12:10:04   |   25 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Районные администрации / Суворовская / Отчет о работе Суворовской районной администрации в 2008 году

Отчет о работе Суворовской районной администрации в 2008 году


Звіт
про роботу Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради в 2008 році

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання рі-шення Одеської міської ради від 05.04.2008р. №2474- V, розпорядженням Суворовської райадмініст-рації від 22.05.08р. № 347р затверджено Програму соціально-економічного розвитку району на 2008 рік, в якій відображено основні напрями розвитку району.
• Протягом 2008 року в промисловому комплексі району спостерігалася, переважно, позитивна тенденція нарощування об'ємів виробництва.
Так, 49 промисловими підприємствами району вироблено товарної продукції на загальну суму 7,9 млрд. грн., що в 4,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2007 року. Збільшення обсягів виробництва по району відбувалося за рахунок роботи ВАТ «Лукойл – ОНПЗ», який відновив свою роботу у квітні 2008 року. Обсяги виробництва підприємства з початку звітного року склали 6,5 млрд. грн., що становить 82,3 % від загального об’єму виробництва промислових підприємств району.
З початку року збільшили обсяги виробництва у порівняні з 2007 роком 17 підприємств: ЗАТ «Одеський м’ясокомбінат» - на 15,4%, Куліндоровський КХП –на 42,7 %, ДП ДАК «Хліб Україна» Одеський комбінат хлібопродуктів на 9,7 %, ТОВ «Форес» - на 7,2 %, ВАТ «Елакс» - на 60,1 %, ВАТ «Металопром» - на 28,6 %, завод «Продмаш»- на 77,8 %, ТОВ «Одескабель - оптичні системи» -на 22,3 %, ПП «Аргумент» на 20,1 %.
Зменшили обсяги виробництва 24 підприємства, що складає 50,0 % від загальної кількості. З початку року не працювали такі підприємства як: ЗАТ «Цукрова компанія», ОП «Одеський механіч-ний завод «Укрзалізниці», ЗАТ «Лазур», ВАТ «Одессільмаш», ВАТ «Одесагаз», призупиняли свою діяльність на протязі року з різних причин такі підприємства, як ВАТ «Одесахарчореммаш», ВАТ «Одеська ТЕЦ», ЗАТ «Промінь», ВАТ «Медлабортехніка», ТОВ «Танго-Інвест», ТОВ «Одеська хут-рова фабрика».
З листопада 2008 року визначилася тенденція зменшення обсягів виробництва майже в усіх га-лузях промисловості у зв’язку з нестабільним економічним становищем в країні.
Фінансова криза в Україні найбільш вплинула на такі галузі промислового комплексу Суво-ровського району, як металургійне виробництво та виробництво будівельних матеріалів (цегли, чере-пиці, цементу, вапна та гіпсу).

Всього промисловими підприємствами району за 2008 рік освоєно 35 нових видів продукції і створено 210 нових робочих місць. Взагалі, це за рахунок таких підприємств як: ВАТ «ЛУКОЙЛ – ОНПЗ», ВАТ «Одескабель», завод «Продмаш», ТОВ «Одеський м’ясопереробний завод», ВАТ «Елакс», ВАТ «Легмаш». На цих підприємствах проведено модернізацію виробництва та комплекс ро-біт щодо покращення екологічного стану навколишнього середовища.
На ТОВ «М’ясопереробний завод» проведено модернізацію виробництва - введено нову фасу-вальну лінію, автоматичні термокамери.
ЗАТ «Укрелеваторпром» - змонтована та запущена в експлуатацію вентиляційна установка зне-пилювання фірми «Симатек», що дозволило скоротити викид зернового пилу у декілька разів.
ВАТ «ОРТВ» придбано нове устаткування на суму 87,6 тис. грн.
На ВАТ «Одескабель» проведено модернізацію виробництва, освоєно три види нової продукції, організовано 12 робочих місць.
На ТОВ «Цемент» - в червні запущено новий цементний млин, продуктивністю 50 т/ч цементу. На підприємстві використовується новий електрофільтр, що дозволило скоротити викиди нижче за припустимих .
На ВАТ «Ексімнафтопродукт» проводиться реконструкція резервуарного парку і будівництво нових сучасніших резервуарів, створено 18 нових робочих місць.
ТОВ «Лукойл Енергія і Газ Україна» у 4-ому кварталі 2008 року розпочалось будівництво елек-тростанції (енергоблоку) для забезпечення електроенергією підприємства ВАТ «Лукойл – ОНПЗ», а у подальшому це і ресурс електроенергії для міста. Цей енергоблок - установка з комбінованого вироб-ництва теплової та електричної енергії з утилізацією атмосферного залишку висбрекингу. На підпри-ємстві створено 42 нових робочих місця.
На ВАТ «Лукойл – ОНПЗ» проведено модернізацію виробництва. Освоєно інвестицій на суму 25,0 млн. дол. США і два види нової продукції: паливо дизельне підвищеної якості (Євро) марки С і паливо дизельне підвищеної якості зимове F9. Введена в експлуатацію установка уловлювання вугле-водородних парів, що дозволило скоротити викиди забруднюючих речовин на рік не менш 8 тн.
На ВАТ «Елакс» освоєні нові види продукції, створено 20 робочих місць і проведена модерні-зація виробництва, що дозволило збільшити об'єми виробництва.

• В районі розташовано 19 автотранспортних підприємств, з яких 7 займаються пасажиропереве-зеннями. Міські маршрути пасажироперевезень обслуговують 3 підприємства, якими з початку звітного року перевезено 54,1 млн. пасажирів, в т.ч.: ВАТ «Північтранс» - 41,1 млн. чол., КП «Автосервіс» - 5,7 млн. чол., ВАТ «Третій автобусний парк» - 7,3 млн. чол.
Автобусний парк району налічує близько 1000 одиниць транспорту. Цими підприємствами в 2008р. створено 28 нових робочих місць.
В рамках реалізації Концепції розвитку міського пасажирського транспорту в м. Одесі на пері-од до 2015 року виконано заміну мікроавтобусів на автобуси малого класу і автобуси марки МАЗ.
ВАТ «Північтранс», яке є одним з найбільших автоперевізників міста, постійно відновляє свій автобусний парк. За 2008 рік ними придбано 10 одиниць нового рухомого складу, відкрито нові ма-ршрути та створено 22 додаткових нових робочих місця. Підприємство обслуговує 29 маршрутів. Для відпочинку водіїв побудовано готель.
ТОВ “Третій автобусний парк” також працює над заміною транспортних засобів на нові, при-дбано 8 нових автобусів і відкрито 2 нові маршрути (№ 58 К – Паустовського-Комінтерново та № 58 С – Паустовського - Свердлово). Підприємство обслуговує 40 маршрутів.
КП «Авто –Сервіс» обслуговує 8 маршрутів.

• Одним з важливих джерел для поповнення бюджету є розвиток малого бізнесу. Це і створен-ня нових робочих місць, і підвищення зайнятості населення, і поповнення місцевого бюджету.
Райадміністрацією здійснювалася підтримка розвитку підприємництва, як провідного чинника соціально-економічного розвитку.
За рахунок реєстрації комерційних структур і відкриття нових об'єктів соціально-культурного призначення створено 4,7 тис. нових робочих місць.
За станом на 01.01.09р. в районі знаходиться на обліку 19,3 тис. суб'єктів підприємницької ді-яльності, зокрема 3,4 тис. юридичних осіб і 15,9 тис. фізичних осіб. За 2008 рік зареєстровано юриди-чних осіб - 323, фізичних осіб – 2121. Ліквідовано і знято з обліку: юридичних – 70, фізичних – 588 осіб.
Характерною рисою розвитку підприємництва в районі останніми роками є орієнтація на тор-гівельно-посередницьку діяльність.
У торгівельній сфері і громадському харчуванні питома вага малих підприємств складає біль-ше 80%, в будівництві 3,7%, в харчовій промисловості 2,1%. Загальний об'єм випуску малими під-приємствами товарів (робіт і послуг) від загального об'єму міста складає 24,7%, питома вага малого бізнесу у формуванні прибуткової частини бюджету складає 65%.

• Програмою соціально-культурного розвитку міста на 2008 рік передбачено будівництво ряду об'єктів соціально-культурного призначення.
В районі з'явилися нові об'єкти торгівлі і обслуговування населення: 2 торгівельних центри, 6 офісів, 7 офісів-магазинів, 1 фотосалон, 1 аптечний склад, 4 перукарні, 2 стоматологічних кабінету, 1 аптека, 5 магазинів, дитяче кафе, станція технічного обслуговування автомобілів, науково-виробнича лабораторія.
Завершено будівництво банно-оздоровчого комплексу по пр-ту Добровольського, 122/1, на першому поверсі якого відкрито торговельний центр «БІЛЛА» європейського зразку (підприємство ПІІ «БІЛЛА- Україна»).
Після реконструкції відкрито відділення поштового зв’язку № 69 по вул. Гер. Сталінграду, 60.
Прийнято до експлуатації льодовий мобільний каток за адресою: пр-т Добровольського, 145-147, замовник – ТОВ «ЮНСС», сума інвестицій склала 19,7 млн. грн. На цьому катку діє широка бла-годійна спортивна програма для дитячих будинків та притулків м. Одеси.
Продовжуються роботи з проектування універсаму «Копійка» по пр-ту Добровольського, 84, дитячого кафе в мкр. III-3, молодіжно-розважального центру з магазином в мкр. III -4 на розі Дніпро-петровської дороги і вул. Ген. Бочарова, завершується будівництво двоповерхового дитячого кафе-морозиво (на 75 місць) по вул. Гер. Сталінграду, 98. Ведеться будівництво 4-х автосалонів, СТО і адміністративної будівлі по вул. Ат. Головатого, 113-115.
Районним центром зайнятості 30 особам надана одноразова допомога по безробіттю для ор-ганізації підприємницької діяльності у сумі 237,3 тис. грн.; 379 осіб направлено на курси підготовки і перепідготовки.

• У 2008 році продовжувалось громадське будівництво. Протягом останніх років активно забу-довується так зване “Поле чудес” (мкр. III – 4 – 1, III – 4 – 2, III – 4 – 3), замовником якого є управління капітального будівництва. За 2008 рік прийнято до експлуатації 13 житлових буди-нків загальною площею 109,4 тис. кв. м. на 1739 квартир.
На квартирному обліку за містом проживання при Суворовській райадміністрації перебуває більш 5,5 тис. сімей. Протягом 2008 року забезпечено житловою площею за рахунок місцевих рад 16 сімей, які проживали у аварійних та загрожуючих обваленням будинках і 39 сімей одержали ордери на квартири за рахунок коштів Одеського морського торгівельного порту.

• Однією з важливих задач є утримання житлового фонду.
Житловий фонд району складають 15 180 житлових будинків, у т.ч. 1 362 житлових будинків комунальної власності, 34 - ОСМД, 83 – кооперативних , 109 – відомчих, 13 592 будинки приватного сектору.
У аварійному стані знаходяться 193 будинки, близько 500 будинків приватного сектору знахо-дяться в зоні підтоплення.
На виконання робіт капітального ремонту міським бюджетом на 2008 рік передбачено 4 ,1 млн. грн., роботи виконано у повному обсязі у 38 житлових будинках, це:
- ремонт покрівлі в 16 будинках площею 14,8 тис. кв.м. на суму 1,5 млн. грн.;
- ремонт системи гарячого і холодного водопостачання і каналізації в 9-ти будинках на суму 602,5 тис. грн.;
- ремонт систем центрального опалювання в 8-ми житлових будинках на суму 561,8 тис. грн.;
- заміна газових та електричних пліт у 21 будинку на суму 35 тис. грн.;
- ремонт фасаду одного будинку на суму 425,0 тис. грн.;
- загально-будівельні роботи в 5-х будинках на суму 160,7 тис .грн.;
- проведені електророботи в 3-х будинках на суму 253,2 тис. грн.;
- ремонт пандусів в 24 будинках на суму 329,91 тис. грн.;
- утеплення стін житлових будинків – 9 квартир на суму 54,15 тис. грн.
Управлінням житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради, згідно титулу, виконано капітальний ремонт у 7 -ми житлових будинків на суму 1,0 млн.грн. Це ремонт покрівлі: вул. Ген. Бочарова,7, вул. Махачкалінська,9, вул. Лесі Українки, 45, пр-т Добровольського, 130/2, Миколаївська дорога, 297, вул. Ак. Заболотного, 56/2, 43А. У будинку №11 по вул. Я. Гордієнко проведено ремонт після пожежі.
Також, проведено ремонт систем гарячого водопостачання в 2-х будинках по вул. Бочарова, 45, 55, а у будинку № 8 по вул. Висоцького виконано центральне опалення та каналізація.
Інтенсивно велися роботи по підготовці систем центрального опалювання до експлуатації в осінньо-зимовий період.
По програмі «Енергозбереження у м. Одесі на 2007- 2010 роки» на проведення санації житло-вих будинків району укладено договір від 21.07.08 р. з ПП «Резов А.В.» на суму 595,0 тис. грн. на проведення капітального ремонту житлового будинку по пр. Добровольського, 135. Роботи виконано та профінансовано у повному обсязі.
• Також, постійно увага приділялася ремонту доріг у районі. Так, протягом 2008 року виконува-вся ремонт доріг, проїздів і внутрішньоквартальних доріг за рахунок міського бюджету та за-лучених коштів. Управлінням дорожнього господарства виконано капітальний ремонт доріг і тротуарів на суму 6,7 млн.грн. в об’ємі 46,0 тис. кв.м. Виконані внутрішньоквартальні проїзди по пр-ту Добровольського, 106, вул. Марсельській, 10,12,7, 9,11,13, вул. Затонського, 18-20, Гер. Сталінграда 14, вул. Паустовського, 14,15,17,19, 21, 23, 25, 27 ; проведено капітальний ремонт тротуарів по вул. Заболотного, 27.
КП «Міські дороги» відремонтовано 25,5 тис. кв.м. доріг та 2,5 тис.кв.м тротуарів.
За рахунок комерційних структур проводиться реконструкція тротуарів в плитці по вул. Ген. Бочарова. На ділянці площею 400 кв. м. - по вул. Ген.Бочарова, 2.
• КП “Міськсвітло” проведено ремонтні роботи з обслуговування мереж зовнішнього освітлення на загальну суму 3036,0 тис. грн. та на 1 млн. 435 тис. грн. виконано капітальний ремонт.
В період весняно-осінніх робіт з благоустрою території району проведено санітарне очищення мікрорайонів, ремонтні роботи фасадів, під'їздів, фарбування дверей, турнікетів, воріт, дитячих і спортивних майданчиків, зупиночних комплексів.
Підприємствами і організаціями району висаджено 2 197 шт. дерев, 2 094 шт. кущів, у т.ч. в період загальноміської акції «Посади своє дерево» висаджено 1 122 шт. дерев та 644 шт кущів, ство-рено 1,6 га газонів, розбито 0,5 га квітників, ліквідовано 16 стихійних звалищ, встановлено 36 урн.
Створено новий сквер по вул. Затонського, 5, де висаджено 80 дерев та збудовано дитячий майданчик.
Виконувався благоустрій прибудинкових територій, відремонтовані дитячі і спортивні майда-нчики на 91 об'єкті.
Виконано будівництво дитячого майданчика ЗАТ «Прокредітбанк» по Дніпропетровській до-розі, 98 з благоустроєм прилеглої території і укладанням тротуарної плитки.
Побудовано 7 дитячих майданчиків за рахунок коштів депутатського фонду: пр-т Доброволь-ського, 63-71, вул. Гер. Сталінграду, 14-16, вул. Затонського, 18-20, сквер ім. Старостіна, пр. Добро-вольського, 63, Кримська, 84, Дніпропетровська дорога, 111. Сплановано майданчик під футбольне поле по вул. Марсельська, 7-13, а також спортивний майданчик біля ЗОШ № 67. За рахунок залуче-них коштів (автосалон «Імперія-Авто») планується будівництво дитячого майданчику по вул. Балків-ській, 26-32.
У районі встановлено нові зупиночні комплекси в кількості 7 одиниць.
Фірмою «Навік» введено в експлуатацію футбольне поле на розі вул. Затонського та Кримського бульвару.
Виконана реконструкція оздоровчого комплексу по вул. Кримська, 56 Б.
Завершуються роботи з проектування реконструкції Кримського бульвару, замовником якого виступає Управління капітального будівництва міськради. Розпочалось будівництво фонтану на розі вул. Ак. Заболотного – Кримського бульвару.

• У системі районного відділу освіти діє 56 об'єктів.
На об’єктах освіти проведено капітальний ремонт на суму більш ніж на 2,5 млн.грн., у т.ч. за рахунок бюджетних коштів – 500 тис. грн., за рахунок депутатського фонду– 672,9 тис. грн., за раху-нок фонду розвитку міста – 1,4 млн. грн.
Також придбано меблів на суму 1046,4 тис. грн., у т.ч. за рахунок бюджетних коштів – 203,3 тис. грн, за рахунок залучених коштів – 843,1 тис. грн.

• Медична допомога населенню району надається 34 установами охорони здоров'я.
За рахунок власних сил і коштів на окремих об'єктах охорони здоров'я проводився поточний ре-монт приміщень:
- Обласна дитяча клінічна лікарня – проведено поточний ремонт приміщень на суму 20,0 тис. грн;
- міська лікарня № 7 – проведено поточний ремонт лікарні та поліклінічного відділення на су-му 25,0 тис. грн;
- дитяча поліклініка № 2 – ремонт процедурного кабінету на суму 26,0 тис. грн. та у 2- му поліклінічному відділенні за рахунок залучених коштів проведено: ремонт у 4-х кабінетах; частково замінена електропроводка; часткова заміна труб гарячого та холодного водопостачання та проведено перекладку труб теплотраси на загальну суму 35,0 тис. грн.;
- будинок дитини № 3 - виконано ремонт центрального сходового маршу і заміна вікон на пластикові на суму 22,5 тис. грн. за рахунок залучених коштів та виділено на проведення робіт з ре-монту пожежної сигналізації 50,0 тис. грн бюджетних коштів.
- дитяча міська лікарня № 3 – виконано ремонтних робіт на суму 172,5 тис.грн, у т.ч: за кошти депутатського фонду у сумі 100 тис. грн. (реанімаційне відділення і старша педіатрія), та за залучені кошти – 72,5 тис.грн. (ремонт 6-ти палат педіатричного відділення та ремонт вентиляційної системи у рентген-кабінеті).
За залучені кошті придбано медичного обладнення на суму 130,0 тис. грн., це: реанімаційний стіл для новонароджених та ЛОР - установка (физико - терапевтичний комплекс);
- стоматологічна поліклініка № 5 - проведено роботи з ремонту фасаду на суму 75,0 тис.грн. залучених коштів та ремонт тротуарів і під’їздів на суму 150,0 тис.грн. за рахунок бюджетних кош-тів.
Відкрито медичний центр по вул. Маловського, 4 .

• Розвиток системи соціального захисту і соціального обслуговування населення в 2008 році був направлений на реалізацію пріоритетних задач, визначених державною соціальною полі-тикою.
Враховуючи, що в районі велика кількість пенсіонерів - 66,2 тис. чол., пріоритетним напрямом соціального захисту в районі є система цільової адресної допомоги малозабезпеченим категоріям громадян.
Продовжується реалізація програми «Дешевий хліб», допомога медикаментами, продовольчи-ми товарами, гарячим харчуванням, ін.
Всього за 2008 рік на соціальний захист одиноких непрацездатних громадян району (4,5 тис.чол.), які знаходяться на обслуговуванні терцентру, направлено 6,112 млн. грн., з них: 6,0 млн. грн. – бюджетні кошти та 112,0 тис. грн – залучені кошти, у т.ч.:
- за рахунок бюджетних коштів хліб одержали більш 4,1 тис. чол. на загальну суму 468,7 тис. грн, за рахунок спонсорських коштів хліб одержали 18 чол. на суму 1,3 тис. грн,
- стипендія міського голови надана 25 чол. на суму 30,3 тис. грн..;
- гаряче харчування на протязі року отримали 3,3 тис. чол. (щомісячно - 430 чол.) на суму 574,0 тис. грн., із них на 63,6 тис. грн. - спонсорські кошти;
- продуктова допомога надана 5,4 тис. чол. на суму 625,1 тис. грн.;
- лікування у відділенні медико-соціальної реабілітації одержали 247 чоловіка на суму 66,8 тис. грн.
Матеріальну допомогу через Опікунську раду при територіальному центрі отримали 840 чоло-вік на суму 411,7 тис. грн.
Згідно Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» надано допомогу 18,1 тис. сім'ям з дітьми на суму біля 54,3 млн.грн.
Згідно закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” від 01.06.2000р. № 1768-III призначено та надано допомогу 406 сім'ям на суму 364,8 тис. грн.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 р. № 1192 «Про надання щомісяч-ної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 або 2 групи в ре-зультаті психічного розладу» призначена допомога на загальну суму 20,1 тис. грн.
Згідно Закону України від 16.11.2000р. № 2109-Ш «Про державну соціальну допомогу інвалі-дам з дитинства та дітям-інвалідам» призначено та виплачено допомогу 1070 інвалідам, у тому числі 504 інвалідам з дитинства та 566 дітям-інвалідам на суму 6,9 млн. грн.

На виконання міської програми «Рівність» на 23 об'єктах встановлені пандуси та поручні, на що було витрачено бюджетних коштів 329,9 тис. грн., у т.ч. 60 тис. грн. на встановлення пандусів на 5- ти об’єктах соціального та громадського призначення . Також, у пляжно-парковій зоні гідропарку «Лузанівка» обладнано пляж для відпочинку інвалідів, на що витрачено 112,8 тис. грн. бюджетних коштів.

• Відомості щодо роботи зі зверненнями громадян за звітний період додаються на 2-х аркушах.

• Відповідно до ч. 5 ст 14 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, рішенням ви-конавчого комітету Одеської міської ради від 08.08.2007 р. № 897 створений відділ ведення Державного реєстру виборців Суворовської райадміністрації Одеської міської ради.

Протягом 2008 року для кращої якості списків виборців району відділом ведення Державного ре-єстру виборців проводилась певна робота:
- опрацьовано та враховано всі зауваження щодо списків, які мали місце на минулих виборах;
- постійно проводилось коректування відомостей про виборців, які надійшли до відділу ведення Державного реєстру виборців, згідно ст. 22 Закону України «Про державний реєстр виборців»;
- проводилось коректування відомостей при особистому зверненні мешканців району до відділу, а та-кож уточнення списків виборців згідно з документами, які надані для отримання матеріальної допо-моги;
- проведені наради з керівниками та паспортистами КП ЖКС, ОСББ щодо надання звіреної інформа-ції виборців по будинках;
- проведено звірку виборців по всіх гуртожитках;
- проведено звірку по відомчому житлу організацій та підприємств;
- упорядковано адресне господарство в програмі;
- направлено запити до відповідних органів, установ, організацій щодо достовірності персональних відомостей виборців;
- надано інформацію ЗМІ щодо роботи відділу ;
- оприлюднене оголошення про уточнення персональних даних виборців в друкованих засобах масо-вої інформації.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 21.03.2008 р. № 16451/1/1-08 примі-щення відділу ведення Державного реєстру виборців забезпечено згідно з вимогами, які встановлені постановою Центральної виборчої комісії від 20 грудня 2007 року № 572, до приміщень відділів ве-дення Державного реєстру виборців, норм забезпечення їх обладнанням, організаційною технікою, витратними матеріалами. Також приміщення відділу облаштоване пожежною, охоронною сигналіза-цією та кодовим замком.
Згідно з розпорядженням Голови Центральної виборчої комісії від 23.07.2008 р. № 34 відділу передано модемне обладнання для зв’язку ADSL2+ маршрутизатор Asotel UM-A+, яке підключено до телекомунікаційної мережі ВАТ «Укртелеком» та встановлено зв’язок з ЦВК.
З метою дотримання відділом ведення Державного реєстру виборців вимог нормативно-правових актів у сфері захисту інформації ІАП «Списки виборців», відпрацьовано комплект експлуа-таційної документації КСЗІ ІАП «Списки виборців», проведені організаційно-технічні заходи захисту інформаційних ресурсів ІАП «Списки виборців».
Для забезпечення належних умов роботи відділу приміщення відділу та робочі місця фахівців відділу обладнано відповідно до вимог Постанови Центральної виборчої комісії від 20.12.2007 р. № 572.
З вересня 2008 р відділ працював над підготовкою бази даних ІАП “Списки виборців” до пере-несення до бази даних Державного Реєстру, зокрема виконувались наступні операції:
- обробка відомостей щодо кратного включення виборців;
 виправлення граматичних помилок;
 з’ясування випадків некоректного написання даних.
31 грудня 2008 р. база даних ІАП «Списки виборців» передано до бази даних Державного реєстру виборців.

 

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 1 октября 9:00
аппаратное совещание

Далее 24 сентября 16:00
фотовыставка 
«Из Грузии с любовью»

Далее 27 сентября
выставка художников-
акварелистов

Далее 27 сентября 18:00
Одесский зоопарк
вечер поэзии

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее