/ Главная / Управления и отделы / Управление по вопросам охраны объектов культурного наследия

Управление по вопросам охраны объектов культурного наследия

ПОЛНОМОЧИЯ 

Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини

Одеської міської ради

65026, м. Одеса, вул. Катерининська, 14 
 
 
 
Управління в межах своїх повноважень:
 
- готує проекти рішень виконавчого комітету Одеської міської ради з питань, які відносяться до компетенції управління;

- готує проекти рішень Одеської міської ради з питань, які відносяться до компетенції управління;

- готує пропозиції органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;
 
- розробляє відповідні програми охорони культурної спадщини; надає висновки про відповідні програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках місцевого значення, в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також – програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об'єктів культурної спадщини;
 
- надає довідки щодо належності до об'єктів культурної спадщини; видає розпорядження та приписи щодо охорони пам'яток місцевого значення, припинення робіт на цих пам'ятках, їх територіях, в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених законодавством дозволів або з відхиленням від них;

- надає висновки про відчуження або передачу пам'яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

- забезпечує в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їх територій; надає довідки щодо можливості встановлення меморіальних дошок на пам'ятках місцевого значення, в зонах їх охорони та в історичних ареалах населених місць;
 
 
 

ВІДДІЛИ   УПРАВЛІННЯ

 

Назва відділу
Функціональна діяльність відділу
Відділ з питань охорони та обліку культурної спадщини
- готує пропозиції органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;
- розробляє проекти профільних міських комплексних та цільових програм, спрямованих на збереження культурного надбання Одеси, у т.ч. з урахуванням подальшого розвитку міста;
- надає висновки про відповідні програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках місцевого значення, в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах м. Одеси, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об’єктів культурної спадщини;
- надає довідки щодо належності до об’єктів культурної спадщини;
- надає висновки про відчуження або передачу пам’яток місцевого значення їх власникам чи уповноваженим ними органами інших особам у володіння, користування або управління;
- забезпечує в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або в межах їх територій;
- розглядає можливість встановлення меморіальних дощок на пам’ятках місцевого значення, в зонах їх охорони та в історичних ареалах м. Одеси;
- організує та проводить засідання Координаційної ради з питань охорони об’єктів культурної спадщини при виконавчому комітеті Одеської міської ради.
 
Відділ інспекційного контролю та використання об’єктів культурної спадщини
- організує відповідні охоронні заходи у разі виникнення загроз пошкодження або руйнування пам’яток внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт;
- виявляє та попереджає факти самочинного будівництва;
- вносить до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області пропозиції щодо зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об’єктів;
- забезпечує контроль за належними умовами експлуатації, своєчасного ремонту та реставрації об’єктів монументального мистецтва що не є об’єктами культурної спадщини;
- складає приписи на призупинення ремонтно-будівельних робіт с метою усунення виявлених порушень;
- здійснює діяльність щодо притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови;
- контролює хід виконання консервації, реставрації, реабілітації музеєфікації, ремонту, пристосування та відновлення об’єктів культурної спадщини.
 
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
- веде бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності управління зі складанням звітності;
- складає та подає звіти до органів державної статистики, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Пенсійного фонду України, Державної податкової інспекції, управління Державної казначейської служби України;
- забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
- проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;
- веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.
 
 

 

 

 

 

 

 

 Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
05.07.2008 17:23

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/departments/15327/