09:33:45   |   20 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Управления и отделы / Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В А

Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В А

Про реалізацію Закону України
"Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1242 від 22.09.2004 )

Кабінет Міністрів України
 
П О С Т А Н О В А
від 11 жовтня 2002 р. № 1521
Київ
Про реалізацію Закону України
"Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1242 від 22.09.2004 )
 
     Відповідно до статей 6, 11, 17 і 21 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" Кабінет Міністрів України 
п о с т а н о в л я є:
     1. Затвердити такі, що додаються:
     Порядок державної реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку;
     Порядок передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс;
     Порядок проведення розрахунків з членами об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, які мають перед ним заборгованість, за виконані ними роботи з утримання неподільного та загального майна об'єднання;
     Порядок створення спеціальних фондів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.
     2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
      - сприяти створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
      - забезпечити неухильне виконання органами державної реєстрації вимог Порядку державної реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку.
     3. Визнати такими, що втратили чинність:
      - постанову Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р. № 588 "Про затвердження Положення про порядок організації та діяльності об'єднань, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні" (ЗП України, 1995 р., № 10, ст. 259);
      - постанову Кабінету Міністрів України від 17 березня 2000 р. № 513 "Про внесення зміни до Положення про порядок організації та діяльності об'єднань, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 12, ст. 465).
     4. Роз'яснення з питань застосування затверджених цією постановою порядків надаються Державним комітетом з питань житлово-комунального господарства.
    5. Ця постанова набирає чинності через 30 днів після опублікування в газеті "Урядовий кур'єр".
 
 
          Прем'єр-міністр України                                                                             А. Кінах
 
 
                                               
  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                   постановою Кабінету Міністрів України
                                                                         від 11 жовтня 2002 р. № 1521
 
 
 ПОРЯДОК
державної реєстрації об'єднань співвласників
багатоквартирного будинку
Загальна частина
 
     1. Державна реєстрація об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (далі - об'єднання) проводиться виконавчим органом міської, районної у місті ради, районною, районною у мм. Києві і Севастополі державною адміністрацією (далі - органи державної реєстрації) за місцем знаходження багатоквартирного будинку.
 
     Органи державної реєстрації ведуть реєстри об'єднань співвласників багатоквартирного будинку в установленому ними порядку.
 
     Реєстрація об'єднань, найменування яких тотожні найменуванням інших об'єднань, внесених до відповідного реєстру об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (далі - реєстр), не допускається.
 
     Орган державної реєстрації дає змогу провести перевірку заявленого найменування об'єднання на тотожність найменуванням об'єднань, внесених до реєстру.
 
    2. Об'єднання розташовується за місцем знаходження багатоквартирного будинку.
 
Реєстрація об'єднань
 
     3. Для державної реєстрації об'єднання уповноважена установчими зборами особа (далі - заявник) подає безпосередньо або надсилає поштою (рекомендованим листом) до органу державної реєстрації:
 
     1) реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію об'єднання, оформлену за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку;
 
     2) протокол установчих зборів, на яких було прийнято рішення про створення об'єднання та затвердження його статуту;
 
     3) два примірники оригіналу і п'ять копій статуту об'єднання, оформлені згідно з вимогами законодавства; (Підпункт 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1242 від 22.09.2004)
 
     4) список членів об'єднання, складений згідно з додатком 2 до цього Порядку.
  
     (Підпункт 5 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1242 від 22.09.2004)
 
     (Підпункт 6 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1242 від 22.09.2004)
    
     Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у поданих документах, несуть власники житлових (нежитлових) приміщень та заявник.
 
     4. Документи, що подаються до органів державної реєстрації, складаються державною чи іншою мовою відповідно до статті 11 Закону УРСР "Про мови в Українській РСР", прошиваються та пронумеровуються.
 
     5. Державна реєстрація об'єднань проводиться безоплатно.
 
    6. Реєстраційна картка об'єднання заповнюється заявником та зберігається в органі державної реєстрації.
 
     Орган державної реєстрації перевіряє наведені у реєстраційній картці відомості, комплектність поданих документів та відповідність їх законодавству.
 
     У разі позитивного результату перевірки орган державної реєстрації формує реєстраційну справу об'єднання і зазначає дату надходження документів у журналі обліку реєстраційних справ, який ведеться за формою, встановленою цим органом.
 
     У разі коли в результаті перевірки виявлено, що заявником подано не всі необхідні документи або вони не відповідають вимогам законодавства, орган державної реєстрації повідомляє про це заявника і повертає йому документи. Після врахування зауважень заявник може подати документи повторно.
 
     Орган державної реєстрації не має права вимагати від заявників подання документів, не передбачених цим Порядком, і несе відповідальність за зберігання реєстраційної справи.
 
     Орган державної реєстрації у місячний термін після надходження необхідних документів вносить дані реєстраційної картки до реєстру та видає свідоцтво про державну реєстрацію об'єднання із зазначенням ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ за зразком згідно з додатком 3 до цього Порядку, а у разі відмови у реєстрації - дає вмотивовану письмову відповідь.
 
     Відмова у державній реєстрації може бути оскаржена заявником або іншими заінтересованими особами в установленому порядку.
 
     7. Заявнику видається оригінал і п'ять копій свідоцтва про державну реєстрацію об'єднання, а також оригінал і п'ять копій його статуту з відповідною відміткою органу державної реєстрації. (Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1242 від 22.09.2004)
     Копії статуту і свідоцтва про державну реєстрацію об'єднання, засвідчені органом державної реєстрації, не потребують додаткового засвідчення чи затвердження.
     Бланк свідоцтва про державну реєстрацію об'єднання є документом суворої звітності.
 
     8. Орган державної реєстрації подає протягом п'яти робочих днів після державної реєстрації об'єднання копії реєстраційної картки з відміткою про реєстрацію до органів державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
 
     9. Свідоцтво про державну реєстрацію об'єднання та копія документа, що підтверджує взяття його на облік у відповідному органі державної податкової служби, є підставою для відкриття в установленому порядку рахунків у банківських установах.
 
     10. Дозвіл на виготовлення печаток і штампів одержується об'єднанням у встановленому порядку.
 
     Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ одержується органами державної реєстрації в органах державної статистики і проставляється в реєстраційній картці під час реєстрації об'єднання.
 
     11. Об'єднання вважається юридичною особою з моменту видачі свідоцтва про державну реєстрацію.
 
Перереєстрація об'єднання та внесення змін до його статуту
 
     12. Об'єднання у разі зміни назви зобов'язане протягом місяця після прийняття рішення про це подати документи для перереєстрації.
 
     Перереєстрація об'єднання проводиться в порядку, встановленому для його державної реєстрації (за винятком підпунктів 4-6 пункту 3 цього Порядку).
 
     13. Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів після перереєстрації об'єднання подає копії реєстраційної картки з внесеними змінами до органів державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
 
     У разі перереєстрації об'єднання оригінали раніше виданого свідоцтва про державну реєстрацію об'єднання та його статуту повертаються до органу державної реєстрації.
 
     14. Зміни до статуту об'єднання підлягають державній реєстрації протягом п'яти робочих днів після надходження відповідної інформації до органу державної реєстрації.
 
     Зміни до статуту оформляються у вигляді окремих додатків або шляхом викладення його у новій редакції з додержанням вимог, визначених цим Порядком. На титульному аркуші оригіналу статуту робиться відмітка про внесення змін, а на титульних аркушах додатків до статуту - про те, що зазначені документи є невід'ємною частиною оригіналу. У разі викладення статуту у новій реакції на титульному аркуші робиться відповідна відмітка.
 
     15. Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів після державної реєстрації змін до статуту подає копії реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію внесених змін до органів державної статистики та у разі потреби – до органів державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
 
Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію об'єднання
 
      16. У разі втрати (знищення) свідоцтва про державну реєстрацію об'єднанню видається його дублікат.
 
      17. Для одержання дубліката свідоцтва про державну реєстрацію об'єднання до органу державної реєстрації подаються:
 
     - заява про видачу дубліката;
 
     - підтвердження про опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про визнання втраченого свідоцтва недійсним.
 
     Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів після надходження заяви видає дублікат свідоцтва про державну реєстрацію об'єднання.
 
      18. У разі втрати (знищення) оригіналу статуту об'єднання заявник може звернутися до органу державної реєстрації з проханням про видачу копії статуту, що зберігається у цьому органі.
 
Скасування реєстрації об'єднання
 
     19. Реєстрація об'єднання скасовується органом державної реєстрації у разі його ліквідації на підставах, передбачених статтею 28 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".
 
     20. Реєстрація об'єднання скасовується шляхом виключення його з реєстру, який ведеться органом державної реєстрації, після проведення заходів щодо його ліквідації і подання до органу державної реєстрації таких документів:
 
     - заяви правління об'єднання чи рішення суду у випадках, передбачених законодавством;
 
     - акта ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом;
 
     - довідок банківських установ про закриття рахунків;
 
     - довідки відповідного органу державної податкової служби про зняття з обліку;
 
     - підтвердження про опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про ліквідацію об'єднання;
 
     - довідки місцевої державної архівно ї установи за місцем знаходження об'єднання про прийняття документів на архівне зберігання;
 
     - довідки органу внутрішніх справ про прийняття печаток і штампів;
 
     - оригіналів статуту об'єднання і свідоцтва про державну реєстрацію.
 
     21. Реєстраційна справа об'єднання, реєстрацію якого скасовано, передається органом державної реєстрації до місцевої державної архівної установи.
 
     22. Органи державної реєстрації протягом десяти робочих днів після скасування державної реєстрації об'єднання надсилають відповідним органам державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування повідомлення за зразком згідно з додатком 4 до цього Порядку.
 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 23 июля 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее 29 июля 18:00
Концерт к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины

Далее с 26 по 29 июля
книжный фестиваль 
«Зеленая волна»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее