/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №1125-V от 05.04.07г.

№1125-V от 05.04.07г.

Об утверждении Программы поддержки малого предпринимательства в г. Одессе на 2007-2008 годы.

Рішення

Одеської міської ради

№1125-V від 05.04.07р.

 

Про затвердження Програми підтримки

малого підприємництва в м. Одесі на 2007-2008 роки

 

Відповідно до п.п. 22 п. 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державну підтримку малого підприємництва», «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», з метою створення сприятливих правових та організаційно-економічних умов для перетворення підприємництва в один із провідних секторів економіки міста, Одеська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Затвердити Програму підтримки малого підприємництва в м. Одесі на 2007-2008 роки.

2.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії ради з підприємництва та торгівлі; з промислової та інноваційної політики.

 

Міський голова              Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення

Одеської міської ради

від 05.04.07р. № 1125-V

 

ПРОГРАМА

ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

в м. ОДЕСІ

на 2007 – 2008 роки

 

ЗМІСТ

 

1. Вступ.

2. Характеристика розвитку малого підприємництва в м. Одесі, результати виконання міської Програми розвитку та підтримки малого підприємництва за 2005-2006 роки.

3. Головна мета та основні завдання Програми.

4. Паспорт Програми 2007-2008 роки.

5. Основні заходи та механізми підтримки малого підприємництва.

5.1. Нормативно – правова підтримка та заходи у сфері реалізації державної регуляторної політики.                                             

5.2. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки малого підприємництва.

5.3. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва.

5.4. Розвиток партнерських зв´язків між підприємницькими структурами та органами місцевого самоврядування.

5.5. Зовнішноекономічна діяльність та реалізація інвестиційних проектів.

6. Очікувані результати виконання Програми.

7. Контроль за виконанням Програми.

 

1. ВСТУП

 

Програма підтримки малого підприємництва на 2007-2008 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва», рішень Одеської міської ради «Про затвердження Концепції соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року», «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року» від 15.10.2002 року № 414-ІV, «Про затвердження Основних напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки» від 11.10.2004 року № 3156-ІV та інших нормативних документів.

У Програмі враховані також положення Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки» від 28.12.2001 року №1801, інших програмних, законодавчих документів.
 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В М.ОДЕСІ, РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ

ТА ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА за 2005 – 2006 роки

 

Важливою передумовою здійснення радикальних ринкових перетворень, реалізації стратегії економічного зростання є також становлення та розвиток малого підприємництва в м. Одесі.

Мале підприємництво сьогодні виступає чинником, що впливає на процеси оптимізації структури економіки, зменшення безробіття, подолання бідності.
Загальний стан розвитку малих підприємств в м. Одесі характеризувався такими показниками: кількість функціонуючих малих підприємств; кількість малих підриємств в розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення; кількість фізичних осіб-підприємців; середня кількість зайнятих працівників на малих підприємствах та у фізичних осіб-підприємців; обсягом реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств. 
За данними державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради за станом на 01.01.2007 року в місті Одесі знаходяться на обліку 114,6 тисяч одиниць суб’єктів господарювання, з них:
- фізичних осіб-підприємців 81,1 тис. одиниць, у тому числі діючих платників - 65,0 тис. одиниць;
- юридичних осіб – 33,5 тис. одиниць, у тому числі малих діючих підприємств майже 10,5 тис. одиниць.
        Переважаючі темпи зростання кількості фізичних осіб-підприємців порівняно з суб’єктами малого підприємництва–юридичними особами обумовлено більш сприятливими умовами їх створення, оподаткування, обліку та звітності.
За останні роки в м. Одесі відстежується тенденція збільшення кількості малих підприємств. Якщо в 2005 році їх налічувалось 10098 од., в 2006 році – 10773 од, то до кінця 2008 року очікується близько 12000 од.
 
      Кількість малих підприємств за галузевою ознакою суттєвих змін у 2005 та 2006 р.р. не зазнала.
Роки
Промисловість
Обробна промисловість
Оптова та роздрібна торгівля (включаючи торгівлю транспортними засобами та послуги з їх ремонту)
Транспорт
Операції з нерухомістю, здавання під найм, послуги юридичним особам
2005
1114
1099
3182
909
2710
2006
1123
1108
3175
915
2718
        
Серед фізичних осіб-підприємців за основними видами економічної діяльності переважаючим залишається роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт, оптова торгівля та посередництво в торгівлі, операції з нерухомістю, здавання під найм, послуги юридичним особам, індивідуальні послуги. Зросла інвестиційна активність малих підприємств.
 
Прямі іноземні інвестиції зарубіжних країн в економіку м. Одеси за видами економічної діяльності
 
На 1 січня 2005р.
тис. дол. США
На 1 січня 2006р.
тис. дол. США
Всього:
321271,37
369835,06
Промисловість.
129333,90
140368,45
Будівництво.
17585,67
21835,30
Транспорт і зв’язок.
40264,44
63625,59
Операції з нерухомістю, здавання під найм,  послуги юридичним особам.
51364,16
53489,94
Значно виріс обсяг виробленої малими підприємствами продукції, робіт та послуг, який у 2006 році становив 2899,5 млн. грн., що на 388,2 млн.грн. більше, ніж у попередньому році, та майже вдвічі більше обсягу 2000 року.
Найбільша частка в обсязі виробництва та послуг належить підприємствам у сфері операцій з нерухомістю та послуг юридичним особам - майже 59 відсотків – і це в тричі більше ніж забезпечили разом малі підприємства у промисловості та будівництві.
 Підвищенню рівня зайнятості населення міста сприяє збільшення чисельності найманих працівників у сфері малого бізнесу.
В 2005 році чисельність працюючих в малому бізнесі склала 62,3 тис. осіб, в 2006 році - 63,1 тис. осіб., до кінця 2008 року передбачається, що ця чисельність складатиме 64,5 тис. осіб.
  
Зайнятість населення на малих підприємствах
Роки
Середня кількість зайнятих
працівників,
тис. осіб
Середньорічна кількість найманих працівників,
тис. осіб
У тому числі
штатних
працівників,
тис. осіб
2005
62,3
58,9
52,4 
2006
63,1
59,1 
52,7
           Важливим чинником зайнятості населення є мале підприємництво, без утворення юридичної особи – фізичні особи-підприємці, які, крім самозайнятості, мають найманих працівників.
 
Показники зайнятості
2005р.
2006р.
Всього зареєстрованно станом на 01.01.200__ р.
62693
64675
Фізичні особи-підприємці платники єдиного податку, одиниць.
25500
27569
Фізичні особи-підприємці платники фіксованого податку.
19078
17007
Фізичні особи-підприємці за загальною системою оподаткування.
18115
20099
Наймані працівники у фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку, одиниць.
25888
13890
       
Наведене свідчить, що для м. Одеси нагальними завданнями у сфері підтримки малого підприємництва є не тільки збільшення кількісних показників виробничої сфери, а й збільшення кількості працюючих на одному підприємстві, підвищення прибутковості підприємств та заробітної плати працівників.
За звітній період від суб'єктів підприємницької діяльності надійшло 160156,2 тис.грн. податків та зборів (у тому числі: за 2005 рік – 73259,2 тис.грн., за 2006 рік – 86897,0 тис.грн.), що становить майже 20% до загальної суми надходжень до зведеного бюджету м. Одеси.
Однак, на фоні загального підвищення показників розвитку малого підприємництва, все ще залишається невисокою середня заробітна плата працівників малих підприємств - її рівень вдвічі нижчий, ніж на великих та середніх підприємствах; суттєвою є частка збиткових підприємств – понад третини загальної кількості.
В ході реалізації Програми була проведена робота з реалізації державної регуляторної політики, забезпечення матеріально-технічної, інформаційно-консультаційної, кадрової підтримки малого підприємництва, приведення нормативно-правових актів у відповідність з вимогами чинного законодавства та ринкової економіки.
Враховуючи, що однією з найважливіших умов успішного розвитку сфери малого бізнесу є формування ефективної системи фінансово-кредитної підтримкиїї суб’єктів, міська влада проводила у цьому напрямку значну роботу.
 На виконання заходів Програми в 2005–2006 роках використано – 215,7 тис. грн., виділених з бюджету міста.
 Безробітні громадяни, які вирішили стати підприємцями, мали змогу отримати одноразову виплату допомоги по безробіттю для започаткування власної справи. Таку допомогу впродовж 2005 - 2006 років отримали майже 3000 безробітних, на суму понад 7 млн. 760 тис.грн.
        З початку дії Програми суб’єктам господарювання, в т.ч. малого підприємництва, надано в орендне користування понад 40 тис. кв. м, а у власність 95,0 тис.кв. м нежилих приміщень комунальної власності міста.
З початку дії Програми підприємцям виконавчими органами Одеської міської ради надано 2,0 тис. консультацій, проведено понад 150 конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів.
З метою спрощення процедури організації та забезпечення успішного ведення бізнесу значна увага приділялась удосконаленню системи інформаційної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності.
Інформаційні матеріали для суб’єктів підприємництва розміщувалась на офіційному web-порталі Одеської міської ради, на web-сайтах управлінь Одеської міської ради.
Для допомоги підприємцям-початківцям управлінням спільно з Одеською обласною Асоціацією управлінців сфери підприємництва «Українська ініціатива» видані та безкоштовно розповсюджені довідники «Формула успіху підприємців», «Правове забезпечення підприємницької діяльності».
Для підвищення правової та інформаційної обізнаності підприємців, а також отримання зворотного зв’язку про стан регулювання та підтримку підприємницької діяльності керівництвом міста регулярно проводились телефонні “гарячі лінії”.
Актуальна інформація про розвиток підприємництва висвітлювалась засобами масової інформації м. Одеси.
Особлива увага приділялась в місті здійсненню заходів із залучення до підприємницької діяльності соціально-вразливих категорій громадян: жінок, молоді, інвалідів. Для цієї категорії громадян, а також для підприємців початківців проведено низку семінарських занять.
Аналіз виконання Програми на 2005–2006 роки свідчить, що майже всі заплановані заходи виконані.
  
3. ГОЛОВНА МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В 2007-2008 р.р.
 
Головною метою Програми є створення належних умов для реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність, а також підвищення добробуту громадян України шляхом залучення широких верств населення до такої діяльності.
Для досягнення визначеної мети мають бути вирішені основні завдання Програми, а саме:
- формування сприятливих нормативно-правових умов для започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності на основі реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
- створення умов для розвитку добросовісної конкуренції, забезпечення рівних умов здійснення підприємницької діяльності всіма суб’єктами господарювання;
- удосконалення ресурсної підтримки суб’єктів малого підприємництва;
- подальший розвиток інфраструктури в діяльності підприємництва, підвищення якості та розширення спектру їх послуг;
- розширення можливостей інформаційного забезпечення підприємців;
- розвиток зовнішньоекономічних та міжрегіональних зв’язків;
- спрощення умов започаткування власної справи та подальшої діяльності соціально-вразливих верств населення;
- створення нових робочих місць;
- розвиток системи підготовки висококваліфікованих кадрів для сфери підприємництва;
- сприяння розвитку самоорганізації підприємців, консолідації діяльності органів влади міста і громадських об’єднань із захисту прав та інтересів представників малого бізнесу.
4. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
 
1.
180404
(КФКВ)
Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.
180404
(КФКВ)
Управління економіки, інвестиційної політики та
зовнішньо-економічної діяльності Одеської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3.
180404
(КФКВ)
“Програма підтримки малого підприємництва
в м. Одесі на 2007-2008 роки”
(найменування бюджетної програми)
 
4.     Обсяг бюджетного призначення – 400,0 тис.грн., у тому числі із загального фонду – 400,0 тис. грн., у т.ч.:
                     2007 рік – 200,0 тис.грн.;
                     2008 рік – 200,0 тис.грн.
 
5.     Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:

· Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

· Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва”;

· Закон України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва України”;

· Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

· Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки» від 28.12.2001 року № 1801;

· Рішення сесії Одеської обласної ради «Про схвалення стратегії та соціального розвитку Одеської області на період до 2015 року» від 10.11.2006 року № 91-5.

 
6.     Мета бюджетної програми: створення належних умов для реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність, а також підвищення добробуту громадян України шляхом залучення широких верств населення до такої діяльності. 
Замовник Програми:
 
Одеська міська рада
 
Головний розробник Програми:
 
 
Виконавчі органи Одеської міської ради, які надали пропозиції до
Програми:
 
 
 
управління економіки, інвестиційної політики та
зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради
 
- юридичне управління Одеської міської ради;
- управління інформації Одеської міської ради;
- управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
- управління фінансів Одеської міської ради;
- управління архітектури та містобудування Одеської міської  
 ради;
- Представництво по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради;
- управління земельних ресурсів Одеської міської ради;
- управління з міжнародних відносин, європейської інтеграції та зв’язків з Одеською діаспорою Одеської міської ради;
- управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради;
- управління капітального будівництва Одеської міської ради;
- департамент рекреаційного комплексу та туризму Одеської міської ради;
- районні адміністрації Одеської міської ради;
- Рада підприємців при виконавчому комітеті Одеської міської ради.
Строки реалізації Програми:
 
2007-2008 роки
 
Джерела фінансування:
 
- бюджетні кошти,
- залучені кошти.
      Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті міста Одеси на відповідний рік.    
 
5. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ТА МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
5.1 Нормативно – правова підтримка та заходи у сфері реалізації державної регуляторної політики
 
5.1.1. Проведення аналізу регуляторного впливу регуляторних актів та відстеження результативності їх на розвиток підприємництва у м. Одесі.
Термін виконання:
постійно.
Джерела фінансування:
безкоштовно.
Виконавці: виконавчі органи Одеської міської ради;
Рада підприємців при виконавчому комітеті Одеської міської ради.
 
5.1.2. Обговорювання проектів нормативно – правових актів, що суттєво впливають на розвиток малого підприємництва в місті, шляхом проведення громадських слухань
Термін виконання:
постійно.
Джерела фінансування:
бюджетні кошти (тис. грн.) - 10,0
у т.ч. 2007р. - 5,0; 2008р. – 5,0.
Виконавці: виконавчі органи Одеської міської ради;
Рада підприємців при виконавчому комітеті Одеської міської ради;
громадські об’єднання підприємців.
 
5.1.3. Підвищення рівня правової інформованості суб’єктів підприємництва, шляхом проведення семінарів, зустрічей, «круглих столів»
Термін виконання:
постійно.
Джерела фінансування:
залучені кошти.
Виконавці: виконавчі органи Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради;
Рада підприємців при виконавчому комітеті Одеської міської ради.
 
5.1.4. Надання консультацій суб’єктам підприємницької діяльності
Термін виконання:
постійно.
Джерела фінансування:
безкоштовно.
Виконавці: виконавчі органи Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради.
 
 
5.1.5. Проведення навчальних семінарів з питань здійснення регуляторної політики та іншим питанням
Термін виконання:
постійно.
Джерела фінансування:
безкоштовно.
Виконавці: юридичне управління 
Одеської міської ради.
 
5.2. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва
 
5.2.1. Надання Інформаційно-консультативним офісом, створеним на базі комунального підприємства «Міський інформаційно-аналітичний центр», консультативної допомоги юридичним особам та фізичним особам-підприємцям з питань чинного законодавства, системи оподаткування тощо
Термін виконання:
2007-2008 роки.
Джерела фінансування:
бюджетні кошти (тис.грн.) - 112,0
у т.ч. 2007р. - 56,0; 2008р. - 56,0.
 
Виконавці: управління економіки,
інвестиційної політики та
зовнішньоекономічної діяльності
Одеської міської ради;
юридичне управління Одеської міської ради;
управління інформації Одеської міської ради;
КП «Міський інформаційно-аналітичний центр»;
Рада підприємців при виконавчому комітеті
Одеської міської ради.
 
5.2.2. Продовження роботи з поновлення бази даних:
- нежилого фонду незавершеного будівництва; вільних виробничих площ і невстановленого обладнання; виробничих потужностей, вільних земельних ділянок, що не використовуються промисловими підприємствами  міста. Розміщення даної інформації на Веб-сайті міста для вільного доступу суб’єктів малого підприємництва
Термін виконання:
постійно.
Джерела фінансування:
безкоштовно.
Виконавці: Представництво по управлінню
комунальною власністю Одеської міської ради;  
управління архітектури та містобудування
Одеської міської ради;
управління земельних ресурсів Одеської міської ради;
управління інформації Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради.
 
5.2.3. Розповсюдження у засобах масової інформації матеріалів стосовно розвитку підприємництва у м.Одесі
Термін виконання:
постійно.
Джерела фінансування:
безкоштовно.
Виконавці: управління економіки, інвести-ційної політики та
зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради;
управління інформації Одеської міської ради.
 
5.2.4. Проведення циклів телевізійних передач з актуальних для підприємництва питань
Термін виконання:
2007-2008 роки
Джерела фінансування:
бюджетні кошти (тис.грн.) - 50,0 
у т.ч. 2007р. - 25,0; 2008р. - 25,0.
 
Виконавці: управління економіки,
інвестиційної політики та
зовнішньоекономічної діяльності
Одеської міської ради;
управління інформації Одеської міської ради;
Рада підприємців при виконавчому комітеті
Одеської міської ради;
громадські об’єднання підприємців.
 
5.2.5. Сприяння підтримці ринку бізнес-послуг (консультації, підготовка кадрів), які надаються у сфері підприємництва організаціями, підприємствами, які набули певного досвіду з організації власного бізнесу
 
Термін виконання:
2007-2008р.р.
Джерела фінансування:
залучені кошти.
Виконавці: управління економіки,
інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради;
Рада підприємців при виконавчому комітеті
Одеської міської ради;
громадські об’єднання підприємців.
 
5.2.6. Проведення моніторингових і соціологічних досліджень з метою аналізу економічних і соціальних проблем малого підприємництва та шляхів їхнього вирішення
Термін виконання:
двічі на рік.
Джерела фінансування:
залучені кошти.
Виконавці: управління економіки, інвести-ційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради;
Державна податкова адміністрація
в Одеській області (за згодою);
громадські об’єднання підприємців.
 
5.2.7. Забезпечення участі підприємств малого бізнесу у проведенні франчайзингових* виставок, конференцій, форумів, “круглих столів” за участю представників органів місцевої влади та учасників франчайзингових відносин, з проблем та перспектив розвитку франчайзингу у м.Одесі
 
Термін виконання:
постійно.
Джерела фінансування:
залучені кошти.
Виконавці: управління економіки, інвести-ційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради.
 
5.2.8. Залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у торгах (тендерах) по закупівлі товарів, виконанню робіт та наданню послуг для потреб міста за державні кошти  
Термін виконання:
на протязі 2007-2008р.р.
Джерела фінансування:
безкоштовно.
Виконавці: виконавчі органи Одеської міської ради – головні розпорядники бюджетних коштів.
 
5.2.9. В рамках підготовки до Дня підприємця провести щорічний конкурс «Кращий підприємець року»
Термін виконання:
2007-2008 роки.
Джерела фінансування:
бюджетні кошти (тис. грн.) - 24,0 
у т.ч. 2007р. - 12,0; 2008р. - 12,0
та залучені кошти.
 
Виконавці: управління економіки,
інвестиційної політики та
зовнішньоекономічної діяльності
Одеської міської ради;
управління інформації Одеської міської ради;
Рада підприємців при виконавчому комітеті
Одеської міської ради;
громадські об’єднання підприємців спільно з
керівниками підприємств міста.
 
5.2.10. Підтримка та інформаційне оновлення Веб-сайту для оперативного інформування суб’єктів підприємництва з актуальних питань розвитку підприємницької діяльності, встановлених платежів і тарифів на послуги, необхідні для заснування та ведення бізнесу, поширення позитивного досвіду тощо
Термін виконання:
постійно.
Джерела фінансування:
бюджетні кошти (тис грн.) - 54,0 
у т.ч. 2007р. - 27,0; 2008р. - 27,0.
Виконавці: управління економіки,
інвестиційної політики та
зовнішньоекономічної діяльності
Одеської міської ради.
5.2.11. Надання консультацій по телефону «Гаряча лінія» з питань підприємницької діяльності
Термін виконання:
постійно.  
Джерела фінансування:
безкоштовно.
Виконавці: виконавчі органи Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради.
 
5.3. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка підприємництва
 
5.3.1. Вивчення практики та механізмів роботи міжнародних фондів з підтримки підприємництва (проведення «круглих столів», конференцій). Сприяння залученню коштів іноземних інвесторів, міжнародної допомоги для підтримки малого підприємництва
Термін виконання:
2007- 2008 роки.
Джерела фінансування:
безкоштовно.
Виконавці: управління економіки,
інвестиційної політики та
зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради;
управління з міжнародних відносин, європейської інтеграції та
зв’язків з Одеською  діаспорою Одеської міської ради;
управління  інформації Одеської міської ради;
управління фінансів Одеської міської ради.
 
5.3.2. Сприяння проведенню занять з розробки бізнес-проектів суб’єктами малого підприємництва
 
Термін виконання:
постійно.
Джерела фінансування:
залучені кошти.
Виконавці: управління економіки, інвести-ційної політики та
зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради;
громадські об’єднання підприємців.
 
5.3.3. Поширення інформації з експортних пропозицій малих і середніх підприємств міста. Пошук партнерів
Термін виконання:
постійно.
Джерела фінансування:
залучені кошти.
Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та
зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради;
управління інформації Одеської міської ради;
громадські об’єднання підприємців.
 
5.3.4. Сприяння розробленню та виготовленню інформаційно–презентаційних матеріалів про інвестиційні можливості та пропозиції міста (CD, інвестиційний довідник, Web-сторінка)
Термін виконання:
на протязі 2007-2008р.р.
Джерела фінансування:
залучені кошти.
Виконавці: управління економіки, інвести-ційної політики та
зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради;
громадські об’єднання підприємців.
 
5.4. Розвиток партнерських зв´язків між підприємницькими структурами
та органами місцевого самоврядування
 
5.4.1. Проведення зустрічей, «круглих столів» представників органів влади і громадських об’єднань підприємців з питань розвитку соціального партнерства
Термін виконання:
постійно.
Джерела фінансування:
безкоштовно.
Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та
зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради;
управління інформації Одеської міської ради;
Рада підприємців при виконавчому комітеті Одеської міської ради.
 
5.4.2. Видання довідників-пам’яток з підприємницької діяльності, в т.ч. з  отримання дозвільно-погоджувальних документів
Термін виконання:
на протязі 2007-2008р.р.
Джерела фінансування:
бюджетні кошти (тис.грн.) - 80,0 
у т.ч. 2007р.- 40,0; 2008р.- 40,0.
Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та
зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради;
Рада підприємців при виконавчому комітеті Одеської міської ради.
 
5.4.3. Організація навчання підприємців – початківців із залученням викладачів провідних навчальних закладів міста, фахівців-практиків
Термін виконання:
постійно.
Джерела фінансування:
бюджетні кошти (тис.грн.) - 40,0 
у т.ч. 2007р. - 20,0; 2008р. - 20,0.
Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та
зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради спільно
з Радою ректорів вищих навчальних закладів.
 
5.4.4. Сприяння в реалізації пілотних проектів, пов’язаних з втіленням нових форм та технологій на будівельному ринку міста
Термін виконання:
постійно.
Джерела фінансування:
залучені кошти.
Виконавці: управління архітектури та  
містобудування Одеської міської ради.
 
5.4.5. Залучення підприємців до участі у соціально-економічному розвитку міста
Термін виконання:
постійно.
Джерела фінансування:
безкоштовно.
Виконавці: виконавчі органи Одеської міської ради;
районні адміністрації Одеської міської ради.
 
5.4.6. Сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед соціально-незахищених верств населення (безробітних, жінок, інвалідів, в тому числі дітей - інвалідів) шляхом проведення занять з перепідготовки
Термін виконання:
2007- 2008 роки.
Джерела фінансування:
бюджетні кошти (тис.грн.) - 30,0 
у т.ч. 2007р.- 15,0; 2008р. - 15,0.
Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та
зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради;
управління соціального захисту населення
Одеської міської ради;
Обласний та районні Центри зайнятості населення
 у м.Одесі (за згодою).
 
5.4.7. Сприяння у розвитку партнерських зв’язків між підприємницькими структурами та управлінням капітального будівництва Одеської міської ради з будівництва об’єктів та благоустрою прилеглої території
Термін виконання:
2007 - 2008 роки.
Джерела фінансування:
безкоштовно.
Виконавці: управління капітального будівництва Одеської міської ради;
управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.
 
5.4.8. Проведення зустрічей керівників міста з керівниками підприємств за напрямками:будівництво; торгівля та сфера послуг; промисловість; нерухомість; туризм
Термін виконання:
2007- 2008 роки.
Джерела фінансування:
безкоштовно. 
Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та
зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради;
управління архітектури та містобудування
Одеської міської ради;
управління розвитку споживчого ринка та
захисту прав споживачів Одеської міської ради;
управління капіталього будівництва Одеської міської ради;
Департамент рекреаційного комплексу та
туризму Одеської міської ради.
 
5.5. Зовнішньоекономічна діяльність та реалізація інвестційних проектів 
  
5.5.1. Сприяння організації та проведенню в м. Одесі всеукраїнських та міжнародних виставок, ярмарок, семінарів, конференцій, зустрічей представників бізнесу з іноземними партнерами, діловими колами підприємців тощо
Термін виконання:
на протязі 2007 - 2008р.р.
Джерела фінансування:
залучені кошти.
Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та
зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради;
громадські об’єднання підприємців.
 
5.5.2. Сприяння участі суб’єктів господарювання міста Одеси в виставках та ярмарках за кордоном
Термін виконання:
на протязі 2007-2008р.р.
Джерела фінансування:
залучені кошти.
Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та
зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради;
підприємства-організатори виставкових заходів.
 
5.5.3. Сприяння участі суб’єктів господарювання міста у Всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах, бізнес-зустрічах з іноземними партнерами тощо
Термін виконання:
на протязі 2007-2008р.р.
Джерела фінансування:
залучені кошти.
Виконавці: управління економіки, інвестиційної політики та
зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради спільно з
управлінням з міжнародних відносин, європейської інтеграції та
зв’язків з Одеською діаспорою Одеської міської ради.
* Франчайзінг – змішана форма великого і дрібного підприємництва, при якій корпорації або “батьківські” компанії (франчайзери) укладають угоду з дрібними фірмами, “дочірніми” компаніями, бізнесменами (франчайзи) про дозвіл, привілегію діяти від імені франчайзера.
 
Всього на реалізацію Програми з бюджету міста заплановано 400,0 тис. грн., у т.ч.: на 2007 рік – 200,0 тис.грн., на 2008 рік – 200,0 тис.грн.
 
Категорія економічної класифікації
                                                                                         на 2007-2008 роки з бюджетної класифікації
КЕКВ
Найменування
1139
Оплата інших послуг та інші видатки
 
     Заходи Програми, які здійснюються у межах загального фонду бюджету
м. Одеси:                                                                                                на 2007 рік
Заходи Програми (тис.грн)
5.1.2.
Обговорювання проектів нормативно – правових актів, які суттєво впливають на розвиток малого підприємництва в місті, шляхом проведення громадських слухань - 5,0
5.2.1.
Надання Інформаційно-консультативним офісом, створеним на базі комунального підприємства «Міський інформаційно-аналітичний центр», консультативної допомоги юридичним особам та фізичним особам-підприємцям з питань чинного законодавства, системи оподаткування тощо  - 56,0
5.2.4.
Проведення циклів телевізійних передач з актуальних для підприємництва питань - 25,0
5.2.9.
В рамках щорічної підготовки до Дня підприємця проводити конкурс «Кращий підприємець року» -12,0
5.2.10.
Підтримка та інформаційне оновлення Веб-сайту для оперативного інформування суб’єктів підприємництва про актуальні питання розвитку підприємницької діяльності, встановлені платежі і тарифи на послуги, необхідні для заснування та ведення бізнесу, поширення позитивного досвіду тощо - 27,0
5.4.2.
Видання довідників-пам’яток з підприємницької діяльності, в т.ч. з  отримання дозвільно-погоджувальних документів - 40,0
5.4.3.
Організація навчання підприємців – початківців із залученням викладачів провідних навчальних закладів міста, фахівців-практиків - 20,0
5.4.6.
Сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед соціальнонезахищених верств населення (безробітних, жінок, інвалідів, в тому числі дітей - інвалідів) шляхом проведення занять з перепідготовки - 15,0
ВСЬОГО:                                                                                              200,0 тис. грн.
 
на 2008 рік
Заходи Програми (тис.грн.)
5.1.2.
Обговорювання проектів нормативно – правових актів, які суттєво впливають на розвиток малого підприємництва в місті, шляхом проведення громадських слухань - 5,0
5.2.1.
Надання Інформаційно-консультативним офісом, створеним на базі комунального підприємства «Міський інформаційно-аналітичний центр», консультативної допомоги юридичним особам та фізичним особам-підприємцям з питань чинного законодавства, системи оподаткування тощо - 56,0
5.2.4.
Проведення циклів телевізійних передач з актуальних для підприємництва питань - 25,0
5.2.9.
В рамках щорічної підготовки до Дня підприємця проводити конкурс «Кращий підприємець року» -12,0
5.2.10.
Підтримка та інформаційне оновлення Веб-сайту для оперативного інформування суб’єктів підприємництва про актуальні питання розвитку підприємницької діяльності, встановлені платежі і тарифи на послуги, необхідні для заснування та ведення бізнесу, поширення позитивного досвіду тощо - 27,0                                                                                                            
5.4.2.
Видання довідників-пам’яток з  підприємницької діяльності, в т.ч. з  отримання дозвільно-погоджувальних документів - 40,0                                                                                                                
5.4.3.
Організація навчання підприємців – початківців із залученням викладачів провідних навчальних закладів міста, фахівців-практиків - 20,0
5.4.6.
Сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед соціальнонезахищених верств населення (безробітних, жінок, інвалідів, в тому числі дітей - інвалідів) шляхом проведення занять з перепідготовки - 15,0
 
ВСЬОГО:                                                                                              200,0 тис. грн.
  
6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
 
Завдяки реалізації заходів Програми будуть створені сприятливі умови для стійкого розвитку малого бізнесу, збільшиться його внесок у зайнятість населення міста, а також у зростання конкурентоспроможності економіки на основі активізації інноваційних процесів.
Зросте кількість суб’єктів малого підприємництва, зростуть показники їх діяльності.
 Передбачається, що на кінець 2008 року чисельність суб’єктів підприємницької діяльності зросте до 132,0 тисяч одиниць, у т.ч.:
-     фізичних осіб–підприємців – 95,0 тисяч одиниць;
-     юридичних осіб-підприємців – 37,0 тисяч одиниць.
За два роки на підприємствах міста та підприємцями фізичними особами буде створено додатково понад 60,0 тис. нових робочих місць;
-     збільшиться до 10% частка малих підприємств у загальному обсязі виробництва продукції, робіт, послуг;
-     надходження до бюджету міста від суб’єктів підприємництва зростуть до 23%.
Збільшиться кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, розшириться спектр та підвищиться якість їх послуг .
Навчання основам підприємницької діяльності та за професіями, зорієнтованими на подальшу самозайнятість, пройдуть понад 3700 безробітних громадян.
 
7. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
  
Контроль за виконанням Програми здійснює Одеська міська рада.
Координація роботи із забезпечення виконання Програми здійснюється управлінням економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради.
 
Секретар ради                   О.А. Прокопенко       
                                                                                                                          


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
28.04.2007 15:39

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/acts/council/7329/