20:10:17   |   25 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Управления и отделы / Департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради

Департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради

Планово-звітна документація

Звіт
про роботу департаменту архівної
справи та діловодства
за  2011 рік
 
1.Основні організаційні заходи.
 
1.1. Підготовка рішень не планується.
                                                                   
1.2. На виконання рішення Одеської обласної ради від 18.11.2005р. №708-IV «Про затвердження регіональної програми «Архів-захист історичної пам’яті Одещини,2006-2010 роки» закінчена робота по виконанню рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.09.2007 року №997 «Про заходи щодо поповнення документів НАФ та трудового архіву, створенню умов для їх зберігання та використання у рамках виконання регіональної програми «Архів-захист історичної пам'яті Одещини, 2006-2010 роки».
 
1.3. Протягом  2011 року  підготовлено та надіслано 10 інформацій до виконавчого комітету Одеської міської ради про роботу департаменту, про стан діловодства, виконання графіку затвердження номенклатури та описів справ постійного зберігання та з особового складу структурних підрозділів виконавчого комітету Одеської міської ради та організацій, підприємств списків №1, №2 та №3.
 
1.4. Колегії не проводилися.
 
1.6. Департаментом архівної справи та діловодства за 2011 рік проведено:
 
 4 комплексні перевірки:
 • Київської районної адміністрації;
 • Суворовської районної адміністрації;
 • Малиновської районної адміністрації;
 • Приморської районної адміністрації.
 13 контрольних перевірок:
 • Юридичного департаменту Одеської міської ради;
 • Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
 • Служби у справах дітей Одеської міської ради;
 • Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
 • Департаменту міського господарства Одеської міської ради;
 • Управління фізичної культури та спорту Одеської міської ради;
 • Департаменту транспорту, зв’язку та організації автомобільного руху Одеської міської ради;
 • Управління культури та туризму Одеської міської ради;
 • Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради;
 • Управління дорожнього господарства Одеської міської ради;
 • Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради;
 • Одеське міське управління земельних ресурсів;
 • Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини м.Одеси.
 
1.7. За 2011р. проведений навчально-методичний семінар у кінозалі Одеської міської радина тему: «Основні вимоги до порядку роботи з документами від їх створення в діловодстві до передавання на постійне зберігання» з керівниками виконавчих органів Одеської міської ради та працівниками, які відповідають за стан архівної справи та діловодства в установі. Кількість присутніх – 53.
 
2. Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду.
 
2.1 Проведення заходів щодо умов зберігання документів, оптимального розміщення в архівосховищах, контролю за наявністю та фізичним станом документів.
 
     Працює програма «Дело» .
     Документи Національного архівного фонду забезпечено на 100 % необхідного стелажного обладнання.
     Приміщення обладнані охоронною та пожежною сигналізаціями. На кожному поверсі є пожежний рукав. Департамент має газову котельну, яка працює автономно.
 
2.2. Відомості про кількість фондів і частин фондів, що надійшли до департаменту за 2011 рік.
 
Протягом року прийнято на зберігання документи постійного зберігання:
-          управління архітектури та містобудування Одеської міської ради за 1950-1975 р.р.; 1992-1999 р.р. без утворення нового фонду в кількості 177 справ;
-          фінансове управління у Київському р-ні департаменту фінансів Одеської міської ради 2004-2008р.р. в кількості 45 справ постійного зберігання;
-          управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради 2006-2010 р.р. – 21 справа;
-          Київської районної адміністрації за 2004-2005 р.р. – 480 справ.
Всього за рік прийнято 745 справ постійного зберігання.
Створено 1 новий фонд № 392 «Управління міжнародних відносин, європейської інтеграції та зв’язків з Одеською діаспорою», в якому налічуються 22 справи постійного зберігання.
 
Всього на постійному зберіганні знаходиться 64  фонду НАФ або 46690 од.зб.
 
 За 2011р. прийнято 5047 справ або 120 фондів з особового складу.
З них найбільш великі фонди складають:
- ВАТ «Наутілус» (Одеський експериментальний агаровий завод), в якому налічується 630 справ (1945-2005рр.);
- АТЗТ «Ремфлот» - 786 справ;
- Управління міжнародних відносин, європейської інтеграції та зв’язків з Одеською діаспорою Одеської міської ради – 161 справа;
- Управління у справах преси та інформації Одеської обласної державної адміністрації – 115 справ;
- Одеська дирекція акціонерного комерційного агропромислового банку «Україна» - 2727 справ.
 
 Всього 2757 фондів  –130438 од. зберігання з особового складу. 
 
2.3. Відомостей про кількість документів історико-культурної спадщини, що знаходяться за кордоном та документів іноземного походження, що стосуються історії України немає.
 
3. Створення та розвиток науково - довідкового апарату до документів Національного архівного фонду та трудового архіву .
3.1. Найбільш великі фонди, в яких проведено опис документів:
-          Суворовська районна адміністрація(2007-2008рр.)-359од.зб.;
-          Представництво по управлінню комунальною власністю (2003,2004,2005-2008рр.)-521од.зб.;
-          Управління архітектури та містобудування (1950-1975,1992-1999,2000-2001,2002-2003рр.)-537 од.зб.;
-          Відділ освіти Малиновської райадміністрації (2007-2010 р.р.) - 320 од.зб.;
-          Київська райадміністрація (2003-2007 р.р.) – 253 од.зб.;
-          Управління міжнародних відносин європейської інтеграції та зв’язків з Одеською діаспорою Одеської міської ради (2006-2011 р.р.) – 64 од.зб.;
-          Управління Держкомзему у м.Одесі (2008-2010 р.р.) – 70 од.зб.;
-          Відділ освіти Київської районної адміністрації (2010 р.)- 85 од.зб.;
-          АТЗТ «Ремфлот»- 786 од.зб.;
-          Одеське міське управління земельних ресурсів ОМР – 11 од.зб.;
-          Фінансове управління у Приморському районі департаменту фінансів ОМР – 17од.зб;
-          ТОВ «ГАЛІ» - 51 од.зб.;
-          Одеська дирекція акціонерного комерційного агропромислового банку «Україна» -
2727 од.зб.;
-     фінансового управління у Малиновському районі Департаменту фінансів Одеської міської ради – 39 ст.;
-   ТОВ «Одеське головне конструкторське бюро поліграфічного машинобудування – 175 ст.;
-    Київської районної адміністрації за 2008-2009 р.р. – 400 од. зб.
 
Всього за   2011  рік  затверджено описів на 7205 од.зб.
 
3.2. Довідково-інформаційні видання не розроблялися.
 
3.3.  Встановлений модемний зв'язок з Одеською міською радою, мається доступ до пошукової     бази даних документів Одеської міської ради. Встановлена та працює електронна адреса:
         omr-arhiv @ ukr.net.
                                        
4. Формування Національного архівного фонду. Експертиза цінності документів. Організація зберігання документів НАФ в архівних підрозділах установ, підприємств і організацій.
 
4.1.   За   2011р. погоджено номенклатури справ:
-          КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості» - 138 ст.;
-          Управління розвитку споживчого ринку та захисту справ споживачів ОМР – 124 ст.;
-          Департаменту комунальної власності Одеської міської ради – 158 ст.;
-          Департаменту міського господарства Одеської міської ради – 132 ст.;
-          Одеської міської ради та її виконавчого комітету – 479 ст.
Всього за   2011  ріку погоджено 5 номенклатур справ на 1031 ст.
 
 1. Використання інформації документів НАФ.
5.1. Тематика інформаційних документів, виставок, радіо-телепередач, публікацій у пресі, плакатів, альбомів за документами архіву: не проводилась.
 
5.2. Тематика зустрічей із громадськістю, вечорів, лекцій, екскурсій; інших форм використання інформації документів НАФ, які були здійснені у звітному періоді: не проводилось
 
5.3. Виготовлено та встановлено 18 одиниць стелажного обладнання: 130 пог.м в архівосховищі документів НАФ, 30 пог. м в архівосховищі документів трудового архіву.
5.4.Відсутня можливість організувати роботу читальної зали, справи на руки не видаються.
 
5.5.Проводиться робота по розробці примірної номенклатури справ для районних адміністрацій м. Одеси, структурних підрозділів Одеської міської ради.
 
5.6.Секретних документів немає.
 
5.7. Для поліпшення якості виконання запитів, прийом громадян ведеться кожний день, з наданням консультацій і роз’яснень з питань надання довідок про розмір заробітної плати та підтвердження трудового стажу роботи, запити про надання дозволу на реконструкцію, забудівлю, підтвердження опікунства, затвердження виділення у постійне користування земельних ділянок. Громадяни мають можливість отримати інформацію про наявність документів. Працює стіл довідок, де громадяни мають можливість отримати інформацію про наявність документів та отримати готові довідки поза чергою. Терміни виконання документів контролюються, строки виконання дотримуються.
 
5.8. З питань підтвердження трудового стажу та розміру заробітної плати звернулося 3705 громадянин, що складає 78,2  % від загальної кількості виконаних запитів громадян. Довідки соціально-правового характеру інвалідам, ветеранам та іншим соціально не захищеним категоріям видаються безкоштовно.
 
       5..9. Міжнародних договорів про співробітництво з архівними установами та іншими    організаціями іноземних держав немає.
 
      5.10.   Зобов’язань за діючими міжнародними договорами про співробітництво в галузі архівної справи та діловодства: немає.
     
5.11. Протягом 2011р. не було відряджень за кордон, не приймали участь у проведенні міжнародних зустрічах, переговорах, міжнародних конференціях та інших заходах, що здійснювалися у рамках міжнародного співробітництва.
 
5.12.   Інтерв’ю, опублікованих на сторінках періодичної преси, виступів по радіо та телебаченню не було.
 
 
 
                                                П Р О П О З И Ц І Ї
 департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради
до перспективного плану роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на 2012 рік
 
 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Положення про департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради», Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», розпоряджень виконавчого комітету Одеської міської ради, наказам Державного архіву Одеської області департамент планує роботу на 2012 рік по розділам:
 
1.     Основні напрямки роботи.
 
1.1. Забезпечити збереження 64-х фондів Національного архівного фонду та 2757 фондів документів з особового складу.
 
     1.2.Прийняти на зберігання документи управлінської документації у кількості 3000 одиниць зберігання та документів особового складу 2000 од. зберігання.    
 
                                                                                                            
1.3. Затвердити описи на управлінську документацію на 200 од. зб. Погодити описи документів з особового складу порядку 300 од.зб.
 
1.3а. Постійно поповнювати базу даних документів трудового архіву.
 
 
1.4. Виконати 2000 тематичних запитів та 5000 запитів соціально-правового характеру з наданням пояснюючої інформації, копій рішень та матеріалів, на підставі яких вони приймалися.
 
 
            Сформувати та здати до Державного архіву Одеської області річний статистичний та інформаційний звіти.
                                                                     
2. Організаційна робота.
 
 
2.1.Провести 1 навчально-методичний семінар з керівним складом та працівниками управлінь Одеської міської ради, які відповідають за формування справ у поточному діловодстві та подальшій передачі їх до департаменту –юридичних осіб,що перебувають у зоні комплектування документів НАФ ( списки №1 та №2).
  
 2.2. Приймати участь у засіданнях колегії, експертно-перевірочної комісії Державного архіву області.
 
 3.Фінансово-економічна діяльність.
 
 3.1.Надати платних послуг на 18 (вісімнадцять) тис. грн.
 
 4.Охорона праці.
 
4.1.Проводити навчання та заліки працівників департаменту з питань охорони праці, протипожежної безпеки.
 
5.Контрольна робота.
 
5.1.Провести 2 комплексні, 18 контрольних перевірок підприємств, установ і організацій, що перебувають у зоні комплектування документів НАФ з метою надання методичної допомоги стосовно впровадження прогресивних систем діловодства та зберігання документів.
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 26 - 28 сентября 
Всемирный день туризма
П Р О Г Р А М М А

Далее 4-5 октября
бизнес-форум 
Odesa 5T Investment Promotion Forum

Далее 1 октября 9:00
аппаратное совещание

Далее 24 сентября 16:00
фотовыставка 
«Из Грузии с любовью»

Далее 27 сентября
выставка художников-
акварелистов

Далее 27 сентября 18:00
Одесский зоопарк
вечер поэзии

Далее 27 сентября 16:00
выставка «Путешествуем с Николаем Рерихом»

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее