02:49:34   |   24 января 2019   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 287-VII від 03.02.2016р.

№ 287-VII від 03.02.2016р.

Про передачу зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Утьосова, 13, в оренду ТОВ «Інфокс»

Рішення
Одеської міської ради
№ 287-VII від 03.02.2016р.
 
 
Про передачу зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Утьосова, 13, в оренду ТОВ «Інфокс»

Відповідно до статті 25, частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», враховуючи рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.10.2011р. № 619, з метою підвищення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення населенню м. Одеси Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати згоду на передачу в оренду ТОВ «Інфокс» інженерних мереж водопостачання та водовідведення, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, та розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Утьосова, 13, згідно з додатком 1.

2. Доручити Одеському міському голові укласти додаткову угоду до договору оренди від 17.12.2003р. про передачу додатково в оренду ТОВ «Інфокс» об’єктів згідно з додатками 2, 3, та відповідний акт приймання-передачі.

3. ТОВ «Інфокс» забезпечити розробку необхідної документації та ремонтно-відновлюючі роботи відповідно до вимог договору оренди цілісного майнового комплексу КП «Одесводоканал» від 17.12.2003р.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.


Міський голова Г. Труханов 


 
  
 
Додаток 1
до рішення
Одеської міської ради
№ 287-VII від 03.02.2016р.
 
 
Перелік
зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення, що додатково підлягають передачі в оренду ТОВ «Інфокс»
 
 
Адреса мереж водопостачання та водовідведення, в м. Одеса
Довжина
м.п.
Діаметр, мм
Матеріал
Засувка
Колодязь, шт
Матеріал
Водопостачання
1
вул. Утьосова, 13
8
50
ПВХ
2 од. Д=50 мм
800х800мм
камінь
2
3,5
50
сталь
Водовідведення
1
 
вул. Утьосова, 13
42
150
кераміка
 
4 КК -       800х800 мм
цегла
2
68
200
кераміка
 
3 КК – 800х800 мм
черепашник
 
 
 
Секретар ради                                                                  О. Ю. Потапський
 
 
  
 
Додаток 2
до рішення
Одеської міської ради
№ 287-VII від 03.02.2016р.
 
ДОДАТКОВА УГОДА
до договору оренди цілісного майнового комплексу
комунального підприємства «Одесводоканал» від 17.12.2003р.
 
місто Одеса                                                    “_____” _____________ 2014 року
             Одеська міська рада (далі – Орендодавець) в особі Одеського міського голови Труханова Г.Л., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та товариство з обмеженою відповідальністю «Інфокс» (далі – Орендар) в особі директора Герасимчука М.О., який діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом іменовані «Сторони»,  на виконання рішення Одеської міської ради від ________________ №__________ уклали цю додаткову угоду про нижченаведене:
1.       Сторони домовились включити до складу орендованого майна цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» інженерні мережі водопостачання та водовідведення, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Утьосова, 13.
2.       Разом із підписанням цієї додаткової угоди сторони зобов'язуються підписати акт приймання-передачі інженерних мереж водопостачання та водовідведення, розташовані за адресою: м. Одеса,вул. Утьосова, 13.
3.       Орендна плата за додатково прийняті інженерні мережі водопостачання та водовідведення, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Утьосова, 13 становить 1 (одну) гривню, згідно з п. 4.2 додаткової угоди до договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 05.04.2007р. № 1167-V.
4.      Інші умови договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» від 17.12.2003р., укладеного між Одеською міською радою та ТОВ «Інфокс», залишаються без змін.
5.      Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал»   від 17.12.2003р. і складена у 2-х (двох) примірниках для Орендодавця та Орендаря, відповідно, кожен з яких має однакову юридичну силу.
6.      Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її сторонами.
 
ПІДПИСИ СТОРІН
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:                                         ОРЕНДАР:
Одеська міська рада                                          ТОВ «Інфокс»
65004, м. Одеса                                                  04073, м. Київ
пл. Думська,1                                                     вул. Рилєєва, 10А
 
Одеський міський голова                                 Директор ТОВ «Інфокс»
_________________ Г.Л. Труханов                  ____________М.О. Герасимчук
 
Секретар ради                                                                           А. Ю. Потапський
 
Додаток 3
до рішення
Одеської міської ради
№ 287-VII від 03.02.2016р.
АКТ
ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАЧІ
м. Одеса                                                             «____» ____________201_р.                        
         Одеська міська рада, в особі міського голови Труханова Геннадія Леонідовича та ТОВ «Інфокс» в особі директора Герасимчука Миколи Олександровича, склали цей акт прийому-передачі про наступне:
Одеська міська рада додатково передає в оренду, а ТОВ «Інфокс» приймає наступні об'єкти:
Адреса мереж водопостачання та водовідведення, в м. Одеса
Довжина
м.п.
Діаметр, мм
Матеріал
Засувка
Колодязь, шт
Матеріал
Водопостачання
1
вул. Утьосова, 13
8
50
ПВХ
2 од. Д=50 мм
800х800мм
камінь
2
3,5
50
сталь
Водовідведення
1
 
вул. Утьосова, 13
42
150
кераміка
 
4 КК -       800х800 мм
цегла
2
68
200
кераміка
 
3 КК - 800х800 мм
черепашник
Залишкова балансова вартість мереж водовідведення за адресою: м. Одеса,  вул. Утьосова, 13:
- в/п – трубопровід ПВХ – 800 грн.; трубопровід стальний – нульова, ВК – 100 грн., засувки – нульова;
- в/в – трубопровід Д=150 мм – 2150 грн.; 4 КК (цегла) – 560 грн.; трубопровід діаметр 200 мм – 3310 грн.; 3-КК (камінь) – 240 грн.
Акт приймання – передачі складено у двох примірниках.
Місцезнаходження, платіжні реквізити та підписи сторін:
 
Одеська міська рада                                           ТОВ «Інфокс»
Р/рахунок № 35424035001806 в Управлінні      Р/рахунок №26007311687301
Держказначейства в Одеській області                в АБ «Пiвденний» м. Одеса
Код 04527359 МФО 828011                                  Код 26472133, МФО 328209
 
Міський голова                                                    Директор ТОВ «Інфокс»
__________Г.Л. Труханов                                           ________М.О. Герасимчук
 
Секретар ради                                                                           А. Ю. Потапський
 


Страница создана: 15.02.2016 16:58
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 23 января 15:00
Поэтическая встреча
в Литмузее 
А.С. Пушкина

Далее 24 января 11:00
ИСПОЛКОМ
прямая трянсляция

Далее 27 января 14:00
Литературная программа
«Негасимый свет таланта»

Далее 30 января 10:00
С Е С С И Я
прямая трянсляция

Далее до 25 января
выставка 
«Зимняя фантазия»

Далее 28 января 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 31 января 10:00
семинар для руководителей
ОСМД и ЖСК

Далее 6 февраля 16:00
выставка живописи
О. Зограбяна

Далее Тест на
интеркультурное 
гражданство

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее