06:51:24   |   21 марта 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / №1519-01р от 21.12.2007г.

№1519-01р от 21.12.2007г.

Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки бюджетных программ, составленных программно-целевым методом

Розпорядження
Одеського міського голови
№1519-01р від 21.12.2007г.
 
Про затвердження Порядку
проведення моніторингу
та оцінки бюджетних програм,
складених за програмно-цільовим методом 
 
          Відповідно до ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективного управління бюджетом за програмно-цільовим методом:
1. Затвердити Порядок проведення моніторингу та оцінки ефективності бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом.
2. Загальну координацію з проведення моніторингу та оцінки бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом, покласти на управління фінансів Одеської міської ради.
3. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради   забезпечити проведення моніторингу та оцінки бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом.
 4. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.
 
                                                                                                                Е. Гурвіц
 Додаток
до розпорядження
міського голови
№1519-01р від 21.12.2007г. 
 
Порядок
проведення моніторингу та оцінки бюджетних програм,
складених за програмно-цільовим методом
 
1.    Загальні положення 
Елементами процесу ефективного управління бюджетом за програмно-цільовим методом є моніторинг і оцінка програм.
Порядок проведення моніторингу та оцінки бюджетних програм розроблений з метою створення єдиних організаційно-методичних засад для реалізації системи моніторингу та оцінки.
Метою здійснення моніторингу та оцінки ефективності бюджетних програм є відслідковування ходу і результатів реалізації програми, використання ресурсів і надання інформації про поточну ситуацію щодо прийняття управлінських рішень з питань бюджету.
Моніторинг та оцінка бюджетних програм здійснюється виконавцями програми/головними розпорядниками бюджетних коштів.
 
2.    Моніторинг бюджетних програм 
Моніторинг виконання бюджетних програм це постійний процес збору даних про видатки та показники виконання програми, що досягаються у ході її реалізації. Мета проведення моніторингу виконання бюджетних програм – відстеження відхилень фактичних показників від планових, аналіз змін, що відбуваються у ході реалізації бюджетних програм та виявлення причин, які перешкоджають або сприяють виконанню програм.
 Моніторинг виконання бюджетних програм здійснюється за встановленою формою та повинен містити інформацію про заплановані та фактичні обсяги фінансування програми та досягнуті показники за звітний період.
Дані отримані в процесі моніторингу є основою для проведення оцінки ефективності бюджетної програми.
 
3.    Оцінка бюджетних програм 
Оцінка бюджетних програм – це комплексний аналіз використання бюджетних коштів та досягнутих результатів розпорядниками коштів в процесі реалізації бюджетних програм, що здійснюється за результатами виконання бюджетних програм за рік.
 Мета оцінки ефективності бюджетних програм:
     - визначення ефективності виконання бюджетної програми;
     - визначення ступеню досягнення мети та завдань бюджетної програми;
     - прийняття управлінських рішень за результатами виконання програми;
   - інформування посадових осіб органів місцевого самоврядування та громадськість про результати виконання програми та ефективність використання коштів за програмою.
  
4.    Порядок проведення моніторингу та оцінки бюджетних програм 
4.1. Моніторинг та оцінка виконання бюджетних програм здійснюється на основі фінансової, статистичної та іншої звітності.
4.2. Моніторинг та оцінка виконання бюджетних програм здійснюється виконавцями програм/головними розпорядниками бюджетних коштів за встановленою формою (додається).
4.3. За результатами проведеного моніторингу та оцінки виконання бюджетних програм головний розпорядник бюджетних коштів аналізує причини невиконання запланованих результатів та вносить обґрунтовані пропозиції стосовно плану заходів покращення реалізації бюджетної програми.
4.4. Інформація про результати моніторингу та оцінки бюджетних програм надається виконавцями програм/головними розпорядниками бюджетних коштів до 15 липня (за півріччя) та до 20 січня (за рік) до управління фінансів Одеської міської ради для узагальнення.
4.5. Інформація про результати моніторингу та оцінки бюджетних програм є основою для прийняття рішень стосовно перерозподілу коштів, зменшення або збільшення обсягів асигнувань на виконання програми.
4.6. Результати звіту про оцінку виконання бюджетних програм включаються до звітів про виконання бюджету міста.
4.7.   Звіт про оцінку виконання бюджетних програм оприлюднюється під час публічного представлення звітів про виконання бюджету міста.
  
Керуюча справами                                                 Т.М. Єршова


Страница создана: 22.12.2007 10:55
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

21 марта  10:00
С Е С С И Я

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее 29 марта 11:00 
И С П О Л К О М

Далее 25-28 марта 
чемпионаты по
интеллектуальным играм

Далее 27 марта 10:00
отчет юридического 
департамента 
об исполнении
бюджета

Далее 21-25 марта
выставка
«Odessa Fashion Week»

Далее 21 марта 15:00
Вечер поэзии

Далее 22-25 марта 
конкурс камерных ансамблей
им. В. Повзуна

Далее 24 марта  12:00 
День пеликана
в Одесском зоопарке

Далее 24 марта 15:00
Поэтические чтения
«Очная ставка»

Далее 24 марта с 20:30 до 21:30
экологическая акция
Час Земли

Далее До 26 марта подача проектов 
на Конкурс проектов соцзаказа

Далее 27 марта-1 апреля
фестиваль клоунов и
мимов «Комедиада»

Далее 27 марта 14:00
выставка А. Крикун 
«Земля предков»
ВКО

Далее 28 марта  17:00
презентация 
юмористического
путеводителя 

Далее 30 марта  16:00 
юбилейная выставка 
Клуба одесских карикатуристов

Далее 5 апреля  11:00 
Ярмарка Карьеры

Далее до 15 апреля
работа транспорта
в районе улицы Канатной

Далее Вечер литературного 
юмора в ВКО 
перенесен на конец марта

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее