12:08:24   |   24 июня 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
CБОР ПОДПИСЕЙ в защиту одессита от смертной казни
Далее Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Управления и отделы / Направления деятельности КП

Направления деятельности КП

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" іменоване надалі "Підприємство", створене відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про власність", „Про дорожній рух", Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.

1.2. Найменування підприємства: КП " Спеціалізований монтажно-експлуатаційний
підрозділ".

1.2.1. Повне українською мовою: Комунальне підприємство "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ".

1.2.2. Скорочене українською мовою: КП "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ".

1.2.3. Повне російською мовою: Коммунальное предприятие "Специализированное монтажно-зксплуатационное подразделение".

1.2.4. Скорочене російською мовою: КП "Специализированное монтажно- эксплуатационное подразделение".

1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.

1.4. Відповідно до способу утворення комунальне підприємство є унітарним.

1.5. Комунальне підприємство є комерційним.

1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.

1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації.

1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.

1.9. 3асновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.

1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування і чинного законодавства України.

1.11. Місцезнаходження Підприємства: Україна, м. Одеса, вул. 3-я Станційна, 25.

 

 

2. Мета і предмет діяльності Підприємства

2.1. Мета створення Підприємства:
Підприємство створене для задоволення потреб територіальної громади міста Одеси шляхом систематичного впровадження і експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху для забезпечення безпеки дорожнього руху, відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Предмет діяльності:

2.2.1. Установка, заміна та забезпечення експлуатаційного стану транспортних і пішохідних світлофорів, світлофорів для регулювання руху пасажирського транспорту загального користування, дорожніх злаків, інформаційних щитів з безпеки руху, які направляють пішоходів, та інших технічних засобів регулювання дорожнього руху, а також нанесення дорожньої розмітки.

2.2.2. Впровадження нової техніки, апаратури, систем регулювання та їх експлуатація.

2.2.3. Облік і ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху, що знаходяться в експлуатації, профілактичне обслуговування і проведення заходів щодо підвищення надійності та ефективності їх функціонування.

2.2.4. Виробництво виробів, необхідних для проведення робіт з установки,монтажу, експлуатації, ремонту технічних засобів управління дорожнім рухом.

2.2.5. Облік і аналіз відмови роботи технічних засобів регулювання дорожнім рухом та ефективність їх функціонування.

2.2.6. Укладання угод з підприємствами, установами, організаціями на виробництво і своєчасне постачання необхідних для установки, впровадження та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху, кабельних виробів, дорожніх знаків і контролерів, світлофорів, матеріалів для розміток, спеціального транспорту і механізмів.

2.2.7. Розробка (замовлення розробки) дислокації технічних засобів регулювання дорожнього руху і ії впровадження.

2.2.8. Ведення технічної документації на засоби регулювання дорожнього руху, що знаходиться в експлуатації, та їх картковий облік.

2.2.9. Отримання, складування і належне зберігання матеріалів, обладнання і технічних засобів регулювання дорожнього руху, їх облік і контроль за використанням по призначенню.

2.2.10. Розробка проектно-кошторисної документації.

2.2.11. Виконання проектних робіт.

2.2.12. Виконання всього комплексу робіт з організації, керування і безпеки дорожнього руху за допомогою високотехнологічних технічних засобів; у тому числі за допомогою автоматизованих систем керування дорожнім рухом.

2.2.13. Обслуговування технологічного устаткування, встановленого в керуючому пункті автоматизованої системи керування дорожнім рухом (далі АСКДР): шафи - координатори, пульт контролю і керування, мнемосхеми, устаткування провідного та радіозв'язку, обчислювальна техніка, устаткування локальних обчислювальних мереж та відео спостереження;

2.2.14. Ремонт устаткування АСКДР, що вийшло із ладу;

2.2.15. Програмне і технологічне забезпечення роботи системи регулювання і електронного обладнання;

2.2.16. Установка світлофорних об'єктів;

2.2.17. Виконання всього комплексу електромонтажних, електровимірю -вальних робі т на об'єктах АСКДР;

2.2.18. Впровадження і придбання обладнання, матеріалів, засобів для забезпечення організації і безпечності дорожнього руху;

2.2.19. Проведення будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, будівництво, прокладка і запровадження в експлуатацію кабельних ліній зв'язку, телеогляду, ліній електропостачання;

2.2.20. Розробка програм та здійснення заходів щодо розвитку, удосконалення, ремонту та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху на території
м. Одеси;

2.2.21. Забезпечення учасників дорожнього руху інформацією з питань стану аварійності, гідрометеорологічних та інших умов;

2.2.22. Вивчення впливу автоматизованої системи керування дорожнім рухом та інших до впроваджень технічних засобів регулювання дорожнього руху на стан його безпеки.

2.3 Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємст-вом за наявності відповідних ліцензій.

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 22 июня по 1 июля
Ф Е С Т И В А Л Ь 
«ХОЧУ В ОДЕССУ»

Далее 23 июня 9:00
чемпионат по
ирландским танцам

Далее 25 июня 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция
Далее 29 июня - 1 июля
«Лавка мастеров» - Made in Ukraine»

Далее 24 июня
День молодежи.
Программа
Далее Программа 
ко Дню Конституции
Далее 22-25 июня
чемпионат по плаванию на открытой воде

Далее 27 июня 10:00
ИСПОЛКОМ

Далее 19 - 24 июня 
Фестиваль стрит-арта

Далее 24 июня 10:00-14:00
Молодежная 
ярмарка вакансий 

Далее 6 июля 15:00
Александра Кадзевич
выставка «Работа кистью»

Далее 29 июня 20:00
«СтудМисс Одесса 2018»

Далее 18 июля в 10:00
CЕ С С И Я

Далее 29 июня с 15:00
фестиваль творчества «Надежда есть»

Далее 13-22 июля
IX Одесский 
международный 
кинофестиваль

Далее 22 июня 12:00
Воркшопы в Одесском
лицее дизайна

Далее 28 - 29 июня 
фестиваль немого кино «Немые Ночи»

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее до 2 июля конкурс
бизнес-проектов для финпомощи

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее