10:21:08   |   24 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / № 1091-01р от 13.09.05 г

№ 1091-01р от 13.09.05 г

О создании городских и районных постоянно действующих комиссий относительно проведения в 2005 году расчетов по погашению обязательств государства по обесцененным денежным сбережениям граждан в учреждениях Сберегательного банка бывшего СССР путем погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги
Внесены изменения распоряжением № 334-01р від 13.04.2006

Розпорядження міського голови від 13.09.2005г. № 1091-01р

Про створення міських та районних постійно діючих комісій щодо проведення у 2005 році розрахунків з погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими защадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР шляхом погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги

Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання розпорядження Одеської обласної державної адміністрації "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2005 року № 664":

1. Утворити міську постійно діючу комісію з організації та проведення розрахунків з погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР шляхом погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги, затвердити її склад (додаток 1).
2. Головам районних адміністрацій Одеської міської ради: 2.1.Утворити постійно діючі районні комісії з організації та
проведення розрахунків з погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР шляхом погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги. До складів зазначених комісій включити представників підприємств житлово-комунального господарства, які надають послуги населенню та представників районних фінансових органів.
2.2. Копії рішень про утворення районних комісій, інформацію про місце їх розташування надіслати міській постійно діючій комісії з організації та проведення розрахунків з погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колшнього СРСР шляхом погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги до 20 вересня 2005 року.
2.3. Вжити заходів для забезпечення підприємств житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу, їхніх структурних підрозділів та інших підприємств-надавачів житлово - комунальних послуг бланками документів, необхідних для проведення розрахунків згідно з додатками 1, 3 і 4 до порядку, який затверджено зазначеною Постановою Кабінету Міністрів України.
2.4. Щомісяця надавати управлінню житлово - комунального господарства Одеської міської ради інформацію про стан проведення розрахунків відповідно до Постанови Кабінету міністрів України.
3. Затвердити регламент міської та районних постійно діючих комісій з організації та проведення розрахунків з погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР шляхом погашення заборгованості за житлово - комунальні послуги (додаток 2).
4. Забезпечити проведення розрахунків до 20 грудня 2005 року.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.


Додаток 1 до розпорядження міського голови
від 13.09.05р. № 1091-01 р


СКЛАД
міської постійно діючої комісії з організації та проведення розрахунків з погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР шляхом погашення заборгованості
за житлово-комунальні послуги


Ворохаєв Анатолій Іванович - голова комісії, перший заступник міського голови Одеської міської ради;

Рубля Микола Васильович - заступник голови комісії, начальник управління житлово-комунального господарства Одеської міської ради;

Бедрега Світлана Миколаївна - заступник голови комісії, начальник управління фінансів Одеської міської ради.

Члени комісії

Балан Микола Миколайович - голова Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;

Берегова Ірина Миколаївна - начальник відділу фінансування місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства та соціального захисту населення управління фінансів Одеської міської ради;
Іванський Андрій Йосипович - начальник юридичного управління Одеської міської ради;
Завірюха Борис Олександрович - директор комунального підприємства „Одесатеплокомуненерго";
Карев В'ячеслав Володимирович - директор філії „Інфоксводоканал" ТОВ „Інфокс" (за згодою);
Панько Михайло Михайлович - голова Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;
Параскевич Юрій Владиславович - голова Київської районної адміністрації Одеської міської ради;
Пятов Валерій Наумович - директор комунального підприємства „Одесатеплоенерго";
Згуров Ігор Олександрович - в.о. голови правління ВАТ „Одеська ТЕЦ" (за згодою);
Соколов Володимир Олексійович - голова депутатської комісії по житлово-комунальному господарству, енергетики та тарифної політики (за згодою);
Соколовський Едуард Степанович - голова правління ВАТ „ЕК Одесаобленерго" (за згодою);
Учитель Ігор Леонідович - голова правління ВАТ „Одесагаз" (за згодою);
Штогрін Іван Дмитрович - голова Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради

Керуюча справами
Т. Єршова


Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 13.09.05 р. № 1091-01р


Регламент
постійно діючої комісії з організації та проведення розрахунків з погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР шляхом погашення заборгованості
за житлово - комунальні послуги
1. Постійно діюча комісія з організації та проведення розрахунків з погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР шляхом погашения заборгованості за житлово-комунальні послуги (далі - комісія) є робочим органом, утвореним для вирішення деяких питань проведення розрахунків з погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР шляхом погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги, забезпечення узгоджених дій між учасниками проведення розрахунків.
2. У своїй діяльності комісія керується Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2005 року № 664 " Про заходи щодо проведення у 2005 році розрахунків з погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР шляхом погашения заборгованості за житлово-комунальні послуги", а також цим Регламентом.
3. Районна в місті та міська постійно діючі комісії з проведення розрахунків у десятиденний строк:
- проводить аналіз реєстрів що надходять від підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг та узагальнює суми заборгованості за житлово-комунальні послуги по кожному підприємству за видами житлово-комунальних послуг;
- на підставі довідок стосовно платежів до державного бюджету, що підлягають внесенню підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг узагальнює суми платежів за їх видами;
- узагальнює пропозиції підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг щодо їхньої участі в розрахунках та визначає схеми розрахунків;
- готує проекти протоколів погодження розрахунків та подає їх на узгодження з усіма учасниками розрахунків, визначеними схемою розрахунків;
- затверджуе протоколи погодження розрахунків своїм рішенням та двічі на місяць ( 1 та 15 числа) передає їх до міської постійно діючої комісії з організації та проведення розрахунків;
- визначає з числа учасників розрахунків (крім громадян) відповідального за здійснення організаційних заходів з проведения розрахунків, визначених кожною схемою розрахунків, та надає йому відповідні повноваження із супроводженням розрахунків у відповідному органі Державного казначейства.
У разі, коли відсутня можливість визначити схему розрахунків в межах міста, постійно діюча комісія вносить обласній постійно діючій комісії пропозиції щодо визначення розрахунків у межах області.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:
- одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для їх роботи;
- залучати до роботи комісії працівників органів виконавчої влади та інших фахівців;
- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію відповідальних працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до її компетенції.
5. Міську комісію очолює голова, який призначається міським головою.
5.1. Районну комісію очолює голова, який призначається головою відповідної районної адміністрації.
Голови комісій організують їхню роботу та здійснюють розподіл обов'язків між їхніми членами.
6. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться за потребою або рішенням голови комісії.
7. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів.
8. Комісія приймає рішення більшістю голосів присутніх на її засіданні членів. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписує її голова.


Керуюча справами
Т. Єршова

Страница создана: 03.02.2006 16:02
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее