15:07:42   |   14 декабря 2017   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №34-VIІ від 16.12.2015р.

№34-VIІ від 16.12.2015р.

Про виключення зі складу орендованого цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» будівлі клубу, розташованої за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, 32

Рішення
Одеської міської ради
№34-VIІ від 16.12.2015р.

Про виключення зі складу орендованого цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» будівлі клубу, розташованої за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, 32


Відповідно до статті 25, частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 188 Господарського кодексу України, Закону України «Про оренду державного та комунального майна», для підвищення ефективності використання комунального майна, враховуючи згоду товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Інфокс», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Виключити зі складу орендованого цілісного майнового комплексу «Одесводоканал» будівлю клубу, розташовану за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, 32, та погодити її повернення ТОВ «Інфокс» Одеській міській раді.

2. Затвердити проект додаткової угоди до договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» від 17 грудня 2003 року та акт приймання-передачі (додатки 1,2).

3. Уповноважити Одеського міського голову укласти додаткову угоду та підписати акт приймання-передачі, зазначені в пункті 2 цього рішення.

4. Доручити департаменту комунальної власності Одеської міської ради прийняти в управління будівлю клубу, що розташована за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, 32, відповідно до чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань комунальної власності.


Міський голова Г. Труханов

 

Додаток 1 до рішення
Одеської міської ради
№34-VIІ від 16.12.2015р.
ДОДАТКОВА УГОДА
до договору оренди цілісного майнового комплексу
комунального підприємства «Одесводоканал» від 17 грудня 2003 року
 
м. Одеса                                                             «___»__________2015 року
 
Одеська міська рада (надалі – Орендодавець), в особі міського голови Труханова Г.Л., що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та товариство з обмеженою відповідальністю «Інфокс» (надалі – Орендар), в особі директора Герасимчука М.О., що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цю додаткову угоду про наступне.
1. На підставі рішення Одеської міської ради від_____________ №____ виключити із складу цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» та повернути з оренди за актом прийому-передачі наступний основний засіб:

№ з/п
Інв. №
Найменування
Кіл-ть, од.
Первісна вартість, грн.
Знос, грн.
Залишкова вартість на 01.02.2016р,грн.
1
12017
Будівля клубу,
Хаджибейська дорога, 32
1
122 395,20
117 490,56
4904,64

 
2. Ця додаткова угода є невід’ємною частиною договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» від 17 грудня 2003 року і складена в 2-х (двох) примірниках, по одному для Орендодавця і Орендаря, кожен з яких має однакову юридичну силу.
3. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.
 
Адреси місцезнаходження та підписи сторін:
 
Одеська міська рада                                          ТОВ «Інфокс»
Думська площа, 1                                              вул. Шулявська, 5
м. Одеса, 65004                                                  м. Київ, 04116
 
Міський голова                                                  Директор ТОВ «Інфокс»                                                            
 
_____________Г.Л. Труханов                                   ___________ М.О. Герасимчук
 
 
 
Секретар ради                                                                       О.Ю. Потапський
 
 
Додаток 2 до рішення
Одеської міської ради
№34-VIІ від 16.12.2015р.
АКТ
ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ
 
 
м. Одеса                                      «___» ________ 20___року
 
 
         Одеська міська рада, в особі міського голови Труханова Г.Л. та товариство з обмеженою відповідальністю «Інфокс», в особі директора Герасимчука М.О., відповідно до рішення Одеської міської ради від ________ № _______ та додаткової угоди від «____» _________ 2015 року до договору оренди цілісно майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» від 17 грудня 2003 року склали цей акт прийому-передачі про те, що ТОВ «Інфокс» передало, а Одеська міська рада прийняла нижче зазначений об’єкт:
 

№ з/п
Інв. №
Найменування
Кіл-ть, од.
Первісна вартість, грн.
Знос, грн.
Залишкова вартість на 01.02.2016р, грн.
1
12017
Будівля клубу,
Хаджибейська дорога, 32
1,00
122 395,20
117 490,56
4904,64

 
Акт приймання-передачі складений в двох примірниках.
 
Адреси місцезнаходження та підписи сторін:
 
Одеська міська рада                                          ТОВ «Інфокс»
Думська площа, 1                                              вул. Шулявська, 5
м. Одеса, 65004                                                  м. Київ, 04116
 
Міський голова                                                  Директор ТОВ «Інфокс»                                                             
 
_____________ Г.Л. Труханов                         ___________ М.О. Герасимчук
 
 
 
Секретар ради                                                                       О.Ю. Потапський


Страница создана: 28.12.2015 10:13
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

14 декабря 10:00
СЕССИЯ
трансляция

Далее 16-17 декабря 11:00
Рождественская дипломатическая ярмарка

Далее 18 декабря 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 14 декабря 17:00
20-летие БФ
«Молодой инвалид»

Далее до 15 декабря
заявки от субъектов
хозяйствования в 
департамент
муниципальной
безопасности

Далее 15 декабря 9:00
общественные
слушания

Далее 15 декабря 14:00
день открытых дверей 
в педуниверситете

Далее 16 декабря 12:00
День Святого Николая
в Одесском зоопарке

Далее 15 декабря 14:00
КВН на «Кубок мэра»

Далее 28 декабря 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2017 и 2018 годах

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее