23:32:40   |   22 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 1817-VII від 15.03.2017р.

№ 1817-VII від 15.03.2017р.

Про депутатський запит депутата Одеської міської ради VII скликання Стася Е.П.

Рішення
Одеської міської ради
№ 1817-VII від 15.03.2017р.

Про депутатський запит депутата

Одеської міської ради VII скликання Стася Е.П.

Відповідно до частини 7 статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», розглянувши депутатський запит депутата Одеської міської ради VII скликання Стася Е.П., Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Підтримати депутатський запит депутата Одеської міської ради VII скликання Стася Е.П. щодо звернення до Міністра культури України Нищука Є.М. (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Одеської міської ради Потапського О.Ю.Міський голова                                 Г. Труханов

 

Міністру культури України Нищуку Є.М.

01601, м. Київ,
вул. Івана Франка, 19

 

Депутатський запит

Шановний Євгене Миколайовичу!

 

На території центральної історичної частини міста Одеси розташовано багато об'єктів культурної спадщини – пам'яток архітектури та містобудування національного і місцевого значення та пам'яток історії.

 
Важливу роль у збереженні традиційного характеру архітектурного середовища міста, історичного вигляду будівель-пам'яток відіграє питання укладання охоронних договорів.
 

Згідно статті 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини» усі власники пам'яток, щойно виявлених об'єктів культурної спадщини чи їх частин або уповноважені ними органи (особи), незалежно від форм власності, зобов'язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.
 

Порядок укладення охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 року № 1768, а також визначено форму відповідних договорів.
 

Згідно Порядку, охоронний договір встановлює режим використання пам'ятки культурної спадщини, у тому числі території, на якій вона розташована. В охоронному договорі зазначаються особливості режиму використання, види та терміни виконання реставраційних, консерваційних, ремонтних робіт, робіт з упорядження території, інших пам'яткоохоронних заходів, необхідність яких визначається відповідним органом охорони культурної спадщини. Забороняється змінювати призначення пам'ятки, її частин та елементів, робити написи, позначки на ній, на її території та в її охоронній зоні без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

 
При укладанні охоронного договору відповідний орган охорони культурної спадщини має можливість безпосереднього контролю та впливу за використанням та збереженням пам'яток їх власниками, а у разі необхідності – притягнення до відповідальності за пошкодження або негативний вплив та руйнування пам'ятки.
 

За останні роки склалося так, що відсутність охоронних договорів на значну кількість об'єктів культурної спадщини, або неналежний контроль за виконанням умов наявних охоронних договорів, а також безконтрольне використання пам'яток їх власниками, негативно вплинуло на загальний облік та технічний стан об'єктів культурної спадщини історичних ареалах м. Одеси.

 
Згідно пункту 11 частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» до повноважень виконавчого органу міської влади, відповідно до її компетенції у сфері охорони культурної спадщини, належить укладання охоронних договорів на пам'ятки в межах повноважень, делегованих органом охорони культурної спадщини вищого рівня.
 

В розумінні статті 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини», а також пунктів 3 та 4 Порядку, укладання охоронних договорів на об'єкти культурної спадщини належить до числа повноважень органів охорони культурної спадщини обласних державних адміністрацій, але діюча редакція Закону не передбачає делегування цих повноважень органу охорони культурної спадщини місцевого самоврядування.

 
Тобто, відповідно до повноважень, укладання охоронних договорів на пам'ятки у м. Одесі здійснює орган охорони культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації, яким є управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини.
 

Після відомих реформаційних змін, проведених у 2015 році колишнім головою обласної державної адміністрації, управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації було скасовано та охоронні повноваження передані управлінню культури, національностей та релігій, в якому був створений відділ, куди увійшли деякі нечисленні фахівці з колишнього управління.

 
На теперішній час склалася ситуація (іноді штучно роздмухувана у засобах масової інформації), при якій ті нечисленні фахівці обласного відділу охорони культурної спадщини, справжні професіонали-ентузіасти, просто не в змозі справлятися із величезним обсягом роботи по охороні культурної спадщини міста Одеси та всієї Одеської області.

 
З урахуванням Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 333-р, у місті Одесі поетапно створюються належні матеріальні, фінансові та організаційні умови для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних та делегованих повноважень у сфері охорони культурної спадщини, у тому числі в частині укладання охоронних договорів на пам'ятки.

 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону культурної спадщини», з метою збереження автентичного вигляду Центрального історичного ареалу та історичної забудови, підвищення привабливості м. Одеси для туристів, об'єднання існуючих напрямків та програм у єдину концепцію збереження та розвитку центральної історичної частини міста, розпорядженням Одеського міського голови від 01.11.2016 року № 1109 створено робочу групу з координації розробки концепції розвитку Центрального історичного ареалу міста Одеси, з метою розробки відповідної комплексної міської програми збереження автентичної забудови та розвитку історичного центру міста Одеси.

 
Для всебічного, глибинного втілення в життя концепції та названої комплексної програми, поза сумнівом, міський влади знадобиться застосування усього спектру не передбачених на сьогодні законодавством можливих повноважень у сфері охорони культурної спадщини.
 

Враховуючи, що в наступний час Міністерство культури України працює над новою редакцією Закону України «Про охорону культурної спадщини», який вже виносився на громадське обговорення та який вкрай необхідний для здійснення власних повноважень органами місцевого самоврядування, вважаємо за необхідне прискорення внесення відповідних змін до проекту Закону в частині делегування повноважень органам охорони культурної спадщини історичних міст України, а саме:
- погодження документації на історико-культурних територіях та в зонах ії охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць;
- укладання охоронних договорів на пам'ятки місцевого значення;
- накладання штрафних санкцій за порушення Закону;
- надання дозволів та погоджень на розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини;
- розглядати та погоджувати програми та проекти містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт на пам'ятках місцевого значення, історико-культурних територіях та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програми та проекти, реалізація яких може позначиться на стані об'єктів культурної спадщини, виключно на підставі висновків відповідного органу культурної спадщини міської ради.

 
У зв'язку з вищевикладеним, відповідно до наданих мені прав як депутату місцевої ради, керуючись пунктом 1 частини 2 статті 11, частини 1 статті 21 та статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частин 7, 8, 9 статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», з метою посилення порядку у сфері охорони пам'яток у м. Одесі, підтримки захисту традиційного історичного архітектурного середовища міста та забезпечення дотримання режиму використання пам'яток національного та місцевого значення, їх територій, зон охорони, втілення в життя Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, збереження та розвитку Центрального історичного ареалу міста Одеси, з метою уникнення порушень законодавства України в сфері охорони культурної спадщини, непорозумінь щодо розмежування повноважень між органами охорони культурної спадщини безпосередньо на місцях, забезпечення діяльного механізму захисту та охорони прав та інтересів територіальних громад міст при виявленні правопорушень, просимо повідомити про врахування в проекті Закону України «Про охорону культурної спадщини» зазначених пропозицій та термін внесення його на розгляд Верховної Ради України, або можливість термінового делегування зазначених повноважень спеціально уповноваженому органу – управлінню з питань охорони культурної спадщини Одеської міської ради.З повагою

Депутат
Одеської міської ради
VII скликання                                                        Е.П. Стась

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

 

Рішення Одеської міської ради №1817-VII від 15.03.2017p. оприлюднено в газеті газеті “Одесский вестник” №12 от 25.03.2017р.Страница создана: 21.03.2017 16:25
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 21 - 22 сентября
День партизанской славы

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее