/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / № 958 від 04.10.2017 р.

№ 958 від 04.10.2017 р.

Про організацію та проведення конкурсу «Кращий інноваційний проект»

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 958 від 04.10.2017 р.

Про організацію та проведення конкурсу

«Кращий інноваційний проект»

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 4.1 пункту 4 додатка 2 до Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 440-VІІ, з метою збільшення економічної ефективності бізнесу шляхом впровадження інноваційних проектів українських розробників:

1. Оголосити з 09 жовтня 2017 року конкурс «Кращий інноваційний проект».

2. Створити конкурсну комісію з організації та проведення конкурсу «Кращий інноваційний проект» та затвердити її склад (додаток 1).

3. Затвердити умови конкурсу «Кращий інноваційний проект» (додаток 2).

4. Конкурсній комісії організувати підготовку та проведення конкурсу «Кращий інноваційний проект».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.

Г. Труханов

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 04.10.2017 р.
№ 958

 

СКЛАД
конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу
«Кращий інноваційний проект» 
 

Вугельман
Павло Володимирович
 
- голова конкурсної комісії, заступник міського голови;
Тетюхін
Сергій Миколайович
 
- заступник голови конкурсної комісії, дектор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради;
 
Масленнікова
Світлана Вікторівна
- секретар конкурсної комісії, заступник начальника відділу промисловості та підприємництва департаменту економічного розвитку Одеської міської ради.
 
 
Члени конкурсної комісії:
 
 
Гладушняк
Олександр Олексійович
- в.о. голови Молодіжної ради при Одеському міському голові (за згодою);
 
 
Дацюк
Валентина Миколаївна
- перший заступник директора департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради;
 
 
Дяченко
Альона Володимирівна
- заступник директора департаменту – ачальник відділу по туризму департаменту культури та туризму Одеської міської ради;
 
 
Жирова
Ірина Вячеславівна
 
- заступник директора департаменту – начальник відділу планування доходів місцевого бюджету та економічного аналізу департаменту фінансів Одеської міської ради;
 
 
Ілько
Олександр Васильович
- директор департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради;
 
 
Карпов
Володимир Анатолійович
-   начальник науково-дослідної частини Одеського національного економічного університету (за згодою);
 
 
Кобилянський
Станіслав Іванович
- віце-президент Інноваційної палати України, президент Одеського регіонального відділення Інноваційної палати України за згодою);
 
 
Ковальов
Анатолій Іванович
 
- проректор з наукової роботи Одеського  аціонального економічного університету (за згодою);
 
 
Прейгер
Наталія Анатоліївна
- заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради;
 
 
Самарська
Світлана Володимирівна 
- завідувач сектору технічного супроводження та експлуатаційних робіт департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради;
 
 
Сиваш
Андрій Сергійович
- директор департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради;
 
 
Столбова
Ірина Євгенівна
 
- заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
 
 
Швидка
Ірина Володимирівна
- заступник директора департаменту економічного розвитку Одеської міської ради.
 

 

Керуюча справами                                    О. Оніщенко
 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 04.10.2017 р.
№ 958
УМОВИ КОНКУРСУ
«Кращий інноваційний проект»
 
1. Конкурс «Кращий інноваційний проект» (далі – Конкурс) проводиться в рамках реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2016-2018 роки в наступні етапи:
- І етап – прийом заявок на участь у Конкурсі (з 09 жовтня по 01 листопада 2017 року);
- ІІ етап – презентація та захист проектів (з 06 по 10 листопада 2017 року);
- ІІІ етап – оголошення переможців Конкурсу (до 01 грудня 2017 року).

2. Вимоги до учасників Конкурсу.
У Конкурсі можуть брати участь громадяни України, фізичні особи-підприємці та юридичні особи.
Не допускаються до участі в Конкурсі особи, які:
- залучаються в якості членів конкурсної комісії;
- подали завідомо недостовірні відомості та документи для участі в Конкурсі;
- перебувають у стадії припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;
- визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

3. Конкурс проводиться в 3 номінаціях:
І. Краща інноваційна ідея – це проект, який є ідеєю, що знаходиться на ранніх стадіях розвитку чи може бути результатом науково-дослідних робіт.
ІІ. Успішний старт інноваційного проекту – це проект, який вже почав реалізовуватися.
ІІІ. Краща соціальна інновація – проект, що дозволяє внести вагомі зміни в соціальний, культурний добробут суспільства.

4. Для участі в Конкурсі учасник подає наступні документи:
- заявку на участь у Конкурсі (додається);
- інноваційний проект, скріплений підписом учасника та печаткою (для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб).
Документи подаються до конкурсної комісії особисто учасником або уповноваженою ним особою в паперовому та електронному вигляді. Секретарем конкурсної комісії перевіряється повнота поданих документів, які реєструються у Книзі реєстрації учасників Конкурсу в день їх подання.
Інноваційний проект має містити наступні розділи:
- найменування, мету, актуальність проекту;
- призначення, сферу використання проекту. Короткий опис проблеми, на вирішення якої спрямовано використання проекту, споживача продукту, технологічного процесу тощо;
- переваги інноваційного проекту (соціальні, технічні тощо);
- бізнес-план;
- календарний план реалізації проекту.

5. Переможці Конкурсу визначаються за наступними критеріями:
- актуальність інноваційного проекту;
- соціальна значимість проекту;
- інноваційний підхід;
- можливість реалізувати проект у реальних умовах.

6. Під час засідання конкурсної комісії ведеться протокол. Результати Конкурсу оформлюються протягом наступних 7 робочих днів протокольним рішенням, яке підписується головою та секретарем конкурсної комісії.

7. Переможець Конкурсу відзначається дипломом та цінним подарунком, а також отримує право на безкоштовну участь зі своїми проектами у виставках у рамках експозиції Одеського регіонального відділення Інноваційної палати України та використання у своїй документації та рекламних матеріалах звання переможця Конкурсу.
Учаснику, який не посів призове місце, вручається диплом учасника Конкурсу.
Підсумки Конкурсу висвітлюються на офіційному сайті Одеської міської ради.

Керуюча справами                             О. Оніщенко
 
 
 
 
 
Розпорядження Одеського міського голови № 958 від 04.10.2017 р. оприлюднено газеті «Думська площа» (додаток до газети «Одесский вестник») №44 від 13.10.2017 р.


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
04.10.2017 17:27

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/acts/mayor/99845/