10:41:53   |   17 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Управления и отделы / УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

З в і т 
управління внутрішньої політики Одеської міської ради за підсумками роботи у 2009 році

Управління внутрішньої політики Одеської міської ради
м. Одеса, вул. Канатна, 19/21, тел.: 722-15-55; факс: 722-36-54. 
 
Начальник управління – Крупник Андрій Семенович (тел. 722-15-55);
Заступник начальника управління – начальник відділу зв’язків з політичними організаціями – Ганібал Степанида Дмитрівна (тел. 722-15-59);
Заступник начальника управління – Цінцадзе Аміран Ісакійович (тел. 722-15-53);
Начальник відділу зв’язків з громадськими організаціями – Катишева Олена Борисівна (тел. 722-36-52). (тел. 722-36-52).
 
Відповідно до Положення про управління внутрішньої політики Одеської міської ради (далі – Управління), затвердженого рішенням Одеської міської ради від 27.06.2006 20-V (дод. 37), основними функціями Управління у межах наданих повноважень та покладених обов’язків є:
-    налагодження ефективних механізмів партнерства держави з інститутами громадянського суспільства, вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення її прозорості та відкритості;
-    створення ефективних організаційних та правових умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
-    забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання їх рішень;
-    запровадження більш ефективних форм роботи органів виконавчої влади з громадськістю у процесі формування та реалізації державної політики;
-    проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;
-    підтримання постійного діалогу з представниками територіальної громади та усіма соціальними групами громадян міста, створення можливостей для вільного та об'єктивного висвітлення усіх процесів у цій сфері засобами масової інформації;
-    забезпечення взаємодії з політичними організаціями, громадськими об'єднаннями національних меншин, релігійними організаціями, громадськими організаціями та фондами;
-    забезпечення відповідно до Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та норм міжнародного права, визнаних Україною, соціальної справедливості, рівності, захисту прав і законних інтересів громадян незалежно від ставлення до релігії;
-    створення сприятливих умов для розвитку суспільної моралі і гуманізму, громадянської злагоди, взаємопорозуміння, миру, стабільності й злагоди в місті та співробітництва людей незалежно від їх світогляду чи віровизнання;
-     посилення ролі політичних партій та громадських об’єднань у громадсько-політичному житті міста.
 
За ініціативою Управління і за підтримкою керівництва політичних організацій та громадських об'єднань при Одеському міському голові на добровільних засадах під головуванням начальника управління внутрішньої політики створені консультативно-дорадчі громадські органи, організаційне забезпечення роботи яких покладено на управління:
Політична консультативна рада – створена розпорядженням Одеського міського голови від 08.06.2005 № 596-01р у складі 66 місцевих осередків політичних партій. На даний час у складі ради діє 59 місцевих осередків;
Координаційний центр об'єднань ветеранів м. Одеси –створений розпорядженням Одеського міського голови від 16.03.2006 № 229-01р у складі 27 громадських організацій та фондів. На даний момент діє 36 громадських організацій ветеранів;
Координаційна рада козацьких організацій м. Одеси – створена розпорядженням Одеського міського голови від 30.06.2006 № 677-01р у складі 17 козацьких об'єднань. На даний момент діє 22 козацьких об'єднань;
Координаційно-консультативна рада релігійно-світської згоди – створена розпорядженням Одеського міського голови від 11.01.2007 № 4-01р у складі 19 релігійних конфесій і релігійно-теологічних організацій та установ. На даний момент діє 20 організацій;
Рада представників етнонаціональних товариств – створена розпорядженням Одеського міського голови від 27.09.2006 № 1048-01р у складі 15 національно-культурних товариств. На даний момент діє 19 товариств; 
Координаційна рада керівників громадських та благодійних організацій при Одеському міському голові–створена розпорядженням Одеського міського голови від 27.02.2007 № 106-01р у складі 12 громадських та благодійних організацій. На даний момент у складі ради діє 31 організація.
 
У 2009 році управління забезпечувало виконання трьох міських цільових програм:
 
·   Програми підтримки діяльності національно-культурних товариств міста Одеси на 2009 рік (затверджена рішенням Одеської міської ради від 25.12.2008 № 3762-V), із загальною сумою витрат в обсязі 275,0 тис. грн.;
 
·   Програми підтримки діяльності громадських організацій міста Одеси на 2009 рік (затверджена рішенням Одеської міської ради від 20.01.2009 № 4081- Одеської міської ради від 20.01.2009 № 4081-V), із загальною сумою витрат в обсязі 975,0 тис. грн.;;
 
·   Програми підтримки діяльності громадських організацій – захисників тварин міста Одеси на 2009 рік (затверджена рішенням Одеської міської ради від 07.07.2009 № 4417-V), із загальною сумою витрат в обсязі 120,0 тис. грн.
 
У рамках виконання програм надано фінансову підтримку 27 громадським, ветеранським та інвалідним організаціям. Із 27 організацій – 19 організацій профінансовано повністю, 4 – частково, 4 – не профінансовано через невідповідність їх статутних та бухгалтерських документів вимогам Держказначейства України. Витрати у межах передба-чених Програмою коштів будуть здійснені після приведення документів у належний стан.
 
Відповідно до «Порядку розроблення, фінансування, моніторингу та оцінки міських цільових програм, звітності про їх виконання та включення до щорічних програм соціально-економічного розвитку міста Одеси», затвердженого розпорядженням міського голови від 07.11.2008 №1329-01р, управління внутрішньої політики у термін до 1 вересня 2009 року здійснювало прийом заявок щодо фінансової підтримки громадських організацій у 2010 році. До проекту Програми 2010 року включено 31 організацію. Решта заяв, які надійшли від громадських організацій вже після встановленого терміну і завершення формування проекту Програми, було відхилено і зараховано у резерв до виникнення додаткових можливостей їх фінансування.
   
   Стисла інформація про діяльність консультативно-дорадчих органів:
 
В межах діяльності Координаційно-консультативної ради релігійно-світської згоди при Одеському міському голові (секретар ради – провідний спеціаліст відділу зв’язків з громадськими організаціями управління Демедюк Ю.Г.) проведено одинадцять засідань робочої групи. Серед найважливіших розглянутих питань слід відмітити такі:
1. Виявлення соціально незахищених мешканців м. Одеси, які підтримують зв’язок з релігійними організаціями та потребують піклування з боку міської ради та її виконавчих органів;
2. Ситуація, що склалась із реконструкцією храму Російської Православної Церкви За кордоном на вулиці Кордонній;
3. Вивчення досвіду м. Києва у закріпленні земельних ділянок для перспективного будівництва культових споруд;
4. Закріплення у суспільних зонах Генерального плану м. Одеси земельних ділянок для будівництва на них культових споруд;
5. Про хід виконання наказу Фонду державного майна України із заборони приватизації некультового майна, що раніше належало релігійним громадам;
6. Про відведення земельних ділянок та надання дозволів під будівництво культових споруд в м. Одесі протягом квітня 2005 – липня 2009 років;
7. Клопотання перед міським головою щодо розробки містобудівної документації із відведення земельних ділянок для потреб релігійних організацій м. Одеси.
8. Пільгові умови щодо сплати за послуги водопостачання та водовідведення для релігійних організацій, що діють на території м. Одеси;
9. Участь релігійних об’єднань м. Одеси у молитві за Україну з нагоди 18-ої річниці незалежності України;
10. Взаємодія Одеської міської ради багатодітних родин та релігійних об’єднань міста Одеси в рамках Місяця багатодітної родини;
11. Завдання релігійних общин міста у зв’язку із звіркою та уточненням персональних даних виборцями і внесення необхідних правок у Реєстр для реалізації виборчих прав громадян.
Крім того проведено круглий стіл-зустріч з виконавчим директором Центру релігійної інформації і свободи Людмилою Філіппович з метою висвітлення специфіки діяльності та існуючих проблем у різних релігійних конфесій міста.
Ведеться діалог із управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради щодо закріплення у суспільних зонах плану забудови м. Одеси земельних ділянок для будівництва на них культових споруд.
24 серпня звітного року силами Координаційно-консультативної ради релігійно-світської згоди при Одеському міському голові в місті Одесі на Приморському бульварі (біля пам’ятника Дюку де Ришельє) відбувся загальноміський захід «Молитва за Україну». Формат заходів являв собою почергове звернення до мешканців м. Одеси та присутніх із вітальним та молитовним словом представників різних християнських конфесій. Порядок виступів визначився жеребкуванням на попередньому засіданні робочої групи Ради релігійно-світської згоди.
2 вересня цього ж року в м. Одесі на Ланжеронівських сходах у Місії мореплавців, відбувся захід «Молитва за Одесу».

Радою представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові (секретар ради – начальник відділу зв’язків з громадськими організаціями управління Катишева О.Б.)проведено 11 засідань Ради, на яких розглядалися питання щодо проведення таких заходів, як:

1. 200-річчя від дня народження М.В. Гоголя;
2. 210-річчя від дня народження О.С. Пушкіна;
3. День незалежності України;     
4. День слов’янської писемності;
5. Всесвітній день біженців;
6. День міста;
7. Висвітлення діяльності національно-культурних товариств на радіо та телебаченні;
8. Видання календаря представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові;
9. Видання двох номерів журналу «Вісник представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові»;
10. Проведення відкритих уроків недільних шкіл національно-культурних товариств у рамках фестивалю-конкурсу «Джерело майстерності»;
11. Проведення заключного фестивалю-конкурсу «Джерело майстерності»;
12. Завдання національно-культурних товариств міста у зв’язку із звіркою та уточненням персональних даних виборцями і внесення необхідних правок у Реєстр для реалізації виборчих прав громадян.
Цими заходами було здійснено підтримку діяльності національно-культурних товариств, задоволення потреб у збереженні їх національної самобутності та інформування мешканців м. Одеса про діяльність Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові.
 
Політичною консультативною радою при Одеському міському голові проведено 4 засідання, на яких розглянуто такі найбільш важливі питання:
1. Про виконання Одеською міською радою та її виконавчим комітетом вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24 червня 2004 року № 1875-IV та інших нормативно-правових актів у сфері встановлення цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги населенню в м. Одесі та їх економічне обґрунтування, а також забезпечення населення житлово-комунальними послугами відповідного рівня та якості.
2. Про розміри житлової площі, отриманої Одеською міською радою та її виконавчим комітетом за період з квітня 2005 року по січень 2009 року від компаній, які ведуть будівництво житла в місті Одесі та його подальше використання, включаючи розподіл для потреб громадян.
3. Про проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року, зокрема про відмову місту Одесі в проведенні чемпіонату, незважаючи на те, що вона, за оцінками фахівців, була найбільш підготовлена для проведення цих заходів.
4. Про обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України». Представники політичних партій дуже активно обговорювали цей проект, вносили свої зауваження та пропозиції.
5. «Політична відповідальність українських партій та політиків: міф чи реальність?» – обговорення у режимі круглого столу, ініційованого молодіжним осередком Демократичного альянсу і проведеного у межах ПКР за підтримки управління внутрішньої політики Одеської міської ради.
6. Завдання політичних організацій міста у зв’язку із звіркою та уточненням персональних даних виборцями і внесення необхідних правок у Реєстр для реалізації виборчих прав громадян.
В засіданнях Політичної консультативної ради, як правило, брали участь заступники Одеського міського голови, керівники виконавчих органів Одеської міської ради, інших підприємств та закладів усіх форм власності, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів міста.
 На жаль, доводиться констатувати, що активність керівництва і членів місцевих та регіональних осередків політичних партій в період між виборами останнім часом знизилася і стала малоефективною.
 
Координаційним Центром об'єднань ветеранів м. Одеси (секретар ради – заступник начальника управління – начальник відділу зв’язків з політичними організаціями Ганібал С.Д.) проведено 8 засідань та 3 розширених засідання робочої групи. Координаційний центр активно сприяв підготовці та проведенню пленуму міської ради ветеранів та конференції воєнно-наукового товариства.
На засіданнях Координаційного центру розглянуто такі найважливіші питання:
1. Залучення ветеранів до участі у розробці міської політики у відповідних сферах;
2. Внесення пропозицій щодо подальшого удосконалення участі ветеранів у реалізації державної та міської політики стосовно ветеранів;
3. Аналіз скарг, заяв, клопотань та інших колективних і особистих звернень ветеранів до керівництва Одеської міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів і підприємств комунальної власності. Вироблення рекомендацій з покращення роботи зі зверненнями ветеранів;
4. Розгляд і надання рекомендацій щодо проведення святкування Дня Перемоги, Дня Конституції, Дня Незалежності, Дня людини похилого віку та інших заходів, що стосуються ветеранів;
5. Адресна муніципальна допомога ветеранам та малозабезпеченим;
6. Безкоштовне надання ветеранам медичних, юридичних та інших консультацій;
7. Надання щомісячної стипендії Одеського міського голови в порядку і розмірі, що встановлені відповідними законодавчими та локальними нормативно правовими актами;
8. Пільги учасникам бойових дій, ветеранам війни, праці, збройних сил і спецслужб;
9. Порядок і правила оформлення документів для отримання пільг;
10. Соціальний захист ветеранів праці;
11. Нагородження ветеранів війни і праці м. Одеси Почесними відзнаками міського голови і Грамотою виконавчого комітету;
12. Завдання ветеранських організацій у зв’язку із звіркою та уточненням персональних даних виборцями і внесення необхідних правок у Реєстр для реалізації виборчих прав громадян;
13. Розгляд кандидатур, які висовуються на посаду Президента, вибір єдиного кандидата на посаду Президента та підтримка його на виборах;
14. Підсумки звітного року та плани на майбутнє.
 
Координаційною Радою козацьких організацій м. Одеси (секретар ради – головний спеціаліст відділу зв’язків з громадськими організаціями управління Ємяшев В.К.) проведено 7 засідань. Серед найбільш важливих розглянутих питань можна виділити такі:
1. Надання у користування Асоціації козацьких товариств «Січ» 50 га землі на очисних спорудах;
2. Створення в Інтернеті єдиного порталу козацьких організацій;
3. Внесення змін до розпорядження міського голови від 30.06.2006 № 677-01р «Про Координаційну раду козацьких організацій м. Одеси» з метою приведення її у відповідність із сучасними вимогами;
4. Складання плану заходів з відзначення 360-ої річниці подій, пов’язаних із створенням Української козацької державі;
5. Участь козацьких організацій у заходах по святкуванню дня Незалежності Україні;
6. Святкування Дня Козацтва і Покрові Божої матері;
7. Питання відносно козацького дуба «Чорна ніч»;
8. Прийняття до складу Ради представництва міжнародної Асоціації «Козацтво»;
9. Створення Сердючної Служби Козацької Громадської безпеки при АКТ «Січ»;
10. Пошук шляхів щодо вирішення проблемних питань у житті та діяльності козацьких організацій;
11. Завдання козацьких організацій у зв’язку із звіркою та уточненням персональних даних виборцями і внесення необхідних правок у Реєстр для реалізації виборчих прав громадян.
Проведені заході на День пам’яті та примирення жертв Другої світової війни, а також 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві».
 
Координаційною Радою керівників громадських та благодійних організацій при одеському міському голові (секретар ради – головний спеціаліст відділу зв’язків з громадськими організаціями управління Влащенкова Н.Г.) проведено 6 засідань, на яких були розглянуті такі найважливіші теми:
1. Проблеми багатодітної сім'ї та шляхи їх вирішення;
2. Заклик громадських організацій звернути увагу на проблеми охорони здоров'я міста та виробити шляхи їх вирішення;
3. Громадські організації – найважливіша ланка, що пов’язує жителів і владу;
4. Проблеми соціальної політики у місті та напрями бюджетної політики на 2010 рік;
5. Роль громадських організацій в поліпшенні морального клімату в місті Одесі;
6. Громадські організації – частина зміцнення іміджу нашого міста.
7. Соціальний захист багатодітних сімей, у тому числі: звільнення багатодітних сімей від обов’язкових добродійних внесків; прийняття дітей з багатодітних сімей в дошкільні заклади; можливість забезпечення дітей з багатодітних сімей підручниками, шкільною формою і гарячими обідами; щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних і комунальних установах охорони здоров'я із залученням необхідних фахівців; першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних установах, аптеках і лікарнях; безкоштовне отримання ліків по рецептах лікарів; компенсація витрат на зубопротезування тощо.
8. Наявність в школах медичних пунктів з кваліфікованим персоналом.
9. Індивідуальний підхід до дітей по щепленнях.
10. Отруєння підробленими ліками. Громаду хвилюють питання звідки отримують ліки міські соціальні аптеки та хто несе відповідальність за перевірку якості ліків.
11. Повне обстеження інвалідів, створення для цього безперешкодного доступу.
12. Стан організації окремого відділення для лікування чорнобильців, передбаченого рішенням обласної ради від 2007 року.
13. Питання до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, зокрема: принцип постановки на облік багатодітної сім'ї; принцип розподілу грошової допомоги; виплата матеріальної допомоги інвалідам-чорнобильцям; перерахування грошей на ліки; укладення договору із стоматологічною поліклінікою для обслуговування чорнобильців; незаконне списання грошей з соціальної карти Одесита.
Крім того, проведено два круглих столи на теми:
1) «Морське майбутнє Одеси» та 2) «Доля музею морського флоту України».
 
Здійснення прийому документів для реєстрації міських об'єднань громадян (відповідальний виконавець – головний спеціаліст відділу зв’язків з громадськими організаціями управління Влащенкова Н.Г.).
Згідно з розпорядженням міського голови від 22.07.2009 № 1589-01р «Про засоби реалізації рішення Одеської міської ради від 07.07.2009 № 4404-V «Про удосконалення реалізації повноважень з легалізації міських об'єднань громадян і міських осередків об'єднань громадян, органів самоорганізації населення, об'єднань власників багатоквар-тирних будинків» на управління внутрішньої політики були покладені повноваження по здійсненню прийому документів для реєстрації міських об'єднань громадян.
З метою виконання вказаного розпорядження співробітниками управління внутрішньої політики проведена організаційна робота з підготовки:
- інформаційного стенду із зразками необхідних для легалізації об'єднання документів;
- окремого приміщення для зберігання архівних реєстраційних документів;
- вивчена нормативно-правова база з даного питання (Закон України «Про об'єднання громадян», Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок легалізації об'єднань громадян», Постанова КМУ «Про порядок сплати і розміри зборів за реєстрацію об'єднань громадян» і т. п.);
- у відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради через акти прийому-передачі були прийняті реєстраційні справи у кількості 1276 прим., реєстраційні журнали, бланки свідоцтв, штампи;
- протягом звітного періоду року здійснена підготовка реєстраційних документів:
- по первинній реєстрації – одинадцяти організацій;
- по внесенню змін у статутні документи – семи організацій;
- шляхом повідомлення зареєстровано – три організації;
- прийняті і перебувають на розгляді документи трьох організацій.
Проводитися щоденна робота з громадськими організаціями по інформуванню їх про прийняті рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови, які зачіпають інтереси громадських і благодійних організацій.
Представники громадських організацій запрошуються для підготовки та участі у спільних заходах, які проводять міські служби на честь знаменних свят та у зв’язку із необхідністю колективного вирішення суспільних проблем (снігові замети, звірка персональних даних у реєстрі виборців тощо).
В ході спілкування з керівниками і активістами громадських об’єднань здійснюється зворотній зв’язок з громадськістю, зокрема, її найбільш активною частиною. На основі цього виробляються адресні пропозиції керівництву міста з удосконалення місцевої політики і вирішення конкретних проблем, що турбують певні соціальні групи. Усе це сприяє ство-ренню позитивного іміджу міської влади і збереженню стабільної політичної ситуації в місті.
 
Міською комісією з підтримки видавничої діяльності громадських організацій міста Одеси (секретар комісії – головний спеціаліст відділу зв’язків з громадськими організаціями управління Ємяшев В.К.) розглянуто 11 заяв з клопотанням про видання книг за кошти місцевого бюджету, що здійснюється відповідно до п. 3 розпорядження міського голови від 04.04.2007 № 227-01р «Про створення міської комісії підтримки видавничої діяльності громадських організацій м. Одеси».
Прийнято рішення, прийняти до розгляду:
1.   Твір автора Ішуткиної Л.П. «Исповедальная книга» (рецензент для оцінки художніх якостей твору – Женін Е.З.);
2. Твір автора Правда С. «Тернистый путь» (рецензент для оцінки художніх якостей твору – Сурнина В.І.);
3. Твір автора Ворожилова Ю.О. «В боях за Родину» (рецензент для оцінки художніх якостей твору мав бути визначеним після надання матеріалу рукопису на комісію);
4. Твір автора Циби М.Е. «Непідсудна» (рецензент для оцінки художніх якостей твору – Майданюк Н.Г.);
5. Твір автора В’язовського Г.А. «Збірник статей та спогадів» (рецензент для оцінки художніх якостей твору – Чайчук Н.О.);
6. Твір автора Литовченко Н.А. «А. Недзветский «Семейная тетрадь» (рецензент для оцінки художніх якостей твору – Шупта Д.Р.);
7. Твір автора Роботіна Ю.А. «Золотослів» (рецензент для оцінки художніх якостей твору – Галяс А.В.);
8. Твір автора Кузьминської Е.Г.«Маразли. Отец и сын» (рецензент для оцінки художніх якостей твору – Костроменко В.В.);
9. Твір автора Колтунової В.Г. «Белая лилия на темной болотной воде» (рецензент для оцінки художніх якостей твору – Чайчук Н.О.);
10. Твір автора В. Ненова «Красные директора» (рецензент для оцінки художніх якостей твору мав бути визначеним після надання матеріалу рукопису на комісію);
11. Твір автора Ільїної С.Н. «Сборник рассказов об Одессе» (рецензент для оцінки художніх якостей твору мав бути визначеним після надання матеріалу рукопису на комісію);
Рішенням членів Комісії з урахуванням висновку рецензента авторові Правда С. відмовлено у виданні її книги «Тернистый путь» у зв'язку з тим, що матеріал книги не вписується в масштаб проекту міської ради, носить приватний характер і представляє інтерес для вузького кола читачів.
На засіданні комісії (протокол від 28.08.2009 № 4) ухвалено рішення про внесення доповнень до положення про порядок і умови прийняття матеріалів твору на комісію, зокрема: не приймати на комісію твори авторів, які раніше вже розглядалися комісією і видавалися за кошти міського бюджету, з дати видання яких не пройшло п'яти років.
Рішенням членів комісії рукописи книг авторів: Литовченко Н.А. «А. Недзветский «Семейная тетрадь»; Работина Ю.А. «Золотослів»; Колтунової В.Г. «Белая лилия на темной болотной воде»; Кузьминської Е.Г.«Маразли. Отец и сын» рекомендувано до видання у 2010 р.
 
Громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону (відповідальний за координацію – заступник начальника управління Цінцадзе А.І.)здійснювались заходи з підтримки громадського порядку та участь у подоланні наслідків стихійних лих та інших заходах, спрямованих на забезпечення життєдіяльності територіальної громади.
Найбільш активними громадськими формуваннями у 2009 році виявилися такі: СЕБ – СПО, Карабінер – СПО, Оріон-Юг – СПО, Легіон – СПО, МИГ ПЛЮС – СПО. Результативність заходів з охорони громадського порядку, у яких узяли участь представники вказаних громадських формувань, наведена у таблиці 1.
Таблиця 1
Заходи
СЭБ-
СПО
Карабінер –
СПО
Оріон-Юг –
СПО
Легіон –
СПО
МИГ
ПЛЮС –
СПО
Усього
Участь членів СПО в наданні допомоги органам внутрішніх справ по забезпеченню громадського порядку при проведенні масових заходів (державні свята, футбольні матчі і ін.)
37
34
33
32
24
160
При здійсненні щоденної діяльності затримані та доставлені до міліції громадяни:
 
 
 
 
 
 
за відсутність документів, які посвідчують особу
68
85
95
68
44
360
що знаходяться в розшуку
-
-
-
-
-
-
за відмову платити за надані послуги в суспільних місцях
8
5
10
11
-
34
за здійснення крадіжки (в т.ч. спроба)
21
12
11
13
4
61
за бійку в суспільних місцях (в т.ч. що запобігли)
40
18
38
35
4
135
за зіпсування майна
11
8
16
3
1
39
за хуліганство
39
15
26
52
3
135
за здійснення ДТП
2
-
3
-
-
5
за створення аварійної ситуації на дорозі
-
-
1
-
-
1
за насильство в сім'ї
29
11
24
4
-
68
за пограбування
2
1
-
-
-
5
за нанесення тілесних ушкоджень
-
1
-
-
-
1
за запобігання безконтрольному вивозу (винесення) матеріальних цінностей з об'єктів
4
-
-
6
8
18
за знаходження в нетверезому поляганні в суспільних місцях
62
57
58
57
18
252
ВСЬОГО:
227
165
225
191
61
1272
Примітка: Усі вказані правопорушення документально оформлені і зареєстровані РО ОГУ МВС України в Одеській області.
Крім боротьби зі злочинністю, представники добровільних громадських формувань з охорони громадського порядку брали участь у подоланні наслідків стихійних лих та інших заходах, спрямованих на забезпечення життєдіяльності територіальної громади та здійснення правоохоронної діяльності спеціалізованими підрозділами міліції. Статистика цих заходів наведена у таблиці 2.
Таблиця 2
 
СЭБ-
СПО
Карабінер –
СПО
Оріон-Юг –
СПО
Легіон –
СПО
МИГ
ПЛЮС –
СПО
Усього
Участь у ліквідації надзвичайних ситуацій, в тому числі:
 
 
 
 
 
 
у пожежах
-
1
-
1
-
2
у наданні першої медичної допомоги громадянам (особам)
38
12
14
12
6
82
Участь членів СПО як понятих (осіб)
45
18
23
16
8
110
Здійснення патрулювання на автомобілях:
 
 
 
 
 
 
змінний екіпаж ГБР (ос/днів)
3 660
4 575
4 575
3 660
-
16 470
автотранспорт (авто/днів)
1 220
1 250
1 250
1 220
-
4 940
Крім того, громадськими формуваннями за координуючим спрямуванням управління внутрішньої політики в обстановці екстремальних погодних умов (снігові замети) скоординованими діями об'єднань громадян «Спецзагін «Центр» і «Правопорядок» робилися неординарні зусилля по підтримці громадського порядку, забезпеченню функціонування міської інфраструктури і наданню допомоги громадянам.
 За четверо діб здійснено більше 200 виїздів мобільних груп по наданню допомоги колективам підприємств і організацій в підтримці правопорядку і наданню допомоги в нестандартних ситуаціях.
Присічено 27 хуліганських проявів в підприємствах торгівлі і харчування з нейтралізацією панікерів, що вимагали в загрозливій формі продукти харчування і напої і що закликали до того ж інших громадян, і тому подібне.
Забезпечений безпечний прохід громадян в двох місцях падіння від поривів вітру металевої огорожі будівництва (р-н дачі Ковалевського) і рекламної вивіски (вул. Дальницька).
Силами мобільних груп були звільнені з сніжних завалів 37 автомобілів, що значно полегшило проїзд машин і спецтранспорту.
Щоб уникнути переохолодження: 4 людини в нетверезому стані доставлено в міліцію; 25 чоловік похилого віку доставлено до місця проживання.
    На прохання колективів двох крупних торгових об'єктів надана допомога в посиленні охорони інкасації грошових коштів.
    З метою попередження розкрадань і пошкоджень майна, вночі на 17, 18, 19, 20 грудня 2009 року здійснювалося піше патрулювання залишених автовласниками на проїжджій частині транспортних засобів.
    На прохання мешканців знеструмленого будинку по вул. Подільської доставлялося паливо для автономного генератора електроживлення, продукти харчування і медикаменти.
    Члени Об'єднання громадян «Спецзагін «Центр» і «Правопорядок» виявилися морально і професійно підготовлені для ефективного надання допомоги городянам в умовах екстремальних погодних умов.
Управлінням здійснювались заходи щодо захисту прав громадських організацій (відповідальний виконавець – головний спеціаліст-юрист Бочевар Н.І.), зокрема:
1. Подано до Приморського районного суду позовну заяву (№ 2-10897) про захист ділової репутації громадської організації «Чорноморське гайдамацьке об'єднання» (отаман організації Гуцалюк С.Б.), який входить до складу членів Координаційної ради козацьких організацій м. Одеси, затвердженого розпорядженням міського голови від 30.06.2006 №677-01р. Відповідачами у даній справі є: Дубовенко В.Е., Фабрикат С.Е. і політична партія «Родина».
2. При управлінні створено тендерний комітет у складі 5 членів.
За підсумками роботи тендерного комітету були укладені договори на закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти , зокрема:
- розробка і видавництво календаря на 2010 рік Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові;
- розробка та друк Вісника Ради представників етнонаціональних товариств при Одеському міському голові;
- послуги з друкування книг, передбачених Програмоюпідтримки діяльності громадських організацій міста Одеси на 2009 рік та Програмою підтримки діяльності національно-культурних товариств міста Одеси на 2009 рік.
 
Обсяг ділової кореспонденції, що надійшла до управління у 2009 році, склав загалом 1 312 одиниць (відповідальний виконавець – провідний спеціаліст по зв’язках з громадськими організаціями Гогохія І.П.), у тому числі:
Ділове листування
- 924
Розпорядження облдержадміністрації
- 25
Рішення Одеської міської ради
- 23
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
- 20
Протоколи доручення
- 40
Розпорядження з основної діяльності
- 85
Розпорядження по особовому складу
- 92
Заявки на проведення масових заходів
- 312
 
Начальником, заступниками начальника, головним бухгалтером управління внутрішньої політики на особистому прийомі прийнято загалом 356 громадян.
 
У виставковій залі управління внутрішньої політики Одеської міської ради проведено 12 виставок майстрів мистецтва та учнів художньо-графічного факультету педагогічного університету ім. Ушинського.
 
На етапі підготовки до голосування на виборах Президента України управління внутрішньої політики звернулось до громадських об’єднань міста із закликом провести серед громадян роботу щодо перевірки власних даних у Державному реєстрі виборців.
Справа у тому, що не зважаючи на заходи, вжиті працівниками районних відділень Державного реєстру виборців, мешканцями міста не було приділено належної уваги перевірці власних даних у Реєстрі.
Так, за даними розпорядження міського голови від 07.12.2009 № 2272-01р «Про додаткові заходи щодо уточнення персональних даних виборців та сприяння реалізації виборчих прав громадян», станом на 3 грудня 2009 року з 722 428 виборців, що проживають у місті Одесі, в районні відділи звернулися лише 85 200 або 11,8% усіх виборців. З них 35 447 або майже половина написали заяви про виправлення неточностей у своїх персональних даних.
Усім громадським та благодійним організаціям, національно-культурним товариствам, ветеранським та козацьким об’єднанням, релігійним громадам міста було рекомендовано провести як серед членів, так і не членів об’єднань роз'яснювальну роботу щодо необхідності звірки і уточнення своїх персональних даних як виборців.
Крім того, управління внутрішньої політики звернулося з аналогічними зверненнями до управління освіти і управління молодіжної та сімейної політики з пропозицією стимулювати батьківські комітети, органи шкільного та студентського самоврядування, молодіжні організації надати необхідної допомоги тим виборцям, яким через похилий вік або неналежний стан здоров’я важко самотужки дістатися районних відділень Держреєстру.
Зверталася увага на те, що особи, чиїх даних немає у Державному реєстрі або дані яких не відповідають паспортним, не зможуть узяти участь у голосуванні. Тому здійснення звірки виборцями своїх персональних даних і внесення необхідних правок у Реєстр дасть їм реальну змогу скористатися своїм виборчим правом як на президентських виборах, так і надалі.
 
Начальник управління внутрішньої
політики Одеської міської ради                                                             А.С. Крупник
 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 17 июля 09.00 
общественные слушания 
проект тарифов

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее