/ Главная / Управления и отделы / Бюро эстетики городской среды и внешней рекламы

Бюро эстетики городской среды и внешней рекламы

Образцы  документов

1. Видача документів дозвільного характеру у сфері зовнішньої реклами відповідно до Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 18.06.2004 року № 326.
 
Перелік необхідних документів
- для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами:
1. Заява розповсюджувача зовнішньої реклами на надання дозволу (за зразком, встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067).
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання - розповсюджувача зовнішньої реклами - 2екз.
3. Фотокартка або комп’ютерний макет місця 9см х 13 см, на якому планується розташування рекламного засобу – 3 екз.
4. Ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням – 2 екз.
5. Топогеодезичний знімок місцевості (М1:500) з прив’язкою місця розташування рекламного засобу – 2 екз.
6. Технічна документація, яка підтверджує надійність конструкції – 1 екз. (для конструктивно складних конструкцій з рекламною площею від 1,8м х1,2м).
7. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідоцтва про сплату єдиного податку – 2 екз.
 
- для внесення змін у дозвіл у зв’язку із зміною технологічної схеми рекламного засобу протягом строку дії дозволу:
1. Заява розповсюджувача зовнішньої реклами про внесення у дозвіл відповідних змін.
2. Технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу – 2 екз.
3. Фотокартка рекламного засобу 9см х 13 см – 3 екз.
4. Ескіз із конструктивним рішенням – 2 екз.
5. Технічна документація, яка підтверджує надійність конструкції – 1 екз.
6. Оригінал зареєстрованого дозволу.
7. Оригінал договору на тимчасове користування місцем
 
- для продовження строку дії:
1. Заява розповсюджувача зовнішньої реклами про продовження строку дії дозволу.
2. Оригінал зареєстрованого дозволу.
3. Оригінал договору на тимчасове користування місцем
4. Експертний висновок спеціалізованого підприємства, яке має ліцензії для проведення експертизи, щодо відповідності встановленого рекламного засобу вимогам безпеки, встановленим чинним законодавством (у разі подачі заяви на продовження строку дії дозволу на розміщення конструктивно складного та /або великоформатного рекламного засобу)
5. Акт звірки взаєморозрахунків, який підтверджує відсутність заборгованості із внесення плати за тимчасове користування місцем, яке перебуває у комунальній власності, за розміщення рекламоносія у розповсюджувача зовнішньої реклами
 
- для переоформлення дозволу
1. Заява розповсюджувача зовнішньої реклами про переоформлення дозволу.
2. Документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб, з актом прийому-передачі об’єкта зовнішньої реклами.
3. Оригінал зареєстрованого дозволу.
4. Письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи).
5. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання.
6. Банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
7. Акт звірки взаєморозрахунків, який підтверджує відсутність заборгованості із внесення плати за тимчасове користування місцем, яке перебуває у комунальній власності, за розміщення рекламоносія у попереднього розповсюджувача зовнішньої реклами
 
2. Реєстрація технічних паспортів вивісок відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008 року № 178.
1. Заява юридичної або фізичної особи – підприємця.
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію особи – 2 екземпляри.
3. Копія документа, що підтверджує право власності (користування) приміщенням (територією), в якому здійснюється господарська діяльність.
4. Копії документів, що підтверджують право власності (користування) торговельною маркою (знаком для товарів та послуг), що розміщується на вивісці – у разі їх нанесення на вивіску.
5. Самостійно оформлений технічний паспорт установленої форми – 2 екземпляри.
6. Розрахунок технічної надійності конструкції – у разі виконання вивіски у вигляді дахової конструкції на даху одноповерхової будівлі, споруди, безпосередньо над приміщенням, яке займає фізична або юридична особа.
(по сотоянию на 13.04.2018 информация не актуальна)
 
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
02.02.2006 16:59

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/departments/369/