/ Главная / Управления и отделы

Направления деятельности службы по делам детей

Служба у справах дітей Одеської міської ради забезпечує:
- реалізацію державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень дітьми на території м. Одеси;
- визначає пріоритетні напрямки поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному, інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактики правопорушень серед них на території міста;
- здійснення контролю за умовами утримання та виховання дітей в сім’ях, організацією роботи в навчальних виховних та позашкільних закладах за місцем проживання дітей усіх форм власності;
- контроль за дотриманням законодавства про працю дітей на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності. Сприяння спільно з центром зайнятості першочерговому працевлаштуванню, професійній підготовці та перепідготовці дітей;
- підтримка громадських, релігійних організацій, благодійних фондів, окремих громадян, діяльність яких спрямована на поліпшення становища дітей-сиріт, дітей, які перебувають під опікою, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей;
- забезпечення розгляду в установленому порядку звернень громадян, вжиття заходів, спрямованих на усунення причин, що їх породжують.


Служба у справах дітей Одеської міської ради вживає заходів щодо захисту особистих, житлових, майнових прав та інтересів дітей. У випадках порушення прав дітей служба спрямовує зусилля всіх причетних структур на поновлення прав дітей, при необхідності звертається з позовом до суду.
Крім цього служба представляє інтереси дітей в суді за позовами інших осіб. У випадках вчинення дітьми злочинів при розгляді кримінальних справ служба у справах дітей висловлює свою думку стосовно покарання дітей та можливість застосування до них примусових заходів виховного характеру покарання, не пов’язаного з позбавленням волі з іспитовим терміном.

Служба у справах дітей проводить прийом громадян, надає громадянам практичну допомогу, консультації з питань соціального захисту та профілактики правопорушень серед дітей.
Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
02.02.2006 14:26

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/departments/352/