05:41:55   |   22 октября 2017   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / №1519-01р от 21.12.2007г.

№1519-01р от 21.12.2007г.

Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки бюджетных программ, составленных программно-целевым методом

Розпорядження
Одеського міського голови
№1519-01р від 21.12.2007г.
 
Про затвердження Порядку
проведення моніторингу
та оцінки бюджетних програм,
складених за програмно-цільовим методом 
 
          Відповідно до ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективного управління бюджетом за програмно-цільовим методом:
1. Затвердити Порядок проведення моніторингу та оцінки ефективності бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом.
2. Загальну координацію з проведення моніторингу та оцінки бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом, покласти на управління фінансів Одеської міської ради.
3. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради   забезпечити проведення моніторингу та оцінки бюджетних програм, складених за програмно-цільовим методом.
 4. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.
 
                                                                                                                Е. Гурвіц
 Додаток
до розпорядження
міського голови
№1519-01р від 21.12.2007г. 
 
Порядок
проведення моніторингу та оцінки бюджетних програм,
складених за програмно-цільовим методом
 
1.    Загальні положення 
Елементами процесу ефективного управління бюджетом за програмно-цільовим методом є моніторинг і оцінка програм.
Порядок проведення моніторингу та оцінки бюджетних програм розроблений з метою створення єдиних організаційно-методичних засад для реалізації системи моніторингу та оцінки.
Метою здійснення моніторингу та оцінки ефективності бюджетних програм є відслідковування ходу і результатів реалізації програми, використання ресурсів і надання інформації про поточну ситуацію щодо прийняття управлінських рішень з питань бюджету.
Моніторинг та оцінка бюджетних програм здійснюється виконавцями програми/головними розпорядниками бюджетних коштів.
 
2.    Моніторинг бюджетних програм 
Моніторинг виконання бюджетних програм це постійний процес збору даних про видатки та показники виконання програми, що досягаються у ході її реалізації. Мета проведення моніторингу виконання бюджетних програм – відстеження відхилень фактичних показників від планових, аналіз змін, що відбуваються у ході реалізації бюджетних програм та виявлення причин, які перешкоджають або сприяють виконанню програм.
 Моніторинг виконання бюджетних програм здійснюється за встановленою формою та повинен містити інформацію про заплановані та фактичні обсяги фінансування програми та досягнуті показники за звітний період.
Дані отримані в процесі моніторингу є основою для проведення оцінки ефективності бюджетної програми.
 
3.    Оцінка бюджетних програм 
Оцінка бюджетних програм – це комплексний аналіз використання бюджетних коштів та досягнутих результатів розпорядниками коштів в процесі реалізації бюджетних програм, що здійснюється за результатами виконання бюджетних програм за рік.
 Мета оцінки ефективності бюджетних програм:
     - визначення ефективності виконання бюджетної програми;
     - визначення ступеню досягнення мети та завдань бюджетної програми;
     - прийняття управлінських рішень за результатами виконання програми;
   - інформування посадових осіб органів місцевого самоврядування та громадськість про результати виконання програми та ефективність використання коштів за програмою.
  
4.    Порядок проведення моніторингу та оцінки бюджетних програм 
4.1. Моніторинг та оцінка виконання бюджетних програм здійснюється на основі фінансової, статистичної та іншої звітності.
4.2. Моніторинг та оцінка виконання бюджетних програм здійснюється виконавцями програм/головними розпорядниками бюджетних коштів за встановленою формою (додається).
4.3. За результатами проведеного моніторингу та оцінки виконання бюджетних програм головний розпорядник бюджетних коштів аналізує причини невиконання запланованих результатів та вносить обґрунтовані пропозиції стосовно плану заходів покращення реалізації бюджетної програми.
4.4. Інформація про результати моніторингу та оцінки бюджетних програм надається виконавцями програм/головними розпорядниками бюджетних коштів до 15 липня (за півріччя) та до 20 січня (за рік) до управління фінансів Одеської міської ради для узагальнення.
4.5. Інформація про результати моніторингу та оцінки бюджетних програм є основою для прийняття рішень стосовно перерозподілу коштів, зменшення або збільшення обсягів асигнувань на виконання програми.
4.6. Результати звіту про оцінку виконання бюджетних програм включаються до звітів про виконання бюджету міста.
4.7.   Звіт про оцінку виконання бюджетних програм оприлюднюється під час публічного представлення звітів про виконання бюджету міста.
  
Керуюча справами                                                 Т.М. Єршова


Страница создана: 22.12.2007 10:55
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

23, 24, 25 октября 
депутатские комиссии

Далее 19 октября 10:00
Международная конференция
филологов в Доме ученых

Далее 20-22 октября 
Чемпионат по ушу

Далее 26 октября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 22 октября 13:00
выставка «Пляжные ракетки.
Сделано в Израиле»

Далее 19 - 22 октября
конференция
Лимуд Одесса 2017
 
Далее с 9 октября 
прием проектов 
Общественный бюджет

Далее с 9 октября 
заявки на Лучший инновационный проект

Далее 23 октября 9:00
аппаратное 
совещание
прямая трансляция
Далее 22-24 ноября 
выставка «АГРО-СФЕРА»

Далее 26 октября 16:00
Презентация книги
Анны Костенко

Далее Конкурс стартапов, инноваций, развития бизнеса
Далее 8 ноября 10:00
СЕССИЯ

Далее 31 октября 18.00
концерт к 500-летию
Реформации

Далее 27 октября 17:00 
Всемирный клуб одесситов
фотовыставка «More More»

Далее 10 октября  14:00
выставка «Око Давида»

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее 6-29 октября 
Выставка живописи
глухих художников

Далее Конкурс: льготное кредитование малого и среднего бизнеса
Далее до 28 декабря
конкурс по благоустройству парка Шевченко

Далее Финпомощь предпринимателям
срок подачи заявок
продлен до 1 ноября

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее 27-29 сентября 
Международный Черноморский Транспортный Форум

Далее 27 октября 
«Дни Польского Бизнеса»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2017 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Далее ИНВАЛИДАМ
работа транспорта
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее