00:44:35   |   19 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Управления и отделы / Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета

Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета

65023, Украина, г. Одесса, ул. Л. Толстого, 7
Тел./факс: 728-14-48

ЗВІТ
про підсумки роботи зі зверненнями громадян
у департаменті праці та соціальної політики
Одеської міської ради та підпорядкованих йому
комунальних установах протягом І півріччя 2012 року
у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року
 
 
Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради проаналізована робота зі зверненнями громадян протягом І півріччя 2012 року.
До департаменту та його структурних підрозділів протягом зазначеного періоду надійшло 8075 звернень (у І півріччі 2011 року – 6259 звернень), що на 1816 звернень більше, ніж за аналогічний період минулого року. Із загальної кількості звернень 99,46 % становлять заяви і клопотання та 0,54 % – скарги.
За звітний період на особистому прийомі до департаменту подано 2353 звернення громадян, надіслано поштою заявниками – 2573 (932 та 3863 відповідно у І півріччі 2011 року). Із загальної кількості звернень надійшло:
-         від депутатів всіх рівнів – 220;
-         від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств – 2148;
-         безпосередньо від громадян – 5927.
Протягом звітного періоду департаментом отримано 18 колективних звернень (0,22 % від їх загальної кількості).
Всього за звітний період звернулося до департаменту 8246 громадян(6606– у І півріччі 2011 року) з урахуванням колективних звернень.
Зросла кількість звернень жителів міста, особливо пенсіонерів, які в даний час гостро потребують окремих видів соціальних послуг, передусім матеріальної допомоги, через погіршення умов життя. Дуже багато прикладів, коли жителі міста Одеси через своє скрутне матеріальне становище змушені неодноразово звертатися до департаменту. Із загальної кількості отриманих звернень 1495 повторних (18,51 %). Керівництво йде на зустріч таким громадянам і надає допомогу в межах своєї компетенції.
Більшість порушених заявниками основних питань стосується сфери соціального захисту (6349 звернень). Значну питому вагу звернень складають проблеми громадян зі здоров’ям, необхідністю придбання життєво необхідних медикаментів, проведення курсу лікування, обстежень та термінових хірургічних операцій. За звітний період отримано 1706 таких звернень. За І півріччя 2012 року до департаменту надійшло також 26 звернень, які стосуються питань житлово-комунального господарства, що на 439 менше аналогічного показника за І півріччя 2011 року (465 звернень), та 43 звернення з питань праці і заробітної плати (27 – у І півріччі 2011 року).
За місцем проживання заявників звернення поділяються наступним чином:
- Київський район – 1737 (1394 у І півріччі 2011 року);
- Малиновський район – 2221 (1666 у І півріччі 2011 року);
- Приморський район – 1839 (1528 у І півріччі 2011 року);
- Суворовський район – 2231 (1292 у І півріччі 2011 року);
- поза межами м. Одеса – 47 (70 у І півріччі 2011 року).
У середньому кількість звернень на район міста збільшилася на 536.
Протягом звітного періоду департаментом отримано 316 звернень інвалідів Великої Вітчизняної війни в основному з питань охорони здоров’я, що становить 3,91 % від загальної кількості звернень. Такі звернення розглядалися винятково директором департаменту з подальшим позитивним вирішенням порушених заявниками питань.
У І півріччі 2012 року до департаменту надійшло 7759 звернень ветеранів війни та праці, інвалідів, непрацездатних осіб, а також осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціальної допомоги та підтримки, в основному з питань соціального захисту та охорони здоров’я (96,09 % від загальної кількості). Зазначені звернення розглядалися посадовими особами департаменту відповідно до компетенції. Порушені заявниками питання у цілому вирішено позитивно.
Протягом зазначеного періоду розглянуто по суті та надано вичерпну відповідь на 7445 звернень, що становить 92,20 % від загальної кількості отриманих звернень, у тому числі:
- вирішено позитивно – 3886 звернень (48,12% від загальної кількості);
- надано роз’яснення – 2948 звернень (36,51% від загальної кількості);
- відмовлено у задоволенні – 611 звернення (7,57% від загальної кількості).
На 1 липня 2012 року 607 отриманих звернень (7,51% від загальної кількості) перебувало у стадії розгляду, 20 (0,25% від загальної кількості) – переслано за належністю, 3 (0,04% від загальної кількості) – не підлягало розгляду.
Всі рішення, що були прийняті під час розгляду звернень, та результати їх розгляду повідомлялися в обов’язковому порядку у письмовому вигляді з неухильним дотриманням вимог чинного законодавства щодо роботи зі зверненнями громадян.
У департаменті проводиться значна робота щодо особистого прийому громадян, що сприяє оперативному вирішенню виниклих у громадян питань і підвищенню рівня попереднього розгляду звернень. Графіки особистого та виїзного прийомів громадян посадовими особами затверджено наказом директора департаменту від 3 січня 2012 року № 1, оприлюднено на офіційному сайті Одеської міської ради 6 січня 2012 року та у газеті „Одеський вісник” від 19 січня 2012 року № 7. На особистому прийомі директором, заступниками директора, начальниками управлінь та відділів департаменту за звітний період прийнято 2431 громадянина, від яких отримано 2353 звернення. Відділом звернень громадян департаменту проводиться щоденний моніторинг особистого прийому з подальшим аналізом його проведення на щотижневих апаратних нарадах. У департаменті обладнані належним чином приміщення для прийому громадян для теплої та холодної пори року.
За І півріччя 2012 року директором департаменту здійснено 22 виїзні прийоми громадян в районних управліннях праці та соціального захисту населення м. Одеса, що дало змогу вирішувати проблеми громадян на місці.
З метою посилення персональної відповідальності посадових та службових осіб за належну організацію роботи зі зверненнями громадян та результати вирішення порушених у них питань згідно із Законом України „Про звернення громадян” відділом звернень громадян департаменту, крім графіків особистого та виїзного прийомів посадових осіб, також розроблено порядок роботи з документами за зверненнями громадян у департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради, графік перевірки організації роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах департаменту та підпорядкованих йому комунальних установах, затверджені наказом директора департаменту від 3 січня 2012 року № 1.
На апаратних нарадах в департаменті щотижнево обговорюються та аналізуються питання роботи зі зверненнями громадян, додержання строків їх розгляду, а також щоквартально заслуховується аналітичний звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян з виданням відповідного наказу. У наказі директора департаменту від 11 травня 2012 року № 78 „Про стан організації роботи зі зверненнями громадян у департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради протягом І кварталу 2012 року” проаналізовано недоліки з організації та ведення цієї роботи, а також визначено завдання щодо удосконалення та покращення зазначеної роботи.
З початку року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 „Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади” та затвердженого графіку проведено 13 перевірок рівня організації роботи зі зверненнями громадян у всіх структурних підрозділах департаменту та підпорядкованих йому комунальних установах. Посадові особи, відповідальні за роботу зі зверненнями громадян, 28 березня 2012 року взяли участь у роботі навчального семінару Одеської міської ради з питань ведення діловодства, контролю та розгляду звернень громадян.
У засобах масової інформації та на офіційному сайті Одеської міської ради керівництвом департаменту регулярно висвітлюються заходи місцевої влади, які спрямовані на підвищення якості життя населення, оприлюднюється інформація про роботу зі зверненнями громадян та результати вирішення порушених у них питань. Звіт про підсумки роботи зі зверненнями громадян у департаменті праці та соціальної політики та підпорядкованих йому комунальних установах протягом І кварталу 2012 року розміщено на сайті Одеської міської ради 12 квітня 2012 року.
 
Додатково, до підпорядкованих департаменту комунальних установ протягом зазначеного періоду надійшло 15510 звернень. Із загальної кількості звернень 99,90 % становлять заяви і клопотання, 0,08 % – пропозиції та зауваження.
На особистому прийомі керівництвом комунальних установ за звітний період отримано 6302 звернення громадян.
Заявники у зверненнях порушили такі основні питання:
-          соціального захисту – 15547 звернень;
-          охорони здоров’я – 7 звернень;
-          комунального господарства – 19 звернень.
Із загальної кількості отриманих звернень 354 неодноразових, 3216 – повторних.
Протягом зазначеного періоду розглянуто по суті та надано вичерпну відповідь на 15156 звернень, що становить 97,72 % від загальної кількості отриманих звернень, у тому числі:
- вирішено позитивно – 12703 звернення (81,91 %);
- надано роз’яснення – 2355 звернень (15,18 %);
- відмовлено у задоволенні – 98 звернень (0,63 %).
Переслано за належністю 353 звернення (2,28 %), перебувало у стадії розгляду – 1.
 
 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 19 сентября 10:00
   С Е С С И Я

Далее 21 сентября 10:00 
заседание 
трехстороннего социально-
экономического совета

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее