17:46:41   |   25 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / №1277-01р от 26.12.2000г.

№1277-01р от 26.12.2000г.

О некоторых мероприятиях по упорядочению деятельности предприятий, учреждений и организаций г. Одессы в области природоохраны и природопользования

Розпорядження
міського голови
№1277-01р від 26.12.2000р.

Про деякі заходи щодо упорядкування діяльності
підприємств, установ і організацій м. Одеси в
області природо охорони та природокористування

У м. Одесі почастішали випадки несанкціонованих, аварійних, понадлімітних та понаднормативних викидів і скидів забруднюючих речовин підприємствами міста, які призводять до збитків довкіллю і здоров'ю населення. При цьому багато підприємств у місті здійснюють свою діяльність з порушенням природоохоронного законодавства при відсутності дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, затверджених лімітів, розрахунків зборів за ці викиди, скиди забруднюючих стічних вод, утворення і розміщення відходів, що збільшує негативне навантаження на навколишнє середовище і призводить до неодержання значних кошів у бюджет міста.
У зв'язку з зазначеним, а також з багатьма зверненнями громадян, та згідно зі ст.ст. 33, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.ст. 19, 43 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» для наведення відповідного порядку в діяльності підприємств, організацій і установ м. Одеси в області охорони довкілля та регулювання використання природних ресурсів:

1. Управлінню екологічної безпеки (Созінов В.О.):
1.1. Організувати збір інформації про надзвичайні й аварійні ситуації, які можуть або призвели до забруднення навколишнього природного середовища.
1.2. Залучати підприємства, організації й установи м. Одеси, незалежно від їх форм власності та підпорядкування, до запобігання або ліквідації аварійних ситуацій, які наносять шкоду природному середовищу та людині.
2. Підприємствам, організаціям і установам, які знаходяться на території м. Одеси, незалежно від форм власності та підпорядкування:
2.1. У двомісячний термін розробити та погодити в управлінні екологічної безпеки міськвиконкому план заходів про повідомлення та ліквідацію аварійних ситуацій, що можуть призвести до забруднення навколишнього природного середовища.
2.2. Про усі випадки аварійних викидів та скидів забруднюючих речовин терміново інформувати по телефону служби екологічного контролю 22-10-70 (з 9.00 до 18.00 крім суботи і неділі) або автовідповідачу/факсу 24-22-57 (цілодобово), або електронній пошті е-mail: ecologi@tm.odessa.ua (цілодобово).
2.3. Забезпечити оперативну ліквідацію наслідків аварійних викидів та скидів забруднюючих речовин.
2.4. Подавати на замовлення міськвиконкому техніку, обладнання, механізми, а також особовий склад для ліквідації аварійних ситуацій, які призвели до забруднення навколишнього середовища;
2.5. У двомісячний термін розробити і погоди в управлінні екологічної безпеки міськвиконкому поточний (згідно з додатком) і проектний плани природоохоронних заходів та надати відповідні звіти щодо їх виконання.
2.6. Затвердити в установленому законом порядку ліміти на викиди, скиди та утворення і розміщення відходів, а також узгоджувати розрахунки зборів за забруднення навколишнього природною середовища в управлінні екобезпеки міськвиконкому.
3. Державній податковій інспекції м. Одеси, районним державним інспекціям при перевірці підприємств, організацій і установ, у яких є джерела викидів і скидів забруднюючих речовин, а так само відходи:
3.1 Потребувати від підприємств, організацій і установ надання затверджених лімітів і узгоджених розрахунків зборів за ці викиди, скиди, утворення та розміщення відходів, а також здійснення платежів по цим зборам.
3.2. Виявляти підприємства, організації та установи, які зареєстровані за межами м. Одеси, але здійснюють свою діяльність на території міста і не сплачують збори за забруднення навколишнього природного середовища в міський фонд охорони навколишнього природного середовища.
При встановленні такого порушення притягувати платників до відшкодування недоотриманих коштів на рахунок зазначеного фонду.
3.3. Щоквартально надавати міськвиконкому інформацію щодо заборгованості підприємств, установ і організацій в міський фонд охорони навколишнього середовища.
4. Управлінню інформації (Ніколенко О.А.), управлінню екологічної безпеки (Созінов В.О.), управлінню економіки, промислової політики і морегосподарського комплексу (Крошка І.П.) опублікувати дане розпорядження в засобах масової інформації і довести його до відома підприємств, організацій і установ м. Одеси.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Сушкіна Л.П.
 

Р. Боделан

 

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 26.12.2000р. №1277-01р

«УЗГОДЖЕНО»
Начальник управління екологічної
безпеки Одеського міськвиконкому
___________________В.О.Созінов
(підпис, печатка)
«___»___________200_ р.
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
_______________________
(керівник підприємства)
________________________
(підпис, печатка)
«___»__________2000__р.

 

ПЛАН
природоохоронних заходів на 200__ р.

_________________________________________________________________    

(назва підприємства)

                                                                            

_________________________________________________________________

(міністерство, відомство)

 

_________________________________________________________________

(юридична адреса)

Директор______________________________________________№ сл. тел._____________________

                                    (прізвище, ім’я, по батькові )

Головний інженер_______________________________________№ сл. тел._____________________

                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

Відпов. за охорону природи ______________________________№ сл. тел._____________________

                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

Гол. бухгалтер_________________________________________ № сл. тел._____________________

                                               (прізвище, ім'я, по батькові)

Кількість працюючих на підприємстві________ чол.

Площа земельної ділянки___________________га.

Санітарно-захисна зона_________ м__________________________________________

                                              (затверджена, не затверджена – потрібне вписати)

 

Найменування природоохоронних заходів
Виконавець
(підрядчик)
Терміни виконання заходів
Витрати
Ефективність заходів
1
2
3
4
5

 
Характеристика
джерел викидів і скидів забруднюючих речовин і утворення відходів

Кількість джерел:

викидів   ____  шт.;

скидів     ____  шт.;

Кількість шкідливих викидів в атмосферне повітря:

від стаціонарних джерел:______________________ т/рік;

від автотранспорту:__________________________ т/рік;

сумарне:                    __________________________ т/рік;

на одиницю продукції, сировини:_______________  т/рік.

Кількість шкідливих скидів:

сумарне:                   __________________________ т/рік;

На одиницю продукції, сировини:_______________ т/рік.

кількість шкідливих відходів:

сумарне:                   __________________________ т/рік;

На одиницю продукції, сировини:_______________ т/рік.

 

Ліміти на 200 р. (прикласти копії) на:

викиди________________________________________________________________________;

                                              (затверджені, не затверджені - потрібне вписати)

скиди   _----------------------------____________________________________________________;

                                              (затверджені, не затверджені - потрібне вписати)

відходи________________________________________________________________________;

                                              (затверджені, не затверджені - потрібне вписати)

 

Розрахунки зборів на 200__р. (привести копії) по:

викидах________________________________________________________________________;

                                              (затверджені, не затверджені - потрібне вписати)

скидах_________________________________________________________________________;

                                              (затверджені, не затверджені - потрібне вписати)

відходах_______________________________________________________________________;

                                              (затверджені, не затверджені - потрібне вписати)

 

Загальна сума зборів по підприємству за забруднення

навколишнього природного середовища за 200_р. (тис. грн.)

Види забруднення
Збори
Штрафи за порушення природоохоронного законодавства
Відшкодування збитку (позов)
У межах установлених лімітів (план/факт)
За перевищення допустимих лімітів
Викиди від стаціонарних джерел
 
 
 
 
Викиди від автотранспорту
 
 
 
 
Скиди
 
 
 
 
Відходи
 
 
 
 
ВСЬОГО:
 
 
 
 

 

Заборгованість по зборах у міський фонд охорони

навколишнього природного середовища (тис. грн.)

Рік
(потрібне вписати)
Сума, яка підлягає до оплати
Сума, фактично перерахована
Мається
Не мається
1996
 
 
 
 
1997
 
 
 
 
1998
 
 
 
 
1999
 
 
 
 
2000
 
 
 
 

 

У 2000р. збори за забруднення навколишнього природного середовища були сплачені:

1. Трьома платіжними дорученнями_____________________________________________

                                                                                 (необхідне вписати)

30% - державний фонд;

50% - обласний фонд;

20% - міський фонд     №_______ дата_______ сума___________________;

2. Двома платіжними дорученнями_____________________________________________

                                                                                   (необхідне вписати)   

 

30% - державний фонд;

70% - обласний і міський фонд (вказати, до якого фонду було спрямовано це

платіжне доручення)_______________________________________________________

                                                                     (обласний, міський м. Одеси)

№_________дата_____________сума_________________________;

 

Відповідний за охорону природи:______________        ______________________________

                                                               (підпис)                                      (П.І.Б.)

Головний бухгалтер:                       _______________       ______________________________

                                                               (підпис)                                      (П.І.Б.)

 
 
* Примітка. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №303 від 01.03.2000 сплата зборів за   забруднення    навколишнього    природного    середовища   здійснюється    двома платіжними дорученнями: 30% - на рахунок Державного фонду; 70% - на рахунок міського Фонду з наступним розподілом коштів фінансовий управлінням міськвиконкому Розрахунковий рахунок №25456129032 в АКБ "МТБ" в м. Іллічівську МФО 328168 код ОКПО 02315044 отримувач Управління фінансів Одеського міськвиконкому.


Страница создана: 08.06.2007 13:17
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 26 - 28 сентября 
Всемирный день туризма
П Р О Г Р А М М А

Далее 4-5 октября
бизнес-форум 
Odesa 5T Investment Promotion Forum

Далее 1 октября 9:00
аппаратное совещание

Далее 24 сентября 16:00
фотовыставка 
«Из Грузии с любовью»

Далее 27 сентября
выставка художников-
акварелистов

Далее 27 сентября 18:00
Одесский зоопарк
вечер поэзии

Далее 27 сентября 16:00
выставка «Путешествуем с Николаем Рерихом»

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее