/ Главная / Управления и отделы / Управление по вопросам охраны объектов культурного наследия

Управление по вопросам охраны объектов культурного наследия

ПОЛНОМОЧИЯ 

Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини

Одеської міської ради

65026, м. Одеса, вул. Катерининська, 14 
 
 
 
Управління в межах своїх повноважень:
 
- готує проекти рішень виконавчого комітету Одеської міської ради з питань, які відносяться до компетенції управління;

- готує проекти рішень Одеської міської ради з питань, які відносяться до компетенції управління;

- готує пропозиції органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;
 
- розробляє відповідні програми охорони культурної спадщини; надає висновки про відповідні програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках місцевого значення, в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також – програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об'єктів культурної спадщини;
 
- готує висновки по містобудівним обґрунтуванням та історико-містобудівним обґрунтуванням;

- надає довідки щодо належності до об'єктів культурної спадщини; видає розпорядження та приписи щодо охорони пам'яток місцевого значення, припинення робіт на цих пам'ятках, їх територіях, в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених законодавством дозволів або з відхиленням від них;

- надає висновки про відчуження або передачу пам'яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

- забезпечує в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їх територій; надає довідки щодо можливості встановлення меморіальних дошок на пам'ятках місцевого значення, в зонах їх охорони та в історичних ареалах населених місць;

- готує висновки щодо надання або вилучення в установленому порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах територій історичних ареалів, комплексної охоронної зони і зон охорони пам'яток міста Одеси в межах повноважень, визначених законодавством;

- розробляє програми – завдання на реставрацію, реабілітацію, консервацію, пристосування об'єктів культурної спадщини; надає висновки по науково-проектній документації на проведення робіт на об'єктах культурної спадщини. 
 
 

ВІДДІЛИ   УПРАВЛІННЯ


 
Назва відділу
Функціональна діяльність відділу
 
Відділ з питань охорони та обліку об'єктів культурної спадщини
 

- готує пропозиції органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;
 
- надає висновки про відповідні програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках місцевого значення, в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об'єктів культурної спадщини;

-надає довідки щодо належності до об'єктів культурної спадщини;
 
- надає висновки про відчуження або передачу пам'яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

- забезпечує в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їх територій;

- надає довідки щодо можливості встановлення меморіальних дощок на пам'ятках місцевого значення, в зонах їх охорони та в історичних ареалах населених місць;

- готує висновки щодо надання або вилучення в установленому порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах територій історичних ареалів, комплексної охоронної зони і зон охорони пам'яток міста Одеси в межах повноважень, визначених законодавством;

- розробляє програми – завдання на реставрацію, реабілітацію, консервацію, пристосування об'єктів культурної спадщини;

- надає висновки по науково-проектній документації на проведення робіт на об'єктах культурної спадщини; готує висновки по містобудівним обґрунтуванням та історико-містобудівним обґрунтуванням.
 
Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Забезпечення повного обліку грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та основних коштів, які надходять, а також своєчасне відображення їх в бухгалтерському обліку.

 

 

 

 Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
05.07.2008 17:23

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/departments/15327/