 20.04.2004 года № 2376-ІV «О новой редакции Правил благоустройства территории города Одессы, обеспечение в нем чистоты и порядка».
Достижение видимых положительных изменений в сфере благоустройства города, обеспечение в нем чистоты и порядка
Постоянная комиссия Одесского городского совета по транспорту, связи и информатике, управление транспортного комплекса города Одесского городского совета.
III квартал
31.
Решение Одесского городского совета "Об утверждении Правил торговли на рынках города Одессы".
Регулирование взаимоотношений между потребителями, администрациями рынков, органами местного самоуправления, создание благоприятных санитарных и эпидемических условий торговли на рынках города.
Постоянная комиссия Одесского городского совета по предпринимательству, торговле и туризму, управление развития торговли и бытового обслуживания Одесского городского совета.
III квартал

Секретарь совета
А.А. ПрокопенкоСтраница создана: 11.02.2006 12:08
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 21 - 22 сентября
День партизанской славы

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее