05:37:27   |   13 декабря 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №1395-V от 04.07.2007г.

№1395-V от 04.07.2007г.

Об утверждении Концепции развития туризма в г. Одессе на 2007-2015 годы

Рішення
Одеської міської ради
№1395-V від 04.07.2007р.

Про затвердження Концепції розвитку туризму
в м. Одесі на 2007-2015 роки

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення сталого розвитку туристичного господарства та рекреаційного комплексу, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Концепцію розвитку туризму в м. Одесі на 2007-2015 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з туризму та розвитку рекреаційного комплексу.

Міський голова                       Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 04.07.2007р. №1395-V

 

Концепція
розвитку туризму в м. Одесі
на 2007-2015 роки

Введення

 

1. Основні поняття в області туризму.
2. Стан і тенденції розвитку світового й українського ринків туристичних послуг.
3. Одеса на тлі туристичних регіонів України.
І. Аналіз стану туризму в м. Одесі.
І.1. Мета й завдання аналізу.
І.2. Загальна характеристика стану туризму в м. Одесі.
І.2.1. Туристичні ресурси м. Одеси.
І.2.1.1. Культурні ресурси для цілей туризму.
І.2.1.2. Імідж міста Одеси.
І.2.1.2а Основні рекомендації з організації процесів територіального брендингу, формування репутації і просування Одеси.
1.2.1.2б Стратегія побудови й просування бренда.
І.2.1.2в Фактори, що сприяють побудові успішного бренда.
І.2.1.3. Природні фактори для цілей туризму.
І.2.2. Існуючі види туристичної діяльності й туристичні продукти в м. Одесі.
І.2.3. Пріоритетні види туризму в м. Одесі.
І.2.3.1. Розвиток ділового туризму в м. Одесі.
І.2.3.2. Інфраструктура для конференцій і корпоративних заходів.
І.2.4. Сучасний стан туроператорської і турагентської діяльності в м. Одесі.
І.2.5. Колективні місця розміщення в м. Одесі.
І.2.6. Кадрове забезпечення туристичної індустрії м. Одеси.
1.2.7. Привабливість міського середовища м. Одеси для туристів.
ІІ. Потенційні можливості й проблеми розвитку туризму в м. Одесі.
ІІ.1. Аналіз сильних і слабких сторін туристичної галузі м. Одеси.
ІІ.1.1. Орієнтири концептуального розвитку туризму в м. Одесі.
ІІ.1.2. Орієнтири внутрішніх перетворень туризму Одеси.
ІІ.1.3. Потенційні переваги туристичної галузі в м. Одесі.
ІІ.1.4. Істотні обмеження розвитку туризму в м. Одесі.
ІІ.2. Оцінка потенціалу розвитку туризму м. Одеси.
ІІ.3. Сценарії розвитку туризму м. Одеси та вибір концептуального рішення, що рекомендується.
ІІІ. Концепція розвитку туризму в м. Одесі.
ІІІ. 1. Мета й критерії розвитку туризму в м. Одесі.
ІІІ.2. Основні завдання й пріоритетні проекти в області туризму.
ІІІ.2.1. Основні завдання.
ІІІ.2.2. Пріоритетні проекти.
ІІІ.2.3. Можливі напрямки розвитку м. Одеси як туристичного міста.
ІІІ.3. Основні етапи й загальна характеристика програми реалізації концепції.
ІІІ.3.1. Основні етапи реалізації концепції.
ІІІ.3.2. Загальна характеристика ключових елементів реалізації концепції.
ІІІ.3.2.1. Ключові напрямки політики міської влади.
ІІІ.3.2.2. Ключові програмні завдання й заходи міської влади.
ІІІ.4. Принципи й механізми управління реалізацією концепції.
ІІІ.4.1. Методологічні принципи.
ІІІ.4.2. Об'єкти управління і їхня взаємодія.
ІІІ.4.3. Механізм управління реалізацією концепції.
ІІІ.4.4. Політика міської влади, спрямована на активізацію розвитку туризму.
ІІІ.5. Система моніторингу реалізації концепції розвитку туризму в м. Одесі.
ІІІ.5.1. Методика моніторингу.
ІІІ.5.2. Статистичні показники для цілей управління розвитком туризму в м. Одесі.
ІІІ.5.3. Якісне обстеження у сфері в'їзного туризму для цілей розрахунку економічних і мультиплікативних ефектів від туризму.
ІІІ.5.4. Методика збору даних.
ІІІ.6. Очікувані результати розвитку туризму в м. Одесі.

Міська концепція розвитку туризму в м. Одесі на 2007-2015 роки (далі - Концепція) розроблена департаментом рекреаційного комплексу й туризму Одеської міської ради разом із відділом економічного регулювання природокористування Інституту проблем ринку й економіко-екологічних досліджень НАН України – авторським колективом у складі: д.е.н., проф., академіка НАН України Б.В. Буркинського, д.е.н., проф. С.К. Харичкова, д.е.н., гол.н.с. Е.В. Садченко, м.н.с. А.А. Слободяник – з метою створення необхідної туристичної інфраструктури в Одесі, ефективного й раціонального використання природних ресурсів й історико-культурної спадщини, розвитку внутрішнього і в'їзного туризму.
При розробці Концепції враховані положення:
- Закон України "Про туризм";
- Закон України "Про курорти";
- Укази Президента України:
- "Про деякі заходи щодо розвитку туристичної й курортно-рекреаційної сфер України";
- "Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010р." від 10.08.1999р. №973;
- Постанови Кабінету Міністрів України:
- "Про заходи щодо поліпшення роботи з використання й охорони територій курортно-оздоровчого й рекреаційного призначення в Одеській області" від 10.12.2003р. №1900;
- "Про затвердження державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки";
- "Про затвердження Положення про Міністерство культури й туризму України";
- Рішення Одеської обласної ради "Про затвердження Програми розвитку туристсько-рекреаційної й курортної галузі в Одеській області на 2003-2010 роки";
- Стратегії економічного й соціального розвитку Одеської області на період до 2015 року;
- Рекомендацій Всесвітньої туристичної організації.
У Концепції на підставі аналізу й оцінки сучасного стану туристичної галузі в Одесі визначені мета й завдання її розвитку на 2007-2015 роки, обґрунтовані найважливіші напрямки й пріоритети, заходи й механізми їхньої реалізації, моніторингу, прогнозовані основні очікувані результати.

 

ВВЕДЕННЯ

1.
Основні поняття в області туризму

 

Туризм – тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових або інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.
Турист – особа, яка здійснює подорож Україною або іншою країною, з незабороненої законом країни перебування метою на строк від 24 годин до одного року без здійснення якої-небудь оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місцеперебування у визначений строк.
Туристичний продукт – попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, що поєднує не менш ніж дві такі послуги, реалізовані або пропоновані для реалізації за певною ціною, до складу якої входять послуги перевезення, розміщення, інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку й розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).
Супутні туристичні послуги й товари – послуги й товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання й виробництво яких несуттєво скоротиться без їхньої реалізації туристам.
Характерні туристичні послуги й товари – послуги й товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання й виробництво яких істотно скоротиться без їхньої реалізації туристам.
Просування туристичного продукту – комплекс заходів, спрямованих на створення й підготовку до реалізації туристичного продукту або туристичних послуг (організація рекламно-ознайомлювальних подорожей, участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, видання каталогів, буклетів тощо).
Місце продажу (реалізації) туристичних послуг - країна, у якій зареєстрований відповідний суб'єкт ведення господарства, що реалізує туристичний продукт.
Місце надання туристичних послуг - країна, на території якої безпосередньо надаються туристичні послуги.
MіCE-індустрія – MІCE іndustry (від англ. Meetіngs (зустрічі), Іncentіves (інсентив, заохочувальні поїздки), Congresses (конгреси, конференції), Exebіtіons (виставки) – загальна назва спектра технології ділового туризму. MіCE-індустрія виникла як сектор професійного виконання busіnesstravel – послуг спочатку в США, потім у Європі й інших країнах в епоху глобалізації економіки.
 

Туризм розглядається як одна з найбільш прибуткових та тих, що інтенсивно розвиваються, галузей світового господарства. Про це свідчить той факт, що на частку туризму доводиться близько 10 відсотків світового валового національного продукту.
До початку третього тисячоріччя на частку міжнародного туризму доводилося 8 відсотків загального обсягу світового експорту й 30-35 відсотків світової торгівлі послугами. Загальні витрати на внутрішній і міжнародний туризм становлять 12 відсотків світового валового національного продукту.
За даними звіту, опублікованого Міжнародною радою по туризму й подорожам, у 2004 році у світі у сфері подорожей і туризму зайнято майже 73,7 млн. осіб, що становить 2,8 відсотки від загального числа працюючих. Крім того, у суміжних галузях туризм забезпечує роботою майже 214,7 млн. осіб. У цілому, в індустрії туризму й сферах економіки, пов'язаних із нею, зайнято 8,1 відсотка працездатних жителів Землі. За прогнозом, до 2014 року цей показник виросте до 8,6 відсотка. Оборот індустрії в 2004 році досяг 5,49 млрд. доларів США. У 2014 він збільшиться майже до 9,56 млрд. доларів США.
Розвиток туризму відіграє важливу роль у вирішенні соціальних проблем. У багатьох країнах світу саме за рахунок туризму створюються нові робочі місця, підтримується високий рівень життя населення, створюються передумови для поліпшення платіжного балансу країни. Необхідність розвитку сфери туризму сприяє підвищенню рівня утворення, удосконалюванню системи медичного обслуговування населення, впровадженню нових засобів поширення інформації й т.д.
У цілому, в індустрії туризму й сферах економіки, пов'язаних з нею, зайнято 8,1 відсотка працездатних жителів Землі. Розвиток туризму відіграє важливу роль у вирішенні соціальних проблем. У багатьох країнах світу саме за рахунок туризму створюються нові робочі місця, підтримується високий рівень життя населення, створюються передумови для поліпшення платіжного балансу країни. Необхідність розвитку сфери туризму сприяє підвищенню рівня утворення, удосконаленню системи медичного обслуговування населення, впровадженню нових засобів поширення інформації й т.д.
Туризм впливає на збереження й розвиток історико-культурної спадщини, веде до гармонізації відносин між різними країнами й народами, змушує уряди, недержавні організації й комерційні структури брати активну участь у справі збереження й оздоровлення довкілля.

 

2. Стан і тенденції розвитку світового й
українського ринків туристичних послуг

 

Згідно з даними Всесвітньої туристичної організації об'єднаних націй (ВТОООН) - провідної міжнародної установи в області туризму й об'єднуючої в цей час 140 країн, люди літнього віку представляють найбільш швидкозростаючу частку туристів в усьому світі. Вони мають досить коштів, але дуже вимогливі до сервісу. Знижується попит на групові поїздки й активізується індивідуальний туризм. Підвищеним попитом користуються туристично-екскурсійні маршрути з використанням автобусів. Росте інтерес до корпоративного й сімейного відпочинку, спеціалізованих турів за інтересами.
Туристична діяльність з організації поїздки "ділова", зокрема для участі або проведення конгресів, фестивалів, бізнес-зустрічей, належить до вигідних видів подорожей і тих, що найбільш динамічно розвиваються. Щорічні темпи росту цього виду туризму у світі становлять 8 відсотків. Даний напрямок у туризмі дає вдвічі більше доходу приймаючій стороні, ніж туризм з організації поїздки "відпочинок". Більшим попитом стали користуватися короткострокові тури містами і тури вихідного дня. Усе більше популярними стають пригодницькі й спортивні тури. Одним із самих перспективних видів туризму називають екотуризм. Інтенсивно розвивається туризм, що використовує проведення спеціалізованих спортивних і культурних заходів, особливо на ринку США і Японії.
В Україні туризм є однією з галузей, які:
- стійко й динамічно розвиваються в останні 5-6 років (за даними адміністрації Держкордонслужби України, в 2006 році Україну відвідали 21,7 млн. іноземців, у тому числі 18,9 млн. туристів, що на 7%, або на 1,3 млн. осіб більше, ніж в 2005 році. Приріст в'їзного потоку забезпечується збільшенням приватних поїздок. Разом з тим, число службових поїздок залишається на одному рівні три роки підряд, а пізнавальний туризм, культурні й релігійні поїздки зменшуються в обсязі, починаючи з 2004 року);
- потенційно має високі прогнозовані темпи розвитку в майбутньому (12-15% у рік до 2010 року), з перспективою подвоєння турпотоків за 7-8 років;
- має мультиплікативний соціально-економічний ефект прискорення розвитку ряду суміжних галузей;
- впливає не тільки на економічний, соціальний, але й на духовний розвиток, культурне й патріотичне виховання населення.
Відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо розвитку туризму й курортів в Україні" від 21 лютого 2007 року №136/2007, 2008 рік оголошено Роком туризму й курортів в Україні.

 

3. Одеса на тлі туристичних регіонів України

 

За своїм курортно-рекреаційним й туристичним потенціалом Одеська область, домінантою структури соціально-економічного комплексу якої є м. Одеса, займає одне із провідних місць в Україні.
Особливості економіко-географічного розташування, розвинена транспортна мережа, благодатні природно-кліматичні умови, наявність пам'ятників природи, архітектури, історії й культури, цілющих грязей і джерел мінеральних вод створюють сприятливі передумови для формування й розвитку в соціально-економічному комплексі м. Одеси високорентабельної курортно-рекреаційної й туристичної галузі.
Найбільш узагальнено економічна діяльність у курортно-рекреаційному й туристичному комплексі м. Одеси представлена санаторно-курортним оздоровленням населення, організацією його відпочинку та екскурсійно-туристичним обслуговуванням. Перші два види пріоритетні з погляду комплексного підходу до охорони здоров'я й соціального захисту жителів Одеси, інших регіонів України й ближнього зарубіжжя. Останній - в аспекті реструктуризації й подальшого розвитку господарського комплексу на основі ринкових відносин, зміцнення дохідної бази державного й міського бюджетів, зовнішньоекономічних і міжнародних культурних зв'язків.
На даний час Одеса має більший туристичний потенціал, а також об'єктивні передумови для його розвитку, особливо у сфері ділового, культурно-пізнавального, санаторно-курортного туризму.
Місто має у своєму розпорядженні туристичні бренди всеукраїнського й світового значення - Потьомкінські сходи, Французький бульвар, “Аркадія”, Оперний театр, Дерибасівська, Одеські катакомби та ін.
Однак цей потенціал використовується неефективно. Потік туристів, доходи й зайнятість у туріндустрії не відповідають потенціалу, що пояснюється відсутністю дотепер системної організованої роботи з формування конкурентноздатної туристичної індустрії й туристичного кластера в Одесі.
Виникла об'єктивна потреба подальшої мобілізації існуючого природно-ресурсного й наявного виробничого потенціалу курортно-рекреаційної й туристичної сфери м. Одеси. Активізації його використання з метою створення та розвитку в структурі міського соціально-економічного комплексу високорентабельної галузі, що повинна забезпечити потреби внутрішнього й міжнародного попиту на курортно-рекреаційні й туристичні послуги, посилення взаємозв'язків курортно-рекреаційної й туристичної галузі з іншими сферами народногосподарського комплексу міста; підвищення рівня природоохоронної діяльності, залучення інвестицій у розвиток курортно-рекреаційної й туристичної інфраструктури, збільшення надходжень до бюджету міста.

 

І. Аналіз стану туризму в м. Одесі

І.1.
Мета й завдання аналізу

 

Кінцевою метою аналітичних робіт є розробка концепції, програми розвитку конкурентноздатної туристичної індустрії в м. Одесі. Це забезпечить соціально-економічні результати міста (податкові надходження до бюджету, поліпшення рівня життя населення за рахунок росту зайнятості й середньої зарплати в туріндустрії; якість життя за рахунок підвищення культурного рівня й патріотичного виховання населення міста, збереження для майбутніх поколінь історико-культурної спадщини й екології).
Основні критерії досягнення мети - збільшення потоку туристів, робочих місць, доходів (обороту галузі й надходжень до бюджету) взаємозалежні:
- ріст зайнятості є результатом досягнення достатнього рівня обороту й прибуткової роботи підприємств туристичної індустрії;
- ріст обороту - результат від росту турпотоку;
- у свою чергу, ріст туристичного потоку - результат від виникнення туристичного інтересу й платоспроможного попиту;
- туристичний інтерес виникає стосовно конкретних туристичних продуктів (турів), що викликають бажання відправитися в туристичну поїздку;
- платоспроможний попит виникає при вдалому сполученні туристичного інтересу, цін на турпродукти й платоспроможності потенційних туристів, достатньої для придбання послуг (у тому числі - туристичних);
- конкурентноздатні туристичні продукти формуються на базі об'єктів туристичного інтересу (туристичних ресурсів: кількості і якості музеїв, пам'ятників історії й культури, театрів, природно-ландшафтних і рекреаційних комплексів, місць для проведення виставок, конференцій, конгресів і т.п.), які і є в туризмі основою потенціалу його розвитку;
- можливість реалізації цього первинного потенціалу визначається кількістю і якістю об'єктів інфраструктури туризму (місць розміщення, транспорту, харчування й т.д.).

 

І.2. Загальна характеристика стану туризму в м. Одесі

І.2.1. Туристичні ресурси м. Одеси

 

І.2.1.1. Культурні ресурси для цілей туризму
Наявність культурних ресурсів в Одесі визначається декількома хвилями культурного освоєння (історико-культурними періодами розвитку) даної території:
- Пам'ятники, пов'язані з існуванням на території скіфського, готського, грецького населення регіону, культурних хвиль освоєння даного регіону кочовими народами. На території півдня області існують пам'ятники скіфо-сарматської й сарматської культур.
- Пам'ятники, що відбивають існування генуезьких міст-факторій у часи існування Золотої Орди в середині XІ в.
- Пам'ятники історії й культури періоду російсько-турецьких війн і заснування міста Одеси.
- Архітектурні пам'ятники епохи XІ століття, у тому числі пов'язані з біографіями відомих діячів науки й культури.
- Пам'ятники архітектури рубежу XІ - поч. ХХ століття, у тому числі Оперний театр.
- Пам'ятники, пов'язані з періодом Великої Вітчизняної війни.
- Пам'ятники, пов'язані з культурною й літературною Одесою.
Культурні ресурси перерахованих періодів у різному ступені включені в туристичні екскурсійні маршрути й орієнтовані на різні історико-культурні інтереси аудиторії.
У цей час туристичні культурні ресурси міста характеризуються показниками, що помітно перевершують середньоукраїнські значення.
Туристичні культурні ресурси (об'єкти туристичного інтересу) включають: більше 350 об'єктів історії, культури й дозвілля, у тому числі 13 музеїв, 9 театрів; 201 пам'ятник історії й культури, 700 пам'ятників архітектури, 148 пам'ятників історії й монументального мистецтва, установи культури й дозвілля; спортивні спорудження та ін.
За числом об'єктів (кількісний показник), що становлять туристичні культурні ресурси (музеї, театри, пам'ятники історії й культури, спортивні споруди і т.д.), м. Одеса входить у першу трійку міст України.
Пакет культурних ресурсів забезпечує конкурентноздатність туристичної індустрії міста, у порівнянні з іншими містами України.
Фактично відсутнє позиціювання даних пам'ятників серед платоспроможних цільових груп, а не тільки в рамках освітньо-пізнавального огляду.
У цілому можна сказати, що культурні ресурси міста не мають сучасної технологічної оболонки для цілей туризму - мультимедіа-презентації, веб-сайти й ін. (сьогодні ж вони в найкращому разі виступають предметом галузевого управління у сфері культури, що має інші завдання).
Туристичний комплекс м. Одеси на даний час представлений історичною центральною частиною міста, санаторно-курортними закладами, туристичними фірмами, які в основному займаються відправленням туристів за кордон, прийомом екскурсій і туристів з повним або частковим обслуговуванням, прийомом туристичних автобусів і круїзних теплоходів, яхт. Для розміщення туристів використовуються існуючі в цей час готелі з загальною кількістю понад 5 000 місць.
Програмою соціально-економічного розвитку міста Одеси до 2015 року передбачені реконструкція й модернізація застарілої рекреаційної інфраструктури, у першу чергу, в курортному й готельному господарстві; розвиток курортних зон, створення рекреаційних комплексів і нових об'єктів туристично-курортного сервісу й супровідних послуг; створення різноманітного конкурентноздатного місцевого туристичного продукту й ефективне просування його на ринку туристичних послуг; інформаційне просування м. Одеси як центру туризму й міста-курорту міжнародного значення.
Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 року №1604 передбачено будівництво в м. Одесі 50-ти готелів туристичного й бізнес-класу.
На здійснення зазначеного заходу Програмою передбачено 100 тис. грн. у 2006 році й 200 тис. грн. у 2007 році. Також - залучення 2 500 тис. грн. на рік з інших джерел щорічно. У межах виконання цього заходу в 2006 році побудовано три нових готелі.
У зв'язку з цим, прогнозується як загальний ріст туристичного потоку, так і тривалості перебування екскурсантів. Таким чином, відбудеться збільшення зайнятих у туристичних організаціях, сформується додатковий імпульс розвитку міської сфери обслуговування.
Основною проблемою Одеси є високий ступінь зношеності будов у центральній історичній частині міста. Культурно-історична частина міста вимагає постійної реставрації, але коштів бюджету міста на ці заходи недостатньо. Відносно упоряджені, без яких-небудь серйозних містобудівних проблем, нові райони міста (сел. Таїрова, сел. Котовського). Але вони не привабливі для туристів. Особливий інтерес викликає історична центральна частина міста, що має у своєму складі безліч старих і напівзруйнованих будов і потребує реконструкції й пожвавлення. Одеса являє собою механічне з'єднання упорядженої нової частини й центральної частини, що має високий ступінь зношеності.

І.2.1.2. Імідж міста Одеси
Суспільно-політична, культурно-історична, інвестиційна привабливість міста є наслідком сформованого іміджу, що є сукупністю переконань і відчуттів людей.
Імідж міста - дуже різноплановий, емоційно забарвлений, іноді штучно створюваний, найчастіше поверхневий образ, що складається у свідомості людей.
Від іміджу міста багато в чому залежить процес залучення інвестицій, туристів, реалізація перспективних бізнес-проектів, становище в державі й у світі. Необхідне всебічне глибоке вивчення різних аспектів іміджу, які закріплюються в масовій свідомості у вигляді емоційно забарвлених стереотипів, в очах різних референтних груп (населення, бізнесменів, представників державних інститутів, ЗМІ, іноземних громадян і т.д.).
Одесі сьогодні потрібен актуалізований імідж, що поєднує в собі традиційні, історичні й нові, які відповідають сучасним вимогам, символи. Місто повинне представити суспільству новий міф, який підприємець зможе використати у створенні товарів і послуг й в який він буде із упевненістю інвестувати кошти.
Разом з тим, проблема Одеси полягає в тому, що як у гостей, так і в наших жителів відсутнє цілісне сприйняття міста.
Саме тому необхідно створювати й активно розвивати бренд Одеси.
Бренд - це інформаційне й емоційне уявлення споживачів, що виникає із приводу якого-небудь товару, послуги, ділової репутації, інших матеріальних і нематеріальних цінностей.
Світовий досвід показує, що створення й управління брендом - ефективний інструмент формування єдиних уявлень про місто, який при вмілому використанні перетворює нікому не відому провінцію в туристичну Мекку.
Бренд міста розглядається як сукупність неминущих цінностей, що відбивають неповторні оригінальні споживчі характеристики даного міста й співтовариства, широко відомі, одержали суспільне визнання й користуються стабільним попитом споживачів. Бренд формується на основі яскраво вираженого позитивного іміджу міста, він є вищим проявом емоційних споживчих переваг. Одночасно бренд виступає як найважливіший фактор конкурентних переваг і доходів міста, цінний актив міської економіки.

 

Табл. 1. SWOT- аналіз ситуацій і можливих прогнозів, що стосуються винятково складових бренда міста

 

Переваги
Недоліки
· Наявність сильних міських брендів зі світовою популярністю.
· Стійкі стереотипи в рекреаційній значимості міста для країн СНД.
· Природно-кліматичні умови, унікальні події - День гумору, джазовий фестиваль, "Гоблін-шоу", "Одеський трамвайчик".
· Історичні визначні пам'ятки зі світовим ім'ям (Оперний театр, Потьомкінські сходи).
· Імідж торговельного міста, закріплений популярністю найбільшого в Україні торговельного ринку "7-ий км".
· Активне міжнародне співробітництво бізнес-структур.
· Соціальна активність бізнесу в підтримці спортивних, культурних й інших подій міжнародного масштабу.
· Послаблення деяких символів міста (вітрильник Одеської кіностудії, "морячок" Гуморини).
· Відсутність або слабке просування сучасних брендів (Аркадія - центр розваг).
· Невідповідність дійсності популяризації міста Одеси як курорту.
· Мало дитячих розважальних комплексів.
· Зниження якості товарних брендів, створених в Одесі з її ім'ям.
· Відсутність єдиного інформаційного центру.
· Відсутність системи інформаційної підтримки.
Одеса - альтернативний курорт (мається на увазі той факт, що вибір Одеси для відпочинку - це свого роду компроміс між якістю й ціною).
Можливості
Загрози
· Перенасичення найближчого конкурента (Крим) туристами.
· Одноплановість і застарілий формат виставочної діяльності в Україні.
· Реальне цілеспрямоване прагнення міської влади до розвитку туризму.
· Інвестиційна привабливість сфери відпочинку й розваг.
· Наявність інвестиційних проектів розвитку зон відпочинку й приватних проектів будівництва парку розваг.
 
· Негативне відношення до збільшення туристичних потоків у жителів.
· Неготовність співробітничати з
міською владою туристичного бізнесу.
· Екологічні кризи (розливи нафти й т.д.).
· Продаж Припортового заводу й пов'язаний із цим PR-потік на тему погіршення екології.
· Дії "на випередження" територій-конкурентів в області туризму (будівництво об'єктів відпочинку й розваг, створення програм для ділового туризму).
· Відсутність засобів фінансування Програми.

 
Репутація міста являє собою динамічну характеристику його життя й діяльності, що формується в суспільстві протягом досить тривалого часу. Це ціннісні переконання, думка, що склалася в людини (людей) на основі отриманої достовірної інформації про місто, особистого досвіду взаємодії (комфортність проживання, безпека, соціальна захищеність, ступінь сприятливості умов для ведення бізнесу, авторитет влади й т.д.).
Основою для формування іміджу, бренда й репутації міста є територіальна індивідуальність. Це, по-перше, його офіційні, "розпізнавальні" характеристики, своєрідний "паспорт" території (місце на карті, країнова й субфедеральна приналежність, назва, герб, прапор і т.д.). По-друге, територіальна індивідуальність містить у собі сукупність особливостей і ресурсів міста. Це природні, демографічні, історичні, соціальні й культурні особливості й ресурси; економічні особливості й ресурси; організаційно-правові, а також інформаційні особливості й ресурси; по-третє, виділяються технології й підходи до роботи, довіра партнерів й експертна інформація, рівень і якість керівництва, особливості спілкування й багато чого іншого. На базі територіальної індивідуальності формуються імідж, бренд і репутація міста.
Репутація міста тісно пов'язана з його іміджем; вони досить сильно впливають один на одного; в ідеалі їхнє формування й розвиток повинні відбуватися паралельно.
Просування іміджу, створення бренда й формування репутації міста варто реалізувати з використанням інструментів територіального маркетингу.

І.2.1.2а Основні рекомендації з організації процесів територіального брендингу, формування репутації і просування Одеси
• Імідж, бренд і репутація Одеси повинні бути визнані одним з його активів, в основі якого лежать ексклюзивні особливості території, що потребують вивчення, розвитку й активного просування.
• Необхідна єдина стратегія просування Одеси, яка заснована на традиціях з метою нововведення.
• Формування іміджу й репутації Одеси повинні розглядатися на рівні регіональної влади.
• Рекомендується створення спеціального міського комітету, що займається брендингом міста, формуванням його репутації. Основним завданням даного комітету є розробка рекомендацій як для регіональних органів влади, так і для приватних компаній.
• До складу спеціального комітету необхідно включити соціологів, істориків, діячів культури, лідерів бізнесу, політичних діячів, фахівців зі зв'язків із громадськістю, журналістів, економістів, фахівців з маркетингу, юристів, експертів із просування території.
• Реалізацію стратегії іміджево-репутаційних перетворень рекомендується проводити з використанням механізмів державно-приватного партнерства.
• Рекомендується використати ідеї та інтелект населення. Для цього можна організувати (на постійній основі або періодично) прийом пропозицій від усіх бажаючих (письмово, електронною поштою, у вигляді безкоштовних телефонних дзвінків й т.д.), провести конкурси, заснувати гранти й т.д.
• До процесу просування стратегічного іміджу Одеси, формування його репутації бажано при необхідності й можливості підключати дипломатичні відомства.

І.2.1.2б Стратегія побудови й просування бренда
Будь-який бренд припускає наявність конкурентних переваг, набору характеристик, необхідних для забезпечення нормальної життєдіяльності міста, а також сукупності унікальних рис, що відокремлюють місто від інших аналогічних територій у свідомості людини.
Для визначення бренда Одеси пропонуються такі етапи:
1. "Інвентаризація" символів.
Бренди - історичні назви (будинки, пам'ятники);
бренди - персоналії (державні діячі, письменники, вчені, діячі культури, відомі актори, спортсмени);
бренди - товари (одяг, продукти харчування);
бренди - власне символи (пам'ятник Дюку, герб, прапор, Потьомкінські сходи, Оперний театр, колонада, пам'ятник Пушкіну, будинок мерії).
На даному етапі головним завданням є визначення, які зі старих і нових символів реально працюють (не працюють) сьогодні, на позитив або на негатив, що потрібно просувати (нейтралізовувати).
2. Іміджеве позиціювання.
Створення слоганів, формулювання теми, що стане основою спеціальних маркетингових програм, орієнтованих на конкретні цільові групи.
Якісний слоган формує платформу для посилення іміджу міста. Варіантом використання всеосяжного слогана є іміджеве позиціювання, що припускає декларування містом свого призначення на регіональному, національному й міжнародному рівнях. Складність іміджевого позиціювання полягає в тому, щоб найбільш чітко акцентувати переваги й унікальні якості міста, які вигідно виділяють його із середовища аналогічних місць.

 

Табл. 2 

Одеса
СЛОГАН
ТЕМА
Місто компромісу
Діловий туризм, успішні контракти, успішний бізнес
Столиця гумору
Відпочинок, розваги
Батьківщина геніїв
Культура й освіта
Місто біля моря
Перлина біля моря
Відпочинок, рекреація
Південна столиця,
Південна Пальміра           
Аристократичне місто

 

Пропонується іміджеве позиціювання з європейською спрямованістю: Одеса - Європейське місто.
3. Створення візуальних символів.
Візуальні символи є часом найбільш значною складовою бренда міста. Багато з них глибоко вкорінені у свідомості людей і постійно зображені на офіційних документах міста, брошурах, рекламних щитах, відеоматеріалах і под. Щоб бути успішним, візуальний символ повинен підсилювати звучання центральної ідеї іміджу.

 

Табл. 3.  Найпоширеніші візуальні іміджеві стратегії  

Візуальний ряд
Мета
Прийоми
Ефект
Диверсифікований візуальний ряд
Руйнування однобокого уявлення про Одесу
Формується 2-3 найбільші образи міста й певна кількість малих образів, які в сукупності визначають цілісний образ міста у свідомості людини
Різноманіття й завершеність образу міста
 
Послідовний візуальний ряд
Виділити Одесу серед інших міст за обраним напрямком (кращий відпочинок, кращий бізнес і т.п.)
Планомірне й послідовне розкриття єдиного, найбільш яскравого й сильного, іміджу міста
Зміцнення
наявного іміджу
 
Гумористичний візуальний ряд
Усунення негативного іміджу
Місто представляється у певному дотепному світлі
Зміщення іміджу в позитивний бік
 
Заперечливий візуальний ряд
Формування та просування набору позитивних образів, делікатне заперечення негативних аспектів
Вибрати один позитивний образ міста й екстраполювати його властивості на інші сфери (акцент на рекламі, наприклад, Оперного театру може перенести враження розкоші на все місто)
Разове залучення туристів, мотивоване цією перевагою (надалі ймовірне розчарування й відтік туристів)
 

 

4. Події й заходи.
Імідж міста може також формуватися і просуватися за допомогою організації певних заходів, подій і конструювання інформаційних приводів на цій основі.
Успішно організована подія, що вийшла за масштаби міста, забезпечена відповідними методами PR-комунікації, може створити міцний бренд міста.
• Удосконалювання організації Гуморини, пошук нового формату, збільшення тривалості події (1 й 2 квітня)
• Створення подій для заповнення зимового сезону, які мають знаковий характер та виражають щось більше ніж те, що відбувається в дійсності. Це може бути й ділова активність, і події культурного життя, які мають міжнародне значення: "сезон контрактів" (бізнес-контакт-центр), "сезон світового оперного й філармонічного мистецтва", парад військових оркестрів різних країн (місто світу).
Події повинні відбуватися раніше, інтенсивніше і якісніше, ніж в інших містах, - передбачаючи розвиток подібних подій, задаючи прототип форми й визначаючи параметри їхнього протікання. Очевидно, що для того, аби увійти до порядку денного й перебувати в епіцентрі інформаційного поля вже не можна обмежитися лише стихійно виникаючими інформаційними приводами, їх потрібно цілеспрямовано формувати - і підсилювати.
• Перегляд міських традицій організації масових заходів - свят, фестивалів, конференцій, виставок й інших. Орієнтування на події, що мають міжнародний резонанс, які щорічно практично в той самий період поміщають місто в інформаційне поле, актуалізують для світового співтовариства його значимість і цінність, нагадують про його унікальності, у зв'язку із чим служать підтримці, зміцненню й розвитку його іміджу.
• Створення індустрії організації ділових контактів на території "Міста компромісу й успіху" - Центр Ділових Контрактів "Європа-Одеса-Азія", "Схід-Одеса-Захід" і т.п.
Тема створення подібного Центру Ділових Контактів продиктована об’єктивністю.
Необхідна юридична підтримка й послуги в області міжнародного права може бути надана численними фахівцями Юридичної Академії (місто юристів). Наявність найбільшого в Європі ринку "7 км", товарно-грошовий обмін якого набув масштабів бюджету країни, визначає тяжіння товаровиробників і покупців один до одного. У такому Центрі можуть укладатися угоди, визначатися поставки, виробники можуть презентувати зразки своїх товарів, покупці або їхні представники з різних країн можуть знайти товари, які їх цікавлять, і укласти договори поставки. Місія Центру Ділових Контактів - скорочення відстані між країнами - стає частиною місії міста.
• Створення міфу про час укладення успішних угод і т.п.
• Використання не тільки хронологічних тем (День міста, Новий рік) у подієвому маркетингові міста, але й проведення урочистостей на честь відомої особистості, яка асоціюється у світі з Одесою.

І.2.1.2в Фактори, які сприятимуть побудові успішного бренда
1. Сприяння міської влади у формуванні регіональних брендів товарів.
Для маркетингу Одеси не останнє значення має проблема використання найменування, символіки в назві товарів, вироблених як місцевими підприємствами, так й іноземними. Донині діє Положення, що регламентує права використання міської символіки, де фактично, простіше відмовитися від ідеї, ніж її реалізувати.
Були часи, коли символи Одеси на етикетці забезпечували конкурентну перевагу товару. Але згодом репутація деяких товарів і торговельних марок постраждала через зниження якості. Це негативно відображається на загальній репутації Одеси.
Вже став досить стійким стереотип (із сучасності), якщо одеське - то або підробка (історичний стереотип М. Арнаутська), або бутафорія (Гуморина).
Хоча в цей же час напевно з'явилися товари й марки, які одержали популярність у світі і могли б зіграти роль у популяризації іміджу Одеси.
Можливо, варто переглянути дане Положення й знайти спосіб заохочувального присвоювання одеської символіки таким товарам і послугам.
2. Заснування міських нагород і відзнак за спортивні та інші успіхи, за заслуги перед містом.
3. Маркетинг визначних пам'яток, розваг.
Одним із завдань популяризації міста, крім природних визначних пам'яток або історичної спадщини, є просування об'єктів культури й відпочинку (стадіони, культурні й торгові центри, парки, клуби).
Незважаючи на форму власності (комунальна, приватна або інша) повинен бути створений єдиний інформаційний потік, що з'єднує ці складові в комплекс засобів задоволення потреби гостей міста.
Місто зацікавлене у збільшенні сімейного туризму, туризму "вихідного дня", тому необхідно взяти на себе популяризацію всіх об'єктів, залучених до цієї сфери.
Інакше кажучи, якщо буде виданий путівник по місту із переліком місць розваг, то не можна стягувати плату із цих місць за рекламу. Путівник має бути повним і всеосяжним, зручним для використання.
4. Програма лояльності.
Випуск міської дисконтної карти, що дає різні види знижок для родини й тургруп при відвідуванні певних місць.
Карта повинна надаватися в турагентства за межами Одеси, які працюють "на заповнення міста туристами".
5. Створення представництва в мережі Інтернет, контакт-центру.
Подібні проекти вимагають кропіткої й постійної роботи, тут доречно говорити про працевлаштування певних груп інвалідів, пенсіонерів.
6. Послідовна робота з інформацією.
Створення й підтримка позитивного інформаційного потоку на тему розвитку, перспектив й унікальності Одеси.
7. Робота із кризовими ситуаціями
До системних проблем додається сучасна тенденція відсутності керованого й постійного потоку позитивної інформації, що так чи інакше могла б урівноважувати негативну інформацію.
Навіть якщо є кризова ситуація, яка шкодить репутації міста, і інформація набрала широкого розголосу, необхідно після виходу з кризи обнародувати "Happy and".
В іншому випадку світова громадськість стає свідком, скажімо "жахливого розливу, що вплинув на екологію", а про те, що наслідки ліквідовані, діти знову купаються в морі, а мами їм це дозволяють - нічого немає.
Подібні негативні суто раціональні "голі" факти породжують стереотипи й задають установку на емоційне сприйняття інформації, яка надходить.
8. Робота з населенням.
Необхідно проводити комплексну роботу з відбудови образу Одеси у сприйнятті самих одеситів.
У ситуації, коли комунальна інфраструктура в жалюгідному стані, дефіцит засобів відчувається всюди, фінансування Програми з розвитку туризму може викликати негативну реакцію ("є на що гроші витрачати") населення.
Кожен одесит пишається своїм містом, але не районом або двором. Одним із перших іміджевих кроків назустріч власному населенню може бути найпростіший - встановлення табличок із назвами вулиць та їхнім історичним обґрунтуванням, а також встановлення табличок на будинках, що описують історичну або архітектурну цінність відповідних будинків. До свого будинку кожний з нас ставиться з особливим пієтетом і такий прояв уваги з боку влади до того, що одесити вважають своїм, особистим, повернеться багаторазово. Головне, щоб ці таблички були виконані не в стилі самих будинків (Молдаванка, "хрущівки"), а мали декоративне виконання.
Для створення унікальності легше всього скористатися історичним або географічним "символічним капіталом", що де-факто присутній на території. Однак історична й географічна специфіка кінцева й не має цінності сама по собі (без належного інформаційного супроводу), у зв'язку із чим виникає необхідність її актуалізації й вигідного подання в інформаційному просторі, що є однією з функцій управління брендом.

І.2.1.3. Природні фактори для цілей туризму
Крім вигідного транспортно-географічного положення, Одеса має сприятливі фактори, що в цілому формують високий природно-ресурсний потенціал міста.
Тепле море, лікувальні намулові сульфідні грязі Куяльнику, мінеральні води, морські піщані пляжі, велика кількість сонячних днів в Одесі (середньорічне - 240) створюють винятково високий рекреаційний потенціал Одеси, що має національне й міжнародне значення.
Серед ключових обмежень, які формуються природними факторами:
- Середньої тривалості літній туристичний сезон - травень-вересень (узимку можливий розвиток такого виду туризму, як бізнес-туризм).
- Недостатня кількість виняткових за своєю туристичною привабливістю природних об'єктів і явищ (гір, водоспадів, печер і т.д.).

 

І.2.2. Існуючі види туристичної діяльності й туристичні продукти в м. Одесі

 

Найбільшого розвитку в Одесі набули:
- історико-культурний туризм, що ґрунтується на екскурсійному інтересі до пам'ятників історії й культури на території міста, як з боку внутрішньо українських споживачів (в основному, у форматах освітнього туризму, поїздок вихідного дня й т.д.), так і з боку іноземних гостей.
- діловий туризм, пов'язаний з функціонуванням на території міста центрів адміністративного й бізнес-управління, розвиненою мережею автодоріг, розташуванням міста у близькості від рік Дунай, Дністер, Південний Буг і Дніпро, а також наявністю великих морських портів Одеса, Іллічівськ і Южний - у сполученні з Одеським міжнародним аеропортом і залізницею. Унікальні передумови створюють сприятливі для прийому, обробки, зберігання й транспортування вантажів, обробки потужних пасажиропотоків. Наявність у місті більше, ніж 467 спільних підприємств із іноземним капіталом і т.і., що включають власне ділову (відрядження, зустрічі, переговори, робочі візити, конференції й т. ін.), пізнавальну (знайомство з визначними пам'ятками, культурна програма), рекреаційну (відпочинок, оздоровлення й розваги), - складові, які повинні бути віднесені до туристичної діяльності;
- рекреаційний відпочинок у санаторіях і на базах відпочинку, в основному жителів України та ближнього зарубіжжя, а також у меншій мірі - відпочиваючих з інших регіонів;
- шопінг, дозвілля й розваги, у першу чергу для жителів Одеського регіону.
Діловий і культурно-ознайомлювальний туризм (що виросли на базі 2-х спеціалізацій регіону: зосередження функцій обласного адміністративного центру і єдиного повністю сформованого в Українському Причорномор'ї локального територіально-виробничого комплексу - промислового вузла; зосередження культурних й адміністративно-управлінських функцій півдня Російської імперії з XVІІІ століття) є видами діяльності, що працюють не тільки на внутрішньому, але й на міжнародному ринку.
Місто Одеса виступає на турринкові України як адміністративна й ділова столиця регіону в певних напрямках подорожей з діловими цілями, однак через те, що місто не є українським центром економічної й політичної активності в порівнянні з Києвом, такий туризм поки не став чіткою спеціалізацією Одеси.
Найбільшою мірою культурно-ознайомлювальний туризм розвинений у формі екскурсійного й самостійного огляду визначних пам'яток у м. Одесі. За оцінками туроператорів Одеської області, до 90% екскурсійних маршрутів зосереджено на напрямку Одеси.
Відпочинок у санаторіях традиційно є спеціалізацією туристичної індустрії Одеси на ринку країн СНД і служить важливим додатковим фактором конкурентноздатності одеської туріндустрії.
Однак, незважаючи на стійкий ріст числа відпочиваючих в останні роки, сучасний стан курортно-рекреаційного й туристичного комплексу (КТРК) м. Одеси може бути оцінений як передкризовий.
Стримуючим фактором інтенсивного розвитку курортно-рекреаційного й туристичного комплексу в м. Одесі є його застаріла матеріально-технічна база й інфраструктура, а також продаж або передача в оренду землі об'єктів курортно-туристичного призначення приватним фізичним або юридичним особам, сучасна забудова території яких не відповідає функціональному призначенню.
Матеріально-технічна база рекреаційних установ, асортимент і якість послуг явно відстають від світового рівня, що знижує конкурентноздатність Одеси на міжнародному ринку відпочинку, оздоровлення, санаторно-курортного лікування й туристичних послуг.
Унікальні природні лікувальні ресурси використовуються недостатньо ефективно. Яскравим прикладом цього може служити курорт Куяльник.

 

І.2.3. Пріоритетні види туризму в Одесі

 Статистичний аналіз показує, що в місті найбільш привабливим для туристів є сектор рекреаційного, лікувально-оздоровчого туризму, тобто послуг, затребуваних населенням України й ближнього зарубіжжя. Функціональна й територіальна структура рекреаційно-туристського господарства м. Одеси, що склалася в 60-70 рр., залишається незмінною. Найбільш освоєною частиною є райони "Аркадія" й "Великий Фонтан", що надають більше двох третин усього обсягу туристичних і рекреаційних послуг й відрізняються максимальними показниками функціональної розмаїтості рекреаційних занять.
У той же час, у ряді районів ("Дача Ковалевського", "Чорноморка", "Лузанівка") одержали розвиток лише осередкові форми пляжного відпочинку, вони затрималися на стадії розвитку переважно рекреаційного використання, а райони Малого й Середнього Фонтану використовуються лише як території епізодичного використання.
Спостерігається гострий дефіцит місць в установах санаторно-курортного типу в курортний період, відбувається відновлення санаторно-курортної бази на околицях Одеси. Дані тенденції дають підстави для висновку про відносно стабільний стан затребуваності цього сегмента туристичної індустрії. Підсилюється затребуваність санаторно-курортної бази у зв'язку з тим, що в 1998 - 2004 р. були закриті й перепрофільовані більш, ніж 37 санаторіїв і будинків відпочинку в межах міста.
Що стосується інших сегментів, то вони показують середні темпи росту. Зокрема:
- організований історико-культурний туризм, що при середніх темпах росту споживчої аудиторії має значні перспективи, пов'язані з новими культурними й подієвими проектами, розвитком нових туристичних продуктів та інфраструктур прийому в Одесі;
- діловий туризм, що є найбільш перспективним для м. Одеси, поки зростаючий, за експертними оцінками, не за рахунок спеціалізованих послуг (організація ділових комунікацій, корпоративних заходів і т.п.), а за рахунок бронювання квитків, трансферту, екскурсійного обслуговування;
- дитячий туризм займає певне місце в туристичній галузі м. Одеси. Але в цей час не лідирує серед напрямків розвитку туризму. Це пов'язано з низькими темпами росту споживчої (дитячій) аудиторії; низькими темпами росту й розвитку спеціалізованої інфраструктури дитячого відпочинку (тематичні дитячі парки й т.д.); високими цінами на послуги розміщення, харчування й транспорту в рамках технологічного ланцюжка екскурсійного туризму, що впливає на споживання. Для збереження й розвитку в м. Одесі дитячого туризму необхідне пріоритетне держбюджетне фінансування.

 

Табл. 4. Аналіз основних тенденцій розвитку пріоритетних видів туризму в Одесі

 

Наведений аналіз визначає пріоритети підтримки й стимулювання розвитку туризму.

 

Табл. 5. Пріоритети політики місцевого самоврядування з підтримки
різних видів туризму в м. Одесі

 

1 група
Види туризму, які належать до найбільш пріоритетних при наданні підтримки місцевих органів влади.
Історико-культурний туризм,
Діловий туризм,
Санаторно-курортний туризм, Оздоровчий туризм.
2 група
Види туризму, що володіють високим пріоритетом при наданні підтримки місцевих органів влади.
Заохочувальний туризм (інсетив),
Науково-навчальний,
Подієвий туризм.
3 група
Види туризму, що володіють середнім пріоритетом при наданні підтримки місцевих органів влади.
Спортивний туризм,
Активний індивідуальний туризм.
4 група
Види туризму, що володіють низьким пріоритетом при наданні підтримки місцевих органів влади.
Екстремальний туризм.

 

І.2.3.1. Розвиток ділового туризму в м. Одесі
Більше 55% туристичних відвідувань Одеси пов'язані з діловими цілями. Дана тенденція збережеться у довгостроковій перспективі і є підставою для того, щоб уважати діловий туризм основним туристичним сектором Одеси, локомотивом розвитку всієї туріндустрії міста.
Аналізуючи міжнародний досвід, наявний туристичний потенціал Одеси, на першому етапі роботи був зроблений висновок про необхідність орієнтації туристичного сектора міста на розвиток ділового туризму.
Діловий туризм здатний дати Одесі значний економічний ефект. Витрати іноземних туристів в Одесі становлять близько 450 доларів США на особу, середнє перебування - 3,5 дні. Ріст туристів, які прибувають з діловими цілями, сприяє розвитку економічних зв'язків Одеси з регіонами України й зарубіжжя, позитивно відбивається на стані міської економіки.
Для перетворення Одеси в центр ділового туризму необхідно вирішити багато завдань, у першу чергу, пов'язаних зі зміною співвідношення ціна/якість убік зменшення вартісної складової, а по-друге - безпеки туристів.
З метою забезпечення транспортних потреб бізнесів-туристів, необхідно розширювати мережу компаній з прокату автомобілів. В Одесі слабко представлений цей сектор. Одеських міських компаній з прокату автомобілів поки не існує.
Місту необхідно вирішити проблему прокату транспортних засобів за доступними цінами.
Конгресно-виставочний туризм дозволяє зняти таку гостру проблему, як сезонний фактор у туризмі, оскільки пік виставочної й конгресної активності припадає на зиму й міжсезоння, тобто саме на час "низького сезону" в туризмі.
Недостатня кількість центрів і виставочних комплексів веде до слабкого використання резервів туристичної індустрії по напрямку "діловий туризм", до конкурентного відставання від Києва, Харкова.

І.2.3.2. Інфраструктура для конференцій і корпоративних заходів
За даними дослідження на квітень 2007 року в місті існують 40 залів, які можна використати для проведення ділових зустрічей, з них тільки 20 залів місткістю більше 100 чоловік, а 16 залів максимально поміщає не набагато більше 200 чоловік. Найбільш місткий зал розташований у санаторії "Одеса" й одноразово може прийняти 500 осіб. Варто враховувати, що більшість із залів не мають спеціального призначення для використання як конференц-зали, належать навчальним закладам, розташовані далеко від готелів. Для позиціювання міста як національного центру конференцій і заходів цього недостатньо. Як показує аналіз даних про конференції й конгреси в європейських містах, більшість бізнес-туристів беруть участь у конференціях чисельністю близько 1000 осіб.

 

І.2.4. Сучасний стан туроператорської і
турагентської діяльності в м. Одесі

 

Турфірми міста мають високий темп розвитку. За станом на 01.01.2007р. в Одесі діє 126 ліцензованих організацій, що займаються туристичною діяльністю, більшість з яких орієнтовані на виїзний туризм.
Тільки 10% турфірм Одеси мають розвинені програми прийому й туристичного обслуговування в місті. Аналіз діяльності міського турбізнесу показує, що в'їзний турпродукт займає незначну частку в структурі діяльності навіть у лідерів галузі й не грає визначальної ролі в прибутках туристичних компаній на тлі продажу послуг виїзного туризму.

 

І.2.5. Колективні місця розміщення в м. Одесі

 

У поточному періоді інфраструктура туристичної галузі Одеси включає 129 колективних місць розміщення, у тому числі 64 готелі та аналогічних місць розміщення, й 52 спеціалізовані місця розміщення (санаторно-курортні організації, туристичні бази й т.д.). З них тільки одній привласнена категорія 5 зірок, 9-ти - 4*, 5-ти - 3* й 6-ти - 2*, а інші (більше 80%) є некатегорійними. При цьому основна частина готелів побудована в радянський період і підлягає модернізації. Одноразова місткість колективних місць розміщення становить близько 5 тис. місць.
В інфраструктурі є вузькі місця: дефіцит номерів економ- і бізнес-класу (тільки 15% готелів можуть вважатися категорійними); нестача мотелів. Статистична інформація свідчить про явну недостатність і зношеність готельного фонду, готельних конференц-залів.
Крім того, слід відзначити різку диспропорцію в розподілі готелів за районами м. Одеси. Так, у Приморському районі зосереджені 50% готелів, у Київському районі - 35%, у Суворовському - 15%. Разом з тим, у Малиновському районі міста Одеси практично немає місць розміщення туризму.
На 1000 чоловік - жителів Одеси, доводиться всього 5 місць у готелях й аналогічних місць розміщення. У багатьох містах Західної й Східної Європи на 1 тис. жителів доводиться в 3-6 разів більше місць у готелях, ніж у Одесі: у Празі - 12,5, у Берліні - 14,5, у Відні - 26, в Амстердамі - 35,4. У США кількість місць у готелях, розраховуючи на 1 тис. жителів, становить 40-50. У Москві аналогічний показник наближається до 10.
Незважаючи на високі показники забезпеченості, у туристичних центрах світу триває будівництво нових готелів. У Парижі щорічно відкривається від 15 до 20 готелів, у Туреччині - не менше 15.
Крім того, вбачається явна невідповідність цін на послуги розміщення в готелях Одеси в порівнянні з європейськими. Так, середня ціна проживання в стандартному готельному номері 4* й 3* становить близько 450 грн., тоді як у Барселоні (Іспанія), наприклад, порядку 50 у.о. Крім того, "зірковість" одеських готелів не відповідає європейським аналогам.
Ринок готельних послуг має високу затребуваність і не дає перейти до конкуренції за якістю й витратами, а також обмежує можливості соціального й дитячого туризму.
Крім того, варто враховувати, що потреба в розміщенні туристів у номерах економ-класу різко зросте у зв'язку із проведенням в Україні Чемпіонату Європи по футболу в 2012 році.
Ситуація ускладнюється тим, що в Одесі відсутній план забудови готелів до 2015 року, не проводяться роботи з розробки проектів відводу земельних ділянок під готельне будівництво.

 

І.2.6. Кадрове забезпечення туристичної індустрії м. Одеси

 

В Одесі в туристичних фірмах, оздоровчих установах й, у тому числі, у готельному бізнесі зайнято близько 5 тис. чоловік. Крім того, у галузях, пов'язаних з туризмом (торгівля, громадське харчування й т.д.), зайнято більше 50 тис. чоловік.
Поряд із цим, слід зазначити, що в туристичній індустрії міста відчувається гострий дефіцит висококваліфікованих кадрів, особливо:
- маркетологів, менеджерів за спеціальностями "Організація обслуговування в готелях і туркомплексах, громадському харчуванні, у музейній діяльності, що обслуговують персонал трьох- і п'ятизіркових готелів зі знанням іноземної мови" й інших;
- професійних кадрів для категорійних готелів (покоївки, офіціанти, бармени й інші);
- кваліфікованих гідів й екскурсоводів (особливо - зі знанням мов).
Відсутність професійної підготовки в переважної більшості підприємців і керівників підприємств туристичної індустрії, у сукупності з дефіцитом кваліфікованих кадрів, є однією з головних причин низької ефективності роботи й зниження конкурентноздатності підприємств галузі.
Для кадрового забезпечення туристичної індустрії м. Одеси необхідно створення нормативно-правової бази й фінансових умов для розширення підготовки у ВНЗах м. Одеси фахівців в області курортної справи й туристичної діяльності.
Підготовкою відтворення кадрів туристичної галузі в Одесі за фахом „туризм” займається Одеський державний економічний університет. Одеський державний технікум економіки й менеджменту торгівлі готує кадри за фахом "Організація й обслуговування готелів і туристичних комплексів". Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу готує суднових бортпровідників, агентів з організації туризму.
Необхідно відзначити малу кількість спеціальних стажувань і програм підготовки (перепідготовки), зокрема - гідів й екскурсоводів (наприклад, із числа непрацюючих педагогів).
Підготовка екскурсоводів у формі щорічних курсів з 1970 до 1991 року здійснювалася на базі Одеського бюро подорожей та екскурсій. Більшість екскурсоводів міста старше 50-ти років. У зв'язку із цим, Одеським бюро подорожей й екскурсій була відновлена підготовка зазначених фахівців на базі Київського інституту туризму. У період з листопада 2006 по квітень 2007 року, було підготовлено 28 екскурсоводів. Усі вони одержали посвідчення Київського інституту туризму.
В Одесі процес відтворення кадрового потенціалу здійснюється на недостатньому рівні й вимагає заходів зі стимулювання підготовки кадрів, орієнтації на сучасні технологічні вимоги й вимоги ринку.
Необхідною умовою координації дій із суб'єктами туристичного бізнесу й організаціями культури є формування основних вимог до проекту розміщення міського замовлення на підготовку кадрів в області туризму.

 

1.2.7. Привабливість міського середовища м. Одеси для туристів

 

Розвиток Одеси як туристичного міста повинен відбуватися шляхом поступового підвищення туристичної привабливості міської сфери послуг.
За інформаційним сполученням туриста зі світом (послуги зв'язку й роумінгу на території) Одеса перебуває в задовільному стані.
На положення туриста впливають, в укрупненій типології, 2 групи факторів: предметне середовище й соціальне середовище.
Центр міста й історична забудова, які є об'єктом туристичного інтересу, легкодоступні. Але комфортність перебування туриста в міському середовищі знижує відсутність обладнаних туристичних зон, чіткої карти турмаршрутів, покажчиків.
Гостинність населення виражається в його загальному відношенні до туристів і спеціальної підготовки сервісних професій до якісного обслуговування туристів як окремої й специфічної групи споживачів. У даний момент населення міста й міські служби не готові до прийому туристів, тобто не адаптують свою діяльність під запити туристів. Одеська гостинність поки не виражається в діяльності, конкретних проектах і змінах у структурі функціонування міського середовища. Необхідне формування ставлення населення до туризму, зміна менталітету й т.д. Перераховані фактори вимагають додаткового соціологічного дослідження.

 

ІІ. Потенційні можливості й проблеми розвитку туризму в м. Одесі

ІІ.1.
Аналіз сильних і слабких сторін
туристичної галузі (SWOT-аналіз)

 

На основі проведеної оцінки стану туристичної галузі були визначені можливості й обмеження, переваги й недоліки при формуванні концепції розвитку туризму в Одесі.

 

Табл. 6. SWOT-аналіз розвитку туризму в Одесі

 

Переваги (сильні сторони)
Недоліки (слабкі сторони)
- Значний природно-екологічний, історико-культурний і рекреаційний потенціал.
- Можливість проведення виставок, семінарів і тематичних конференцій.
Наявність культурних й історичних пам'ятників світового й всеукраїнського значення.
- Наявність суспільних і комерційних організацій, які можуть сприяти розвитку туризму
- Проведення масових заходів ділового й розважального плану, тобто організації подієвого туризму.
- Впізнаваність і привабливість образа міста в Україні, СНД і світі.
 
- Недостатньо розвинена туристична інфраструктура.
- Слабка система просування турпродуктів Одеси на внутрішньому й міжнародному ринках.
- Відсутність галузевої статистики, що забезпечує інформаційну й управлінську підтримку розвитку туризму.
- Нестача професійно підготовлених кадрів в індустрії туризму.
- Невідповідність ціни та якості послуг.
- Непідготовленість населення міста до роботи з туристами.
- Відсутність великих туроператорів по внутрішньому туризмі, що мають власну туристичну інфраструктуру, власний інвестиційний потенціал.
- Існуюча в м. Одесі асоціація об'єднань туроператорів не дозволяє ефективно координувати спільні зусилля по розвитку туризму в місті.
Відсутність вибудуваної системи безпеки й супроводи туристів на території міста.
Можливості
Загрози
- Вигідне географічне положення, що дозволяє залучати туристів (на перетинанні транспортних коридорів: Захід-Схід, Північ-Південь).
- Можливість росту ринку турпослуг, при ефективному використанні наявних турресурсів й інфраструктури.
- Залучення іноземних й українських інвесторів для фінансування розвитку туристичної інфраструктури.
- Стійке сприйняття образа Одеси як міста, привабливого для внутрішнього туризму групами споживачів (усередині області, країни, за рубежем).
- Зростаючий інтерес громадян до історико-культурної спадщини.
- Зростаюча конкуренція серед туристичних регіонів України.
- Зниження платоспроможного попиту населення внаслідок скорочення прибутковості основних галузей економіки.
- Ризик зниження туристичного потоку при погіршенні криміногенної обстановки в місцях дислокації туристичних об'єктів.
- Посилення виїзного туризму в сусідні регіони й за кордон у зв'язку з низьким рівнем надаваних послуг і високих цін на них у м. Одесі.
- Відсутність бюджетних можливостей, що дозволяють здійснювати цільову фінансову підтримку туристичної галузі.
Низький платоспроможний попит і нестабільна соціально-економічна ситуація в області, що негативно впливають на формування регіонального попиту на турпослуги.

 

ІІ.1.1. Орієнтири концептуального розвитку туризму в м. Одесі

 

Порівнюючи сильні сторони й можливості для туризму в Одесі, а також матеріали аналізу основних тенденцій розвитку основних видів туризму в Україні, можна виділити основні види туристичних послуг, які можуть стати напрямками росту туріндустрії в Одесі.
До таких видів у першу чергу належить діловий туризм. Розвитку ділового туризму може сприяти відкриття нових виставкових площ, будівництво сучасних і комфортабельних готельних комплексів (2*, 3*, 4*), поліпшення якості доріг, транспортних засобів, зв'язку й інфраструктури.
Стабільний потенціал розвитку має рекреаційний туризм. Вигідне географічне положення для потенційних споживачів дозволяє розширювати й поліпшувати можливості рекреаційного туризму.
Наявність значного історико-культурного потенціалу в сполученні зі зростаючим інтересом до історії й культурної спадщини дозволяють розвивати історико-культурний туризм. Утримання в належному стані історико-культурних об'єктів, залучення приватного капіталу для створення відповідної інфраструктури, проведення фестивалів, ярмарок, фольклорних заходів дозволять підвищити привабливість історико-культурного туризму.
Менший потенціал росту має подієвий туризм. Хоча цей вид туризму є масовим, він, в основному, носить неорганізований характер й у меншій мірі має потребу в сервісі й інфраструктурі високої якості (готелі, кафе й ресторани, засоби зв'язку й транспортні послуги).

 

ІІ.1.2. Орієнтири внутрішніх перетворень туризму м. Одеси

 

Порівнюючи слабкі сторони туристичної галузі й можливості, наявні на ринку туристичних послуг в Одесі, можна зробити висновки:
Існуюча система управління, законодавча база, кадровий, інвестиційний потенціал й інфраструктура туристичної галузі не дозволяють повною мірою реалізувати можливості Одеси, їй важко розраховувати на активний розвиток туризму.
Тому для реалізації наявних можливостей в Одесі владі міста потрібно створити необхідні умови для розвитку туризму, а саме:
- основу для ефективних комунікацій господарюючих суб'єктів, суспільства й органів влади у сфері туризму;
- формування образа Одеси як міста, привабливого для внутрішньоукраїнського та в'їзного туризму;
- умови для взаємин з іншими регіонами країни і світу в туристичній сфері;
- забезпечення цільового фінансування й підтримки міською владою найбільш пріоритетних напрямків розвитку внутрішньоукраїнського та в'їзного туризму.
Зокрема, в області розвитку туристичних об'єктів:
- охорона пам'ятників природи, культури й історії в рамках міських програм;
- прийняття технологічних стандартів обслуговування туристів для ключових туристичних об'єктів у місті;
- розширення спектру пропозиції на ринку послуг розміщення (зокрема сімейних готелів, готелів 2* і т.д.);
- створення асоціації готелів міста, орієнтованої на рішення загальних проблем інфраструктури розміщення.
В області розвитку інфраструктури:
- розвиток інфраструктурних схем (транспорту, зв'язку, комунікацій і т.д.).
В області ринку й конкуренції:
- стимулювання туристичних організацій, що нарощують обсяг в'їзного туризму;
- стимулювання розвитку малого бізнесу для надання супутньому туризму сервісних послуг;
- підтримка створення й діяльності асоціацій туристичних господарюючих суб'єктів;
- стимулювання розвитку конкурентноздатних місцевих виробників і постачальників послуг у супутньому туризму галузях;
- стимулювання розвитку ефективного конкурентного середовища в туристичній галузі.
В області підготовки кадрів для туризму:
- розробка програмного навчання й підготовка кадрів для туризму й супутніх галузей.
В області формування й просування нових турпродуктів:
- створення нових туристичних продуктів відповідно до попиту широких споживчих груп;
- стимулювання формування образу Одеси як міста, привабливого для внутрішнього й міжнародного туризму;
- просування міських туристичних продуктів у масштабі області, країни й за кордоном;
- проведення диференційованої політики на внутрішньому туристичному ринку відносно соціальних груп.
В області вдосконалювання системи управління:
- установлення загальних умов діяльності для туристичних організацій, що обслуговують населення на внутрішньому ринку, через сертифікацію основних параметрів діяльності;
- стимулювання інвестицій у розвиток місцевого туризму.

 

ІІ.1.3. Потенційні переваги туристичної галузі в м. Одесі

  

Порівнюючи сильні сторони й загрози, можна оцінити потенціал переваг туристичної галузі Одеси і її здатність протистояти зовнішнім загрозам. Незважаючи на загострення конкуренції (за інфраструктурою, пропонованим турпродуктом й т.і.) з боку інших туристичних регіонів України, посилення виїзного туризму за кордон у зв'язку з низьким рівнем надаваних послуг і високих цін на них, значний природно-екологічний, історико-культурний і рекреаційний потенціал, інтерес до проведення виставок, семінарів і тематичних конференцій дозволяє туристичному комплексу Одеси розвивати ряд напрямків туристичної галузі (діловий, рекреаційний, історико-культурний).
Однак із розвитком туристичних компаній, інфраструктури туристичного бізнесу суміжних регіонів, Одеса перебуватиме в конкурентних відносинах з регіонами України.
Для посилення конкурентноздатності Одеси необхідно реально оцінити потенційний ринок турпослуг міста, розробити й почати реалізовувати програму активного просування міського турпродукту, провести цільову перепідготовку персоналу, відробити принципи й механізми підтримки міською владою й підвищення інвестиційної привабливості туристичної галузі Одеси.

 

ІІ.1.4. Істотні обмеження розвитку туризму в м. Одесі

 

Порівняння слабких сторін і загроз визначають обмеження розвитку туризму в Одесі, які виражаються в недостатній ефективності координації спільних зусиль існуючого турбізнесу й влади. Також у туристичній галузі Одеси існують проблеми, які можна згрупувати за трьома блоками.
1-й блок проблем, пов'язаних з туристичною інфраструктурою:
- Недостатньо розвинена туристична інфраструктура (включаючи місця розміщення, дороги, транспорт, громадське харчування, торговельне обслуговування туристів й ін.).
- Непідготовленість населення міста до роботи з туристами.
- Невідповідність ціни і якості послуг.
- Відсутність великих туроператорів із внутрішнього туризму, що мають власну туристичну інфраструктуру й інвестиційний потенціал.
2-й блок проблем, пов'язаних з розробкою й просуванням на ринок конкурентноздатних туристичних продуктів:
- Слабка система просування турпродуктів Одеси на внутрішньому й міжнародному ринках.
- Недостатність зон відпочинку, відсутність нових туристичних об'єктів;
3-й блок проблем інформаційно-організаційного забезпечення розвитку індустрії туризму:
- Відсутність галузевої статистики, що забезпечує інформаційну й управлінську підтримку розвитку туризму.
- Нестача професійно підготовлених кадрів в індустрії туризму.
- Необхідність більш широкої системи зустрічей й обговорень (у даний момент такі зустрічі проводяться департаментом рекреаційного комплексу й туризму Одеської міської ради), що дозволяють детально обговорювати актуальність розвитку туризму в місті.
- Відсутність вибудуваної системи безпеки й супроводи туристів на території області.
Аналіз існуючих проблем і загроз привів до висновку, що використання поточних резервів розвитку туризму в місті й ринкових можливостей, виявлених за результатами проведеного аналізу, незважаючи на безумовний позитивний ефект, не зможе докорінно змінити ситуацію. Необхідна комплексна програма поетапного рішення проблем у туристичній індустрії для активного розвитку туризму в м. Одесі.

 

ІІ.2. Оцінка потенціалу розвитку туризму м. Одеси

 

Як відзначалося, наявні туристичні ресурси й інфраструктура міста, за основними індикаторами, помітно вище за середньоукраїнські.
Крім того, Одеса має ряд додаткових переваг:
- сформовані темпи економічного росту помітно вище середньоукраїнських;
- середня зарплата (1,5 тис. грн.) і темп росту платоспроможного попиту на послуги, у тому числі туристичні, також вище більш ніж у 1,5 рази;
- місто перебуває на перетині торговельних шляхів.
- відчувається значна адміністративна й інша підтримка розвитку туризму з боку міської влади.
Таким чином, Одеса має об'єктивні передумови (потенційну можливість) розвитку індустрії туризму темпами, більш високі, ніж прогнозовані до 2010р. середньоукраїнські (10-12%). Однак у даний момент індустрія туризму в Одесі розвивається темпами - (8%), які не набагато вище середньоукраїнських.

ІІ.3. Сценарії розвитку туризму м. Одеси та вибір концептуального рішення, що рекомендується

Можливі два основних сценарії розвитку індустрії туризму:
1) інерційний (пасивний, непроектний, що характеризується відсутністю істотних змін), для якого характерне збереження сформованої структури, темпів росту й мінімальний рівень підтримки міською владою;
2) інноваційний (активний), що допускає участь міської влади й опирається на значне використання потенційних ресурсів. У даному сценарії досягаються істотні зміни, які приведуть до помітного росту кінцевих результатів.
Інерційний сценарій розвитку неприйнятний, тому що не забезпечує досягнення поставленої мети й призведе до різкого відставання індустрії туризму області від середньоукраїнських темпів.
Максимальний (найбільш оптимістичний) варіант інноваційного сценарію припускає повне використання потенціалу, оптимізацію структури й системи управління індустрії туризму, розвитку інфраструктури й т.д. При цьому сценарій розвитку може бути максимальним. Це дасть можливість подвоїти турпотік, доходи й зайнятість за 5-6 років.
Можливий і мінімальний варіант інноваційного сценарію розвитку, коли дії мають бути зорієнтовані на темпи розвитку туристичного сектора не нижче середньоукраїнських, тобто 8 - 11%.
На жаль, оптимістичний інноваційний сценарій не можна достатньо реалізувати через ризики, пов'язані з наявною непідготовленістю кадрів, низьким управлінням, низкою інвестиційною привабливістю туріндустрії міста. Але, з іншого боку, неприйнятна й відмова від можливості лідерства. Одеса не повинна задовольнятися роллю "середняка".
Виходячи з аналізу, оптимальним представляється сценарій, у якому можуть бути використані сильні сторони обох варіантів. Як оптимальний варіант пропонується двоетапний змішаний сценарій.
На першому етапі варто реалізувати мінімальний варіант інноваційного сценарію з темпом розвитку не нижче середньоукраїнського (9 %).
У 2008-2009 роках варто реалізувати першочергові заходи з підвищення ефективності використання існуючих туристичних ресурсів й інфраструктури (освоєння досвіду лідерів України, закордонного досвіду й т.д.); створити ефективну систему управління, здійснити професійні маркетингові дослідження, розробити й почати реалізовувати програму активного просування міського турпродукту; підготовити персонал, відпрацювати принципи й механізми підтримки міською владою й підвищення інвестиційної привабливості, створити систему моніторингу, управлінського обліку й статистики й т.п., почати реалізовувати прийняті інвестиційні проекти.
Наприкінці 2008 року варто відкоригувати сценарій розвитку туристичної індустрії, щоб на другому етапі підвищити темпи росту й більш повно використати потенційні можливості розвитку туризму.

 

ІІІ. Концепція розвитку туризму в м. Одесі

ІІІ.1.
Мета й критерії розвитку туризму в м. Одесі

 

З урахуванням існуючого потенціалу й виявлених проблем, формулюється мета розвитку туріндустрії Одеси на 2008-2015 роки:
- розвиток конкурентноздатної туристичної індустрії Одеси, що забезпечує в 2008-2015 рр. (відносно 2006р.) поліпшення соціально-економічних результатів міста (податкових надходжень до бюджету, росту рівня життя населення за рахунок росту зайнятості й середньої зарплати в туріндустрії; росту якості життя за рахунок підвищення культурного рівня й патріотичного виховання населення міста, збереження для майбутніх поколінь історико-культурної спадщини й екології);
- ефективного використання наявного природного, виробничого й інфраструктурного потенціалу.
В аспекті кількісних показників, це викличе:
1. Збільшення числа туристів на 70% в 2015р., у тому числі в 2009 на 35% із середньорічним темпом росту 11% (при середньоукраїнському темпі – 10%).
2. Збільшення обороту (грошових надходжень) від туризму у два рази до 2015 року, у тому числі в 2009 році на 30%.
3. Ріст зайнятості населення Одеси в туристичній галузі на 30% до 2015р., у тому числі до 2009 - на 10% із середньорічним темпом росту на 5%.
4. Збільшення надходжень до бюджету від туристичної індустрії на 50% в 2015р., у тому числі в 2008 - на 5%, із середньорічним темпом росту 9 % і з подвоєнням за 8 років.
5. Підвищення якості життя населення міста:
- культурного рівня й патріотичного виховання: ріст відвідувань історико-культурних об'єктів на 50% в 2015р., у тому числі - на 25% в 2009р.;
- зміцнення здоров'я: ріст числа путівок в оздоровчі установи й відвідувань спортивних установ на 30% в 2015р., у тому числі в 2009р. - на 10%;
6. Збереження для майбутніх поколінь історико-культурної спадщини й унікальних природних ресурсів;
- збільшення в 2 рази в 2015р. частки відреставрованих історико-культурних об'єктів, у тому числі в 2009р. - на 60%;
- збереження в межах норми екологічних характеристик рекреаційних територій.
Мета політики міської влади в області туризму - це створення на території міста умов для реалізації конституційних прав громадян на змістовний відпочинок, рекреацію, оздоровлення шляхом надання туристичних послуг.
Дана мета відповідає, з одного боку, природі туризму як соціальної галузі й погодиться із правовим статусом виконавчої влади.

 

ІІІ.2. Основні завдання й пріоритетні проекти в області туризму

ІІІ.2.
1. Основні завдання

 

Досягнення мети, сформульованої в п. ІІІ.1 забезпечується вирішенням трьох завдань (підцілей), що випливають зі SWOT-аналізу п. ІІ.1.
Завдання 1. Розвиток туристичної інфраструктури (включаючи розміщення, конференц-зали, виставочні центри, дороги, транспорт, громадське харчування, торговельне обслуговування туристів й ін.) і розвиток об'єктів туристичного інтересу.
Завдання 2. Розробка й просування на ринок конкурентноздатних туристичних продуктів (включаючи конкретні маршрути).
Завдання 3. Інформаційно-організаційне забезпечення розвитку індустрії туризму (включаючи першочергові швидкореалізуючі заходи й кадрове забезпечення).
Основними результатами вирішення завдання 1 повинні бути:
- усунення наявних диспропорцій у сфері розміщення (наприклад, усунення дефіциту номерів економ- і бізнес-класу, дефіциту мотелів, сімейних готелів і т.д.);
- розвиток інфраструктури й туроб’єктів відповідно до перспективних вимог клієнтів й, у першу чергу, комплексним забезпеченням пріоритетних турпродуктів (маршрутів).
Дане завдання пов'язане, в основному, з реалізацією інвестиційних проектів з реконструкції існуючих і будівництву нових об'єктів інфраструктури туризму, реконструкції й реставрації пам'ятників і т.п. Це найбільш капіталомістке завдання (наприклад, для будівництва 2-3*** готелів і реконструкції існуючих готелів під номери економ-класу, створення мережі виставочних комплексів, для відновлення архітектурного комплексу Одеси потрібні сотні мільйонів гривень). Витрати на цю групу проектів складуть близько 70% витрат на реалізацію концепції. Для її вирішення необхідні як великі бюджетні вкладення, так і залучення позабюджетних коштів, а також створення умов для роботи інвесторів.
Крім того, ці інвестиційні проекти найбільш тривалі (з початку їхнього проектування до здачі об'єкта в повноцінну експлуатацію проходить від 3 років і більше).
У зв'язку з більшими строками, внесок групи проектів, що реалізують завдання 1, у результати за 2008-2010 р. буде незначним, а через велику капіталоємність віддача на гривню вкладень невелика. Однак на перспективу 8-12 років рішення цього завдання дасть стратегічно важливі результати й вигоди інвесторам. Доцільним є залучення великих міжнародних компаній, що володіють мережами готелів.
Основні результати завдання 2:
- комерційні обґрунтування затребуваних і вигідних пріоритетних турпродуктів м. Одеси;
- пакет розроблених затребуваних турпродуктів, запропонованих на ринок;
- програма їхнього просування на вітчизняний і світовий ринок;
- вимоги до розвитку об'єктів туристичного інтересу (турресурсів) і виділення пріоритетних проектів їхнього розвитку;
- механізми безперервної адаптації турпродуктів, пріоритетних об'єктів і програми просування до змін вимог ринку;
- пропозиції з програми подієвих заходів у рамках концепції.
Група проектів, що реалізують завдання 2 (маркетингові дослідження, створення мережі збуту), характеризуються середніми строками (півроку - рік), середніми витратами (наприклад, для маркетингу й просування потрібно до 1 млн. грн. за рік). Витрати на ринкові заходи складуть 20% від загальних витрат.
Відповідно внесок у результати за три роки й віддача на гривню вкладень буде приблизно вдвічі більше, ніж за завданням 1. Для реалізації цих проектів поряд з бюджетними коштами можливе залучення місцевих інвесторів і професійних виконавців шляхом створення для них вигідних умов і забезпечення бюджетного співфінансування.
Основні результати вирішення завдання 3:
- реалізація організаційних заходів, що забезпечують підвищення ефективності використання наявних об'єктів туристичних ресурсів;
- підвищення кваліфікації персоналу й створення команд, здатних реалізувати інноваційні проекти;
- створення ефективної розподіленої за учасниками системи управління розвитком індустрії туризму між органами місцевого самоврядування та підприємствами туристичної сфери всіх форм власності;
- інформаційне забезпечення основних учасників (клієнтів, туроператорів, органів управління).
- збір первинної інформації з управлінського обліку й статистики.
Вирішення (реалізація головних організаційних змін) завдання 1 є логічно необхідною умовою успішного й ефективного вирішення завдань 2 й 3.
Очікуваний внесок у результати й віддача на гривню вкладень цієї групи швидкореалізуючих (квартал - два) і низькозатратних (7-10% від загальних витрат) проектів - найбільший.
У цілому, групи проектів за внесками у результати й ефективності використання засобів упорядковуються (ранжируються) у такий спосіб.
Група організаційних проектів завдання 3: внесок за 3 роки приблизно 50-60% (у тому числі, у перший рік – 90%, другий – 40%, третій – 20%), витрати 7 - 10%.
Група ринкових проектів завдання 2: внесок за 3 роки близько 30 - 35% (у тому числі перший рік близько 10%, другий - близько 50%, третій – 30%), витрати - близько 15 - 20%.
Група інвестиційних проектів завдання 1: внесок за 3 роки – 10 - 15% (у тому числі перший рік - 0, другий – 10%, третій – 50%), витрати - близько 70%.
Відповідно, в 2008р. основний внесок у результати дадуть організаційні проекти, в 2010 - ринкові, в 2012 - інвестиційні проекти.

 

ІІІ.2.2. Пріоритетні проекти

 

Пріоритети подальшого зміцнення позицій м. Одеси як потужного національного туристичного й курортно-рекреаційного центру, досягнення європейського й світового визнання якості ресурсів і послуг рекреації й туризму в регіоні, створення кадрового й матеріального фундаменту, необхідного для утвердження на вітчизняному й міжнародному ринках туристичних і рекреаційних послуг, нарощування обсягу доходів суб'єктів господарювання й бюджету міста від туристичної й курортно-рекреаційної діяльності визначаються наступними пріоритетними проектами, реалізація яких може дати основний внесок у досягнення цілей в 2008-2012 роках.
Групи проектів упорядковані за ефективністю (внесок на одиницю витрат).
Група проектів завдання 3. "Інформаційне й організаційне забезпечення".
3.1. Проведення досліджень попиту й переваг основних споживачів туристичних послуг, включаючи іноземні, і інформування виробників цих послуг у м. Одесі.
3.2. Створення й розвиток ефективної системи управління розвитком туризму в місті між органами місцевого самоврядування та підприємствами туристичної сфери всіх форм власності, включаючи моніторинг і статистичне спостереження за міжнародними стандартами, просуванням турпродуктів і забезпечення безпеки туристів у м. Одесі.
3.3. Вивчення й освоєння позитивного досвіду провідних у сфері туризму регіонів України (у першу чергу Івано-Франківської й Закарпатської областей, Києва й Львова) і закордонних країн (Туреччини, Швейцарії, Німеччини й ін.) зі стажуванням фахівців з м. Одеси.
3.4. Освоєння, стимулювання й розвиток у м. Одесі ділового туризму, що дає на світовому ринку туризму основний доход.
3.5. Виділення коштів на соціальний внутрішній туризм і формування держзамовлення на розвиток дитячих й юнацьких історико-культурних, оздоровчих й інших видів туризму, що підвищують якість життя жителів м. Одеси.
3.6. Створення висококонкурентної місцевої корпорації (кластера) між органами місцевого самоврядування та підприємствами туристичної сфери всіх форм власності, що поєднує виробників затребуваного і якісного комплексу послуг (турагенти, розміщення, транспорт, харчування, екскурсії, шопінг і т.д.).
3.7. Цільова перепідготовка, включаючи стажування:
а) викладачів;
б) команд підприємств туристичної індустрії;
в) співробітників всіх організацій - учасників процесу управління реалізацією концепції.
3.8. Розширення підготовки кваліфікованих фахівців, включаючи закордонні стажування.
3.9. Прийняття міської Програми розвитку туризму й рекреації до 2015р., затвердження форм й обсягу підтримки міською владою й інших нормативно-правових документів, що підвищують зацікавленість підприємців й інвесторів у розвитку туризму в м. Одесі.
Із групи ринкових проектів завдання 2. "Сприяння в розробці, формуванні й просуванні турпродуктів".
2.1. Аналіз результатів маркетингових досліджень і виділення затребуваних і вигідних для Одеси пріоритетних турпродуктів.
2.2. Комплексне пророблення основних маршрутів і цільова реалізація в рамках міського замовлення (тури, транспорт і дороги, об'єкти туристичного інтересу):
- містом Одесою;
- Одеса - Білгород-Дністровський - Кілія - Ізмаїл - Дунайський природний заповідник;
- водний маршрут: Одеса - Миколаїв - Херсон - з відвідуванням Миколаївського зоопарку;
- інших пріоритетних турпродуктів (наприклад, для ділового туризму, дитячого туризму ін.).
2.3. Розробка й реалізація програми просування туристичних продуктів і брендів (Потьомкінські сходи, Французький бульвар, “Аркадія”, Оперний театр, Дерибасівська, Одеські катакомби й ін.).
2.4. Створення мережі збуту: представництв і турагентів в інших регіонах України й країнах - потенційних клієнтах (наприклад, у містах-побратимах).
2.5. Розробка переліку основних туристичних подій (свят) та шляхів підтримки їх проведення владою міста.
Із групи №1 інвестиційних проектів завдання 1 "Розвиток і сприяння розвитку інфраструктури":
1.1. Підтримка реконструкції (у тому числі часткової) і будівництва готелів і оздоровниць із метою трьох- чотириразового збільшення частки номерів економ- і бізнес-класу.
1.2. Підтримка прискореного будівництва виставочних комплексів.
1.3. Обов'язкове передбачення у проектах будівництва готелів наявності конференц-залів місткістю до 1000 осіб.
1.4. Придбання спеціалізованих автомобільних і морських транспортних засобів.
1.5. Стимулювання розвитку малого бізнесу для надання супутньому туризму сервісних послуг.
1.6. Проведення зонування, підготовка об'єктів нерухомості до залучення в ринковий оборот.

 

ІІІ.2.3. Можливі напрямки розвитку м. Одеси як туристичного міста

 

Основний цільовий ринок для Одеси - діловий туризм, орієнтований на сферу міжнародної торгівлі й розвитку транспортних коридорів. Виходячи з даних за структурою турпотоку в Одесу, у якості пріоритетного цільового ринку, необхідно бачити діловий туризм і пов'язану з ним групу технологій MіCE-індустрії.
Як пріоритет можна прийняти спеціалізацію Одеси на діловому туризмі різних типів, що не має орієнтації на певний сектор як цільовий ринок.
Додатковими цільовими ринками, у більшій мірі орієнтованими на внутрішньоукраїнський попит та супутню пропозицію, є: 
- Лікувально-оздоровчий туризм і рекреація, пов'язані з політикою здорового способу життя для жителів Одеси й гостей міста;
- Соціальний туризм, пов'язаний з молодіжною політикою, а також з політикою підтримки розвитку відпочинку інших соціальних груп (пенсіонери, інваліди й ін.); 
- Культурний туризм.
Серед ключових заходів з розвитку туризму в м. Одесі варто передбачити: 
- Створення сприятливих умов для розвитку існуючих і приходу українських і закордонних мережних лідерів туристичного сектора. Стимулювання розвитку конкуренції в секторі; 
- Налагодження системи інформування цільових груп споживачів про можливості відпочинку в Одесі; 
- Налагодження системи управління привабливістю Одеси; 
- Введення сучасних технологій покупки турпродукту (пряме бронювання, онлайн-бронювання й т.д.); 
- Просування концепції "дружелюбні й комфортні міста" й її технологічне забезпечення; 
- Забезпечення безпеки перебування в м. Одесі й супровід індивідуальних туристів; 
- Формування привабливості для туристів міського середовища; 
- Розвиток ділового туризму; 
- Розвиток культурного туризму; 
- Налагодження системи управління подієвістю, у т.ч. у сфері культури й спорту; 
- Розвиток індустрії дозвілля, шопінгу й розваг в Одесі, зокрема вимагає включити комплекс заходів:
1. Будівництво аквапарку (для жителів м. Одеси). У даний момент дана ринкова ніша частково заповнюється регіональними маршрутами в аквапарк Чабанки. Формат аквапарку повинен включати орієнтацію на концепцію сімейного й дитячого відпочинку.
2. Реконструкція Одеського зоопарку (для жителів м. Одеси, Одеської області). Розрахований на роботу на регіональному ринку.
3. Будівництво торговельних і розважальних центрів. Орієнтація даних центрів на внутрішньорегіональний попит, зокрема, на купівельну активність жителів міста й області. Концептуальне оформлення даних центрів, включення в структуру даних центрів дитячих розважальних комплексів і ресторанних двориків.
4. Розвиток центрів дозвілля сімейного формату, а також спеціалізованих центрів дитячого відпочинку, зокрема, дитячого тематичного парку.
5. Розвиток культурної (музейної, концертної, фестивальної, подієвої) складової в рамках відпочинку й дозвілля в міському середовищі м. Одеси.
Виходячи з даних за структурою турпотоку в Одесу, у якості пріоритетного цільового ринку необхідно бачити діловий туризм і пов'язану з ним групу технологій MіCE-індустрії. У даний момент в Одесі за рік проводиться 47 виставок, які в цілому тривають близько 100 днів.
Відповідно до Стратегії економічного й соціального розвитку Одеської області до 2015р. і Стратегією соціально-економічного розвитку міста Одеси, розвиток міста визначатиметься "нарощуванням і модернізацією транспортної інфраструктури, розвитком логістики; розвитком морського господарства (транспортного, судноремонтного, рибопромислового; розвитком високотехнологічних наукомістких галузей промисловості; стимулюванням трансграничного міжрегіонального співробітництва", також тим, що місто є "центром ринкової інфраструктури й ділових послуг: торгово-посередницьких і розподільних, кредитно-фінансових і страхових, консультаційних і маркетингових; регіональним і національним центром утворення й науки, науково-технічних розробок й інноваційної діяльності (розробка й впровадження нових технологій і матеріалів)".
Тому ядром ділового туризму в Одесі в стратегічній перспективі є турпослуги, орієнтовані на попит з боку управлінської й інноваційної ланки зазначених економічних напрямків.
Таким чином, як пріоритет можна прийняти спеціалізацію Одеси на діловому туризмі певних типів, в орієнтації на зазначені сектори (базові для економіки області й міста) як цільовий ринок.
У цьому зв'язку основними факторами розвитку є:
- наявність достатнього числа готелів, що відповідають міжнародним стандартам якості й задовольняють платіжних спроможностей потенційних туристів;
- наявність інфраструктури для проведення виставок, ділових зустрічей та конференцій.
 

Табл. 7. Можливі заходи з розвитку туризму в м. Одесі

 

Мета
Існуюче положення
Пріоритетні заходи
 
Транспортна інфраструктура
Якісна транспортна інфраструктура прибуття туристів в Одесу (аеропорт, вокзали, автотраси).
Розвинена служба таксі. Відсутні засоби інформування (покажчики, карти, схеми) туристів, що прибувають.
Удосконалювання транспорту на ділянці: аеропорт, вокзали - центр міста. Наявність у роботі транспорту спеціальної орієнтації на туриста.
Легкий і дешевий доступ до об'єктів, що цікавлять, визначним пам'яткам й іншим важливим місцям.
Погана транспортна доступність центра. Недолік паркувальних місць.
Вимоги з розробки схеми руху туристичного транспорту в рамках генерального плану міста.
 
Інфраструктура розміщення
Зниження дефіциту готельних місць під час масових заходів і високого туристичного сезону.
Широкий набір варіантів розміщення різного класу для задоволення реальних або очікуваних потреб відвідувачів (з погляду цінової категорії, розміру, зручностей, доступу до визначних пам'яток і т.д.).
 
Декілька категорійних готелів сегмента 4*. Перевага готелів сегмента 3*. Сегмент 2* практично не
представлений.
Відсутність бізнес-центрів. Недостача виставочних залів.
Цільове залучення девелоперів під проекти 2* і міжнародних операторів готелів.
Підвищення якості послуг у діючих готелях шляхом введення міських стандартів.
Будівництво сучасного спеціалізованого виставкового центру
Створення міської служби (так званого „Колцентру”) по розміщенню неорганізованих категорій туристів у приватних атестованих помешканнях одеситів.
 
Інфраструктура харчування
Розвиненість громадського харчування.
 
Ринок має гарні темпи розвитку.
Недолік кав'ярень, чайних, ресторанів місцевої кухні.
Залучення українських і закордонних мереж.
Підтримка розвитку місцевих мереж громадського харчування.
Розвиток концептуальних ресторанів і ресторанів з унікальним меню для гостей міста.
 
Інфраструктура дозвілля й розваг
Наявність розважальних центрів і клубів, здатних бути місцем притягання туристів.
 
Відсутні торгові центри з розважальної складової, унікальна пропозиція для туристів відсутній.
Необхідність парку розваг.
Проектування декількох концептуальних центрів розваг з урахуванням орієнтації на турпотік.
Залучення міжнародних інвесторів.
 
Туристичні зони й маршрути в міському середовищі
Наявність виділених й обладнаних туристичних зон.
Наявність обладнаних туристичних маршрутів (коридорів) у місті.
Є в наявності екскурсійні маршрути. Туристи орієнтуються на довідники й доступну їм інформацію.
Розробка містобудівної схеми центральної туристичної зони.
Проекти перебудови міського середовища повинні плануватися з урахуванням потреб туристів.
Розробка міських маршрутів самостійного огляду.
Зонування центру з метою функціонального управління потоками туристів.
Архітектурне обличчя міста.
Райони старої забудови псують візуальне враження від міста.
Зміна вимог до архітектури (особливо тверде регулювання забудови в центральній частині міста й реконструкція прилягаючих до центра районів старої малоповерхової забудови з обліком історичного архітектурного ансамблю міста).
 
Управління туристичними потоками
Наявність туристичного інформаційного центру як інструмент управління турпотоками.
Розгляд міською радою питання про організації туристичного інформаційного центра в Одесі.
Організація єдиної (координаційної) служби, відповідальної за все, що пов'язане із прийомом приїжджаючих.
Виділення на її роботу бюджетних коштів.
Необхідність туристичного інформаційного центра в Одесі.
Складання маркетингового портрета приїжджаючих відвідувачів, використання цього портрета в проектах підвищення привабливості міста.
Не ведеться галузева держстатистика. Якісні дослідження відсутні.
Проведення соціологічних і маркетингових досліджень туристів.
 
Інфраструктура інформації й зв'язку
Наявність служб інформування туристів з будь-яких питань.
Існує офіційний сайт міста з туристичною інформацією.
У місті є в наявності інтернет-кафе. Публікується ряд путівників, карт і книг, однак, існує дефіцит довідкової інформації.
Створення цілодобової інформаційної служби з питань туризму для різних груп туристів (спеціалізована інформація для людей похилого віку, іноземців і подорожуючою всією родиною).
Устаткування готелів внутрішніми телевізійними каналами, що інформують про події, пам’ятки, ресторани й варіантах проводження часу в Одесі. Підтримка розвитку технологій бронювання через Інтернет.
 
Соціальні фактори
Забезпечення підготовленості працівників сервісних служб до роботи з туристами.
Спеціальні інструкції відсутні.
Організація короткострокових курсів для людей, що мають відношення до обслуговування відвідувачів: таксисти, водії автобусів і т.д.
Введення системи контролю якості їхньої роботи з відвідувачами.
Язикова дружелюбність.
 
Існує двомовний путівник.
Низький рівень підготовки співробітників готелів і турфірм.
Переклад ключових інструментів управління турпотоком (інформації, покажчиків, вивісок) на російську й англійську мови.
Підстроювання режиму роботи й цільової орієнтації ряду сервісів під вимоги туристів.
Години роботи (режим міста) не адаптовані для закордонних гостей.
Введення технологічних вимог гостинності різного роду об'єктів інфраструктури стосовно   відвідувачів по ряду параметрів (години роботи, прийом кредитних карт, мова, вивіски, дорожній рух, паркування, суспільні служби й т.д.).
 
Інфраструктура безпеки й супроводу
Безпека присутності туристів на території.
Спеціальних засобів забезпечення безпеки немає.
Іноземні туристи не мають можливості одержати оперативну допомогу з боку правоохоронних органів у зв'язку з язиковим бар'єром.
Забезпечення безпеки пересування туристів.
Розробка спеціальних інструкцій і засобів безпеки туристів.
Розвиток служб супроводу. Доступність звернення до правоохоронних органів.

 

ІІІ.3. Основні етапи й загальна характеристика
програми реалізації концепції

ІІІ.3.
1. Основні етапи реалізації концепції

 

Табл. 8. Основні етапи реалізації концепції

 

Етапи
Зміст робіт
Строки
Етап 1
Затвердження міської цільової програми "Розвитку туризму й рекреації в м. Одесі до 2015р.".
Врахування в Генеральному плані міста необхідності майданчиків згідно з програмами, зокрема під готелі та виставковий центр.
травень 2007р. - листопад 2007р.
Етап 2
Маркетингові дослідження ринку для просування турпродукту Одеси. Створення ефективної системи управління й нових механізмів взаємодії всіх учасників туристичного бізнесу, включаючи моніторинг і нову статистику. Освоєння позитивного досвіду, перепідготовка кадрів і реалізація інших першочергових пріоритетних організаційних змін (Завдання 3). Одержання перших результатів.
Розробка (Завдання 2) затребуваних турпродуктів і відпрацьовування систем їхнього просування. Коригування (при необхідності) концепції розвитку туризму в Одесі.
Виконання (Завдання 1) планів робіт з інвестиційних проектів в інфраструктурі.
2008р.
Етап 3
Одержання основних кінцевих результатів. Корегування концепції й розробка міської цільової програми на 2012-2015р.
2009-2012р.

 

ІІІ.3.2. Загальна характеристика ключових елементів
реалізації концепції

 

Розвиток туристичної галузі повинен бути прийнятий як пріоритет у рамках соціально-економічної політики влади м. Одеси.
Концепція з розвитку туризму, яка рекомендується, включає ряд взаємозалежних політик, структурних (галузевих) і кластерних заходів, а також програмних завдань і заходів.

 

ІІІ.3.2.1. Ключові напрямки політики міської влади

 

- Маркетингова політика реалізується у форматі присутності на міжнародних і міжрегіональних виставках і застосуванні інструментів просування (наприклад, випуск путівника "Одеса. Туристичні ресурси"). У цьому плані перспективно використати маркетингові опитування серед різних споживчих груп.
- Політика управління туристичними ресурсами. Принципово важливе складання реєстру туристичних ресурсів, так як це дозволяє впорядкувати відносини з власності з усіма учасниками діяльності. Безсумнівно, що в майбутньому має бути встановлений порядок використання туристичних ресурсів. Зокрема, передбачити плату за користування туристичними ресурсами, включаючи витрати за компенсацію збитку ресурсам - біологічним, ландшафтним, культурним й ін., а також пільги для соціальних груп туристів (школярів, студентів, пенсіонерів й ін.). 
-  Соціальна політика може реалізовуватися через механізм міського замовлення й допомога соціальним групам у придбанні путівок для відпочинку.
- Інвестиційна політика. Одна із пріоритетних форм - використання партнерства між органами місцевого самоврядування та підприємствами туристичної сфери всіх форм власності. Це відкриває можливість направляти під пріоритетні цілі не тільки бюджетні кошти, але й залучати приватні інвестиції. З огляду на те, що приватний капітал більше чутливий до змін попиту на туристичному ринку, присутність приватних інвесторів у реалізації проекту формування туристичного комплексу в Одесі є перспективним. Правова база для цього створена. Закон України "Про концесії" закріпив основи партнерства бізнесу й місцевого самоврядування. Також пріоритетом є формування інвестмайданчиків, надання підтримки міською владою і сприяння інвесторам через інструментарій, що існує в Законі України "Про інвестиційну діяльність". Дана діяльність також включає інформаційну роботу, постійні презентації, PR і медіа-акції для залучення інвесторів.
- Кластерна політика - тобто політика міжгалузевого регулювання в складі:
1. Прийняття нормативних актів, що стимулюють розвиток туристичного кластера в Одесі.
2. Вживання необхідних заходів у галузі освіти - формування міського замовлення на навчання, підготовку кадрів для роботи в туристичній індустрії територіального кластера (на конкурсній основі).
3. Збору воєдино специфічної для даного кластера інформації.
4. Вивчення й стимулювання попиту на послуги, які буде поставляти туристичний кластер.

 

ІІІ.3.2.2. Ключові програмні завдання й заходи міської влади

 

Дії, спрямовані на підготовку нових і конкурентноздатних туристичних продуктів в Одесі:
1. Основний напрямок: посилення конкурентноздатності одеського турпродукту за якістю й підтримка інноваційних і креативних нових продуктів.
2. Просування традиційних цінностей в інноваційних, нових формах подачі.
3. Пріоритетні продукти:
- комплексні (інтегруючі різні окремі турпродукти),
- кооперативні (що задіють учасників з інших сфер),
- міжрегіональні турпродукти, створення спільних турпродуктов із сусідніми регіонами,
- для індивідуальних подорожей.
4. Введення системи управління споживчими характеристиками турпродукта, у т.ч. системи тестування відносини до продукту за допомогою методу фокусів-груп, виділення базових властивостей конкурентноздатності, розробка заходів із посилення споживчих якостей турпродуктів Одеси.
5. Здійснення цілеспрямованої підтримки міською владою суб'єктів туристичного ринку, що розвивають пріоритетні туристичні напрямки й продукти, соціальний і заохочувальний туризм. Створення щорічного конкурсу на приз міського голови на кращий турпродукт в різних номінаціях.
6. Прийняття пакета "зразкових" продуктів, які будуть візитною карткою міста на ринку України.
7. Розвиток туризму в сезони „весна й осінь” на основі постійно діючих свят, фестивалів.
8. Проведення реконструкції причалів для можливості використання для потреб яхтового туризму.
9. Розробка нових туристичних маршрутів у районі „Аркадія”.
Дії, спрямовані на розвиток туристичних об'єктів Одеси:
1. Підтримка охорони й відновлення пам'ятників культури й історії у рамках міських програм.
2. Устаткування об'єктів показу відповідно до вимог туристичних технологій (зелені, санітарні й технологічні стоянки; оглядові площадки, покажчики й т.д.) без завдання збитків об'єктам показу.
3. Нормативне встановлення порядку використання земель рекреаційного призначення, водокористування й ін. ресурсів у туристичній діяльності, з урахуванням завдань відтворення й поновлення основних туристичних ресурсів (у рамках концепції стійкого розвитку).
4. Створення умов для розвитку й модернізації об'єктів за допомогою інвестицій, у тому числі позабюджетних.
5. Створення карти потенційних об'єктів, придатних для залучення в сферу туризму (карти й реєстру культурних і туристичних ресурсів міста).
6. Реконструкція й підтримка в належному вигляді історичного ареалу міста: завершення реконструкції Оперного театру, освітлення вулиць і підсвічування пам’ятників архітектури.
7. Інформування населення та підприємств туристичної сфери про перелік відреставрованих і готових до показу пам’ятників управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини.
8. Забезпечення безкоштовного паркування та проведення екскурсій і „фотостопів” біля основних об’єктів туристичного відвідування.
9. Забезпечення утримання в належному стані системи вуличного освітлення і прибудинкових територій в історичному центрі міста.
Дії, спрямовані на розвиток туристичної інфраструктури Одеси:
1. Реалізація великих транспортно-туристичних проектів за участю Одеси.
2. Пріоритетна увага розширенню пропозиції послуг готелів, мотелів, кемпінгів середньої цінової категорії.
3. Створення умов для розвитку мереж швидкого харчування, торговельних і розважальних комплексів.
4. Розвиток спеціалізованого туристичного транспорту (екскурсійні автобуси, прогулянкові теплоходи і т.д.).
5. Створення й благоустрій під'їзних колій до значимих туристичних об'єктів.
6. Підвищення ефективності транспортно-логістичних схем, а також надання транзитних і трансферних послуг для туристів.
7. Введення регіональних стандартів на встановлення строку й проведення класифікації готелів і турбаз міста за категоріями. Проведення навчального семінару з класифікації об'єктів розміщення.
8. Розвиток конкурентноздатних місцевих виробників і постачальників послуг у супутньому туризму галузях (транспорт, побутові, культурні, спортивні, інформаційні послуги й т.п.).
9. Підтримка розвитку внутрішньообласних інфраструктурних схем (транспорту, зв'язку, комунікацій і т.д.).
10. Встановлення інформаційних карт міста на сіті-лайтах у місцях, найбільш відвідуваних туристами.
11. Встановлення багатомовних табличок - покажчиків вулиць з назвами українською, російською та англійською мовами в історичній частині міста.
12. Встановлення стендів туристичної інформації на залізничному вокзалі, морвокзалі, Міжнародному аеропорті Одеса.
13. Забезпечення, в разі проведення реконструкції та ремонту будівель в центральній історичній частині міста, художнього оформлення будівельних та огорожувальних конструкцій, яке відтворює вигляд будівлі, передбачений проектом реконструкції чи ремонту.
14. Забезпечення проведення обліку та сертифікації приміщень, що використовуються для надання послуг тимчасового розміщення у приватному секторі, відповідно до Правил користування готелями й аналогічними місцями розміщення та надання готельних послуг, затверджених наказом Державної туристичної адміністрації України №19 від 16.03.2004р.
Дії, спрямовані на вдосконалення підготовки кадрів для сфери туризму Одеси, що випливають.
1. Створення ефективної системи підготовки й відтворення кадрів у рамках екскурсійної роботи.
2. Створення системи підготовки й перепідготовки фахівців з маркетингу, рекламі й просуванню туризму Одеси на цільових ринках.
3. Підтримка розробки програмного навчання й підготовки кадрів для туризму й супутніх галузей.
4. Проведення періодичних досліджень й аналізу потреб міської туристичної індустрії у кваліфікованих кадрах і розміщення міського замовлення по пріоритетних напрямках розвитку туристичної індустрії Одеси. Проведення відкритого конкурсу на розміщення замовлення по підвищенню кваліфікації службовців органів міської влади у сфері туризму.
5. Затвердження Положення про сертифікацію послуг гідів-перекладачів.
6. Запровадження міського замовлення на підготовку фахівців у сфері туризму в навчальних закладах міста.
7. Залучення екскурсоводів, які отримали освіту в рамках міського замовлення, до проведення певної кількості екскурсій історичними місцями міста для школярів одеських шкіл в рамках факультативного курсу „Ми – одесити”.
8. Виділення декількох днів на місяць для безкоштовного відвідування міських музеїв школярами одеських шкіл.
Дії, спрямовані на розвиток маркетингу й просування туризму Одеси:
1. Концепція "присутності в основних каталогах, журналах, довідниках". Особлива увага до сучасних методів (медіа-, інтерактив-, культурні й художні інновації) просування турпродукту міста.
2. Заходи з розробки структури просування міста на зовнішніх ринках:
1) просування серед елітгруп, 2) просування в державному секторі, 3) просування в корпоративному секторі, 4) просування серед подорожуючих транзитом. Розробка структури туристичного образу й бренду міста, у тому числі із просуванням рис унікальності, ексклюзивності, безпеки, якості й ін. споживчих властивостей. Проведення семінару з розробки образу міста й турпродуктів Одеси.
3. Щорічне маркетингове дослідження ринків і визначення цільових груп споживачів туристичних послуг, виділення затребуваних ними турпродуктів.
4. Використання міжнародних зв'язків і дипломатичних каналів для забезпечення ефективного розвитку туристичної галузі (міста-побратими).
4.1. Позиціювання та просування Одеси в Україні, країнах СНД та у світовому співтоваристві як привабливого міста, у якому здійснюється формування територіального туристичного кластера.
5. Створення комунального підприємства "Інформаційний туристичний центр" в центрі міста, метою діяльності якого має бути надання рекламної інформації про готелі, ресторани, туристичні агентства з прийому туристів і т.і., а також супутній продаж сувенірної продукції, і мережі центрів туристичної інформації в місцях концентрації потенційних споживачів туристичних послуг.
Дії, спрямовані на розвиток статистики розвитку туризму в Одесі:
1. Розробка цільових показників моніторингу розвитку туристичної індустрії Одеси з використанням Методики розрахунку обсягу туристичної діяльності, затвердженої наказом Державної туристичної адміністрації України, Державного комітету статистики України від 12.11.2003р. №142/394.
2. Використання сучасних технологій для процедур збору, обробки й аналізу статистичної інформації з туристичної індустрії Одеси.
3. Перехід на міжнародні стандарти, закордонні стажування фахівців.
4. У рамках розвитку партнерства між органами місцевого самоврядування та підприємствами туристичної сфери всіх форм власності провести опитування суб'єктів туристичного ринку з метою виявити їхню готовність до участі у формуванні ринку туристичних послуг в Одесі.
Дії, спрямовані на розвиток нормативної бази з туризму в Одесі, що включають:
1. Рішення Одеської міської ради "Про затвердження Концепції розвитку туризму й рекреації в Одесі".
2. Затвердження міської цільової програми "Розвиток туризму й рекреації в Одесі в 2008-2015р." й її бюджету.
3. Створення "кодексу етики", що забезпечує регулювання відповідальності туристичних організацій за якість туристичного продукту.
4. Формування переліку показників і розробку методики моніторингу розвитку туристичної індустрії Одеси.
Дії, спрямовані на формування інвестиційних і фінансових інструментів розвитку туризму в Одесі:
1. Стимулювання залучення українських й іноземних інвестицій до об'єктів туристичної інфраструктури.
2. Створення сприятливих умов для інвесторів туристичного сектора - спрощення процедури надання й оформлення земельних ділянок і резервування земельних ділянок в Одесі.
2.1. Передбачення в Генеральному плані земельних ділянок для будівництва готелів чи готельних комплексів. Винесення права на будівництво на аукціони та конкурси.
3. Залучення фінансування із коштів державного бюджету.
4. Бюджетне співфінансування суспільно значимих туристичних проектів і заохочувального туризму.
5. Створення інвестиційних основ для розвитку бізнесу в туристичній індустрії.
Дії, спрямовані на підвищення ефективності роботи турбізнесу й розвиток конкуренції:
1. Стимулювання розвитку ефективного конкурентного середовища в туристичній галузі. Підтримка створення й діяльності асоціацій туристичних господарюючих суб'єктів та інституцій кластеру; залучення до міста великих туроператорів.
2. Проведення загальноміської науково-практичної конференції з розвитку загального ринку туризму в Одесі. Щорічно проводити конкурс із метою виявлення кращих організацій туристичної індустрії Одеси за різними номінаціями. Заснувати розпорядженням міського голови відповідну премію.
3. Провести "круглий стіл" на тему "Підсумки туристичного року в Одесі, проблеми розвитку й функціонування місцевого ринку туристичних послуг".
4. Установлення загальних умов діяльності для туристичних організацій, що обслуговують населення на внутрішньому ринку через сертифікацію основних параметрів діяльності.
5. Створення системи оперативного управлінського обліку діяльності міського сегмента туристичної галузі.
6. Створення системи добровільної сертифікації екскурсоводів у місті.
7. Підтримка в проведенні ярмарок, виставок і фестивалів, зокрема міжнародного рівня.
8. Підготовка й підвищення кваліфікації кадрового ресурсу для туристичної галузі.

 

ІІІ.4. Принципи й механізми управління реалізацією концепції

ІІІ.4.
1. Методологічні принципи

 

Методологічною базою системи управління є програмно-цільовий підхід в умовах дії ринкових механізмів.
Основні принципи:
- основою є розвиток ринку туристичних послуг і підвищення конкурентноздатності туристичної індустрії в Одесі;
- узгодження інтересів всіх учасників і добровільність їхньої участі в реалізації концепції;
- використання механізмів управління, орієнтованих на кінцевий результат, зокрема, бюджетності й звітності;
- підтримка тільки пріоритетних, з погляду корисності для міста, проектів без адміністративного нав'язування суб'єктам ринку рішень (складу турпродуктів і т.д.).
Державна влада. Розвиток державної інфраструктури (залізничний транспорт, порт), підтримка туроб’єктів (пам'ятників загальноукраїнського значення), нормативно-правове забезпечення, особливо у сфері спрощення процедури перетинання державного кордону, оформлення віз.
Місцеве самоврядування. Підтримка розвитку місцевої інфраструктури, забезпечення безпеки туристів, підтримка туроб’єктів, міських мереж. Підтримка пріоритетних проектів, організація місцевих інформаційних центрів, допомога в скороченні частки збиткових підприємств, організація міського замовлення, організація забезпечення медичним страхуванням закордонних туристів.
Підприємці, власники й топ-менеджмент підприємств туркомплексу. Створення нових затребуваних і рентабельних турпродуктів, каналів збуту, підвищення ефективності діяльності й конкурентноздатності підприємств.
Громадські організації (ради, асоціації): відстеження інтересів населення, підприємств туркомплексу й інших місцевих співтовариств, активна участь у створенні ефективних механізмів співробітництва між органами місцевого самоврядування та підприємствами туристичної сфери всіх форм власності.
На місцевому рівні повинні бути реалізовані основні принципи державної політики в сфері туризму:
1) захист прав і захищених законом інтересів громадян, у тому числі забезпечення їхньої безпеки при занятті туризмом;
2) розвиток туризму й індустрії туризму як пріоритетного напрямку державної соціально-економічної політики України;
3) формування подання про Україну як про країну, сприятливу для розвитку туризму;
4) забезпечення стійкого розвитку туризму на території України;
5) погодженість, а також забезпечення балансу інтересів населення регіонів України, туристів, які відвідують дані регіони (території), і суб'єктів туристичної індустрії, що направляють туристів;
6) пріоритетна підтримка малого підприємництва в області туризму;
7) розвиток конкуренції й недопущення монополізму на туристичному ринку України;
8) гласність і відкритість у розробці, прийнятті й застосуванні заходів державного регулювання туризму;
9) обґрунтованість й об'єктивність застосування заходів державного регулювання туризму;
10) єдність системи державного регулювання туризму.
Перераховані вище принципи мають адаптуватися до рівня місцевого самоврядування. Крім того, доцільно додати умови, пов'язані з рівнодоступністю туристичних послуг для різних соціальних груп.

 

ІІІ.4.2. Об'єкти управління і їхня взаємодія

 

Об'єктом управління є туристична індустрія, що включає такі елементи (складові частини) і їхня взаємодія: туристичні ресурси, туристичний продукт, туроператорська й турагентська мережа, турист.
На основі виявлення й оцінки туристичних ресурсів міста (потенціалу розвитку туризму) туроператори створюють турпродукти, забезпечують просування турпродуктів на ринок, продаж через турагентів туристам - у цьому полягає ринковий механізм створення й реалізації турпродуктів. Туроператори забезпечують реалізацію продукту. Турист у процесі поїздки має втрати за послуги туроператорів, а так само за додаткові послуги підприємств туристичної індустрії, на покупки й т.п. , забезпечуючи зростання доходів на території як підприємств і підприємців, так і населення.
Самостійний туризм не користується послугами турагентств, хоча й використовує інформацію про туристичні ресурси територій і частково - про турпродукти. Він так само приносить доход підприємствам туристичної індустрії, торгівлі, населенню, що, відповідно, призводить до росту рівня життя населення й поповненню бюджетів всіх рівнів.
Комплекс механізмів управління включає:
- механізми розробки й координації реалізації концепції й програм розвитку туризму на регіональному й місцевому рівнях;
- механізми надання підтримки пріоритетним напрямкам розвитку туризму;
- механізми, що забезпечують підготовку й перепідготовку дефіцитних кадрів;
- механізми ефективного управління туристичними ресурсами (включаючи їхнє збереження й розвиток) і підприємствами туристичної індустрії, що перебувають у державній і міській власності;
- створення й зміна існуючих нормативних і правових актів, що регламентують функціонування й розвиток туризму.

 

ІІІ.4.3. Механізм управління реалізацією концепції

 

Механізм управління реалізацією концепції розвитку туризму включає етапи:
Етап 1: Прийняття міської цільової програми (МЦП) "Основні напрямки розвитку туризму й рекреації в Одесі до 2015р.".
Етап 2: Затвердження методики моніторингу, переліку показників (індикаторів) розвитку туризму в Одесі, що характеризують кінцеві й проміжні результати реалізації концепції й заходи міської цільової програми. Затвердження форм звітних документів департаментом рекреаційного комплексу й туризму Одеської міської ради.
Етап 3: Розробка й затвердження квартального календарного плану робіт з виконання заходів МЦП, а також планового завдання за проміжними і кінцевими результатами.
Етап 4: Збір даних про хід робіт і фактично отриманих результатах (відповідно до затвердженої методики моніторингу):
а) від виконавців заходів міської цільової програми;
б) від організацій туристичної індустрії;
в) від органа статистики.
Етап 5: Зіставлення фактичних і планових даних.
Етап 6: Формування пропозицій за календарним планом на черговий квартал.
Етап 7: Затвердження календарного плану міської цільової програми й планових вимог до результатів на черговий квартал;
Етап 8: Підведення підсумків року, коригування й затвердження заходів міської цільової програми й планових вимог до результатів (поквартально) на наступний рік.

 

ІІІ.4.4. Політика міської влади, спрямована на активізацію розвитку туризму

 

Основними функціями влади м. Одеси є:
- організація розробки й затвердження концепції розвитку туризму в м. Одесі;
- розробка, затвердження, контроль виконання й щорічне коригування міської цільової програми (МЦП), що реалізує концепцію розвитку туризму;
- виділення бюджетних коштів на реалізацію МЦП і розподіл їх на заходи програми;
- надання інших видів підтримки організаціям, що входять до туристичної індустрії міста й виконують суспільно значимі проекти її розвитку.
Основою політики міської влади є підтримка створення туріндустрії, здатної самостійно й конкурентноздатно працювати на українському й світовому ринку туристичних послуг.
Основні форми підтримки владою м. Одеси:
- включення в державні програми й бюджетне фінансування частини пріоритетних з погляду необхідності для міста проектів;
- співфінансування заходів із залученням позабюджетних джерел;
- надання земельних ділянок;
- створення інфраструктури.
У майбутньому можливе прийняття інших форм підтримки суспільно значимих проектів й об'єктів.

Основні форми політики влади м. Одеси.
Ринкова політика:
- сприяння в проведенні маркетингових досліджень, створенні й просуванні затребуваних турпродуктів;
- пріоритетними є внутрішній і в'їзний туризм;
- формування й фінансування міського замовлення на турпродукти, що дають внесок у патріотичне виховання й підвищення культурного рівня населення;
- прискорений розвиток ділового туризму в м. Одесі, здатного принести значні додаткові доходи й ін.
Структурна політика:
- створення інфраструктури для ділового туризму;
- реставрація пріоритетних туристичних об'єктів;
- усунення дефіциту номерів економ-класу в колективних місцях розміщення;
- залучення сильних туроператорів;
- підвищення якості туристичних послуг при конкурентноздатних цінах й ін.
Кадрова політика:
- підготовка й перепідготовка кадрів;
- освоєння позитивного досвіду підготовки кадрів для туризму в інших регіонах України і світу.
Фінансова й інвестиційна політика:
- бюджетна підтримка реставрації історико-культурних об'єктів і пріоритетних заходів міської цільової програми;
- підвищення прибутковості й інвестиційної привабливості підприємств туріндустрії;
- поступове заміщення бюджетних джерел фінансування за рахунок залучення позабюджетних.

 

ІІІ.5. Система моніторингу реалізації концепції
розвитку туризму в м. Одесі

 

Основною методичною умовою дослідження туризму є те, що управління даною сферою завжди "укрупнене" (галузеве й кластерне), а ефекти завжди непрямі.

 

IІІ.5.1. Методика моніторингу

 

Основні методологічні принципи:
1. Програмно-цільовий підхід до управління реалізацією концепції, що забезпечує досягнення кінцевих результатів.
2. Формування завдань моніторингу в рамках прийнятої системи управління з поділом на два класи: стандартні й нестандартні.
3. Структуризація інформації для рішення стандартних завдань статистичного спостереження здійснюється на основі класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД), що відповідають затвердженим формам первинної статистичної звітності й методикам їхнього збору.
4. Структуризація інформації для рішення нестандартних завдань інформаційного забезпечення, вимоги до яких сформульовані в розглянутій системі управління реалізацією концепції розвитку туризму в Одесі, здійснюється на основі:
- угруповань за міжнародними стандартами, прийнятим Всесвітньою туристичною організацією Організації Об'єднаних Націй (ВТОООН), у першу чергу, з обліку туристичних витрат, у тому числі до поїздки, у ході поїздки й після поїздки;
- відповідних форм первинної інформації, для одержання якої використаються спеціально розроблені методики, включаючи вибіркові обстеження.
У рамках реалізації концепції пропонується здійснити:
- моніторинг на основі даних державної статистики для цілей управління;
- проводити щорічні соціологічні якісні дослідження розвитку туризму для цілей розрахунку економічних і мультиплікативних ефектів від туризму.

 

ІІІ.5.2. Статистичні показники для цілей управління розвитком туризму в м. Одесі

Табл. 9.
Основні статистичні показники для цілей управління розвитком туризму в м. Одесі

 

Група показників
Вимоги до розвитку системи показників
1. Туристичні потоки
 
Чисельність туристів
Розрахунок даного показника (через колективні місця розміщення й туристичні потоки, формовані суб'єктами турбізнесу) здійснюється на основі даних, що збирають обласним органом державної статистики. У даний момент структура показника не деталізована в рамках економічних, соціально-демографічних і маркетингових (маркетинг турпродукту й напрямків) проекцій.
Необхідна більш глибока деталізація показника. Зокрема, необхідне введення в інструменти збору
даних (і розрахунок розподілів) наступних показників:
- стать (м/ж);
- вік (дошкільні, шкільний, студенти, 25-30 років,
30-40 років, 40-50 років, більше 50 років);
- родинний стан;
- професійна приналежність (робітник, службовець, керівник й ін.);
- сфера діяльності (держслужба, бізнес, НКО, бюджетна сфера, інше);
- місце фактичного проживання;
- місце початку туристичного переміщення;
- транспорт переміщення;
- напрямок туристичного переміщення (турмаршрут);
- розмір витрат під час перебування в Одесі і їхній структурі;
- кількість ночей перебування в місті;
- більше детальна система категорій, що відбивають мети прибуття. 
2. Туристичні інфраструктури
 
Інфраструктурні об'єкти (кількість по видах і власникам)
 
Розрахунок даного показника здійснюється на основі даних, що збирають обласним органом державної статистики, а також органів ведення й контролю майна, статистики галузевих відомств.
Необхідне включення в цей показник даних не тільки про специфічно туристичні інфраструктури (колективних місцях розміщення), але й про підтримуючі, супутні інфраструктури: об'єктах громадського харчування, об'єктах туристичного інтересу (культурних ресурсах), засобах транспорту, використовуваних туристами, спеціальних сервісах, що надає послуги туристам й екскурсантам.
Дану групу показників необхідно формувати для одержання комплексного показника інфраструктурного розвитку (наявності і якості всіх елементів "інфраструктурного пакета", необхідного для того або іншого виду туризму або туристичного циклу, ланцюжка).
3. Туристична діяльність
 
Суб'єкти діяльності (кількість по видах діяльності)
 
Розрахунок даного показника (через діяльність колективних місць розміщення й суб'єктів               турбізнесу) здійснюється на основі даних, що збирають органом державної статистики.
Необхідне включення в розрахунок показника кількісних й якісних даних по всіх суб'єктах туристичного циклу, зокрема, послуг харчування, транспорту й інших туристичних сервісів, а також відомостей про організації, що здійснюють рекламні й супутні послуги (наприклад, інформаційні, страхові) суб'єктам туристичного ринку й туристам. Зокрема, у групу показників входять:
- спеціалізовані виставки, ярмарки;
- статистика перевезень туристів і туристичного транспорту;
- страхування;
- охорона, безпека в сфері туризму;
- організації дозвілля й розваги, включені в обслуговування туристів.
3. Економічні параметри турсектору
 
Фінансові показники
Крім фінансових показників діяльності суб'єктів турринку (виторг, прибуток, заборгованість, податкові відрахування), необхідні якісні обстеження підприємств сфери послуг з виділенням фізичних обсягів і фінансового вираження послуг, надаваних туристам. Також необхідна статистика по обсягу й структурі інвестицій у турбізнес й інфраструктурні проекти, що мають відношення до обслуговування туристів
Основний метод: експертне опитування, дані курируючих і контролюючих органів.
4. Соціальні ефекти
 
Зайнятість населення
в туристичній індустрії, а також вплив туристичної діяльності на населення
Крім розрахунку зайнятості населення в турсекторі (через середньосписочну чисельність) необхідні:
Якісний аналіз числа робочих місць в організаціях сфери послуг (харчування, сервісів), які реально включені в конкретні туристичні цикли (технологічні схеми);
Якісний аналіз сприйняття туристів і туристичної діяльності місцевим населенням;
Суб'єктивні думки населення про соціальні й інші зміни, формованих туристичною діяльністю й туристами.

 

ІІІ.5.3. Якісне обстеження у сфері в'їзного туризму для цілей розрахунку

економічних і мультиплікативних ефектів від туризму

Табл. 10.
Структурна схема якісного дослідження для цілей розрахунку економічних і мультиплікативних ефектів від туризму

 

Мета дослідження
Об'єкт дослідження
Сформувати соціально-демографічний портрет туристів
- Одиночні, масові й організовані подорожі;
- Тип транспорту туристів;
- Первинне або вторинне відвідування;
- Територіальні джерела тур потоку;
- Основні джерела одержання інформації для туриста;
- Вікові, статеві й соціально-демографічні структури тур потоків.
Одержати оцінку привабливості міста з боку туристів.
Одержати оцінку туристів рівня сервісу і якості підготовки туристичних програм.
- Якісна характеристика враження туристів від міста; 
- Негативні реакції;
- Інтереси туристів;
- Оцінка роботи екскурсоводів;
- Оцінка сфери послуг, роботи магазинів й інших сервісів.
Оцінити фінансові потоки безпосередньо від туристів, які в'їжджають.
- Середні витрати одного туриста під час перебування в місті й інших пунктах;
- Структура витрат туристів у місті (харчування, проживання, сувеніри, покупки). Статевовікова, демографічна (соціологічна), культурна інтерпретація структур витрат туристів у місті (через опитування);
- Структура витрат іноземних туристів у місті;
Структура витрат по різних типах туризму.

 

ІІІ.5.4. Методика збору даних

 

Введення нового методичного стандарту даних для цілей розвитку туризму вимагає організаційних заходів:
1) розвиток існуючих інструментів збору й інтерпретації даних органом статистики. Узгодження з обласним органом державної статистики введення нових показників збору даних;
2) створення нових інструментів моніторингу й обстеження, які може здійснювати орган державної статистики. Проводиться разом з обласним органом державної статистики;
3) створення спеціальних інструментів одержання інформації для досліджень, проведених іншими організаціями. Наприклад, розміщення замовлення на розробку подібних інструментів і проведення відповідних опитувань в університетських структурах міста. До цієї групи заходів відносяться пошук й інтерпретація даних, наприклад, за непрямими інвестиціями до сектору, розрахунок індексів фізичного обсягу виробництва й фінансових показників у супутніх і зв'язаних секторах, розрахунку витрат туристів у місті й т.д.
Загальні вимоги до інструментів моніторингу й дослідження:
Структура інструмента 1 (для колективних місць розміщення).
За основу беруться дані обласної статистики, при цьому необхідно:
- ввести показник, що відбиває регіон, з якого прибувають туристи кожного типу;
- ввести індикатори, що відбивають соціальну групу туристів;
- ввести показник, що більш детально відбиває структуру розміщених за цілями поїздок,
- ввести перехресні індикатори: за тривалістю перебування - розподіл за цілями поїздок, у тому числі іноземних громадян.
Структура інструмента 2 (для суб'єктів турбізнесу).
Ввести нову форму звітності, що відбиває:
- число реалізованих путівок за напрямками внутрішнього туризму: 1) Одесою, 2) за міжрегіональними маршрутами із вказівкою проміжних точок - кінцевої точки маршруту;
- число реалізованих путівок за соціальними групами;
- число реалізованих путівок за типами турпродуктів;
- розподіл прийнятих туристів за регіонами-джерелами турпотоку;
- розподіл відправлених туристичними фірмами за суб'єктами України.
Структура інструмента 3 (для організацій - об'єктів туристичного інтересу).
- Вичленити в загальній структурі відвідувачів закордонних туристів їх розподіл за віковими і соціально-демографічними характеристиками.
Структура інструмента 4 (для організацій супутніх секторів - організації харчування, транспорту й т.д.).
- Вичленити в загальній структурі споживачів частки закордонних споживачів їх розподіл за віковими і соціально-демографічними характеристиками.

 

ІІІ.6. Очікувані результати розвитку туризму в м. Одесі

 

Використання унікального й надзвичайно різноманітного історико-культурного й досить багатого природно-ресурсного потенціалу, зміцнення матеріально-технічної бази й кадрового забезпечення; подальше розширення інфраструктури туристичного бізнесу, санаторно-курортного оздоровлення й відпочинку, готельного господарства затвердять позиції туристичної й рекреаційної сфери міста як пріоритетного й високоприбуткового виду економічної діяльності.
Удосконалення механізмів реклами й просування на національному й міжнародному ринках вітчизняних і місцевих екскурсійно-туристичних, готельних, транспортних, а також ряду санаторно-курортних і медичних послуг; нарощування їхньої пропозиції, поліпшення якості й доступності (разом з поліпшенням естетичних і побутових характеристик міського середовища) підвищать рекреаційну привабливість Одеси й всієї України.
У цілому політика всебічного розвитку індустрії відпочинку й розваг забезпечить:
- прискорення темпів реформування економіки Одеси й зміцнення ринкових основ господарювання;
- зміцнення дохідної бази бюджету міста;
- залучення довгострокових інвестицій у високотехнологічні об'єкти дозвілля;
- поглиблення зовнішньоекономічних і культурних зв'язків, поліпшення міжнародного іміджу міста;
- створення достатнього резерву ресурсів, призначених для договірного фінансування, дотування й інших видів підтримки суспільно значимих видів, культурно-художньої, фізкультурно-оздоровчої й рекреаційної діяльності;
- поліпшення економічних результатів функціонування супутніх областей господарського комплексу;
- подальшу оптимізацію сфери зайнятості;
- підвищення ефективності діяльності з організації змістовного дозвілля й оздоровлення населення, пропаганди національної історико-культурної спадщини, використання природних рекреаційних ресурсів, охорони довкілля.

 

***

 Положення цієї Концепції є основою для розробки Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2008 – 2015 роки, Програми розвитку готельно-туристичного комплексу м. Одеси та Програми розвитку малих готелів м. Одеси.

Секретар ради                                          О.А. Прокопенко

 Страница создана: 30.07.2007 14:26
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее НОВЫЙ ГОД
ПРОГРАММА

Далее 16 декабря 11:00
Благотворительная 
дипломатическая ярмарка

Далее 16 декабря 12:00
День Святого Николая
в Одесском зоопарке

Далее Тест на
интеркультурное 
гражданство

Далее 26 декабря 11:00
И С П О Л К О М

Далее 29 ноября - 19 декабря
к Международному 
дню лиц с инвалидностью

Далее 12 декабря 17:00
презентация трехтомника А. Рыбака
«Хорошо ли там, где нас нет?»

Далее 21 декабря 15:00
презентация 75-го выпуска
альманаха «Дерибасовская-Ришельевская»

Далее 14 декабря 15:00
Лига смеха 
на «Кубок мэра»

Далее 14 декабря 15:00
выставка Кирилла Бондаренко
«Уходящая эпоха»

Далее до 25 декабря
предоставление информации
о работах в сфере благоустройства
в 2019 г.

Далее до 15 января 2019 года
выставка художника 
Игоря Марковского

Далее С 1 ноября
конкурсный отбор в Молодежный совет

Далее до 9 февраля 2019 г 
выставка Г.Крижевского
«Влюбленный в жизнь»

Далее ноябрь-декабрь
конкурс «Знаменосец»

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее