03:59:59   |   19 февраля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Управления и отделы / Направления деятельности КП

Направления деятельности КП

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" іменоване надалі "Підприємство", створене відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про власність", „Про дорожній рух", Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.

1.2. Найменування підприємства: КП " Спеціалізований монтажно-експлуатаційний
підрозділ".

1.2.1. Повне українською мовою: Комунальне підприємство "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ".

1.2.2. Скорочене українською мовою: КП "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ".

1.2.3. Повне російською мовою: Коммунальное предприятие "Специализированное монтажно-зксплуатационное подразделение".

1.2.4. Скорочене російською мовою: КП "Специализированное монтажно- эксплуатационное подразделение".

1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада.

1.4. Відповідно до способу утворення комунальне підприємство є унітарним.

1.5. Комунальне підприємство є комерційним.

1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.

1.7. Підприємство підлягає державній реєстрації.

1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.

1.9. 3асновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.

1.10. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування і чинного законодавства України.

1.11. Місцезнаходження Підприємства: Україна, м. Одеса, вул. 3-я Станційна, 25.

 

 

2. Мета і предмет діяльності Підприємства

2.1. Мета створення Підприємства:
Підприємство створене для задоволення потреб територіальної громади міста Одеси шляхом систематичного впровадження і експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху для забезпечення безпеки дорожнього руху, відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Предмет діяльності:

2.2.1. Установка, заміна та забезпечення експлуатаційного стану транспортних і пішохідних світлофорів, світлофорів для регулювання руху пасажирського транспорту загального користування, дорожніх злаків, інформаційних щитів з безпеки руху, які направляють пішоходів, та інших технічних засобів регулювання дорожнього руху, а також нанесення дорожньої розмітки.

2.2.2. Впровадження нової техніки, апаратури, систем регулювання та їх експлуатація.

2.2.3. Облік і ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху, що знаходяться в експлуатації, профілактичне обслуговування і проведення заходів щодо підвищення надійності та ефективності їх функціонування.

2.2.4. Виробництво виробів, необхідних для проведення робіт з установки,монтажу, експлуатації, ремонту технічних засобів управління дорожнім рухом.

2.2.5. Облік і аналіз відмови роботи технічних засобів регулювання дорожнім рухом та ефективність їх функціонування.

2.2.6. Укладання угод з підприємствами, установами, організаціями на виробництво і своєчасне постачання необхідних для установки, впровадження та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху, кабельних виробів, дорожніх знаків і контролерів, світлофорів, матеріалів для розміток, спеціального транспорту і механізмів.

2.2.7. Розробка (замовлення розробки) дислокації технічних засобів регулювання дорожнього руху і ії впровадження.

2.2.8. Ведення технічної документації на засоби регулювання дорожнього руху, що знаходиться в експлуатації, та їх картковий облік.

2.2.9. Отримання, складування і належне зберігання матеріалів, обладнання і технічних засобів регулювання дорожнього руху, їх облік і контроль за використанням по призначенню.

2.2.10. Розробка проектно-кошторисної документації.

2.2.11. Виконання проектних робіт.

2.2.12. Виконання всього комплексу робіт з організації, керування і безпеки дорожнього руху за допомогою високотехнологічних технічних засобів; у тому числі за допомогою автоматизованих систем керування дорожнім рухом.

2.2.13. Обслуговування технологічного устаткування, встановленого в керуючому пункті автоматизованої системи керування дорожнім рухом (далі АСКДР): шафи - координатори, пульт контролю і керування, мнемосхеми, устаткування провідного та радіозв'язку, обчислювальна техніка, устаткування локальних обчислювальних мереж та відео спостереження;

2.2.14. Ремонт устаткування АСКДР, що вийшло із ладу;

2.2.15. Програмне і технологічне забезпечення роботи системи регулювання і електронного обладнання;

2.2.16. Установка світлофорних об'єктів;

2.2.17. Виконання всього комплексу електромонтажних, електровимірю -вальних робі т на об'єктах АСКДР;

2.2.18. Впровадження і придбання обладнання, матеріалів, засобів для забезпечення організації і безпечності дорожнього руху;

2.2.19. Проведення будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, будівництво, прокладка і запровадження в експлуатацію кабельних ліній зв'язку, телеогляду, ліній електропостачання;

2.2.20. Розробка програм та здійснення заходів щодо розвитку, удосконалення, ремонту та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху на території
м. Одеси;

2.2.21. Забезпечення учасників дорожнього руху інформацією з питань стану аварійності, гідрометеорологічних та інших умов;

2.2.22. Вивчення впливу автоматизованої системи керування дорожнім рухом та інших до впроваджень технічних засобів регулювання дорожнього руху на стан його безпеки.

2.3 Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємст-вом за наявності відповідних ліцензій.

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

19 февраля 9.00 
аппаратное совещание

Далее до 1 марта
 «Конкурс 
бизнес-планов 2018»
 
Далее 17-18 февраля
Масленица в Горсаду

Далее 21 февраля 18:00
презентация книги
 А.Михалевской 
в ВКО

Далее 2 марта 18:00
Вечер литературного 
юмора в ВКО 

Далее 1 марта  14.00
выставка Н. Лозы 
«На одесских 
тротуарах»

Далее 18 февряля 12:00
Масленица
в парке Шевченко

Далее до 1 марта
отборочный этап «Каждый может испытать себя»

Далее 19 января - 26 февраля
выставка
«Рождественская 
звезда»

Далее 22 февраля  11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее