11:31:58   |   26 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Управления и отделы / ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ


 

Розділ I ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Глава 1 Основні положення

Стаття 1. Земля - основне національне багатство

1. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
2. Право власності на землю гарантується.
3. Використання власності на землю не може завдавати шкоди правам і свободам громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.
 
Стаття 2. Земельні відносини
1. Земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.
2. Суб'єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування та органи державної влади.
3. Об'єктами земельних відносин є землі в межах території України, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї).
Стаття 3. Регулювання земельних відносин
1. Земельні відносини регулюються Конституцією України, цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.
2. Земельні відносини, що виникають при використанні надр, лісів, вод, а також рослинного і тваринного світу, атмосферного повітря, регулюються цим Кодексом, нормативно-правовими актами про надра, ліси, води, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря, якщо вони не суперечать цьому Кодексу.
 
Стаття 4. Земельне законодавство та його завдання
1. Земельне законодавство включає цей Кодекс, інші нормативно-правові акти у галузі земельних відносин.
2. Завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони земель.
Стаття 5. Принципи земельного законодавства
Земельне законодавство базується на таких принципах:
а) поєднання особливостей використання землі як територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва;
б) забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави;
в) невтручання держави в здійснення громадянами, юридичними особами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння, користування і розпорядження землею, крім випадків, передбачених законом;
г) забезпечення раціонального використання та охорони земель;
ґ) забезпечення гарантій прав на землю;
д) пріоритету вимог екологічної безпеки.
Розділ II ЗЕМЛІ УКРАЇНИ
Глава 4 Склад та цільове призначення земель України
 
Стаття 18. Склад земель
     1. До земель України належать усі землі в межах її території, в тому числі острови та землі, зайняті водними об'єктами, які за основним цільовим призначенням поділяються на категорії.
     2. Категорії земель України мають особливий правовий режим.
     3. Україна за межами її території може мати на праві державної власності земельні ділянки, правовий режим яких визначається законодавством відповідної країни.
Стаття 19. Категорії земель
     1. Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії:
     а) землі сільськогосподарського призначення;
     б) землі житлової та громадської забудови;
     в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;
     г) землі оздоровчого призначення;
     ґ) землі рекреаційного призначення;
     д) землі історико-культурного призначення;
     е) землі лісового фонду;
     є) землі водного фонду;
     ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
     2. Земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадян чи юридичних осіб, можуть перебувати у запасі.
 
Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земель
     1. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.
     2. Зміна цільового призначення земель провадиться органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про передачу цих земель у власність або надання у користування, вилучення (викуп) земель і затверджують проекти землеустрою або приймають рішення про створення об'єктів природоохоронного та історико-культурного призначення.
     3. Зміна цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
Стаття 21. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель
      Порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель є підставою для:
     а) визнання недійсними рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам;
     б) визнання недійсними угод щодо земельних ділянок;
     в) відмови в державній реєстрації земельних ділянок або визнання реєстрації недійсною;
     г) притягнення до відповідальності відповідно до закону громадян та юридичних осіб, винних у порушенні порядку встановлення та зміни цільового призначення земель.
………………………………………………..
Глава 6 Землі житлової та громадської забудови
Стаття 38. Визначення земель житлової та громадської забудови
До земель житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування.
 
Стаття 39. Використання земель житлової та громадської забудови
Використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням державних стандартів і норм, регіональних та місцевих правил забудови.
Стаття 40. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва
Громадянам України за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть передаватися безоплатно у власність або надаватися в оренду земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва в межах норм, визначених цим Кодексом. Понад норму безоплатної передачі громадяни можуть набувати у власність земельні ділянки для зазначених потреб за цивільно-правовими угодами.
 
Стаття 41. Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних кооперативів
1. Житлово-будівельним (житловим) та гаражно-будівельним кооперативам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового і гаражного будівництва передаються безоплатно у власність або надаються в оренду у розмірі, який встановлюється відповідно до затвердженої містобудівної документації.
2. Житлово-будівельні (житлові) та гаражно-будівельні кооперативи можуть набувати земельні ділянки у власність за цивільно-правовими угодами.
Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків
1. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території державної або комунальної власності, надаються в постійне користування підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими будинками.
2. У разі приватизації громадянами багатоквартирного жилого будинку відповідна земельна ділянка може передаватися безоплатно у власність або надаватись у користування об'єднанню власників.
3. Порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначається співвласниками.
4. Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначаються на підставі проектів розподілу території кварталу, мікрорайону та відповідної землевпорядної документації

 

 
………………………………………………..
Розділ III ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Глава 14 Право власності на землю
 
Стаття 78. Зміст права власності на землю
     1. Право власності на землю - це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками.
     2. Право власності на землю набувається та реалізується на підставі Конституції України, цього Кодексу, а також інших законів, що видаються відповідно до них.
     3. Земля в Україні може перебувати у приватній, комунальній та державній власності.
     4. Особам (їх спадкоємцям), які мали у власності земельні ділянки до 15 травня 1992 року (з дня набрання чинності Земельним кодексом України), земельні ділянки не повертаються.
Стаття 79. Земельна ділянка як об'єкт права власності
     1. Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
     2. Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об'єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться.
     3. Право власності на земельну ділянку розповсюджується на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд.
Стаття 80. Суб'єкти права власності на землю
     Суб'єктами права власності на землю є:
     а) громадяни та юридичні особи - на землі приватної власності;
     б) територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, - на землі комунальної власності;
     в) держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади, - на землі державної власності.
………………………………………………..
Стаття 89. Спільна сумісна власність на земельну ділянку
     1. Земельна ділянка може належати на праві спільної сумісної власності лише громадянам.
     2. У спільній сумісній власності перебувають земельні ділянки:
     а) подружжя;
     б) членів фермерського господарства, якщо інше не передбачено угодою між ними;
     в) співвласників жилого будинку.
     3. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою спільної сумісної власності здійснюються за договором або законом.
………………………………………………..
Стаття 90. Права власників земельних ділянок
1.       Власники земельних ділянок мають право:
     а) продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину;
     б) самостійно господарювати на землі;
     в) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію;
     г) використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі;
     ґ) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;
     д) споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.
     2. Порушені права власників земельних ділянок підлягають відновленню в порядку, встановленому законом.
Стаття 91. Обов'язки власників земельних ділянок
     1. Власники земельних ділянок зобов'язані:
     а) забезпечувати використання їх за цільовим призначенням;
     б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;
     в) своєчасно сплачувати земельний податок;
     г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;
     ґ) підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;
     д) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;
     е) дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;
     є) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем.
     2. Законом можуть бути встановлені інші обов'язки власників земельних ділянок.
Глава 15 Право користування землею
Стаття 92. Право постійного користування земельною ділянкою
     1. Право постійного користування земельною ділянкою - це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку.
     2. Права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають лише підприємства, установи та організації, що належать до державної або комунальної власності.
………………………………………………..
Стаття 95. Права землекористувачів
    1. Землекористувачі, якщо інше не передбачено законом або договором, мають право:
     а) самостійно господарювати на землі;
     б) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію;
     в) використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові угіддя, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі;
     г) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;
     ґ) споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.
     2. Порушені права землекористувачів підлягають відновленню в порядку, встановленому законом.
Стаття 96. Обов'язки землекористувачів
     1. Землекористувачі зобов'язані:
     а) забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;
     б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;
     в) своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату;
     г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;
     ґ) підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;
     д) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;
     е) дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;
     є) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем.
     2. Законом можуть бути встановлені інші обов'язки землекористувачів.
 
Глава 18 Обмеження прав на землю
 
Стаття 110. Поняття обмеження прав на земельну ділянку
     1. На використання власником земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором.
     2. Перехід права власності на земельну ділянку не припиняє встановленого обмеження (обтяження).
Стаття 111. Обмеження прав на земельну ділянку
     1. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором шляхом встановлення:
     а) заборони на продаж або інше відчуження певним особам протягом установленого строку;
     б) заборони на передачу в оренду (суборенду);
     в) права на переважну купівлю у разі її продажу;
     г) умови прийняття спадщини тільки визначеним спадкоємцем;
     ґ) умови розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків;
     д) заборони на провадження окремих видів діяльності;
     е) заборони на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту та зовнішнього виду нерухомого майна;
     є) умови здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги;
     ж) умови додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт;
     з) умови надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку;
     и) інших зобов'язань, обмежень або умов.
………………………………………………..
 
Розділ IV НАБУТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Глава 19 Набуття права на землю громадянами та юридичними особами
 Стаття 116. Підстави набуття права на землю
     1. Громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом.
………………………………………………..
 
Стаття 123. Порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам
     1. Надання земельних ділянок юридичним особам у постійне користування здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за проектами відведення цих ділянок.
     2. Умови і строки розроблення проектів відведення земельних ділянок визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем цих робіт відповідно до типового договору. Форма типового договору, нормативи та строки розробки проектів відведення земельних ділянок визначаються Кабінетом Міністрів України.
     3. Юридична особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки у постійне користування із земель державної або комунальної власності, звертається з відповідним клопотанням до районної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або сільської, селищної, міської ради.
     4. До клопотання про відведення земельної ділянки додаються матеріали, передбачені частиною п'ятнадцятою статті 151 цього Кодексу документи, що обґрунтовують її розмір, призначення та місце розташування.
     5. Відповідна районна державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада розглядає клопотання у місячний строк і дає згоду на розроблення проекту відведення земельної ділянки.
     6. Проект відведення земельної ділянки погоджується із землекористувачем, органом по земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органами архітектури та охорони культурної спадщини і після одержання висновку державної землевпорядної експертизи по об'єктах, які їй підлягають, подається до відповідної державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради, які розглядають його у місячний строк і, в межах своїх повноважень, визначених цим Кодексом, приймають рішення про надання земельної ділянки.
………………………………………………..
     9. Відмову органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади у наданні земельної ділянки в користування або залишення клопотання без розгляду в установлений строк може бути оскаржено в судовому порядку.
………………………………………………..
Розділ VII УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
………………………………………………..
Глава 35 Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель
………………………………………………..
Стаття 206. Плата за землю
     1. Використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка.
     2. Плата за землю справляється відповідно до закону.
………………………………………………..
Розділ VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Глава 37 Відповідальність за порушення земельного законодавства
………………………………………………..
Стаття 211. Відповідальність за порушення земельного законодавства
     1. Громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства за такі порушення:
     а) укладення угод з порушенням земельного законодавства;
     б) самовільне зайняття земельних ділянок;
     в) псування сільськогосподарських угідь та інших земель, їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами;
     г) розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, що негативно впливають на стан земель;
     ґ) невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням;
     д) порушення строків повернення тимчасово займаних земель або невиконання обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;
     е) знищення межових знаків;
     є) приховування від обліку і реєстрації та перекручення даних про стан земель, розміри та кількість земельних ділянок;
     ж) непроведення рекультивації порушених земель;
     з) знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних споруд, захисних насаджень;
     и) невиконання умов знімання, збереження і нанесення родючого шару ґрунту;
     і) самовільне відхилення від проектів землеустрою;
     ї) ухилення від державної реєстрації земельних ділянок та подання недостовірної інформації щодо них;
     й) порушення строків розгляду заяв щодо відведення земельних ділянок.
     2. Законом може бути встановлено відповідальність і за інші порушення земельного законодавства.
………………………………………………..
Розділ IX ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
     1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2002 року.
     2. Визнати таким, що втратив чинність, Земельний кодекс України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №10, ст. 98; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №25, ст. 354; 1993 р., №10, ст. 79, №26, ст. 276; 1999 р., №18, ст. 138; 2000 р., №39, ст. 333).
     3. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Кодексом, діють у частині, що не суперечить цьому Кодексу.
………………………………………………..
Розділ X ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
      1. Рішення про надання в користування земельних ділянок, а також про вилучення (викуп) земель, прийняті відповідними органами, але не виконані на момент введення у дію цього Кодексу, підлягають виконанню відповідно до вимог цього Кодексу.
     2. Клопотання і заяви щодо відведення земельних ділянок, не вирішені на момент введення в дію цього Кодексу, реалізуються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції у порядку та з додержанням вимог цього Кодексу.
………………………………………………..
     7. Громадяни та юридичні особи, що одержали у власність, у тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди, земельні ділянки у розмірах, що були передбачені раніше діючим законодавством, зберігають права на ці ділянки.
………………………………………………..
     12. До розмежування земель державної і комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями в межах населених пунктів, крім земель, переданих у приватну власність, здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів -
відповідні органи виконавчої влади.
………………………………………………..
     14. До 1 січня 2005 року забороняєтьс я внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств.
………………………………………………..
 
Президент України         Л.КУЧМА

 м. Київ, 25 жовтня 2001 року
N 2768-III
 
 
___________________________________________________
___________________________________________
__________________________________
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 26 - 28 сентября 
Всемирный день туризма
П Р О Г Р А М М А

Далее 4-5 октября
бизнес-форум 
Odesa 5T Investment Promotion Forum

Далее 1 октября 9:00
аппаратное совещание

Далее 24 сентября 16:00
фотовыставка 
«Из Грузии с любовью»

Далее 3 октября 14:00
выставка работ
Льва Межберга

Далее 27 сентября
выставка художников-
акварелистов

Далее 27 сентября 18:00
Одесский зоопарк
вечер поэзии

Далее 27 сентября 16:00
выставка «Путешествуем с Николаем Рерихом»

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее