02:48:26   |   10 декабря 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / №1227-01р от 06.10.05 г.

№1227-01р от 06.10.05 г.

Об утверждении Порядка проведения общественных слушаний по вопросам обсуждения проектов нормативно-правовых актов, направленных на поддержку и развитие предпринимательства в г. Одессе

Розпорядження міського голови від 06.10.2005р. №1227-01р

Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань обговорення проектів нормативно-правових актів, що спрямовані на підтримку і розвиток підприємництва в м. Одеса

3 метою встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу нормативних актів, що приймаються Одеською міською радою, для забезпечення коректності та об'єктивності аналізів, підготовлених виконавчими органами Одеської міської ради, для оцінки доцільності прийняття того чи іншого регуляторного акта органами чи уповноваженими особами, а також для створення зрозумілих і прозорих умов підприємницької діяльності, керуючись ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 35 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,

1. Затвердити “Положення про порядок проведення громадських слухань з обговорення проектів нормативно-правових актів, що спрямовані на підтримку і розвиток підприємництва в м. Одеса” (додається).
2. Виконавчим органам Одеської міської ради при підготовці до проведення громадських слухань, керуватися в своїй роботі “Положенням про порядок проведення громадських слухань у м. Одеса".
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.


Додаток до розпорядження міського голови
від 06.10.05р. №1227-01р


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення громадських слухань з обговорення проектів нормативно-правових актів, що спрямовані на підтримку і розвиток підприємництва в м. Одеса


1. Громадські слухання в м. Одеса (далі - ГС) є відкритими і гласними. Ініціювати проведення ГС можуть як органи місцевого самоврядування, так і представники громади (не менше 20 її членів). Гласність роботи забезпечується шляхом висвітлення інформації як напередодні ГС (звичайно за результатами проведення круглого столу та фокус-груп, шляхом оприлюднення в ЗМІ проекту нормативно-правових актів (далі - НПА), що обговорюватиметься на ГС), так і шляхом оприлюднення результатів ГС після їхнього проведення в газеті «Одеський вісник», на місцевому радіо та телебаченні та на сайті м. Одеса. Обов'язково оприлюднюються всі пропозиції та зауваження, що прозвучали в ході ГС з боку присутніх на них учасників.
2. Пропозиція про проведення громадських слухань має містити питання слухань (проекти актів), що пропонуються до обговорення.
3. Пропозиція про проведення громадських слухань направляється міському голові, який зобов'язаний не пізніше, ніж у 10-денний термін видати розпорядження про проведення громадських слухань або відхилити пропозицію, мотивуючи при цьому своє рішення.
4. У розпорядженні міського голови повинні бути зазначені відомості про місце і час проведення громадських слухань, питання і пропозиції (проекти актів), що пропонуються до обговорення, склад посадових осіб, які будуть брати участь у громадських слуханнях.
5. Розпорядження міського голови про проведення громадських слухань доводиться до відома відповідних органів і посадових осіб місцевого самоврядування, а також оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації не пізніше, ніж за 7 днів до їхнього проведення.
6. Не менш як 20 осіб (депутатів, представників громади, працівників виконавчих органів міськради) запрошуються на ГС персонально заздалегідь. Всі запрошені офіційно мають право виступити у ході обговорення основних питань, поставлених на порядку денному ГС. Серед запрошених на ГС і з питань підприємництва та регуляторної реформи підприємці мають становити не менше двох третин від кількості. На ГС з соціально значущих питань не менше двох третин від загальної кількості мають бути запрошені громадяни певних категорій. Склад запрошених має змінюватися на кожних ГС.
7. Особи, присутні на ГС, не повинні порушувати порядок, стримуватися від неетичних проявів свого ставлення до того, що відбувається на ГС. У разі недотримування цих вимог вони за розпорядженням головуючого на ГС можуть бути виведені із приміщення засідання.
8. Головує на ГС міський голова або один з його заступників, чи уповноважена особа.
9. ГС ведуться українською або російською мовами.
10. Головуючий на ГС має право:
- в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;
- ставити запитання;
- в окремих випадках неетичного поводження або недотримання регламенту позбавляти виступаючого слова;
- виступати позачергово з продовженням при цьому часу, відведеного для дебатів.
11. Час проведення громадських слухань не повинен перевищувати двох годин. На ГС можуть виноситися не більше двох питань. Не менше, ніж півгодини, повинно виділятися для обговорення кожного питання.
12. Під час ГС може здійснюватися запис виступів за допомогою аудіо-, відеотехніки чи секретаря ГС.
13. Після ГС протокол подається до секретаріату міської ради, а також до відповідного профільного виконавчого органу чи комісії, і обов'язково передається міському голові.
14. Пропозиції, внесені за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду розробником проекту НПА.
15. Вирішення спірних питань під час ГС проводиться шляхом відкритого або таємного голосування. У випадку таємного голосування обирається лічильна комісія для підрахунку голосів.
16. Результатом проведення ГС є зауваження чи поправки до проекту місцевого НПА або самостійна резолюція прийнята учасниками ГС щодо проекту НПА, яка може носити рекомендаційний характер.

Керуюча справами
Т.М.Єршова
Страница создана: 04.02.2006 09:13
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 10 декабря 09:00
аппаратное совещание

Далее 7 декабря 16:00
Презентация книги Георгия Голубенко
«Одесский декамерон»

Далее ОТМЕНЕНО
8 декабря 15:00
концерт духового оркестра
Далее 10 декабря 19:00
Молодёжный чемпионат 
Одессы по юмору

Далее 3-7 декабря
Программа
ко Дню местного
самоуправления

Далее 29 ноября - 19 декабря
к Международному 
дню лиц с инвалидностью

Далее 12 декабря 17:00
презентация трехтомника А. Рыбака
«Хорошо ли там, где нас нет?»

Далее 21 декабря 15:00
презентация 75-го выпуска
альманаха «Дерибасовская-Ришельевская»

Далее 14 декабря 15:00
Лига смеха 
на «Кубок мэра»

Далее 11 декабря 9:00
конференция «Новая индустриализация:
совместные действия правительства и бизнеса»

Далее 12 декабря  10:00
С Е С С И Я

Далее 14 декабря 15:00
выставка Кирилла Бондаренко
«Уходящая эпоха»

Далее до 11  декабря 
Фотовыставка «Тайны подземной Одессы»

Далее до 25 декабря
предоставление информации
о работах в сфере благоустройства
в 2019 г.

Далее 7 декабря 14:00
День абитуриента
в педуниверситете
им. К.Д. Ушинского

Далее до 11 декабря 
Всеукраинская акция  
«16 дней против насилия»

Далее 27 декабря 11:00
И С П О Л К О М
 
Далее С 1 ноября
конкурсный отбор в Молодежный совет

Далее до 9 февраля 2019 г 
выставка Г.Крижевского
«Влюбленный в жизнь»

Далее ноябрь-декабрь
конкурс «Знаменосец»

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее