/ Главная / Районные администрации / Приморская

Компетенция райадминистрации

Компетенція Приморської районної адміністрації Одеської міської ради: 

У галузі соціально-економічного розвитку та планування до відання райадміністрації належать:
- підготовка пропозицій щодо складання планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, організовує їх виконання. Надання виконкому звітів про хід та результати їх виконання;
- розробка програми соціально-економічного розвитку району, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування в межах своєї компетенції, організація їх виконання. Надання виконкому звітів про хід та результати їх виконання;
- забезпечення економічного та соціального розвитку території району, ефективного використання природних, трудових та фінансових ресурсів;
- складання балансів фінансових та трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком району;
- залучення на договірних засадах підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку району, координація зазначеної роботи на території району;
- розміщення на договірних засадах замовлень на виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг, необхідних для населення району, на підприємствах, в установах і організаціях;
- організація на території району діяльності комісії з проведення перепису населення;
- сприяння діяльності органів державної статистики та контролю, передача та отримання від них відомостей, передбачених чинним законодавством України.

У галузі бюджету та фінансів до відання райадміністрації належить:
- участь у процесі формування бюджету міста;
- сприяння стягненню та надходженню місцевих податків і зборів у повному обсязі від підприємств, установ та організацій всіх форм власності, розташованих на території району, взаємодія з цих питань з районними органами Державної податкової служби;
- забезпечення виконання бюджету міста за доходами та видатками згідно з рішенням Одеської міської ради про бюджет міста на поточний рік в межах наданих повноважень;
- залучення коштів до цільового фонду бюджету району та витрачання їх відповідно до затвердженого міською радою Положення про цільовий фонд міста Одеси; залучення коштів до спеціального фонду;
- залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території району, та коштів громадян, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи з охорони довкілля;
- сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на території району.

У галузі торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування райадміністрація:
- здійснює, відповідно до чинного законодавства, контроль за належною експлуатацією й організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі і громадського харчування, побутового обслуговування;
- складає адміністративні протоколи та акти стосовно правопорушень відповідно до чинного законодавства України;
- видає дозволи на розміщення та експлуатацію пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі;
- вносить пропозиції стосовно розвитку мережі торгівлі на території району;
- узгоджує з власником зручний для населення режим роботи розташованих на території району об'єктів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, незалежно від форми власності, в межах своїх повноважень;
- видає розпорядження про організацію виїзної та ярмаркової торгівлі на території району;
- забезпечує дотримання суб'єктами підприємницької діяльності належного санітарно-технічного стану об'єктів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, розташованих на території району.

У галузі житлово-комунального господарства райадміністрація:
- виконує функції уповноваженого органу власника житлового фонду нежилих приміщень, що належать до комунальної власності територіальної громади, підприємств з утримання та експлуатації приберегової смуги Чорного моря, аварійних служб;
- здійснює контроль за виконанням підприємствами та організаціями житлово-комунального господарства усіх форм власності функцій з утримання, експлуатації та ремонту житлового фонду району, утримання та експлуатації приберегової смуги Чорного моря;
- організовує та впроваджує нові форми та методи утримання та експлуатації житлового фонду;
- сприяє розвитку конкуренції в галузі житлово-комунального господарства та об'єктів благоустрою, створює комісії й проводить тендерні конкурси з цих питань;
- забезпечує утримання території району в належному санітарно-технічному стані, благоустрій та озеленення території району в межах виділених бюджетних та залучених коштів, стягує штрафи за неналежний санітарний стан місць громадського призначення, у випадках, передбачених законодавством;
- здійснює контроль за станом благоустрою територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водоймищ, створенням місць відпочинку громадян;
- здійснює фінансування утримання аварійного житловою фонду за рахунок бюджетних коштів, різниці в тарифах на покриття збитків за теплопостачання будинків житлового фонду міської ради, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів;
- забезпечує реконструкцію та ремонт житлового фонду, укладає договори на реконструкцію житлового фонду;
- організовує роботи експлуатації та фінансування поточного ремонту доріг в межах коштів, передбачених бюджетом;
- координує роботу управлінь мікрорайонів в організації допомоги населенню у створенні об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення;
- видає, відповідно до затвердженого виконавчим комітетом порядку, дозволи на встановлення металевих гаражів окремим пільговим категоріям населення;
- узгоджує плани робіт районної дільниці КП "Зелентрест", "Одесміськсвітло" та "Міські дороги", контролює їх виконання та підтверджує обсяги фактично виконаних робіт;
- бере участь у роботі комісії з визначення відповідності будинків, споруд та приміщень санітарно-технічним вимогам, вносить відповідні пропозиції виконкому;
- видає направлення до спеціалізованих ліцензійних проектних організацій на розробку технічних висновків про можливість збереження та експлуатації об'єктів індивідуальної житлової забудови;
осіб, які користуються правом першочергового та позачергового отримання жилих приміщень;
- видає ордери особам, які перебувають на квартирному обліку в районі, на підприємствах, в установах та організаціях району;
- видає ордери на службові жилі приміщення;
- вирішує питання переоформлення особистих рахунків на житло;
- вирішує питання внесення змін до договорів найму жилих приміщень та їх бронювання;
- видає розпорядження про надання жилих приміщень у встановленому законом порядку;
- видає розпорядження про приєднання вивільнених жилих і нежилих приміщень та про виключення жилих приміщень з числа службових;
- здійснює облік житлового фонду та контроль за його використанням;
- розглядає та готує матеріали для списання жилих приміщень, непридатних для проживання, що знаходяться на території району, з балансу житлового фонду міста;
- надає дозвіл на експлуатацію нежилих приміщені у жилих будинках.

У галузі будівництва райадміністрація:
- бере участь у діяльності міської комісії з вибору земельних ділянок;
- організовує роботу районної міжвідомчої комісії. Видає розпорядження про будівництво індивідуального житла, реконструкцію, капітальний ремонт, переобладнання та прибудови жилих та нежилих будинків, споруд та приміщень, розташованих на території району, незалежно від форм власності;
- затверджує проектно-кошторисну документацію на реконструкцію, капітальний ремонт та реставрацію об'єктів комунальної власності, розташованих на території району;
- утворює та організує роботу державних та технічних комісій з приймання в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів, незалежно від форми власності об'єкта будівництва, затверджує акти приймання завершених будівництвом об'єктів;
- приймає в експлуатацію завершені будівництвом об'єкти індивідуальної житлової забудови (крім самовільно збудованих);
- здійснює контроль за недопущенням самовільного будівництва у районі;
- звертається до суду з позовами про знесення жилих будинків разом з господарськими спорудами, зведеними громадянами самовільно;
- здійснює контроль за будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та реставрацією будинків та споруд, розташованих на території району у випадках, якщо райадміністрація є замовником;
- виступає замовником на ремонт, реконструкцію, реконструкцію з розширенням жилих будинків, будівель та споруд, що знаходяться в управлінні райадміністрації.

У галузі охорони довкілля райадміністрація:
- бере участь у розробці цільових міських та регіональних програм довкілля;
- готує та вносить на розгляд виконкому пропозиції щодо прийняття рішень про організацію території та об'єктів природно-заповіднього фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
- у межах своїх повноважень здійснює необхідні заходи з ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, інформує про них населення, залучає в установленому законом порядку до зазначених робіт підприємства, установи, організації, а також населення.

У галузі соціального захисту населення райадміністрація:
- забезпечує роботу розташованих на території району служб і організацій, з питань соціального забезпечення та працевлаштування мешканців району;
- вирішує питання всиновлення, опіки, піклування, соціального захисту неповнолітніх та осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права та обов'язки;
- вживає заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, сімей, які втратили годувальника, малозабезпечених та багатодітних сімей, пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян;
- надає допомогу на поховання громадян у випадках, передбачених законодавством;
- надає допомогу пільговій категорії населення району щодо забезпечення медикаментами;
- готує цільові програми з питань соціального захисту населення, організовує їх виконання. Надає виконкому звіти про хід та результати їх виконання;
- надає за рахунок благодійних внесків і цільового фонду матеріальну допомогу малозабезпеченим громадянам, багатодітним сім'ям, інвалідам і літнім людям;
- надає згідно з законодавством одноразову допомогу громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха;
- вирішує згідно із законодавством питання охорони материнства і дитинства (надає пільги та допомогу);
- бере участь у колективних переговорах, укладанні колективних договорів, розв'язанні трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території району;
- приймає рішення з питань встановлення піклування над повнолітніми непрацездатними особами, відповідно до чинного законодавства;
- забезпечує організацію роботи з питань надання пільг ветеранам війни та праці, інвалідам, субсидій населенню для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг;
- забезпечує надання грошової допомоги малозабезпеченим громадянам і допомоги сім'ям з дітьми.

У галузі освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту райадміністрація:
- сприяє функціонуванню установ освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту незалежно від форми власності;
- узгоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників установ освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, що належать до комунальної власності;
- надає допомогу установам освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, розташованих на території району, у вирішенні побутових, комунальних, фінансових питань та сприяє зміцненню їх матеріально-технічної бази;
- організує роботу з отримання неповнолітніми повної загальної середньої освіти;
- забезпечує надання допомоги у працевлаштуванні випускникам шкіл;
- організовує облік дітей дошкільного та шкільного віку;
- сприяє поповненню фондів шкільних бібліотек;
- організовує роботу з профілактики асоціальних явищ серед неповнолітніх;
- вирішує питання соціального захисту дітей, а саме: усиновлення, встановлення опіки чи піклування, захист майнових та житлових прав, підготовка розпоряджень і відповідних документів для влаштування дітей у заклади освіти на повне державне забезпечення;
- забезпечує контроль за станом харчування та медичного обслуговування учнів закладів освіти району;
- бере участь у реалізації державних національних та міських програм з питань охорони здоров'я, освіти, фізичної культури, спорту та культури;
- забезпечує діяльність відділів освіти в межах своїх повноважень;
- створює умови для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;
- сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури, освіти, фізкультури та спорту, роботи з молоддю;
- сприяє проведенню масових культурних та спортивних заходів.

У галузі мобілізаційної та оборонної роботи райадміністрація:
сприяє організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечує доведення до підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;
- організовує та бере участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною на території району;
- сприяє організації виробництва і постачанню військам підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів;
- вирішує питання, пов'язані з наданням допомоги військовим частинам, учбовим закладам Збройних Сил України в межах своїх повноважень;
- здійснює заходи з військово-патріотичного виховання населення.

У галузі забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян райадміністрація:
- сприяє діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ і адвокатури;
- вносить подання до відповідних органів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення ради і її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;
- звертається до суду з позовом про визнання незаконними актів підприємств, установ, організацій, які обмежують права територіальної громади, в межах своїх повноважень;
- забезпечує виконання вимог законодавства стосовно розгляду звернень громадян, здійснює контроль за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форм власності;
- здійснює у випадку стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій необхідні заходи щодо забезпечення державного та громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ і організацій, збереження матеріальних цінностей;
- утворює адміністративну комісію, сприяє її діяльності, організує відповідно до чинного законодавства і в межах своїх повноважень розгляд справ з адміністративних правопорушень; складає протоколи про адміністративні правопорушення зі справ, які віднесені законодавством до її компетенції;
- створює раду з опіки та піклування, вирішує питання опіки та піклування, зміни прізвища неповнолітніх, позбавлення батьківських прав;
- сприяє організації і проведенню виборів, референдумів, місцевих опитувань відповідно до чинного законодавства України.Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
03.02.2006 12:54

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/administration/prymorska/440/