02:30:52   |   26 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / №1329-01р від 07.11.2008р.

№1329-01р від 07.11.2008р.

Про Порядок розроблення, фінансування, моніторингу та оцінки міських цільових програм, звітності про їх виконання та включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку міста Одеси /втратило чинність/

Втратило чинність розпорядженням міського голови №938-01р від 01.10.2012р.

 

Розпорядження

міського голови

№1329-01р від 07.11.2008р.


Про Порядок розроблення, фінансування,

моніторингу та оцінки міських цільових

програм, звітності про їх виконання та

включення до щорічних програм соціально-

економічного розвитку міста Одеси


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», з метою забезпечення підготовки міських цільових програм, покращення контролю за належним їх виконанням та підвищення ефективності виконання програм соціально-економічного розвитку м. Одеси:


1. Затвердити Порядок розроблення, фінансування, моніторингу та оцінки міських цільових програм, звітності про їх виконання та включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку міста Одеси (додається).

 


2. Загальну координацію з розроблення та реалізації міських цільових програм покласти на управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради (Зубенко Є.Г.).


3. Вважати такими, що втратили чинність, розпорядження міського голови від 08.02.2006 р. № 73-01р «Про Порядок розроблення, фінансування і моніторингу міських програм та включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку міста Одеси», розпорядження міського голови від 27.12.2006 р. № 1563-01р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 08.02.2006 р. № 73-01р «Про Порядок розроблення, фінансування і моніторингу міських програм та включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку міста Одеси», розпорядження міського голови від 10.04.2008 р. № 378-01р «Про покращення стану виконання міських програм, включених до щорічної програми соціально-економічного розвитку міста Одеси».

4. Управлінню економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради (Зубенко Є.Г.) довести Порядок розроблення, фінансування, моніторингу та оцінки міських цільових програм, звітності про їх виконання та включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку міста Одеси до відома усіх виконавчих органів Одеської міської ради.


5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.Е. Гурвіц

 

Додаток

до розпорядження

міського голови

від 07.11.2008р. № 1329-01р


Порядок

розроблення, фінансування, моніторингу та оцінки міських цільових програм,

звітності про їх виконання та включення до щорічних програм

соціально-економічного розвитку міста Одеси


1. Загальні положення

 

1.1. Міські цільові програми готуються відповідно до основних принципів розроблення державних цільових програм, зазначених у Законі України «Про державні цільові програми», за процедурою та на умовах, передбачених цим Порядком розроблення, фінансування, моніторингу та оцінки міських цільових програм, звітності про їх виконання та включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку міста Одеси (далі - Порядок).

1.2. Міська цільова програма (далі - Програма) - це сукупність мети, завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням, спрямованих на розв’язання галузевих проблем територіальної громади міста, реалізація яких має забезпечити досягнення очікуваних результатів за рахунок коштів бюджету міста Одеси, бути спрямованою на розв’язання пріоритетних проблем розвитку міста і є складовою щорічної програми соціально-економічного розвитку міста на відповідний рік.

Цільова Програма вважається комплексною, якщо вона об’єднує декілька програм споріднених напрямів відповідної галузі та передбачає їх фінансування за кількома кодами функціональної класифікації видатків (тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів), а також, якщо вона об’єднує різні галузі та сфери діяльності для вирішення проблем розвитку міста.

1.3. Ініціаторами розроблення Програми можуть бути: Одеська міська рада та її виконавчі органи, міський голова, виконавчий комітет Одеської міської ради, громадські ради при органах місцевого самоврядування, органи самоорганізації населення та громадські організації.

1.4. Підставою для ініціювання розроблення Програми є існування проблеми територіальної громади міста, що відноситься до компетенції міського самоврядування, розв’язання якої потребує залучення коштів бюджету міста Одеси, координації спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

1.5. Обов`язковою умовою розробки Програми є наявність у бюджеті міста Одеси реальної можливості ресурсного забезпечення виконання заходів Програми та відповідність мети Програми пріоритетним стратегічним напрямкам розвитку міста.

1.6. Мета, завдання та заходи Програми, що розробляються не повинні дублювати мету, завдання та заходи інших діючих міських програм.

 

2. Основні етапи розроблення Програми

 

2.1. Основними етапами розроблення та виконання Програми є:

2.1.1. ініціювання розроблення Програми;

2.1.2. підготовка проекту Програми;

2.1.3. здійснення експертизи відповідності проекту Програми даному Порядку, погодження та затвердження Програми;

2.1.4. затвердження бюджетних призначень на виконання Програми;

2.1.5. включення Програми до щорічної програми соціально-економічного розвитку міста, внесення змін до Програми;

2.1.6. організація виконання Програми, здійснення контролю за її виконанням;

2.1.7. оцінка очікуваних результатів вирішення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма;

2.1.8. здійснення моніторингу та підготовка звітів про виконання Програми.

 

3. Ініціювання розроблення Програми

 

3.1. Ініціатор розроблення Програми готує пропозиції, які подаються до виконавчого комітету Одеської міської ради разом із детальним обґрунтуванням необхідності її розроблення, яке має містити:

3.1.1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, аналіз причин виникнення проблеми та оцінка її масштабів з чітким зазначенням критеріїв виміру та їх показників для кожної зазначеної проблеми;

3.1.2. Пояснення, чому розв’язання цієї проблеми потребує програмного методу;

3.1.3. Наявність інших міських, регіональних та державних програм відповідної сфери діяльності з наданням їх переліку, які споріднені за метою із запропонованою Програмою, результати їх здійснення та обґрунтування неможливості розв’язання проблеми в рамках цих програм;

3.1.4. Обґрунтування відповідності мети Програми пріоритетним, стратегічним напрямкам соціально-економічного розвитку міста;

3.1.5. Визначення орієнтовних обсягів фінансування витрат, необхідних для виконання Програми;

3.1.6. Оцінку результатів виконання Програми (економічних, соціальних, екологічних тощо) та їх ефективність. Оцінка має відбуватися обов’язково за такими ж критеріями, що були використані для оцінки проблеми. Для обґрунтування комплексних результатів за Програмою, ініціатор розроблення має надати додаткові критерії для їх оцінки. Кількісні показники визначення ефективності запропонованої Програми мають передбачати співвідношення витрачених бюджетних коштів на вирішення конкретної проблеми до очікуваних результатів (а саме змін) її вирішення. Додаткові кількісні та якісні показники розробляються ініціатором розроблення Програми.

3.2. Надані ініціатором розроблення Програми документи передаються:

- виконавчим органам Одеської міської ради (у залежності від специфіки порушених проблем), управлінню економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради для підготовки у 10-денний термін висновків про доцільність розроблення Програми та пропозиції щодо визначення головного розробника;

- у випадку, коли виконавчими органами Одеської міської ради (у залежності від специфіки порушених проблем) та управлінням економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради надані висновки про недоцільність розроблення Програми, ініціатор може звернутися до постійної комісії удосконалення структури керування містом та (або) профільної комісії Одеської міської ради;

- управлінню економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради для проведення у 10-денний термін експертизи щодо їх відповідності вимогам даного Порядку;

- департаменту фінансів Одеської міської ради для узгодження можливості фінансування заходів Програми з бюджету міста Одеси.

3.3. У разі отримання позитивного висновку, за дорученням заступників міського голови, які координують відповідну сферу, готується проект розпорядчого документу виконавчого комітету Одеської міської ради (розпорядження, доручення) про підготовку проекту Програми, в якому визначаються розробник, відповідальний виконавець та строк підготовки. Виданий розпорядчий документ, відповідно до вимог Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, є підставою для підготовки проекту Програми.

 

4. Підготовка проекту Програми

 

4.1. Підготовка проекту Програми здійснюється головним розробником самостійно або спільно із науковими установами, громадськими організаціями, підприємствами, установами, які зацікавлені у прийнятті та реалізації Програми. Для забезпечення підготовки проекту Програми можуть утворюватися групи з представників виконавчих органів Одеської міської ради, наукових та громадських організацій тощо.

У випадку, коли ініціатор розроблення Програми не є головним розробником, головним розробником може створюватися робоча група з розробки Програми, до складу якої має бути включений ініціатор розроблення Програми.

4.2. Проект Програми повинен містити такі складові частини (розділи):

- проект паспорта Програми;

- визначення проблем;

- обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем та необхідності їх розв’язання програмним методом;

- визначення мети Програми;

- строки та етапи виконання Програми;

- перелік завдань Програми;

- перелік заходів Програми;

- ресурсне забезпечення Програми;

- організація виконання та контролю за ходом виконання Програми;

- очікувані результати виконання Програми.

4.2.1. Проект паспорта Програми.

Проект паспорта Програми складається відповідно до вимог рішення Одеської міської ради від 15.06.2004 року № 2634-ІV «Про паспорти бюджетних програм».

4.2.2. Визначення проблем.

Розділ повинен містити:

а) чітко сформульоване визначення кожної проблеми територіальної громади міста, на розв`язання якої спрямована Програма;

б) аналіз причин виникнення зазначених проблем;

в) оцінку рівня (масштабів) кожної проблеми з чітким зазначенням критеріїв виміру та їх показників, використаних для оцінки.

Визначення проблеми є основою для формулювання мети, а також обґрунтуванням для всіх інших розділів Програми.

4.2.3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем та необхідності її розв’язання програмним методом.

У цьому розділі зазначаються шляхи і засоби розв’язання проблем міста або окремої території, окремих галузей економіки тощо.

Шляхи розв’язання проблем - це конкретні напрями, які планується здійснити для досягнення мети Програми. У якості застосування засобів розв’язання проблеми можливо використовувати конкретні дії, спрямовані на виконання завдань Програми. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми та необхідності її розв’язання програмним методом має здійснюватися на підставі пунктів 3.1.2, 3.1.3 та 3.1.4 Порядку.

Розділ має також містити обґрунтування необхідності фінансування Програми за рахунок коштів з бюджету міста Одеси.

4.2.4. Визначення мети Програми.

Мета Програми - це головний очікуваний результат вирішення визначених проблем. Сформульоване визначення мети Програми повинно мати логічний зв'язок з її назвою.

4.2.5. Строки та етапи виконання Програми.

Строки та етапи виконання Програми визначаються відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України». Програма вважається довгостроковою, якщо строк її виконання розрахований на 5 і більше років. Якщо термін Програми є більший за один рік, Програма має поділятися на щорічні етапи.

4.2.6. Перелік завдань Програми.

Завдання Програми - це конкретні напрями, які планується здійснити протягом певного періоду і які повинні забезпечити досягнення мети Програми. Завдання Програми мають відповідати умовам:

а) бути реалістичними, лаконічними, базуватися на визначених проблемах та мати чітке визначення в часі;

б) не містити завдання, що не забезпечуються жодним заходом;

г) виконання завдань Програми має забезпечувати досягнення очікуваних результатів;

д) посилання на конкретні очікувані результати Програми, на досягнення яких спрямовані завдання;

е) не містити завдань, що не спрямовані на досягнення очікуваних результатів.

4.2.7. Перелік заходів Програми.

Заходи Програми - це конкретні дії, виконання яких має забезпечити досягнення очікуваних результатів та мети Програми, усунути причини виникнення проблеми або знизити рівень проблеми. Заходи повинні мати визначення розміру та джерел фінансування.

Перелік заходів Програми повинен мати визначення щодо кожного заходу:

а) кошти для його реалізації за рахунок усіх джерел фінансування;

б) у межах якого завдання Програми заходи реалізуються;

в) посилання на конкретні очікувані результати Програми, які планується досягти за результатами виконання кожного заходу.

4.2.8. Ресурсне забезпечення Програми.

Розділ повинен містити орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання Програми в цілому і диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування, у тому числі за рахунок коштів з бюджету міста. Якщо Програма виконується протягом більш ніж одного року, заплановані обсяги фінансування заходів мають відбуватися із розбивкою по рокам.

4.2.9. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми.

Розділ має визначати:

а) головного виконавця та інших виконавців Програми;

б) порядок виконання заходів Програми головним виконавцем;

в) порядок здійснення контролю головним виконавцем Програми за

реалізацією заходів іншими виконавцями, якщо вони передбачені Програмою;

г) порядок підготовки звіту про виконання Програми;

д) порядок оприлюднення звітів головних виконавців Програми на офіційному сайті Одеської міської ради про хід виконання заходів (за 6, 9 та 12 місяців), а також звітів про досягнення результатів за рік та по закінченню дії Програми, що забезпечуватиме інформування територіальної громади міста.

4.2.10. Очікувані результати виконання Програми.

4.2.10.1. Очікувані результати виконання Програми визначають зміни рівня масштабів проблем, які головний розробник планує досягти за підсумками реалізації заходів Програми. Очікувані результати виконання Програми, як щорічні, так і по її закінченню, визначаються на підставі тих самих критеріїв та їх показників, за якими визначені проблеми Програми. Ця процедура визначає кількісні показники та має забезпечити можливість відстеження динаміки вирішення проблем та оцінки кількісних змін. У разі необхідності використання якісних та кількісних показників виконання Програми, головний розробник має надати додаткові критерії та індикатори для оцінки їх досягнення. Кількісні та якісні показники становлять очікувані результативні показники виконання Програми.

4.2.10.2. Розділ має містити:

а) для щорічних програм - очікувані результати виконання заходів Програми та досягнення мети по її закінченню;

б) для програм, термін яких складає більш ніж один рік - очікувані результати виконання заходів Програми кожного щорічного етапу, а також очікувані результати виконання Програми по її закінченню;

в) кількісні показники визначення очікуваної ефективності виконання щорічних етапів Програми, а також Програми у цілому; очікувані зміни стану відповідної проблеми.

4.2.10.3. Кількісні показники визначення очікуваної ефективності виконання щорічних етапів Програми, а також Програми в цілому визначається як співвідношення витрачених бюджетних коштів на досягнення кожного очікуваного результату до очікуваних змін стану відповідної проблеми. Витрачені бюджетні кошти на досягнення кожного очікуваного результату визначаються як сума витрат кожного заходу, що має посилання на конкретний очікуваний результат (визначено п. 4.2.7.2 Порядку). Очікувані зміни стану відповідної проблеми визначаються як різниця між рівнем проблеми до реалізації Програми (визначено п. 4.2.2 Порядку) та рівнем очікуваного результату (щорічно та по закінченню Програми), визначеного в порядку та на умовах, передбачених цим пунктом Порядку. Очікувані зміни визначаються як у натуральному, так у відсотковому вимірі.

 

5. Здійснення експертизи відповідності проекту Програми даному Порядку,

погодження та затвердження Програми

 

5.1. Головний розробник Програми узгоджує обсяги її фінансування з департаментом фінансів Одеської міської ради.

 

5.2. Експертиза відповідності підготовленого проекту Програми вимогам даного Порядку здійснюється управлінням економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради, яке у 10-денний строк надає головному розробнику Програми у письмовій формі один з двох висновків: «Проект міської Програми відповідає усім формальним вимогам Порядку» або «Проект міської Програми не відповідає усім формальним вимогам Порядку та має бути доопрацьований головним розробником».

 

У цьому випадку управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради має надати головному розробнику Програми стислі, конкретні та обґрунтовані зауваження. Головний розробник проекту Програми доопрацьовує її та надає управлінню економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради для здійснення експертизи. До проведення експертизи можуть залучатися фахівці інших виконавчих органів Одеської міської ради, відповідні підрозділи обласної державної адміністрації, науковці, незалежні експерти тощо.

 

5.3. Після отримання позитивного висновку проект Програми погоджується з усіма причетними до її виконання виконавчими органами Одеської міської ради та відповідно до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради подається на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради та міської ради.

 

5.4. Для забезпечення інформованості участі територіальної громади та можливості участі в обговоренні проекту Програми, після отримання позитивного висновку, проект Програми у 5-денний термін надається головним розробником до управлінням інформації Одеської міської ради для розміщення на офіційному сайті міста у дводенний термін.

 

6. Затвердження бюджетних призначень на виконання Програми

 

6.1. Після затвердження Програми Одеською міською радою, головний виконавець Програми до 15 жовтня року, що передує плановому, надає до департаменту фінансів Одеської міської ради бюджетні запити щодо фінансування Програми за рахунок коштів бюджету м. Одеси.

 

6.2. Департамент фінансів Одеської міської ради:

 

а) аналізує подані бюджетні запити відповідно до реальних можливостей бюджету та надає пропозиції виконавчому комітету Одеської міської ради щодо включення Програми до проекту бюджету м. Одеси;

 

б) інформує управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради щодо обсягу коштів, передбачених у бюджеті на фінансування Програми.

 

6.3. Основні критерії, які впливатимуть на фінансування Програми:

 

а) відповідність пріоритетним, стратегічним напрямкам розвитку міста;

 

б) очікуваний результат виконання заходів на прогнозний рік;

 

в) залучення додаткових джерел фінансування.

 

6.4. Фінансування Програми здійснюється винятково за умови її затвердження рішенням Одеської міської ради та передбачення відповідних видатків у рішенні Одеської міської ради про бюджет м. Одеси на відповідний рік.

 

7. Включення Програми до щорічної програми соціально-економічного

розвитку міста, внесення змін до Програми

 

7.1. Програми, що фінансуються з бюджету міста Одеси, включаються до щорічної програми соціально-економічного розвитку міста.

 

7.2. У випадках затвердження щорічного фінансування Програми з бюджету міста Одеси, термін якої складає більш ніж один рік, в обсязі, що відрізняється від затвердженого Програмою, головний виконавець повинен скоригувати щорічні заходи та очікувані результати Програми та надати проект відповідного рішення для затвердження міською радою. Депутати міської ради мають бути забезпечені такою інформацією щодо наслідків змін (скорочень) фінансування Програми задля об`єктивного прийняття відповідного рішення.

 

7.3. Невідповідність фактичному стану показників оцінки проблем Програми, наданих головним розробником, а також інші обгрунтовані та суттєві причини можуть бути використані для ініціювання внесення змін до Програми протягом її дії.

 

7.4. Порядок ініціювання, розробки та затвердження змін до Програми такий, як і для Програми, передбачений даним Порядком.

 

8. Організація виконання Програми, здійснення контролю за її виконанням

 

8.1. Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у програмі.

 

8.2. Контроль за виконанням заходів, завдань, цільовим використанням коштів та досягненням очікуваних результатів Програми здійснюється головним виконавцем (головним розпорядником коштів) та депутатськими комісіями міської ради, відповідно до Регламенту Одеської міської ради.

 

9. Оцінка очікуваних результатів вирішення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

9.1. Оцінка очікуваних результатів вирішення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма, здійснюється головним виконавцем відповідно до критеріїв та індикаторів, визначених пунктом 4.2.10 Порядку не пізніше лютого, наступного за звітним періодом року.

 

9.2. Результати оцінки Програми мають враховуватися при щорічному звіті про виконання кожного етапу та Програми в цілому.

 

9.3. Після оцінки Програми, розгляду щорічного звіту про виконання кожного етапу та Програми в цілому на засіданні постійної комісії Одеської міської ради, на яку покладений контроль за її виконанням, засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради та міської ради, результати мають бути оприлюднені на офіційному сайті Одеської міської ради у тижневий термін.

 

10. Здійснення моніторингу та підготовка звітів про виконання Програми

 

10.1. Головні виконавці програм щокварталу, до 15 числа, наступного за звітним періодом місяця, подають управлінню економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів міських програм, включених до щорічної програми соціально-економічного розвитку міста для здійснення моніторингу.

 

Інформація повинна містити:

 

а) обсяг виконаних робіт та заходів, спрямованих на реалізацію Програми;

 

б) джерела фінансування Програми та звітність про фактичні фінансові витрати;

 

в) пояснювальну записку про роботу виконавчих органів Одеської міської ради з виконання Програми, у разі невиконання - обґрунтування причин.

 

10.2. Передбачається підготовка звітів головними виконавцями Програми:

 

10.2.1. Щорічний звіт виконання етапу Програми, що затверджена більш ніж на один рік.

 

Після закінчення терміну реалізації кожного етапу та Програми в цілому, головний виконавець у місячний термін надає управлінню економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради підсумковий звіт про виконання відповідного етапу. Звіт має містити:

 

- рівень досягнення мети Програми;

 

- рівень досягнення запланованих результативних показників щорічного етапу з обґрунтуванням причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів;

 

- дані про роботу учасників бюджетної програми з її виконання;

 

- обсяг виконаних заходів;

 

- фактичні фінансові витрати.

 

Щорічний звіт про виконання кожного етапу та Програми в цілому має бути розглянутий постійною комісією Одеської міської ради, на яку покладений контроль за її виконанням.
10.2.2. Щорічний звіт про виконання Програми.

 

Після закінчення терміну реалізації Програми, головний виконавець у місячний строк надає управлінню економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради підсумковий звіт про її виконання.

 

У разі декількох виконавців однієї Програми, звіт про виконання кожного етапу Програми в цілому надається головним виконавцем, а у разі його відсутності, кожним розпорядником бюджетних коштів.

 

Звіт має містити:

 

- рівень досягнення мети Програми;

 

- рівень досягнення запланованих підсумкових результативних показників з обґрунтуванням причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів;

 

- дані про роботу учасників бюджетної програми з її виконання;

 

- обсяг виконаних заходів;

 

- фактичні фінансові витрати.

 

Підсумковий звіт про виконання Програми оголошується головним виконавцем на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради та на сесії Одеської міської ради відповідно до Регламентів.

 

10.3. Управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради:

 

- узагальнює та аналізує звіти головних виконавців програм та включає його результати до щорічного звіту про виконання програми соціально-економічного розвитку міста;

 

- веде базу даних міських цільових програм та звітів головних виконавців про поточне та остаточне їх виконання.

 

10.5. Щорічний звіт виконання відповідного етапу виконання Програми, а також підсумковий звіт головний виконавець публікує у засобах масової інформації та розміщує на офіційному сайті міської ради у місячний термін після закінчення етапу або Програми.

 

10.6. Умови для здійснення незалежного моніторингу Програми на етапах розробки, реалізації та звітності забезпечуються положеннями пунктів 5.4, 8.2. та 9.3. Порядку.


Керуюча справами                               Т.М. ЄршоваСтраница создана: 07.11.2008 14:33
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 26 - 28 сентября 
Всемирный день туризма
П Р О Г Р А М М А

Далее 4-5 октября
бизнес-форум 
Odesa 5T Investment Promotion Forum

Далее 1 октября 9:00
аппаратное совещание

Далее 24 сентября 16:00
фотовыставка 
«Из Грузии с любовью»

Далее 27 сентября
выставка художников-
акварелистов

Далее 27 сентября 18:00
Одесский зоопарк
вечер поэзии

Далее 27 сентября 16:00
выставка «Путешествуем с Николаем Рерихом»

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее